Verksamhetsplan för 2014

21  Download (0)

Full text

(1)

Öved-Östraby Skytteförening

Öved-Östraby Skytteförening:

Verksamhetsplan för 2014

Öved-Östraby Skytteförening ska bedriva gevärsskytte med luftgevärsskjutning (10m, kal 4,5mm), kortållsgevärskjutning (banskjutning 50m och fältskjutning, kal.22LR) och 6,5mm-gevärskjutning (banskjutning 300m och fältskjutning, kal. 6,5mm) i enlighet med de verksamhetsidéer som finns inom Svenska Skyttesportförbundet.

Verksamheten ska

 Kännetecknas av en stor breddverksamhet med förmåga att få fram elitskyttar.

 Bedrivas med god social gemenskap.

 Ge barn och ungdomar en meningsfull fritidsverksamhet som utöver den idrottsliga verksamheten skall öka ansvarskänslan, självdisciplinen och viljestyrkan.

 Verka för en god integration mellan gamla och unga, män och kvinnor samt funktionshindrade och icke funktionshindrade.

Tävlings- och träningsverksamhet

Föreningens tävlings- och träningsverksamhet ska bedrivas enlig föreningens program för Luftgevärsskytte samt Korthålls- och 6,5mm-gevärsskytte.

Luftgevärsskytte

Föreningens egna verksamhet ska bedrivas under vinterhalvåret i Bjärsjölagårds Idrottshus med träning och tävling enligt föreningsprogrammet (se bilaga), huvudsakligen under torsdagskvällar men även under vissa helger.

Föreningen kommer även att delta i tävlingsverksamhet enligt Skånes Skyttesportförbunds Gevärssektions och Svenska Skyttesportförbundets Gevärssektions tävlingsprogram.

Korthålls- och 6,5mm-gevärsskytte, banskjutning

Föreningens egna banskytte-verksamhet bedrivs under sommarrhalvåret på 50m-/300m-skjutbanan i Sjömossen utanför Bjärsjölagård med träning och tävling enligt föreningsprogrammet (se bilaga), huvudsakligen under torsdagskvällar och helger. Speciella arrangemang som märkestagning för Tvågrensmärke och Naturstig ska anordnas.

Föreningen kommer även att delta i tävlingsverksamhet enligt Skånes Skyttesportförbunds Gevärssektions och Svenska Skyttesportförbundets Gevärssektions tävlingsprogram.

Korthålls- och 6,5mm-gevärsskytte, fältskjutning

Föreningens fältskytte-verksamhet bedrivs huvudsakligen under vinterrhalvåret med tävlings- verksamhet enligt Skånes Skyttesportförbunds Gevärssektions och Svenska Skyttesportförbundets Gevärssektions tävlingsprogram. Träning sker på föreningens 50m-/300m-skjutban i Sjömossen utanför Bjärsjölagård.

Övrig verksamhet

Föreningen ska anordna Prova-på verksamhet för t ex skolor. Föreningen kommer även att genomföra diverse arrangemang för att förbättra föreningens ekonomi samt underhåll och drift av föreningens anläggning.

Bilaga:

- Öved-Östraby Skytteförening föreningsprogram 2014

(2)

SKJUTPROGRAM

mauser- och korthållsgevär

2014

Öved-Östraby Skytteförening

(3)

ÖVED-ÖSTRABY SKYTTEFÖRENING bildades 1955 då de två föreningarna i Öved och Östraby slogs samman. På sitt program har föreningen gevärsskytte med banskytte (mauser på 300m och korthållskytte på 50m) på sommarhalvåret samt fältskytte (mauser) och luftgevärsskytte (inomhus) under vinterhalvåret.

Banskyttet skjuter vi på vår bana i Sjömossen utanför Bjärsjölagård och luftgevärs- skyttet bedrivs i Bjärsjölagårds Idrottshus.

Föreningen har knappt hundra medlemmar varav ca hälften är ungdomar. Vi har träningskjutningar på torsdagskvällar i den grenen som är aktuell för säsongen och tävlingar vissa helger enligt programmet.

MEDLEMSKAP

För att vara med i Öved-Östraby Skytteförening krävs medlemsskap. Detta kostar 200 kr per år för aktiva skyttar och passiva skyttar (skyttar som endast skjuter korp- skjutningen räknas som passiva skyttar). Medlemsavgiften betalas till föreningens bankgiro 452-1068 där du anger namn, adress, personnummer (10 siffror) och eventuell e-postadress. Medlemsavgiften ska lösas så fort som möjligt, men man kan ”prova-på” under 2 tillfällen utan medlemskap. Medlemsavgiften måste vara betald för att vara berättigad till märken och priser.

Glöm inte att meddela ny adress till sekreteraren om du flyttar!

Medlemsskapet är en förutsättning för att få delta i föreningens verksamhet!

ANMÄLNINGAR

Anmälningar till de flesta större tävlingar måste ske i förväg. Senaste anmälnings- dag anslås på skjutbanan i god tid. Anmälning sker på anslagstavlan eller direkt till sekreteraren. Fältskytteanmälningar tas emot av Hilding Andersson. Se nedan om anmälningstider skjutdagar.

TELEFONNUMMER

Skjutbanan i Sjömossen 0415 - 412 57 Jan-Ola Olsson, ordförande Ö-Ö Skf 046 - 25 84 00 Els-Marie Hansson, sekreterare Ö-Ö Skf 0415 - 400 61 Hilding Andersson, fältskytte 0416 - 105 80 BANKGIRONUMMER

Öved-Östraby Skytteförening har bankgiro nummer 452-1068 som kassören disponerar.

VISITATION FÖRE OCH EFTER SKJUTNING

Efter varje skjutning och vid behov mellan serierna ska vapnen kontrolleras så att det inte ligger något skott i. Slutstyckena ska föras bakåt, eventuellt magasin ska tas av och man ska kontrollera att det inte ligger något skott i patronläget.

KOMPETENSER FÖR MÄRKEN

Efter varje skjutning bokförs varje serie för respektive tävling. Serierna samlas också till kompetenser för de olika märken och diplom som finns att erövra. Detta sker automatiskt på tävlingar på hemmabana, medan det åligger varje skytt att se till att resultat på andra tävlingar kommer sekreteraren tillgodo. Oftast får för- eningen resultatlistorna, men de är inte alltid fullständiga.

(4)

HEMSIDA PÅ INTERNET

www.idrottonline.se/Sjobo/Oved-OstrabySF-Sportskytte

TÄVLINGSLICENS

Tävlingslicensen är obligatorisk för skyttar som är 15 år och äldre som deltar i tävlingar utanför Ö/Ö´s egna föreningstävlingar. Tävlingslicensen är även kopplat till en del förmåner och bl a får du magasinet Svensk Skyttesport med tio nummer per år varav sex nummer är webtidningar. Du betalar Tävlingslicensen själv, se Svenska Skyttesportförbundets hemsida.

2014 års Tävlingslicens:

 Senior 300:-

 Junior född 1994 - 1999 150:-

 Ungdom/junior född 2000 eller senare ingen obligatorisk avgift

TORSDAGSSKYTTE

Vi skjuter korthållsgevär på torsdagskvällar med anmälningstid 17.30 - 18.15.

Första tillfället 2014 blir den 24 april, och vi håller på fram till september. Vi har sommaruppehåll följande torsdagar: 19/6, 26/6, 3/7, 10/7, 17/7 och 24/7.

Torsdagar är även öppen för egen träning på 300m kl 17.00 - 19.00 på sommaren.

Ö/Ö-Nytt

Föreningens medlemsblad heter Ö/Ö-Nytt och kommer ut 4 gånger per år. Där kan du läsa vad som händer i föreningen, allt ifrån resultat och tävlingsreferat till dragningslistan i stöd- föreningslotteriet. Du är också väldigt välkommen med egna bidrag! Manusstopp 20/3, 20/6, 20/9 och 20/12.

SVENSKT SKYTTESPORT

Svenskt Skyttesport är tidningen för dig som skytt.. Där kan du läsa om vad som händer runt om i Sverige om vapen, ammunition och övrig utrustning, allmänna artiklar om skytte och kåserier. Prata med sekreteraren om prenumerationen.

STYRELSEMÖTEN

Om du har några frågor eller annat som du vill ska tas upp på ett styrelsemöte kan du kontakta föreningens sekreterare Els-Marie Hansson. Under 2012 kommer styrelsen preliminärt att ha möten följande dagar: Ti 21/1, Ti 1/4, Ti 27/5, Ti 5/8 och Ti 7/10 (2015: Ti 20/1). Dagordningen görs upp ca två veckor före mötet.

(5)

SAMMANDRAG TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014

Fullständiga tävlingsbestämmelser finns i en pärm på skjutbanan och på hemsidan på internet. Nedan följer en kort sammanfattning. Har Du synpunkter på hur

tävlingarna är upplagda bör du framföra dessa till tävlingskommittén.

ÅRETS PRISUTDELNING:

Prisutdelning för årets tävlingar kommer att hållas lördagen den 15/11 kl 18.30.

FÄLTSKYTTE

Föreningsmästerskap: Alla klasser. Sammanlagt resultat från två skjutningar, 2014: 9/3 och 26/10.

Trippeln: De tre högsta resultaten krets- och förbundsskjutningar räknas. Samtliga skyttar tävlar i en grupp

Poängpris: Förbunds- och kretsskjutningar. Poäng till alla deltagare (3-1p). Pris efter 30p. Samtliga skyttar tävlar i en grupp

BANSKYTTE 50m/300m

Omskjutning

Om du deltagit i skyttetävling och representerat föreningen samtidigt som förening- en haft egna tävlingar får du skjuta om denna tävling vid senare tillfälle.

Omskjutning får även ske om du deltagit som ledare, instruktör eller funktionär vid annat arrangemang inom skytterörelsen. Endast Månadstävling och Ställningspris får skjutas om. Tävlingen bör skjutas om vid nästa tävlingsdag, dock senast 2014- 09-20.

Föreningsmästerskap:

Ställningsmästerskap 300m: G15-GE (300m). Ställningsmästerskap enligt Skytteregelboken.

Liggandemästerskap 300m: G15-GE (300m). Liggandemästerskap enligt Skytteregelboken (G15 skjuter med stöd)

Ställningsmästerskap 50m: K11-KE. Ställningsmästerskap enligt

Skytteregelboken, d v s 4 st 5-skottserier i grundomgången och därefter final.

Liggandemästerskap 50m - med stöd Ungd.: KL11-KL15. Liggandemästerskap enligt Skytteregelboken, d v s 4 st 5-skottserier i grundomgången och därefter final.

Liggandemästerskap 50m - med stöd KK: KK. Liggandemästerskap enligt Skytteregelboken, d v s 4 st 5-skottserier i grundomgången och därefter final.

Liggandemästerskap 50m - utan stöd: KL17-KLE. Liggandemästerskap enligt Skytteregelboken, d v s 4 st 5-skottserier i grundomgången och därefter final.

Cuptävling 50m: K11-KE (50m). Klasser KL11, KL13, KL15 skjuter liggande med stöd, övriga utan stöd. Lottning sker efter att alla skyttar skjutit en omgång.

Cuptävling 300m: G15-GE (300m), G15 skjuter liggande med stöd. Lottning sker före skjutningen kl 09.00!!

(6)

Månadstävling: Skjutes 7 gånger under året varav de fyra bästa räknas:

Klass K11, K13, K15, K17-K1, KK (50m): Fyra 5-skottserier liggande med respektive utan stöd.

Klass K2-KE, (50m): Två tävlingar, liggande och ställning. Skjutningen består av sex 5-skottserier: 4 x ligg + stå + knä. I liggandetävlingen (KLi) räknas de fyra liggserierna medan i ställningstävlingen (KSt) räknas de inledande två ligg-

serierna samt stå- och knäserien. I bägge tävlingarna får skyttarna tillägg på sitt skjutna resultat med en individuell handikapp-poäng som fastställs före årets tävlingar.

Klass G15, G17-G1 (300m): Tre 5-skottserier liggande med resp. utan stöd.

Klass G2-GE, (300m): Två tävlingar, liggande och ställning. Skjutningen består av fyra 5-skottserier: 3 x ligg + ställningsserie. I liggandetävlingen (GLi) räknas de tre första liggserierna medan i ställningstävlingen (GSt) räknas de inledande två liggserierna samt ställningsserien. I bägge tävlingarna får skyttarna tillägg på sitt skjutna resultat med en individuell handikapp-poäng som fastställs före årets tävlingar.

Handikapp-poängen baseras på medelvärdet (kallas ”baspoängen”) av de maximalt sex men minst minst två senaste resultaten från likadana omgångar (ställnings- resp. ligg-omgång) där sämsta resultatet räknats bort (ej begränsad tid). Resultat hämtas från såväl interna som externa skjutningar av samma typ.

Handikapp-poängen erhålls genom att dra maxresultatet från ”baspoängen”. Om skytten ej har resultat från två omgångar av någon typ används istället medel- värdet av handikapp-poängen för övriga skyttar som skyttens handikapp-poäng.

Poängpris (300m och 50m). Alla skyttar får 1-3 poäng per skjuten tävling bero- ende på placering. Poängen samlas från år till år och pris utgår vid 30 poäng.

Ställningspris: G15-GE (alla på 300m) indelat i tre grupper. Tävlingen skjuts som en ställningsfinal 300m, dvs en knä-serie 5 skott och 5 enkel- skott stående. De två bästa av årets fyra tävlingar räknas. Poängpris enligt särskilda regler. Första skjutlaget skjuter ställningspriset direkt efter

månadstävlingen.

FSR Rikspropaganda: G15-G1 (200m), G2-GE (300m) och KL11-KLE (50m). Frivilliga skytterörelsens rikspropaganda skjutes i liggande på hem- mabana under tiden 1/1 till 15/12. Detaljerna kan Du läsa om på banan.

Meddela skjutledaren om Du vill delta. Skjutkortet skall märkas med "FSR".

Sommarserien (Torsdagar): KL11, KL13, KL15, KL17, KR och KK.

Skjutes ca 14 torsdagar under sommarsäsongen varav de fem bästa resultaten räknas.

Pris-skjutning (Torsdagar): KL11, KL13, KL15, KL17, KR och KK. Skjutes två torsdagar under sommarsäsongen (sista torsdagen före sommar-

uppehållet och sista torsdagen på säsongen). Pris till de två bästa i varje klass.

Dagens Dubbel (50m och 200m): En kombinationstävling på 50m och 200m där alla tävlar i en klass genom ett speciellt handikappsystem.

(7)

UNDERHÅLL PÅ SKJUTBANAN Alla medlemmarna hjälps åt med underhållet av skjutbanan. Ett antal arbetsdagar finns inlagda i program- met där det är viktigt att så många som möjligt ställer upp (även ung- domar och föräldrar!!).

Under 2014 har vi arbetsdagar L 19/4, S 11/5, S 3/8 och L 20/9.

FÖRENINGENS EKONOMI

En viktig del av föreningens verksam- het är åt att få in pengar för att täcka våra utgifter. I föreningen har vi stora utgifter för skjutbanan (fastigheten, lokaler, miljöavgifter, el, tele, …) och dess utrustning samt subventionering

av ungdomsskyttet. För att få ekonomin att gå runt krävs en insats av medlemmar- na för att dra in pengar på olika sätt. Allas insats behövs och alla kan hjälpa till efter egen förmåga, ung som gammal. Våra största inkomstkällor är:

 Parkering vid Övedskloster Höst- och Jul-marknad. Ö/Ö arrangerar parker- ingen med förberedelser före och bemanning under själva marknaden.

 Medlemslotteri i Öved-Östraby Skytteförenings Stödförening. Lotterna kos- tar 150:- och det är dragning varje kvartal med stordragning vid Lotterifesten i augusti. Vinster värda upp till 3000:-. Hjälp till att sälja nya lotter!

 Bingolotto. För- eningen ordnar prenumeranter av bingolotter där provisionen går direkt till förening- en. Hjälp till att ordna nya

prenumeranter!

 Vedförsäljning.

Varje vinter fäller vi träd för att sen- are klyva till ved för försäljning i storsäckar. Hjälp till att fylla ved- säckarna och fixa vedkunder!

(8)

TILLÅTNA SKJUTTIDER

Följande tider är det tillåtet att skjuta med 6,5mm-gevär på 300m-banan:

veckodag datum tid

Torsdagar 1/5 - 31/10 17.00 - 19.00 Lördagar hela året 9.00 - 15.00 Söndagar 1/5 - 31/10 9.00 - 12.00

OBSERVERA att tillåtna skjuttider ska respekteras!!

Inskjutning av jaktgevär är endast tillåten 1 gång per säsong, se

programmet. Gäller alla, även medlemmar.

(9)

TÄVLINGSPROGRAM FÖR 2014

ANMÄLNINGSTIDER PÅ SKJUTBANAN:

50m, torsdagar 17:30 – 18:15

50m, helger 9:00 – 10:00

300m, helger 9:00 – 10:00

Bana ställn: G=Gevär 6,5 K=Korthåll Bana ligg: GL=Gevär 6,5 KL=Korthåll Fält: GF=Gevär 6,5 KF=Korthåll

Luftgevär: L=Luftgevär LFT=Falling Target Sitt=Sittande Stå=Stående

U=Ungdomar (-ca 17 år) J=Junior (ca 15-20) S=Senior och veteran V=Veteran F=Föräldrar

D=Dam sp.sk=sportskyttetävling

Skjutledarlag (SL) torsdagar (samling 17:30 för förberedelser)

1 Katrine B Hansson 0709-48 00 98

Anders Hansson 070-588 42 91

Kia Odeving 070-667 79 46 2 Olle Holgersson

073-728 87 89

Linn Holgersson Helena Nilsson

0415-40190, 0708-60 79 89 3 Jan-Ola Olsson

070-829 32 16, 046-25 84 00

Berit Olsson

070-992 82 79, 046-25 84 00

Per Sandström

0416-33155, 070-161 15 37 4 Els-Marie Hansson

073-350 10 35, 0415-40061

Håkan Andersson

0733-36 33 97, 046-20 22 96

Christer Sjöholm

0413-323 66, 070-512 89 01

OBS! Kan du inte komma vid något av dina skjutledartillfällen måste du själv byta med någon annan. Ring i god tid så brukar det fixa sig.

På Månadstävlingarna räcker det med 1 ledare/skjutlag att ta hand om 50m.

Torsdagagsskjutningar Månadstävlingar

Dag SL Dag SL Dag SL Dag SL Dag SL Dag SL 24/4 4 5/6 4 14/8 4 11/9 4 26/4 2 3/8 2

8/5 1 12/6 1 21/8 1 18/9 1 11/5 3 17/8 3

15/5 2 31/7 2 28/8 2 25/5 4 7/9 4

22/5 3 7/8 3 4/9 3 7/6 1

JANUARI

FSR-Rikspropaganda Alla vapen Hemmabanor U,J,S

S 19 Vinterfältträffen GF Gammalstorp J,S

Ti 21 Styrelsemöte Ö/Ö Skf Styrelsen Ö/Ö, Skjutbanan

FEBRUARI

S 9 Förbundsfältskjutning (Div, mm) GF Rinkaby J,S

Ti 25 Årsmöte Skånes SSF Gevärssektionen Husie

MARS

Ti 4 ÅRSMÖTE Ö/Ö Skf & Stf kl 18.30 Alla! Ö/Ö, Skjutbanan Medl.

S 9 Förbundsfältskjutning (Div, mm) GF Hardeberga J,S

M 17 Gevärsskyttekortexamen Utb. Kävlinge U,J,S,F

(10)

APRIL

Ti 1 Styrelsemöte Ö/Ö Skf Styrelsen Ö/Ö, Skjutbanan

L 5 Vinterriksskytte GF Tornedalen J,S

To 17 Skärtorsdag, inget skytte

F 18 Arbetsdag på skjutbanan 8.30 - vårstäda! Ö/Ö, Skjutbanan Alla!

M 21 SM, Junior-SM fältskjutning GF Skövde J,S

To 24 Sommarserien, korthållsstart! KL Ö/Ö, Skjutbanan U,J,F L 26 Månadstävling (1) och Ställningspris (1) G,K Ö/Ö, Skjutbanan U,J,S,F

MAJ

L 3 Säsongsstart för ungdomsledare kl 9 - 12 K Ö/Ö, Skjutbanan Ledare

S 4 Branthalla cup K,KL Bromölla U,J,S,F

Ti 6 Skytteafton med tränare, Korthåll K,KL Ö/Ö, Bjärsjölagård U,J,S,F

To 8 Sommarserien KL Ö/Ö, Skjutbanan U,J,S,F

L 10 Testtävling (sportskytte) K,KL Bromölla J,S

S 11

Månadstävling (2) och

Föreningsmästerskap 300m ligg + ligg m st Arbetsdag på skjutbanan (efter skj.)

G,K Ö/Ö, Skjutbanan U,J,S,F Alla!

To 15 Sommarserien och

Föreningsmästerskap 50m ligg K11-K15 KL Ö/Ö, Skjutbanan U,J,S,F

L 17 Korthåll fält KF Ravlunda U,J,S

S 18 Testtävling (sportskytte) K,KL Furulund J,S

To 22

Sommarserien

Föreningsmästerskap 50m ligg u.s. K17-KE Korpträning 50m anmälan 17:30-18:00

KL Ö/Ö, Skjutbanan U,J,S,F

S 25 Månadstävling (3) och Cup 300m G,K Ö/Ö, Skjutbanan U,J,S,F Ti 27 Styrelsemöte Ö/Ö Skf Styrelsen Ö/Ö, Skjutbanan

To 29 Korpskjutning 50m K,KL Ö/Ö, Skjutbanan U,J,S,F

To 29 Hanöbuktscupen K,KL Södra Gärds U,J,S,F

L 31 Yngvard Open K,KL Furulund U,J,S,F

JUNI

S 1 DM/Skånskt mästerskap 300m ligg GL Christianstad J,S

S 1 Testtävling (sportskytte) K,KL Furulund J,S

To 5 Sommarserien

Föreningsmästerskap 50m ligg KK KL Ö/Ö, Skjutbanan U,J,F L 7 Månadstävling (4) och Ställningspris (2)

Svenska Dagbladets Riksskytte G,K Ö/Ö, Skjutbanan U,J,S,F

L-S 7-15 SvD Riksskytte GL,KL Hemmabanor U,J,S

L 7 DM 60L + testtävling (sportskytte) K,KL Falsterbo J,S

S 8 Pingsttävling K,KL Svedala U,J,S,F

M 9 Gevärsskyttekortexamen Utb. Dagstorp U,J,S,F

To 12 Prisskjutning och korvgrillning Alla! Ö/Ö, Skjutbanan U,J,F

L 14 Testtävling (sportskytte) K,KL Bromölla J,S

L 14 Kretsmästerskap MY-kretsen, 300m G,GL Skurup J,S

S 15 Sparbanken Syd Open K,KL Ystad U,J,S,F

S 22 DM 3x20 (sportskytte) G Kristianstad J,S

To 26 Föreningsmästerskap 50m ställning K Ö/Ö, Skjutbanan J,S

L 28 Landslagsuttagning Korthåll K,KL J,S

L 28 Skånsk skyttehelg G,GL Skurup J,S

S 29 Skånsk skyttehelg G,GL Landskrona J,S

(11)

JULI

LS 5-6 Syd SM, nationellt G,K Ålem/Mönsterås U,J,S

L 13 Testtävling (sportskytte) K,KL Furulund J,S

L-S 19-20 Margarethakedjan G Uppsala J,S

M-S 21-27 SM 50m, sportskytte & nationellt K,KL,KF Västerås U,J,S

M-S 21-27 SM sport 300m G Västerås J,S

To 31 Sommarserien KL Ö/Ö, Skjutbanan U,J,S,F

AUGUSTI

L 2 Wendes Open K,KL Kristianstad U,J,S,F

S 3

Månadstävling (5) och

Föreningsmästerskap 300m ställning Arbetsdag på skjutbanan (efter skj.)

G,K Ö/Ö, Skjutbanan U,J,S,F Alla!

S 3 DM/Skånskt mästerskap 3x40 + 3x20 + test K,KL Svedala J,S Ti 5 Styrelsemöte Ö/Ö Skf Styrelsen Ö/Ö, Skjutbanan

To 7 Sommarserien KL Ö/Ö, Skjutbanan U,J,S,F

L 9 DM/Skånskt mästerskap 50m (alla klasser)

+ Korthållscupen K,KL Ystad J,S

S 10 DM/Skånskt mästerskap 300m ställning G Kristianstad J,S To 14 Sommarserien + Tvågrensmärke KL Ö/Ö, Skjutbanan U,J,F

L 16 Korthållscupen, Regionfinal K,KL Bromölla J,S

L 16 Inskjutning av jaktgevär (end. denna dag) jakt Ö/Ö, Skjutbanan Jakt

L 16 Grisfest på skjutbanan Ö/Ö, Skjutbanan Alla!

S 17 Månadstävling (6) och Ställningspris (3) G,K Ö/Ö, Skjutbanan U,J,S,F S 17 Testtävling (sportskytte) + Skåne-Halland K,KL Furulund J,S

To 21 Sommarserien + Cup 50m G,K Ö/Ö, Skjutbanan U,J,F

L-S 23-24 Landskamp nat. Sverige-Danmark K,KL Danmark J,S

LS 23-24 SM 300m senior och veteran G,GL Uppsala S,V

S 24 DM/Skånskt mästerskap korthåll fält del 1 KF Össjö U,J,S To 28 Sommarserien och Dagens Dubbel (300m)

+ Introd.skjutning 300m G,K Ö/Ö, Skjutbanan U,J,F

L 30 Kretsmästerskap 50m (M-Y-kretsen) K,KL Falsterbo U,J,S

S 31 Brommastafetten G Stålboda/S-holm J,S

(12)

SEPTEMBER

To 4 Sommarserien och Dagens Dubbel (50m) K Ö/Ö, Skjutbanan Alla!

L 6 Veterantävling 300m G Eslöv V

L 6 SSM (sportskytte) K,KL Ringamåla J,S

S 7 DM/Skånskt mästerskap korthåll fält del 2 KF Furulund U,J,S S 7 Månadstävling (7) och Ställningspris (4)

Arbetsdag på skjutbanan (efter skj.) G,K Ö/Ö, Skjutbanan U,J,S,F Alla!

To 11 Sommarserien K Ö/Ö, Skjutbanan Alla!

F-S 12-14 Junior SM 50m + 300m G,K Kristianstad U,J

To 18 Prisskjutning och korvgrillning K Ö/Ö, Skjutbanan U,J,F

LS 20-21 Skol SM G,K Skövde U

S 21 Veterantävling 200m G Hyllstofta V

To 25 Luftgevärsstart! Höstserien L: Sitt+Stå Ö/Ö, Idrottshuset U,J,S,F L 27 Arbetsdag på skjutbanan 8.30 - höststäda! Ö/Ö, Skjutbanan Alla!

S 28 Gåsaskjutning G,KL Christianstad U,J,S,F

OKTOBER

L 4 Elitserien, final K,KL Eskilstuna J,S

S 5 Korthållscupen, riksfinal K,KL Eskilstuna J,S

S 5 Förbundsfältskjutning (Div, mm) GF Dalby U,J,S

S 12 DM, Förbundsfältskjutning (Div, mm) GF Ravlunda J,S

S 26 Förbundsfältskjuning (Div, mm) GF Trelleborg U,J,S

M 27 Gevärsskyttekortexamen Utb. Kävlinge U,J,S,F

Ti 7 Styrelsemöte Ö/Ö Skf Styrelsen Ö/Ö, Skjutbanan

NOVEMBER

L 15 ÅRSAVSLUTNING MED PRIS-

UTDELNING FÖR ÅRETS TÄVLINGAR G,K Rönås Byakrog Alla!

