• No results found

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ alkohollagen (2010:1622) 8 kap. 6, 7 §§ Provsmakning av alkoholdrycker enligt ANMÄLAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ alkohollagen (2010:1622) 8 kap. 6, 7 §§ Provsmakning av alkoholdrycker enligt ANMÄLAN"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ANMÄLAN

Provsmakning av alkoholdrycker enligt

alkohollagen (2010:1622) 8 kap. 6, 7 §§

Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd E-post: mob@berg.se | Postadress: Medborgarhuset, 842 80 Sveg

| Tel 0687-161 00 | www.berg.se |Tel 0680-161 00 | www.herjedalen.se

201903

Anmälare/

Tillståndshavare

Namn

Organisationsnummer/Personnummer

Kontaktperson

Förnamn Efternamn

Telefonnummer E-post

Tillverkningsställe

Adress

Provsmakningens omfattning

Provsmakning av

Spritdryck

Vin

Starköl

Folköl

Andra jästa alkoholdrycker Provsmakning till

Allmänheten

Slutet sällskap Datum för tillställning

Provsmakning kommer att påbörjas, ange tidpunkt Provsmakning kommer att avslutas, ange tidpunkt Provsmakningens art (t.ex. mässa)

Hantering av personuppgifter

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Uppgiftslämnare

Underskrift Namnförtydligande Ansökningsdatum

Kommunens anteckningar

Datum Signatur

References

Related documents

stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten Enligt 8

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Underskrift Underskrift av sökanden Namnförtydligande Ansökningsdatum Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer

GDPR Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas