Rutin för driftuppföljning

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Rutin för driftuppföljning Dokumentnummer: R3 Sidan 1(1)

Datum:

Rutin för driftuppföljning

Syfte

Rutinen syftar till att företaget fortlöpande skall undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt

Ansvar

Driftchefen ansvarar för att rutinen hålls aktuell och används i verksamheten Frekvens

Löpande, se nedan.

Utförande Utgående från:

• Förteckning av lagar och andra krav; M2

• Villkor från myndighet

• Riskbedömning under normal drift; M3-M12

• Riskbedömning under onormal drift; C1

skall företaget förteckna de parametrar som är viktiga att löpande observera för att bedöma riskerna och påverkan på miljön.

Ett program skall upprättas som visar på:

• parametrar som skall observeras

• mätmetod

• frekvens

• rutiner för kalibrering av mätutrusning

• rutiner för analys av prover, ackrediteringsuppgifter

• ansvarsfördelning för provtagning, kalibrering, utvärdering av resultat, åtgärder

Dokumentation

Program för driftuppföljning Kalibreringsjournal

Ackrediteringsbevis

egenkontrollprojektet kommuner i Jönköpings län

i miljösamverkan

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :