• No results found

Anmälan om provsmakning Socialförvaltningen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Anmälan om provsmakning Socialförvaltningen"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Socialförvaltningen ANMÄLAN

om provsmakning 8 kap 6 § alkohollagen (2010:1622

Postadress Gatuadress Telefon E-post Org nr

Box 14 Järnvägsgatan 28 0481-451 29 social@emmaboda.se 212000-0738

361 21 EMMABODA Telefax erik.sandell@nybro.se Bankgiro

991-1868

Anmälan om provsmakning

Tillstånds havare

Namn Organisation / personnummer

Gatuadress Telefonnummer

Postnummer Postadress Faxnummer

E-postadress Restaurangnummer

Serverings ställe

Namn

Gatuadress

Postnummer Postadress

Datum Från klockan Till klockan

Partihandlare (deltagare)

Namn/organisationsnummer Namn/organisationsnummer Namn/organisationsnummer Namn/organisationsnummer Namn/organisationsnummer Namn/organisationsnummer Namn/organisationsnummer Namn/organisationsnummer Namn/organisationsnummer Namn/organisationsnummer Namn/organisationsnummer Namn/organisationsnummer Namn/organisationsnummer Namn/organisationsnummer

(2)

Postadress Gatuadress Telefon E-post Org nr Box 14 Järnvägsgatan 28 0481-451 29 social@emmaboda.se 212000-0738

361 21 EMMABODA Telefax erik.sandell@nybro.se Bankgiro

991-1868 Hur sker

Betalning

Hur säkerställs ordning och

nykterhet

Underskrift

Underskrift av sökanden Namnförtydligande Datum

GDPR Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen Läs mer på www.emmaboda.se/GDPR

Registrering

Provsmakning registrerad enligt uppgift i anmälan

Underskrift av tjänsteman Namnförtydligande/befattning Datum

References

Related documents

systemet.) Det finns en mapp för varje patient du skapar i ResScan, och denna ResScan-fil kan användas av en annan ResScan-instans med version 6.0 eller senare genom att du

Thus, this is a significant insight that leaders need to take into consideration when leading digitally, and the findings show that respondents holding leadership positions are aware

Norrköpings kommun avstår från att svara på remissen om En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62) då kommunen berörs ytterst lite av frågorna.

Sundsvalls kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer

Subject: Ju2020/ 01879/ L7 - Promemoria Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende. Categories:

Norrköpings kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information

· Till depåinstitut när vi utför en tjänst eller uppdrag för dig samt när vi följer upp och bevakar dina intressen vid genomförda affärer.. · Till produkt- och

Om en användare publicerar känsliga personuppgifter om en annan användare på vår sida, bör vi som huvudregel ta bort detta inlägg, då vi inte har skriftligt samtycke

Jag/vi har behov av omsorg enligt ansökan och intygar samtidigt att vi tagit del av ”Avgifter och regler” för barnomsorgen (se emmaboda.se). Vid gemensam vårdnad krävs

Underskrift Underskrift av sökanden Namnförtydligande Ansökningsdatum Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer

GDPR Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer

Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer

Inför budget 2013 skall befintligt resu:sföndelningssystem ses över och andra undenöka modeller för resunfördelning för skolv'isendet och förskolevdsendet ska

Frågor och svar från socialnämnden till förvaltningen7. Anmälan allmänna ärenden

Frågor och svar från socialnämnden till förvaltningen 11..

Avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel - 20212. Inrättande av stipendium till elever vid Vilhelm Mobergsgymnasiets Vård- och

Val av tid och plats för justering4. Anmälan Delegationsärenden

Svar till kommunrevisorerna avseende PwC:s granskning av upphandling och inköp 109. Anmälan Delegationsärenden

Emmaboda 2:1 framtidens kvarter Rallarrosen – Rivning av Neikters Magasin på Långgatan 10.. Höjt aktivitetsbidrag med anledning

Svar på medborgarförslag – Rensa upp vid stenmurar längs enskilda vägar.. Svar på medborgarförslag – Montera räcken vid trapporna på nya parkeringen vid

Om det ej finns möjlighet att delta – informera sekreterare Plats Digitalt möte genom Teams3. Tid

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.. Sara Ridderstedt (MP) reserverar

Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun, Oxelösunds kommun och Vingåkers kommun samarbetar