• No results found

SAMHÄLLE OP I N I O N MASSMEDIA 2007

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SAMHÄLLE OP I N I O N MASSMEDIA 2007"

Copied!
28
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

S S AMHÄLLE O O P I N I O N

M M ASSMEDIA

2007

(2)

_____________________________________________________________________________________________

HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET

Här är ett exempel:

Fråga 1 Hur väl anser du att påståendet ’I dag skiner solen’ stämmer?

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt och ganska varken bra ganska inte

hållet bra eller dåligt dåligt alls Om du tycker att påståendet inte stämmer alls, sätt

då ett kryss längst till höger på följande sätt:

Om du tycker att påståendet stämmer ganska bra,

markerar du så här:

Skulle du råka sätta ett kryss i fel ruta, rätta till det genom att stryka över hela rutan. Sätt därefter kryss

i rätt ruta på följande sätt:

Formuläret läses optiskt av en dator. Håll därför

om möjligt kryssen innanför rutorna. Kryssa så här:

Kryssa ej så här:

Använd helst kulspetspenna och inte tusch eller blyerts.

Frågenummer Frågeområde

1–7 Nyheter och medier

8–26 Politik, samhälle och demokrati 27–30 Radio, tv och internet

31–37 Sveriges förhållande till omvärlden 38–43 Samhälle och service

44–60 Miljö och energi

61–63 Kunskap och samhälle

64–78 Aktiviteter, intressen och värderingar 79–87 Arbetsliv

88–103 Bakgrund

FORMULÄRETS INNEHÅLL

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(3)

Fråga 1 Hur ofta brukar du titta på eller lyssna till följande nyhetsprogram i radio och tv?

5–6 ggr/ 3–4 ggr/ 1–2 ggr/ Mer

Dagligen vecka vecka vecka sällan Aldrig

Lokalnyheter i radions P4

Ekonyheterna i riksradion

Nyheter i privat lokalradio

Aktuellt/Rapport i SVT

Regionala nyheter i SVT

SVT:s morgonnyheter

Nyheterna i TV4

Lokala nyheter i TV4

Nyhetsmorgon i TV4

Update i TV3

Nyheter på text-tv

____________________________________________________________________________________________________

NYHETER OCH MEDIER

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 2 Läser eller tittar du i någon eller några morgontidningar regelbundet? Om du läser mer än en morgontidning, ange först den som du betraktar som din huvudtidning. Frågan gäller inte läsning på internet.

7 dagar/ 6 dagar/ 5 dagar/ 4 dagar/ 3 dagar/ 2 dagar/ 1 dag/

vecka vecka vecka vecka vecka vecka vecka ...

(tidningens namn)

...

...

Jag brukar inte läsa någon morgontidning på papper regelbundet

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 3 Brukar du läsa eller titta i följande tidningar? Frågan gäller inte läsning på internet.

6–7 dagar/ 3–5 dagar/ 1–2 dagar/ Mer

vecka vecka vecka sällan Aldrig

Aftonbladet

Expressen

GT eller Kvällsposten

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 4 Brukar du läsa eller titta i följande gratistidningar?

Minst 5 dagar/ 3–4 dagar/ 1–2 dagar/

vecka vecka vecka Mer sällan Aldrig

Metro

City (Stockholm/Göteborg/Malmö)

Punkt SE

Extra Östergötland/Xtra Helsingborg

(4)

Fråga 5 Prenumererar du eller någon i ditt hushåll på någon morgontidning?

Ja Æ Gå vidare till fråga 6.

Nej Æ Om du ändå läser en morgontidning, på vilket sätt har du då tillgång till den?

Lånar av bekant/granne

Läser på kollektivtrafiken (buss, tåg etc.)

Läser på arbetet/skolan

Köper lösnummer

Läser på internet

Annat sätt: ...

___________________________________________________________________________________________________

Fråga 6 Brukar du läsa eller titta i följande dagstidningar på internet?

6–7 dagar/ 3–5 dagar/ 1–2 dagar/ Mer

vecka vecka vecka sällan Aldrig

Aftonbladet.se

Expressen.se

Dagens Nyheter (DN.se)

Svenska Dagbladet (SvD.se)

Dagens Industri (di.se)

Annan/andra dagstidningar på internet:

...

...

___________________________________________________________________________________________________

Fråga 7 Hur viktigt anser du personligen att det är att få nyheter från följande länder?

...och har du någon gång varit i landet?

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls

viktigt viktigt viktigt viktigt Ja Nej

Danmark

Norge

Finland

Estland

Polen

Ryssland

Tyskland

Storbritannien

Frankrike

Turkiet

Israel

Iran

Kina

Japan

USA

Brasilien

Sydafrika

Australien

(5)

Fråga 8 Hur intresserad är du i allmänhet av politik?

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls

intresserad intresserad intresserad intresserad

____________________________________________________________________________________________________

POLITIK

,

SAMHÄLLE OCH DEMOKRATI

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 9 Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker du är viktigast i Sverige i dag?

Ange högst tre frågor/samhällsproblem.

...

...

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 11 Ange också hur stort förtroende du har för följande samhällsinstitutioner eller grupper:

Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket

stort stort eller litet litet litet

förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende

Säkerhetspolisen (SÄPO)

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS)

Stockholmsbörsen

Staten

Fråga 10 Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete?

Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket

stort stort eller litet litet litet

förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende

Regeringen

Polisen

Sjukvården

Försvaret

Riksdagen

Bankerna

Dagspressen

De fackliga organisationerna

Radio och tv

Grundskolan

Storföretagen

Svenska kyrkan

Domstolarna

Riksbanken

Kungahuset

Kommunstyrelserna

Universitet/högskolor

De politiska partierna

EU-kommissionen

Europaparlamentet

Förenta Nationerna (FN)

____________________________________________________________________________________________________

(6)

Fråga 12 På det hela taget, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i:

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls

nöjd nöjd nöjd nöjd

EU

Sverige

Landstinget/regionen där du bor

Den kommun där du bor

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 14 Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster–högerskala.

Var någonstans skulle du placera dig själv på en sådan vänster–högerskala?

Klart till Något till Varken till vänster Något till Klart till

vänster vänster eller till höger höger höger

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 15 Vilket parti tycker du bäst om i dag?

Vänsterpartiet

Moderaterna

Socialdemokraterna

Kristdemokraterna

Centerpartiet

Miljöpartiet

Folkpartiet

Annat parti (v.g. ange vilket): ...

Anser du dig vara en övertygad anhängare av detta parti?

Ja, mycket övertygad

Ja, något övertygad

Nej

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 13 Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska politiker?

Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet

förtroende förtroende förtroende förtroende

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 16 Hur tycker du att regeringen sköter sin uppgift?

Varken bra

Mycket bra Ganska bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 17 Nedan finns ett antal förslag som har förekommit i den politiska debatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem?

Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket bra bra eller dåligt dåligt dåligt förslag förslag förslag förslag förslag

Minska den offentliga sektorn

Ta emot färre flyktingar i Sverige

Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet

mellan kvinnor och män

Sälja statliga bolag som bedriver affärs-

verksamhet

Satsa mer på friskolor

Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det

innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt

Bedriva mer av sjukvården i privat regi

Sänka skatterna

Införa vårdnadsbidrag för barn mellan 1 och 3 år

(7)

Fråga 21 Har du under de senaste 12 månaderna besökt Sveriges riksdag/Riksdagshuset i Stockholm?

Ja

Nej, men tidigare

Nej, aldrig

____________________________________________________________________________________________________

.

Fråga 20 Om du själv eller någon annan skulle bli felaktigt eller orättvist behandlad av en offentlig myndighet eller tjänsteman, känner du till att du har möjlighet att anmäla det?

Nej

Ja, men jag vet inte vart jag skulle vända mig

Ja, och jag vet vart jag skulle vända mig

Ja, och jag har tidigare gjort anmälan

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 19 Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du eller någon nära anhörig/vän blivit felaktigt eller orättvist behandlad av en offentlig myndighet eller tjänsteman?

Ja, flera gånger Ja, någon gång Nej

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 22 Under de senaste 12 månaderna, har du haft någon form av kontakt med någon riksdags- ledamot?

Ja

Nej

Fråga 18 Den här frågan gäller hur mycket man allmänt sett gillar respektive ogillar de politiska partierna. Var skulle du personligen vilja placera de olika partierna på nedanstående skala?

È È È

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

Centerpartiet

Moderaterna

Vänsterpartiet

Folkpartiet

Socialdemokraterna

Miljöpartiet

Kristdemokraterna

Sverigedemokraterna

Om du skulle använda samma skala också för några partiledare, var skulle du placera:

Personen

är okänd È È È

för mig -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

Maud Olofsson

Fredrik Reinfeldt

Lars Ohly

Jan Björklund

Mona Sahlin

Peter Eriksson

Maria Wetterstrand

Göran Hägglund

Jimmy Åkesson

____________________________________________________________________________________________________

Varken gillar eller ogillar

Gillar starkt Ogillar

starkt

Varken gillar eller ogillar

Gillar starkt Ogillar

starkt

(8)

Fråga 26 Om du ser till läget i dag, vad upplever du själv som mest oroande inför framtiden?

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls

oroande oroande oroande oroande

Terrorism

Miljöförstöring

Ekonomisk kris

Ökat antal flyktingar

Fattigdomen i tredje världen

Stor arbetslöshet

Förändringar i jordens klimat

Naturkatastrofer

Militära konflikter

Befolkningsökningen

Ökad alkoholkonsumtion

Försämrad havsmiljö

Fråga 23 Nedan finns ett antal förslag som har förekommit i den politiska debatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem?

Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket bra bra eller dåligt dåligt dåligt förslag förslag förslag förslag förslag

Införa sextimmars arbetsdag

Behålla fastighetsskatten

Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften

Höja arbetslöshetsersättningen (a-kassan)

Sänka skatten på alkohol

Införa trängselavgift (biltull) i storstäderna

Registrera lobbyister som verkar i riksdagen

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 25 Förutom traditionella affärs- och sparbanker finns i Sverige numer banker som ägs av företag med annan huvudverksamhet (t. ex. försäkringsbolag, livsmedelskedjor).

Vilket förtroende har du i allmänhet för denna typ av banker?

Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket

stort stort eller litet litet litet Ingen

förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende uppfattning

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 24 Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete?

Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket

stort stort eller litet litet litet Ingen

förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende uppfattning

Rikspolitiker

Sjukvårdens personal

Poliser

Lärare i grundskola

Forskare

Journalister

Informatörer

Lobbyister

____________________________________________________________________________________________________

(9)

RADIO

,

TV OCH INTERNET

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 27 Hur ofta brukar du lyssna på följande radiokanaler?