DECEMBER

O 31 Nyårsträffen G Kristianstad J,S

(13)

Mauser- (200m och 300m) och kort- hållsgevär (50m) skjuter vi på skjut- banan i Sjömossen. Så här hittar du!

MÄRKEN och KOMPETENSER

Alla skyttar kan ta skyttemärken. Tabell- erna nedan visar vad du måste skjuta för att klara märkena. Märkena delas ut på årsmötet. För en del klasser är märkes- kompetenserna dessutom avgörande för vilken klass du ska skjuta i. För en del

märken avses 5-skottserier, andra i regel huvudskjutning. Kompetenser kan även fås för annan skjutning (t ex enkelserie eller 3x5). Detta kan läsas i Skytteboken!

Korthållsgevär:

Märke Klass Ställning Resultat

Juniorkorthålls- märke

KL11, KL13, KL15 K17, ... (max 20 år)

Ligg m stöd Ligg u. stöd

B: 12x35p S: 12x40p G: 12x45p Påbyggnads-

märke

KL11, KL13, KL15 K17, ... (max 20 år)

Ligg m stöd Ligg u. stöd

* : 12x46p

** : 12x47p

***: 12x48p

Kh-märke Ligg Ställning

Brons KL 2 4xL 3x170p K 2 L+L+S+K 3x158p Silver KL 3 4xL 3x184p K 3 L+L+S+K 3x172p Guld KL 4 4xL 3x190p K 4 L+L+S+K 3x180p Mästarm. KL Elit 4xL 3x193p K Elit L+L+S+K 3x186p Gevär 6,5mm:

Märke Klass Ställning Resultat

Juniorskytte- märke (300m)

G 15

G17,...(max 20 år)

Ligg m stöd Ligg u. stöd

B: 3 x 35p S: 6 x 38p G: 9 x 40p Påbyggnads-

märke (300m)

G 15

G 17,...(max 20 år)

Ligg m stöd Ligg u. stöd

* : 9 x 42p

** : 9 x 44p

***: 9 x 46p

Skyttem. Ställning

Brons G 2 L+L+K 3 x 120p Silver G 3 L+L+St 3 x 124p Guld G 4 L+L+St 3 x 132p Mästarm. G Elit L+L+St 3 x 142p

Springskytte (50m): Terränglöpning 2x2 km, skjutning 6 skott efter

vardera löpsträckan. Vapnen medförs ej under löpningen. Poäng: löptiden i minuter med tillägg av en minut för varje bom, dock minst 2 träff per skjutning. Figur: 50m - C 5 korthållsfigur (ca 5 cm).

Brons: max 42 min Silver: max 40 min Guld: max 32 min

korthållsmärke

mästarmärke

juniorskyttemärke

skyttemärke juniorkorthållsmärke

tvågrensmärke mästarmärke

(14)

LUFTGEVÄRSSKYTTE

2013 / 2014

ÖVED-ÖSTRABY

SKYTTEFÖRENING

(15)

Ledare:

Anders Hansson tel: 070 - 588 42 91 Els-Marie Hansson tel: 0415 - 400 61

Öved-Östraby Skytteförening

bildades 1955 då de två föreningarna i Öved och Östraby slogs samman. På sitt program har föreningen gevärsskytte med banskytte (mauser på 300m och korthållskytte på 50m) på sommarhalvåret samt fältskytte (mauser) och luftgevärsskytte (inomhus) under vinterhalvåret. Banskyttet skjuter vi på vår bana i Sjömossen utanför Bjärsjölagård och luftgevärskyttet bedrivs i Bjärsjölagårds Idrottshus. Sedan några år tillbaka skjuter vi på moderna elektroniska tavlor med direktmarkering på en skärm intill skytten.

Föreningen har ett åttiotal medlemmar varav ca 30 är ungdomar. Ungdomarna har träningskjutningar på torsdagskvällar i den grenen som är aktuell för säsongen.

Varför medlem??

Som medlem i Öved-Östraby Skytte- förening får du

låna gevär och annan skytteutrustning

skjuta luftgevär varje torsdagskväll från september till april

märken som du klarar alldeles gratis.

komma iväg på tävlingar

föreningens egen tidning "Ö/Ö-nytt" 4 gånger om året

Dessutom har du en meningsfull och rolig fritidssysselsättning, där du lär känna många nya kompisar.

Medlemsavgiften är 200:-/år och startavgiften är 10:-/skjutning (lufgtevär). Löser du medlemsavgift i november eller december gäller detta även för det kommande året. Du kan prova på att skjuta 2 gånger utan medlemskap.

Även föräldrar kan lösa medlemskap och får då vara med i våra tävlingar.

Sikta så här!!!Inte så här ... ... eller så här.

(16)

KLASSINDELNING

Hemmabana 2013/14

Klass Födda Skjutställning L 9 2005 - senare Sittande med stöd L 11 2003 - 2004 Sittande med stöd

L 13 2001 - 2002 Sittande med stöd + stående

LK-Y 1994 - 2000 Sittande med stöd LK-Ä 1993 eller tidigare Sittande med stöd

LR 2000 eller tidigare Sittande med rem utan stöd

LS-A Alla! Stående, bättre än 3x160p förra säsongen LS-B Alla! Stående, övriga (även nybörjare)

FÖRÄLDRAR!

