Full text

(1)

Länsstyrelsens ansvar och roll vid samhällsstörning (inom ramen för geografiskt områdesansvar)

• Verka för samverkan inom- och med närliggande län

• Verka för samordning av verksamhet mellan kommuner, landsting och myndigheter

• Verka för att samordna information till allmänhet och media

• Prioritera statliga och internationella resurser (efter beslut från regeringen)

(2)

Mål

Kunna kommunicera geodata före, under och efter en samhällsstörning inom ramen för geografiskt

områdesansvar.

(3)

MEN…

• Vi är också i uppstartsfas vad gäller användning av GIS

Prioriterat område

Behöver diskutera

användningsområden, nytta mm internt

Samordning med andra länsstyrelser

(4)

Nuläge

• Tidplan 2017-2020

• Revidering av handlingsplan pågår

• Utbildning av Krisorganisation och TiB

(5)

Nästa steg

• Utveckla samverkansformer

• Lyfta nyttan av GIS-resurser inom arbetet

• Informationssäkerhet!

• Nytt Lantmäteriprojekt?

• Vad kan Länsstyrelsen hjälpa till med?

(6)

Skyfallskartering

Samtliga huvudtätorter i Norrbotten

• Skyfall idag och

• Skyfall givet klimatförändring i framtiden

(7)

Skyfallskartering

(8)

Exempel på aktivitet

(9)

Oljeskadeskydd

(10)

Fortsatt arbete oljeskadeskydd

Prioritering i ett mindre antal klasser (0-3)

Baserat på känslighetsindex och juridiska aspekter

Kalendarisk

Klart februari 2018

(11)

Jimmy och Jenny

Geodatakatalogen

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :