Projekt F41287, ”Rösten i rörelsen” – en slutrapport

Full text

(1)

Projekt F41287, ”Rösten i rörelsen” – en slutrapport.

Jag har arbetat som adjunkt i mimgestaltning på SKH i tio år, jag har dessutom arbetat som mimaktör sedan 1996. Utifrån min arbetslivserfarenhet samt min drivkraft att tradera den specifika kunskapen i mimskådespeleri söker jag utveckling i min undervisning.

Mitt projekt har handlat om att finna och samla övningar som ger erfarenhet och kunskap till framtida mimaktörer i att kunna använda andningen och rösten i text- obundna, konstnärliga sammanhang.

Frågeställningar jag hade inför detta projekt var:

• Hur kan vi förhöja rösten, som konstnärligt uttryck, till samma nivå som mimen?

• Hur kan vi befria andningen hos mimaktören och på så sätt ge plats till större uttryck?

Med hjälp av en specifik röstteknik – Kroppstonsbildning – har jag dels velat träna och medvetandegöra muskulaturen som används i andningen och är aktiva i skapandet av vokala ljud, dels skapa erfarenhet av hur mimaktören kan använda rösten i en förhöjt scenisk kommunikation.

Utöver det har jag arbetat i workshop-liknande former, tillsammans med andra mimare, med att utveckla övningar som aktiv undersöker användningen av rösten i relation till rörelse.

Dessutom har jag undersökt andningen, som en del av det mimiska uttrycket.

Kraft och fysisk ansträngning påverkar andningen; att medvetandegöra detta samt att arbeta aktivt med fysisk ansträngning som ett konstnärligt uttryck ruckar

mimaktörens naturliga andning. Jag önskar finna en väg ur det, så att mimaktören kan dels andas fritt, dels aktiv skapa emotionella bilder hos publiken med hjälp av andningen.

(2)

I den framtida kursmomentet skulle det finnas behov till reflektion av det

praktiska arbetet; vissa frågor som skulle vara användbara i sammanhanget skulle vara:

Hur påverkar valet av rörelse och ljud varandra? Hur skapar de tillsammans

kommunikation med publiken, hur kan den kommunikationen förändras/utvecklas med dessa verktyg? När andas jag? Hur andas jag? Vad säger min andning?

Övningarna skulle ge studenten kunskap och erfarenhet, till att göra tydliga konstnärliga val i framtiden.

När jag nu avslutar projektet har jag ett antal övningar; jag har även en djupare kunskap inom rösttekniken kroppstonsbildning. Jag behöver vidareutveckla den praktiska länken mellan dessa delar. Jag behöver även erfara hur dessa kunskap är användbara i en konstnärlig process. Min vision är att söka ytterligare

forskningsmedel, att undersöka vidare i relation till professionella mimaktörer.

Att arbeta med människor med yrkeserfarenhet är en avgörande del av forskandet för att kunna se nyttoaspekten av mina påståenden och övningar.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :