☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ alkohollagen (2010:1622) 8 kap. 6, 7 §§ Provsmakning av alkoholdrycker enligt ANMÄLAN

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ANMÄLAN

Provsmakning av alkoholdrycker enligt

alkohollagen (2010:1622) 8 kap. 6, 7 §§

Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd E-post: mob@berg.se | Postadress: Medborgarhuset, 842 80 Sveg

| Tel 0687-161 00 | www.berg.se |Tel 0680-161 00 | www.herjedalen.se

201903

Anmälare/

Tillståndshavare

Namn

Organisationsnummer/Personnummer

Kontaktperson

Förnamn Efternamn

Telefonnummer E-post

Tillverkningsställe

Adress

Provsmakningens omfattning

Provsmakning av

Spritdryck

Vin

Starköl

Folköl

Andra jästa alkoholdrycker Provsmakning till

Allmänheten

Slutet sällskap Datum för tillställning

Provsmakning kommer att påbörjas, ange tidpunkt Provsmakning kommer att avslutas, ange tidpunkt Provsmakningens art (t.ex. mässa)

Hantering av personuppgifter

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Uppgiftslämnare

Underskrift Namnförtydligande Ansökningsdatum

Kommunens anteckningar

Datum Signatur

Figure

Updating...

References

Related subjects :