Vi har alltid ett stort behov av att föräldrar och andra ställer upp som ledare. Även om du själv inte skjuter finns det alltid massor som du kan hjälpa till med. Som ledare kan man hjälpa till med det man själv kan, t ex skriva resultat, köra ungdomarna till borta- tävlingar, hjälpa dem att skruva in gevären mm. Hela vår verksam- het bygger på att vi ställer upp och hjälper varandra. Dessutom är det roligare att själv vara lite aktiv medan man ändå väntar medan ungdomarna skjuter... Eller varför inte - skjut själv!

* SL = Skjutledarlag (samling 17:30 för förberedelser)

OBS! Kan du inte komma vid något av dina skjutledartillfällen måste du själv byta med någon annan. Ring i god tid så brukar det fixa sig.

1 2 3 4

Katrine B Hansson

0709-48 00 98

Olle Holgersson

073-728 87 89

Jan-Ola Olsson

070-829 32 16, 046-25 84 00

Els-Marie Hansson

073-350 10 35, 0415-40061

Anders Hansson

070-588 42 91

Linn Holgersson Berit Olsson

070-992 82 79, 046-25 84 00

Håkan Andersson

0733-36 33 97, 046-20 22 96

Kia Odeving

070-667 79 46

Helena Nilsson

0415-40190

Per Sandström

0416-33155

Mikael Olsson

0415-22054, 0730-47 94 00

Christer Sjöholm

0413-32366 070-512 89 01

(17)

Luftgevärsskytte 2013 / 14

PLATS: Idrottshuset vid Bjärsjölagårds idrottsplats.

TID: Torsdagar, anmälan mellan kl 18.00 och 19.00.

STARTAVGIFT: 10:-/start (+ medlemsavgift 200:-/år)

2013

SL*

September:

To 26 Höstserien 3

Oktober:

To 3 Höstserien 4

To 10 Höstserien 1

To 17 Höstserien med

Skyttiaden 2

To 24 Höstserien 3

To 31 Höstserien och

Prisskjutning 4

November:

To 7 Höstserien 1

To 14 Höstserien 2

Lö 16 Årsfest Rönås Byakrog 18:30

To 21 Höstserien 3

To 28 Höstserien 4

December:

To 5 Höstserien 1

To 12

Höstserien + Julskjutning och

Höstavslutning

2

To 19 INSTÄLLT!! 3+4

2014

SL*

Januari: Cup:

To 9 Vårserien 1

To 16 Vårserien 2

To 23 Vårserien 3

To 30 Vårserien omg.1 4

Februari:

To 6 Vårserien omg.1 1

To 13 Vårserien och

Prisskjutning omg.2 2 To 20 Vårserien omg.2 3 To 27 Vårserien omg.3 4

Mars:

To 6

Vårserien och Föreningsmäst- erskap stående

omg.3 1

To 13

Vårserien och Föreningsmäst- erskap sittande Y

omg.4 2

To 20

Vårserien och Föreningsmäst- erskap sittande Ä

omg.4 3

To 27 Vårserien semi 4

April:

To 3 Träning och Cupfinal 1

To 10 Påskskjutning och

Våravslutning 2+3

www.idrottonline.se/Sjobo/Oved-OstrabySF-Sportskytte

(18)

TÄVLINGSPROGRAM 2013/14

Oktober

LS 5-6 Sportec Open Åkarp Stående S, JÄ, JY

L 12 Skånskt m-skap Falling Target Ystad Sitt. + Stå. S, JÄ, JY

S 13 Knattetävling* stå Tomelilla Stående JY

M-To 14-17 Testtävling Malmö Stående S, JÄ, JY

FL 18-19 Testtävling Kävlinge Stående S, JÄ, JY

LS 26-27 Vellingesmällen Vellinge Sitt. + Stå. S, JÄ, JY

S 27 Hööstskottet Hörby (Öved/Ö) Stående S, JÄ, JY

November

L 2 SM Nationellt Linköping Sitt. + Stå. S, JÄ, JY

LS 9-10 Össjöpuffen Össjö Sittande JY

S 10 Knattetävling* stå Trelleborg Stående JY

LS 16-17 Novemberträffen Tomelilla Sittande JY

F-S 22-24 SM + RM Falling Target Skene/Kinna Sitt. + Stå. S, JÄ, JY LS 30-1 Distriktsfinal Skyttiaden Sjöbo Sitt. + Stå. S, JÄ, JY December

LS 30-1 Distriktsfinal Skyttiaden Sjöbo Sitt. + Stå. S, JÄ, JY

LS 7-8 Sparbanken Cup Kristianstad Sittande JY

LS 7-8 Testtävling Shooting Stars Malmö Stående S, JÄ, JY

Januari

F-S 3-5 Swedish Cup Sävsjö Stående S, JÄ

DM, Herr- och Damjunior Åkarp Stående JÄ, JY

DM, Herr och Dam Vellinge Stående JÄ, JY

Testtävling Tomelilla Stående S, JÄ, JY

Knattetävling* stående Eslöv Stående JY

Järnsmällen Sjöbo Sitt. + Stå. S, JÄ, JY

Inbjudningstävling Ystad Sitt. + Stå. JÄ, JY

Februari

Skyttiaden Regionsfinal ? Sitt. + Stå. S, JÄ

Färs & Frosta Cup Kävlinge Sitt. + Stå. S, JÄ, JY

Gärdscupen Södra Gärds Sitt. + Stå. S, JÄ, JY

Testtävling Åkarp Stående JÄ, JY

Knattetävling* stående Vellinge Stående JY

Mars

Skånskt Mästerskap Kristianstad Stående S, JÄ

Skyttiaden Riksfinal Eskilstuna Sitt. + Stå. S, JÄ

Knattetävling* stående Åkarp Stående JY

SM, Herr- och Damjunior Jönköping Stående JÄ, JY

SM, Herr och Dam Jönköping Stående S, JÄ

Eslöv Open Eslöv Sitt. + Stå. S, JÄ

24-timmarsskytte Kristianstad Sitt. + Stå. S, JÄ April

Sluttävl Skåneser. Jun + Sen Vellinge Stående JÄ, JY

Sluttävl Skåneserien sitt Vellinge Sittande JY

S= senior, JÄ= äldre juniorer, JY= yngre juniorer, D=damer

*) Knattetävling för ungdomar födda 1999 eller senare (stående) OBS!