5–6 dgr/ 3–4 dgr/ 1–2 dgr/ Mer

Dagligen vecka vecka vecka sällan Aldrig

P1 i Sveriges Radio

P2 i Sveriges Radio

P3 i Sveriges Radio

P4 i Sveriges Radio/Lokalradion

Privat lokalradio (t. ex. Rix FM,

Mix Megapol/Radio City, NRJ)

Närradio

Andra kanaler på webben

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 28 Hur ofta brukar du titta på program i följande tv-kanaler?

Har ej 5–6 dgr/ 3–4 dgr/ 1–2 dgr/ Mer

tillgång Dagligen vecka vecka vecka sällan Aldrig

SVT1/SVT2

TV3

TV4

Kanal 5

TV6

TV8

Filmkanal/-er

Sportkanal/-er

SVT 24

BBC eller CNN

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 29 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande på internet, i privat syfte?

Brukar aldrig använda internet i privat syfte ÆÆÆÆÆ Gå vidare till fråga 31.

Någon gång Någon Någon Någon Flera

Ingen under de gång i gång i gång i gånger i

gång senaste 12 mån halvåret månaden veckan veckan Dagligen

Skickat/tagit emot e-post

Chattat (MSN, ICQ etc.)

Tagit del av nyheter/nyhetstjänst

Sökt information/fakta

Läst någon blogg

Deltagit i diskussionsforum

Köpt/beställt varor eller tjänster

Använt tjänster hos kommun/

myndighet

Spelat onlinespel

(10)

Fråga 31 Vilken är din åsikt om det svenska medlemskapet i EU?

I huvudsak för det svenska medlemskapet i EU

I huvudsak emot det svenska medlemskapet i EU

Har ingen bestämd åsikt i frågan

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 32 Vad anser du att medlemskapet i EU hittills inneburit för Sverige inom följande områden?

Varken för-

Stor Viss bättring eller Viss Stor Ingen

förbättring förbättring försämring försämring försämring uppfattning

Miljön

Ekonomin

Sysselsättningen

Den sociala tryggheten

Jämställdheten mellan män

och kvinnor

Den militära säkerheten

Den nationella självständig-

heten

Möjligheter att påverka

utvecklingen i EU

Prisnivån på livsmedel

Högre utbildning/forskning

Invandrare och flyktingar

Alkoholpolitiken

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 33 Allmänt sett, vilken är din inställning till EU?

Mycket Ganska Varken positiv Ganska Mycket Ingen

positiv positiv eller negativ negativ negativ uppfattning

SVERIGES FÖRHÅLLANDE TILL OMVÄRLDEN

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 30 Har du under de senaste 12 månaderna tagit del av följande på internet?

Ingen Någon gång under Någon gång Någon gång Någon/några gång de senaste 12 mån i halvåret i månaden gånger i veckan

Din kommuns hemsida

Ditt landstings/din regions hemsida

Riksdagens hemsida

Regeringens hemsida

Något politiskt partis hemsida

Någon riksdagsledamots hemsida

Någon lokalpolitikers hemsida

____________________________________________________________________________________________________

(11)

Fråga 36 I den allmänna debatten om flyktingar och invandring har det förekommit många olika åsikter. Vilken är din åsikt om följande påståenden?

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer

helt i stort sett delvis inte alls Vet ej

Det finns för många utlänningar i Sverige

Invandrarna i Sverige ska fritt kunna utöva

sin religion här

En del folkslag är mer intelligenta än andra

Jag kan tänka mig att gå med i en organisation

som arbetar mot rasism och främlingsfientlighet

Jag skulle inte tycka om att få en invandrare

från en annan del av världen ingift i familjen

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 35 Och vilken är din åsikt när det gäller följande förslag i den aktuella debatten?

Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen bra bra eller dåligt dåligt dåligt upp- förslag förslag förslag förslag förslag fattning Sverige bör godkänna EU:s nya

grundfördrag

Avbryta Sveriges deltagande i FN:s

militära insats i Afghanistan

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 37 Man talar ibland om att Sverige har blivit ett mångkulturellt samhälle. Anser du att denna utveckling har varit positiv eller negativ på följande områden:

Mycket Ganska Varken positiv Ganska Mycket Ingen positiv positiv eller negativ negativ negativ uppfattning

Mat

Musik

Idrott

Kultur

Språk

Religion

Lag och ordning

Ekonomin

Politiken

Sysselsättningen

Fråga 34 Hur ställer du dig till följande förslag som gäller utrikes- och säkerhetspolitik?

Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket bra bra eller dåligt dåligt dåligt förslag förslag förslag förslag förslag

Minska försvarsutgifterna

Sverige bör söka medlemskap i NATO

Minska u-hjälpen

Sverige bör införa euro som valuta

Sverige bör delta i försvarssamarbetet inom EU

Sverige bör utträda ur EU

____________________________________________________________________________________________________

(12)

Fråga 38 Hur tycker du att kommunstyrelsen i den kommun där du bor sköter sin uppgift?

Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen

bra bra eller dåligt dåligt dåligt uppfattning

____________________________________________________________________________________________________

SAMHÄLLE OCH SERVICE

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 39 Vad anser du om servicen i den kommun där du bor på följande områden:

Mycket Ganska Varken nöjd Ganska Mycket Ingen nöjd nöjd eller missnöjd missnöjd missnöjd uppfattning

(1) Kommunal barnomsorg

(2) Kommunal grundskola

(3) Kommunal gymnasieskola

(4) Friskola

(5) Vårdcentral

(6) Sjukhusvård

(7) Privatläkare

(8) Folktandvård

(9) Privattandläkare

(10) Äldreomsorg

(11) Kollektivtrafik

(12) Bibliotek

(13) Kulturaktiviteter

(14) Fritidsverksamhet

(15) Miljövård

(16) Tillgång på bostäder

(17) Gator och vägar

(18) Möjligheten att få jobb

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 41 Hur tycker du på det hela taget att servicen har fungerat under de senaste 12 månaderna i:

Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen bra bra eller dåligt dåligt dåligt uppfattning

Den kommun där du bor

Det landsting/den region

där du bor

Fråga 40 Om förändringar av servicen ska göras, vilket av ovanstående serviceområden anser du att:

Det är mest angeläget Det i första hand V.g. ange en av siffrorna

att satsa på? ska minskas på? 1–18 i fråga 39 ovan.

____________________________________________________________________________________________________

(13)

Fråga 43 Här återfinns ett antal förslag hämtade från den svenska samhällsdebatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem?

Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen bra bra eller dåligt dåligt dåligt upp- förslag förslag förslag förslag förslag fattning

Införa dödsstraff för mord

Tillåta försäljning av starköl, vin

och sprit i livsmedelsbutiker

Stärka djurens rätt

Tillåta homosexuella par att

adoptera barn

Förbjuda forskning som använder

befruktade ägg (embryonala stamceller)

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 42 Vilket förtroende har du för följande institutioner?

Känner Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket Ingen

inte till stort för- stort för- eller litet litet för- litet för- upp-

institutionen troende troende förtroende troende troende fattning

Justitiekanslern (JK)

Justitieombudsmannen (JO)

Jämställdhets-

ombudsmannen (JämO)

Ombudsmannen mot etnisk

diskriminering (DO)

Konsument-

ombudsmannen (KO)

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 45 Hur ofta gör du personligen nedanstående saker av miljöskäl?

Ganska Mycket Kör

Aldrig Ibland ofta ofta Alltid aldrig bil

Sänker hastigheten vid bilkörning

Väljer att gå, cykla eller åka kollektivt

i stället för att ta bilen

Väljer att åka tåg istället för att ta flyget

Sorterar hushållsavfall

Äter ekologiskt odlade grönsaker/frukt

Handlar miljömärkta varor

Fråga 44 Hur intresserad är du i allmänhet av miljöfrågor?

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls

intresserad intresserad intresserad intresserad

____________________________________________________________________________________________________

MILJÖ OCH ENERGI

____________________________________________________________________________________________________

(14)

Fråga 48 Hur allvarliga hot mot havsmiljön i Sverige anser du att följande är?

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls Ingen allvarligt allvarligt allvarligt allvarligt upp-

hot hot hot hot fattning

Övergödning i jordbruk och skogsbruk

Giftiga båtbottenfärger

Giftutsläpp från industrin

Utfiskning

Läkemedelsrester i avloppsvattnet

Algblomning

Spridning av främmande växt- och

djurarter

Fråga 47 Det har diskuterats hur man kan motverka globala klimatförändringar genom att minska koldioxidutsläppen. Enligt din uppfattning, hur viktigt anser du att det är att begränsa omfattningen av följande utsläppskällor?

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls Ingen viktigt viktigt viktigt viktigt uppfattning

Flygtrafiken

Lastbilstransporterna

Privatbilismen

Industrins energianvändning

Hushållens energianvändning

Köttproduktionen

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 46 Hur allvarliga hot mot miljön i Sverige anser du att följande miljöproblem är?

È È

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Utsläpp från industrier

Avgaser från biltrafiken

Oljeutsläpp vid kusterna

Utrotning av djur- och växtarter

Användandet av kemikalier i jordbruket

Uttunningen av ozonskiktet

Växthuseffekten

Hanteringen av kärnkraftens högaktiva avfall

Övergödning av sjöar och hav

Klimatförändringar

___________________________________________________________________________________________________

Mycket litet hot

Mycket stort hot

(15)

Fråga 53 Hur mycket bör vi i Sverige satsa på nedanstående energikällor under de närmaste 510 åren?

Satsa mer Satsa ungefär Satsa mindre Helt avstå från Ingen än i dag som i dag än i dag energikällan uppfattning

Vattenkraft

Vindkraft

Kärnkraft

Biobränslen

Olja

Vågkraft

Fråga 50 Vilken är din åsikt om kärnkraftens långsiktiga användning som energikälla i Sverige?

Markera endast ett av svarsalternativen.

Avveckla kärnkraften snarast

Avveckla kärnkraften, men använd de kärnkraftsreaktorer vi har tills de har tjänat ut

Använd kärnkraften och förnya efterhand kärnkraftsreaktorerna, men bygg inga fler

Använd kärnkraften och satsa på fler kärnkraftsreaktorer i framtiden

Har ingen bestämd uppfattning i frågan

___________________________________________________________________________________________________

Fråga 51 Vad anser du om följande risker som har diskuterats i samband med kärnkraften?

Hur stor är risken för:

È È

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

En större olycka med radioaktivt utsläpp

i ett kärnkraftverk i Sverige

Att vi i Sverige inte kan hantera och slut- förvara kärnkraftens högaktiva avfall

på ett säkert sätt

Att kärnkraften leder till att allt fler länder

skaffar sig atomvapen

___________________________________________________________________________________________________

Mycket

liten risk Mycket

stor risk Fråga 49 Vilket förtroende har du för följande institutioner och grupper när det gäller information

om havsmiljön?

Känner inte till Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket Ingen

institutionen/ stort stort eller litet litet litet upp-

gruppen förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende fattning

Regeringen

Miljöorganisationer

Forskare

Journalister

Fiskeriverket

Sveriges Fiskares

Riksförbund (SFR)

EU-kommissionen

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 52 Anser du att uranbrytning ska tillåtas i Sverige?

Ja Nej Ingen uppfattning

____________________________________________________________________________________________________

(16)

Fråga 58 Hur ofta försöker du minska din energianvändning i följande sammanhang?

Aldrig Ibland Ganska ofta Mycket ofta Alltid

Uppvärmning av bostaden

Användning av elapparater/belysning

Inköp av elapparater/belysning

Varmvattenförbrukning

Transporter/resor

Fråga 54 Hur ställer du dig till en etablering av följande verksamheter i den kommun där du bor?

Mycket Ganska Varken positiv Ganska Mycket positiv positiv eller negativ negativ negativ

Oljeraffinaderi

Anläggning för miljöfarligt avfall

Kärnkraftverk

Vindkraftverk

Slutförvar för kärnkraftens

högaktiva avfall

Gasnät för fossil-/naturgas

___________________________________________________________________________________________________

Fråga 56 Hur stort förtroende har du för följande grupper när det gäller information om energi och kärnkraft?

Mycket Ganska Ganska Mycket

stort stort litet litet

förtroende förtroende förtroende förtroende

Miljöorganisationer

Kärnkraftsindustrin

Regeringen

Forskare

Journalister

Statliga myndigheter på energiområdet

Elbolagen

___________________________________________________________________________________________________

Fråga 55 Om ditt hushåll redan nu har eller i framtiden får möjlighet att välja s.k. miljövänlig el (grön el), hur mycket mer tror du ditt hushåll är villigt att betala för miljövänlig el?

Inte villigt att betala mer för miljövänlig el än för annan el

Villigt att betala upp till ca 200 kronor mer per år för miljövänlig el

Villigt att betala upp till ca 500 kronor mer per år för miljövänlig el

Villigt att betala upp till ca 1 000 kronor eller mer per år för miljövänlig el

Ingen uppfattning

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 57 Och hur stort förtroende har du för följande offentliga myndigheter när det gäller information om energi?

Känner Mycket Ganska Ganska Mycket Ingen

inte till stort stort litet litet upp-

myndigheten förtroende förtroende förtroende förtroende fattning

Energimyndigheten

Kärnkraftsinspektionen (SKI)

Naturvårdsverket

Kommunala energirådgivare

___________________________________________________________________________________________________

(17)

Fråga 59 Vilken är din uppfattning om följande påståenden som man ibland hör om vindkraft? Ange för var och ett av påståendena om det enligt din uppfattning är felaktigt eller riktigt.

È È Ingen

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 uppfattning

Vindkraftverk är bullriga

Vindkraft är miljövänlig

El producerad med hjälp av vind-

kraft blir dyr

Vindkraft innebär mycket små

risker för människors liv och hälsa

Vindkraftverk förfular landskapet

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 60 Hur ställer du dig till en etablering av vindkraftverk i närheten av:

Mycket Ganska Varken positiv Ganska Mycket positiv positiv eller negativ negativ negativ

Har ingen

Din fasta bostad

fritidsbostad

Din fritidsbostad

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 61 Allmänt sett, vilket förtroende har du för den forskning som bedrivs i Sverige inom följande områden?

Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket

stort stort eller litet litet litet Ingen

förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende uppfattning

Medicin

Naturvetenskap

Samhällsvetenskap

Teknik

Humaniora

Utbildningsvetenskap

____________________________________________________________________________________________________

KUNSKAP OCH SAMHÄLLE

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 62 Hur viktigt anser du det är att det i Sverige satsas på forskning på världsbästanivå inom följande områden?

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls Ingen viktigt viktigt viktigt viktigt uppfattning

Energi

Hjärt-/lungsjukdomar

Miljö

Nationalekonomi

Genteknik

Pedagogik

Rymden

Litteraturvetenskap

Klimat

Helt riktigt påstående Helt felaktigt

påstående

(18)

AKTIVITETER

,

INTRESSEN OCH VÄRDERINGAR

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 64 Ange nedan vilken/vilka föreningar/organisationer du är medlem i samt hur aktiv du är i dessa.

Medlem, men Medlem och har inte varit har varit på

på möte under möte under Medlem och Icke de senaste de senaste har någon typ medlem 12 månaderna 12 månaderna av uppdrag

Idrotts- eller friluftsförening

Miljöorganisation

Politiskt parti (inkl. kvinno-/ungdomsförbund)

Facklig organisation

Handikapporganisation

Kulturförening (musik, dans, konst etc.)

Hembygdsförening

Pensionärsorganisation

Invandrarförening

Nykterhetsorganisation

Humanitär hjälporganisation

Annan förening/organisation

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 65 Tillhör du någon kyrka, annat religiöst samfund eller religion?

Ja, men jag har inte varit Ja, och jag har på gudstjänst/möte varit på gudstjänst/möte

under de senaste under de senaste

Nej 12 månaderna 12 månaderna

Svenska kyrkan

Annan kristen kyrka/samfund

Jag är muslim

Jag tillhör en annan religion som varken

är kristen eller muslimsk

____________________________________________________________________________________________________

.

Fråga 66 Har du läst någon eller några böcker av följande författare?

Känner inte till Nej, Ja, Ja, två eller

författaren ingen bok en bok flera böcker

Stieg Larsson

Orhan Pamuk

Liza Marklund

Dick Harrison

Tomas Tranströmer

Marian Keyes

J. K. Rowling

Jan Guillou

Kerstin Ekman

Fråga 63 Anser du att den vetenskapliga utvecklingen under de senaste årtiondena har gjort livet bättre eller sämre för vanliga människor?

Mycket Något Varken bättre Något Mycket Ingen

bättre bättre eller sämre sämre sämre uppfattning

____________________________________________________________________________________________________

(19)

Fråga 69 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande?

Någon gång Någon Någon

under de gång i gång i Någon Någon Flera Ingen senaste 12 halv- kvar- gång i gång i gånger i

gång månaderna året talet månaden veckan veckan

Sysslat med sport/idrott

Tränat på gym (styrketräning,

aerobics etc.)

Motionerat/idkat friluftsliv

Spelat på tips, Lotto, V75

Gått på restaurang/bar/pub

på kvällstid

Ätit vegankost

Druckit sprit/vin/starköl

Rökt cigaretter/cigarrer/pipa

Snusat

Gått på bio

Gått på teater

Kört bil

Åkt kollektivt (buss, tåg etc.)

Rest i tjänsten

Umgåtts med vänner

Umgåtts med grannar

Löst korsord

Spelat dator-/tv-spel

Diskuterat politik

Deltagit i demonstration

Handlat med aktier

Tecknat/målat/skrivit poesi

Använt internet

Läst någon bok

Köpt någon bok

Storhandlat alkohol utomlands

Bett till Gud

Skänkt pengar till en hjälp-

organisation

Besökt gudstjänst/religiöst möte

Fråga 67 Har du någon gång funderat på att flytta från Sverige till något annat land?

Nej

Ja, till: ... (landets namn) ____________________________________________________________________________________________________

Fråga 68 Om du skulle vara tvungen att flytta från Sverige till något annat land, vilket land skulle du då välja?

... (landets namn) ____________________________________________________________________________________________________

(20)

Fråga 74 Vilka typer av medieteknik har du för närvarande tillgång till i ditt hushåll?

Ja Nej Vet inte

Telefon (fast anslutning)

Mobiltelefon

Dvd-spelare

Cd-spelare

Mp3-spelare

Stationär dator

Bärbar dator

Internet

Bredband

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 72 Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet?

Svara med hjälp av nedanstående skala:

È È

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

____________________________________________________________________________________________________

Det går att lita på människor i allmänhet Det går inte att lita på

människor i allmänhet

Fråga 75 Hur ofta har du under de senaste fem åren bytt eller anlitat ny/nytt:

Ingen En Två gånger Minns Ej relevant

gång gång eller fler inte för mig

Försäkringsbolag

Telefonbolag

Bank

Mataffär där du handlar oftast

Vilken typ av bank eller banker har du konto hos i dag? Du kan markera fler än ett svar.

Traditionell affärs-/sparbank

Bank som ägs av företag med annan huvudverksamhet (t. ex. försäkringsbolag, livsmedelskedjor)

Annan typ av bank

Jag har inget bankkonto

Fråga 73 Allmänt sett, hur är ditt självförtroende? Svara med hjälp av nedanstående skala:

È È

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

____________________________________________________________________________________________________

Mycket dåligt Mycket bra

Fråga 70 Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever?

Mycket nöjd Ganska nöjd Inte särskilt nöjd Inte alls nöjd

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 71 Har du något favoritlag i ishockey?

Nej

Ja: ... (lag)

____________________________________________________________________________________________________

(21)

Fråga 77 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Svara med hjälp av nedanstående skala, där 0 motsvarar ”mycket dåligt” och 10 motsvarar ”mycket gott”.

È È

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

____________________________________________________________________________________________________

Mycket dåligt Mycket gott

Fråga 78 Hur lång är du och hur mycket väger du?

Längd (i cm): Vikt (i kg):

Vill avstå från att svara

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 80 Vilket är/var ditt huvudsakliga yrke? (Om du inte är yrkesverksam för närvarande gäller frågan ditt senaste yrke.)

... (yrke/sysselsättning)

Har aldrig yrkesarbetat Æ Gå till fråga 85.

____________________________________________________________________________________________________

ARBETSLIV

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 79 Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande?

Förvärvsarbetande (även sjukskriven, föräldraledig)

Ålderspensionär/avtalspensionär

Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Förtidspensionär/sjukpensionär

Genomgår arbetsmarknadsutbildning

Studerande

Arbetslös

Annat: ...

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 81 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde du till?

Tjänsteman

Företagare: ingen anställd

Tjänsteman med arbetsledande funktion

Företagare: 1–9 anställda

Tjänsteman m. företags-/verksamhetsledande funktion

Företagare: 10 eller fler anställda

Arbetare

Jordbrukare: ingen anställd

Arbetare med arbetsledande funktion

Jordbrukare: en eller flera anställda Fråga 76 Har du/ditt hushåll:

Ja Nej

Fritidshus

Fritidsbåt

Bil

Æ ÆÆ

ÆÆ V. g. ange märke och årsmodell (för den bil du/ditt hushåll använder mest):

Bilmärke: ... Årsmodell:

Æ ÆÆ

ÆÆ Har du/ditt hushåll en s. k. miljöbil?

Ja

Nej

Vet inte

Har du eget körkort för personbil?

Ja

Nej

____________________________________________________________________________________________________

(22)

Fråga 85 Är du medlem i någon fackförening?

Ja, förbund inom:

LO (Landsorganisationen), v.g. ange vilket förbund: ...

TCO (Tjänstemännens Centralorganisation), v.g. ange vilket förbund: ...

SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation), v.g. ange vilket förbund: ...

Annan facklig organisation, v.g. ange vilket förbund: ...

Nej

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 88 Är du kvinna eller man?

Kvinna

Man

____________________________________________________________________________________________________

TILL SIST NÅGRA BAKGRUNDSFRÅGOR

När man sammanställer resultatet av sådana här undersökningar brukar man dela upp svaren i olika grupper. För att kunna göra detta behöver vi dina svar på dessa avslutande frågor.

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 89 Vilket år är du född?

Årtal:

____________________________________________________________________________________________________

19

Fråga 87 Har du haft kontakt med en arbetsförmedling under de senaste 12 månaderna?

Ja

Nej

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 90 Är du..:

Svensk Medborgare i Både svensk medborgare

medborgare annat land och medborgare i annat land

Fråga 84 Har du varit sjukskriven vid något eller några tillfällen under de senaste 12 månaderna?

Nej

Ja Æ

Upp till en vecka

Mellan 1 vecka och 1 månad

1–3 månader

3–12 månader

Mer än 12 månader

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 82 Arbetar/arbetade du hel- eller deltid?

Heltid

Deltid, minst 15 timmar i veckan

Deltid, mindre än 15 timmar i veckan ____________________________________________________________________________________________________

Fråga 83 Arbetar/arbetade du i statlig, kommunal, landstingskommunal eller privat tjänst?

Statlig Kommunal

L

andstingskommunal Privat

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 86 Är du medlem i någon arbetslöshetskassa (a-kassa)?

Ja

Nej

Vet inte

____________________________________________________________________________________________________

(23)

Fråga 91 Vilket är ditt civilstånd?

Ensamstående Sambo Gift/partnerskap Änka/änkling

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 92 Har du egna barn?

Ja

Nej

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 94 Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem respektive det hem du växte upp i, vilket av nedanstående alternativ stämmer då bäst?

Ditt nuvarande hem: Det hem du växte upp i:

Arbetarhem

Arbetarhem

Jordbrukarhem

Jordbrukarhem

Tjänstemannahem

Tjänstemannahem

Högre tjänstemanna-/akademikerhem

Högre tjänstemanna-/akademikerhem

Företagarhem

Företagarhem

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 95 Var någonstans har du, respektive din far och din mor, huvudsakligen vuxit upp?

Du själv Din far Din mor

Ren landsbygd i Sverige

Mindre tätort i Sverige

Stad eller större tätort i Sverige

Stockholm, Göteborg eller Malmö

Annat land i Norden

Annat land i Europa

Land utanför Europa

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 96 Hur länge har du bott i den kommun där du bor nu?

Har alltid bott här

Har alltid bott här bortsett från kortare perioder, t. ex. studier på annan ort

Uppvuxen här och har återvänt efter långvarigt boende på annan ort

Inflyttad, har bott här mer än 10 år

Inflyttad, har bott här 4–10 år

Inflyttad, har bott här 1–3 år

Inflyttad, har bott här mindre än 1 år Fråga 93 Hur ser ditt hushåll ut?

Jag bor ensam Æ Gå till fråga 94. Ja Nej

Jag bor med/delar regelbundet mitt hushåll med: Æ En vuxen

Flera vuxna

Ett eller flera barn

Om du regelbundet delar ditt hushåll med barn, hur många är de och i vilka åldrar är de?

0–3 år 4–6 år 7–15 år 16 år eller äldre

Antal barn: ...i åldrarna:

____________________________________________________________________________________________________

(24)

Fråga 100 Vilken skolutbildning har du? Markera det alternativ som du anser passar bäst in på dig.

Om du ännu inte avslutat din utbildning, markera den du genomgår för närvarande.

Ej fullgjort grundskola eller motsvarande obligatorisk skola

Grundskola eller motsvarande obligatorisk skola

Studier vid gymnasium, folkhögskola eller motsvarande

Examen från gymnasium, folkhögskola eller motsvarande

Eftergymnasial utbildning, ej högskola

Studier vid högskola/universitet

Examen från högskola/universitet

Examen från forskarutbildning

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 101 Vilken inriktning har din utbildning i huvudsak? Kryssa för det alternativ som bäst stämmer in på din utbildning.

Ekonomi/handel/administration

Media/journalistik/reklam

Estetisk/design/hantverk/konst

Naturvetenskap/matematik/data

Hotell/restaurang/service/skönhetsvård

Pedagogik

Hälso-/sjukvård

Samhällsvetenskap/juridik

Humaniora/kultur

Socialt arbete/omsorg/psykologi

Jordbruk/skogsbruk/miljövård

Teknik/byggteknik/industri/transport

Annan: ...

Fråga 97 I vilken typ av område bor du?

Storstad, centralt

Storstad, ytterområde/förort

Stad eller större tätort, centralt

Stad eller större tätort, ytterområde

Mindre tätort

Ren landsbygd

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 98 Hur bor du för närvarande?

I villa/radhus I lägenhet/flerbostadshus Annat boende

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 99 Hyr eller äger du eller någon i ditt hushåll din nuvarande bostad?

Hyr bostaden

Äger bostaden (även bostadsrätt)

Om du hyr din bostad, hyr du i andra hand?

Nej

Ja, jag hyr i andra hand

____________________________________________________________________________________________________

(25)

Fråga 103 Hur har enligt din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under de senaste 12 månaderna?

Förblivit ungefär

Förbättrats densamma Försämrats

Din egen ekonomiska situation

Ekonomin i din kommun

Den svenska ekonomin

Hur tror du att ekonomin kommer att förändras under de kommande 12 månaderna?

Förbli ungefär

Förbättras densamma Försämras

Din egen ekonomiska situation

Ekonomin i din kommun

Den svenska ekonomin

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 102 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda års- inkomsten i kronor för samtliga personer i ditt hushåll före skatt (pension och studie- medel ska räknas in i den ungefärliga årsinkomsten).

100 000 eller mindre

401 000 – 500 000

101 000 – 200 000

501 000 – 600 000

201 000 – 300 000

601 000 – 700 000

301 000 – 400 000

Mer än 700 000

____________________________________________________________________________________________________

E TT STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN !

Om du har synpunkter på någon enskild fråga eller formuläret som helhet är vi tacksamma för att få ta del av dessa.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(26)

SOM- INSTITUTET DRIVS I SAMARBETE MELLAN TRE

FORSKNINGSENHETER VID GÖTEBORGS UNIVERSITET :

Statsvetenskapliga institutionen

Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet är Sveriges främsta forskningsinstitution när det gäller undersökningar om politisk opinionsbildning.

(www.pol.gu.se)

Institutionen för journalistik och masskommunikation

Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet (JMG) är tongivande inom forskning om massmedier, journalistik och opinionsbildning.

(www.jmg.gu.se)

Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS)

Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) vid Göteborgs universitet är ett ledande centrum för mångvetenskaplig forskning om offentlig sektor och samhällets riskfrågor.

(www.cefos.gu.se)

* * *

I den undersökning som du just hjälpt oss att genomföra deltar forskare från dessa tre forskningsenheter men också forskare från andra institutioner och universitet, bland andra:

Annika Bergström, fil.dr:

Nyheter och internet Martin Brothén, fil.dr:

Riksdagen

Marie Demker, professor:

Integrationsfrågor Per Hedberg, doktorand:

Energiopinion

Ulrika Holmberg, ekon.dr:

Nya branscher

Sören Holmberg, professor:

Politisk opinion

Sverker C. Jagers, fil.dr:

Miljöopinion

Lennart Nilsson, docent:

Kommunal service Bo Rothstein, professor:

Civila samhället

Lennart Weibull, professor:

Åsikter om massmedier

(27)

Detta är några av de böcker som SOM-institutet har gett ut baserade på resultaten från de senaste årens

SOM-undersökningar:

Du kan läsa mer om SOM-institutets verksamhet på vår hemsida:

www.som.gu.se

Här kan du också enkelt beställa våra böcker eller läsa enskilda kapitel.

Vill du kontakta oss är du mycket välkommen att göra det:

...på telefon: 031-786 12 17

...via epost: info@som.gu.se

(28)

O S M

S AMHÄLLE O P I N I O N

M ASSMEDIA

Samhälle Opinion och Massmedia (SOM) är en vetenskaplig frågeundersökning som årligen genomförs av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. SOM-institutet drivs gemensamt av tre forskningsenheter: Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), Statsvetenskapliga institutionen samt Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS). SOM-institutets under- sökningar utgör ett viktigt bidrag till universitetets forskning om opinionsbildning i det svenska samhället i dag. Den nationella SOM-undersökningen går ut till totalt 9 000 slumpmässigt ut- valda personer boende i Sverige och genomförs i samarbete med Kinnmark Information.

Ansvariga för undersökningen är professor Sören Holmberg och professor Lennart Weibull.

Undersökningsledare är bitr. forskare Åsa Nilsson.

Har du frågor som rör din medverkan i undersökningen, ring gärna Kinnmark Information, telefon: 020-28 28 30

(samtalet kostar endast en markering)

Du kan också ringa eller skicka epost till SOM-institutet:

Åsa Nilsson, telefon: 031-786 12 39, epost: asa.nilsson@som.gu.se Vill du läsa mer om SOM-institutet finns vi på internetadressen: www.som.gu.se

Detta nummer är endast till för att inkomna svar ska kunna prickas av vid datorns optiska läsning. Då slipper du få påminnelse i onödan.

References

Related documents

Initieringen av CARD (Samordnad årlig försvarsöversyn) görs för att få länder att samarbeta och samverka inom investeringarna av militär inom EU. Tack vare det kan EU få

Omvärlden på sociala medier sträcker sig förbi geografiska och kulturella gränser och utgör således en unik kontext för jämförelse med vänner och bekanta online, men även med

Rubriken ​ “Strider fortsätter trots vapenvilan”​ och ingressen konnoteras till oroligheter och hot (pathos). I brödtexten är konnotation ethos då president Milan

För lokalredaktioner och i synnerhet enmansredaktioner innebär detta att gatekeepingprocessen får en stor betydelse, då det är dessa två reportrar som självständigt bestämmer

Utifrån tidigare forskning som visar att mediegestaltning av politik som ett strategiskt spel, aktiverar och förstärker misstro och cynism (Strömbäck,

Därmed anses dessa artiklar i denna analys även bidra till gestaltningen av trakasserier som ett utbrett problem, genom att påvisa att det inte bara är medierna som anser

Hos vissa intervjupersoner förekommer en viss osäkerhet inför fenomenet sociala medier, en osäkerhet vi kopplar samman med bristande kunskap om företeelsen.

SOM-institutets ledningsgrupp består av professor Sören Holmberg, Statsvetenskapliga institutionen, professor Lennart Weibull, Institutionen för journalistik och masskommunikation,