Datum för 2014 ej klara!

Kolla på hemsidan för

datumen!!

(19)

TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Höst- och Vår-serien

Två separata serier med prisutdelning vid höst- respektive våravslutningen.

Klassindelning: Skyttarna tävlar klassvis (L9, L11, L13, LK-Y, LK-Ä, LR, LS-A och LS- B). Sittandeskyttar får även ställa upp i ståendeklasserna. Skjutregler: Samtliga klasser skjuter 20 tävlingsskott. Klass L13 har dessutom möjlighet att skjuta en speciell

bonustavla (5 skott) i stående där varje träff i det svarta ger en extra poäng att lägga till sittanderesultatet.

De bästa 5 resultaten från respektive serie räknas. Priser: Minst den bästa tredjedelen av skyttarna i varje klass får pris (alla som skjutit 5 deltävlingar i klass L9 och L11 får pris). Särskiljning: Vid lika sammanlagda resultat går den skytt före som har det högsta delresultatet, därefter nästhögsta delresultatet osv. Går det ej att skilja skyttarna med delresultaten skjuter skyttarna 10-skottsserier tills de skiljer sig åt.

Prisskjutning

Klassindelning: Samma klassindelning som under Höst-/Vår-serien. En tävling under hösten och en under våren. Skjutregler: Samma skjutregler som under Höst-/Vår- serien. Priser: De två bästa i varje klass får pris. Prisutdelning torsdagen efter respektive Prisskjutning. Särskiljning: Enligt ”SSF Gevärssektionens Regelbok nationellt skytte”: 1.Högst resultat i sista tioskottsserien, näst sista osv. 2.Flest antal tior, nior, åttor osv.

Cuptävling

Klassindelning: Alla tävlar i en klass (L9, L11, L13, LS-A och LS-B). Samtliga skyttar som deltagit minst 2 gånger under höstens skjutningar lottas in i cuptävlingen.

Skjutregler: Varje omgång skjutes under två skjutdagar där det bästa resultatet räknas i cuptävlingen. Vid semifinal och final skjuter skyttarna samtidigt. Klass L13 räknar endast de ordinarie 20 sittandeskotten. Vid finalen skjuts provskott (8 min), 10 skott i följd (12 min) samt 10 enkelskott (1 min/skott).

Priser: Pris till 1:an och 2:an Särskiljning: Vid lika resultat avgör andra-resultatet, om även detta är lika särkiljs det på nästa torsdags-tävlings resultat. Vid semifinal och final skjuter skyttarna 5-skottsserier tills de skiljer sig åt.

(20)

TÄVLINGSBESTÄMMELSER , forts

100p-nål

Delas ut till alla som skjuter 100 poäng på en 10-skottsserie. Max en nål/säsong.

Förenings- mästerskap

Skjuts vardera en torsdag i februari/

mars, 40 skott + final.

Tre klasser:

- Sittande med stöd Y:

L9, L11 och L13

- Sittande med stöd Ä:

LK-Y och LK-Ä - Stående

Skyttiaden

Föreningsomgången skjuts under två tävlingstillfällen, och det först skjutna resultatet räknas. De bästa i varje klass går vidare till distriktsfinalen. Se även under "Tävlingar på bortabana"!

Jul- och Påsk-skjutning

Klassindelning: Lsitt (sittande med stöd L9-L13), Lstå (stående) och LK (sittande med/utan stöd äldre än L13).

Prisutdelning med priser med

anknytning till jul/påsk delas ut direkt efter skjutningen. Tävlingen omfattar 20-25 skott, men för övrigt är reglerna hemliga!!

(21)

Luftgevärsmärken

sittande med stöd stående sittande med stöd, 1-3 stjärnor

stående påbyggnadsmärke Påbyggnadsmärke

Brons Silver Guld   

Sittande med stöd 12x76p 12x84p 12x92p 12x96p 12x98p 12x100p Stående, junior 12x62p 12x68p 12x74p 12x80p 12x84p 12x88p Stående, senior 3x320p 3x144p 3x372p - - - Ungdomar (20 år och under) och ståendeskyttar erhåller sina märken utan kostnad medan LK-Ä betalar sina märken (25:-/st, ungefär självkostnadspris).

Så här skruvar Du

Skruva inte efter ett enstaka dåligt skott. Det kan vara ett slarvskott och då skruvar man ju bort de bra skotten från mitten! Vänta istället att skruva tills man klart kan se (3 - 4 skott) att träffbilden ligger fel.

Var inte rädd för att skruva!

Ligger träffbilden fel måste man skruva för att få bra resultat. Detta gäller även ståendeskyttar!

Lär dig skruva själv!

Ett knäpp gör ca 0,5 mm både i sidled och i höjdled på luftgevär.

EXEMPEL:

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2 1 3 4 5 6 7

8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2 1 3 4 5 6 7 8

Skruva: 3 knäpp ner + 2 knäpp till vänster 4 knäpp upp + 5 knäpp till höger

Figure

Updating...

References

Related subjects :