Ni har rätt till en bra start i livet och en god hälsa oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning eller sexuell läggning.

Full text

(1)

!!

Kära barn och ungdomar!

!

Ni har rätt till en bra start i livet och en god hälsa

oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning eller sexuell läggning.

Alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter.

Ni är vår framtid.

När ni mår bra är den ljusa framtiden vår.

Kram

David Saleh

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

Författare:!David!Saleh!och!Stefan!Koch!!

Tecknare:!Richard!Karlsson!

Omslag!formgivning:!Aleksandar!Sikuljak!!

Projektet!är!en!del!av!Almaeuropa!!

Utgivningsår!2013!Stockholm!!

Tryck:!Kalejdoskop!!

!

(2)

Innehåll

Sex och samlevnad … 3

De mänskliga rättigheterna … 8 Sex och samlevnad … 10

En kärlekshistoria … 12

Kärlek från första ögonkastet … 17 Anatomi … 19

Puberteten … 33 Graviditet … 51 Sara … 61

Abort … 63

Prostitution … 66

Sexuell läggning … 68 Sahar … 75

Våld och kränkning … 76 Preventivmedel … 79

Könssjukdomar … 82

Leva tillsammans … 91

(3)

Sex och samlevnad !

!

Hur!gammal!ska!ett!barn!vara!för!att!börja!i!skolan?!

I!Sverige!är!det!7!år.!!

Då!börjar!barnet!i!klass!1.!

!

Det!tre!första!åren!kallas!för!lågstadiet.!!

Klass!1!

Klass!2!

Klass!3!

!

Sedan!kommer!mellanstadiet.!

Klass!4!

Klass!5!

Klass!6!

!

Efter!det!kommer!högstadiet.!

Klass!7!

Klass!8!

Klass!9!

!

Klass!1U9.!Det!kallas!för!grundskolan.!

!

Vilka!ämnen!studeras!i!grundskolan?!!

!

Matematik.!

Engelska.!

Geografi.!

Historia.!

Språk.!

Kemi.!

Fysik.!

Musik.!

Hem!och!konsumentkunskap.!

(4)

Biologi.!

Religionskunskap.!

Samhällskunskap.!

Slöjd.!

Svenska.!

Teknik.!

Idrott!och!hälsa.!

!

För!50!år!sedan!bestämde!Sveriges!riksdag,!!

att!skolan!skulle!undervisa!i!sex!och!samlevnad.!!

Sex!och!samlevnad!är!kunskap!som!alla!behöver.!!

Kunskap!om!den!egna!kroppen.!!

Hur!man!skyddar!sig!mot!sjukdomar.!!

Hur!man!skyddar!sig!mot!att!få!barn!om!man!inte!vill!ha!

barn.!!

Vilka!lagar!som!gäller.!!

Hur!gammal!man!måste!vara!för!att!ha!sex!enligt!lagen.!!

Vad!man!får!göra.!!

Vad!man!inte!får!göra.!!

!

Sex!och!samlevnad!handlar!om!kunskap.!!

Precis!som!matematik.!!

Precis!som!historia.!!

Det!är!viktig!kunskap.!!

Som!alla!har!rätt!att!få.!!

!

Men!samlevnad.!!

Vad!är!det!för!något?!

Vad!betyder!samlevnad?!

Det!betyder!att!leva!tillsammans.!!

!

Hur!kan!man!leva!tillsammans?!

Man!kan!gifta!sig.!!

Det!kan!man!göra!i!olika!kyrkor.!!

Olika!kyrkor!och!olika!religioner.!

(5)

Vilka!religioner!finns!på!bilden?!

!

!

! !

!

Till!varje!religion!hör!en!bok.!!

En!bok!som!förklarar!religionen.!!

!

Islam!–!Koranen.!

Kristendomen!–!Bibeln.!

Judendomen!–!Toran.!

Hindusim!–!Vedaskrifterna.!

Mandai!–!Ginza!raba.!

Buddism!–!Tipitaka.!

(6)

En!kristen!gifter!sig!i!kyrkan.!!

En!muslim!gifter!sig!i!moskén.!

En!jude!gifter!sig!i!synagogan.!!!

!

I!Sverige!kan!man!leva!tillsammans!utan!att!vara!gift.!!

Man!kan!vara!sambo.!

Vad!betyder!sambo?!!

Det!betyder!att!bo!tillsammans.!Att!vara!ett!par.!

!

!

! !

Leila!jobbar!som!polis.!!

Ahmad!jobbar!som!frisör.!!

De!är!inte!gifta.!!

(7)

Leila!och!Ahmad!bor!tillsammans.!!

Om!några!år!har!de!tänkt!skaffa!barn.!!

De!är!sambos.!

!

Om!man!inte!är!sambo!kan!man!vara!särbo.!!

Det!betyder!att!man!är!ett!par.!

Men!man!bor!inte!på!samma!ställe.!

Killen!har!en!egen!lägenhet.!!

Tjejen!har!en!egen!lägenhet.!!

Ibland!sover!tjejen!över!hos!killen.!!

Ibland!sover!killen!över!hos!tjejen.!

!

I!Sverige!arbetar!både!män!och!kvinnor.!!

Man!delar!kostnaderna.!!

Man!delar!på!hemarbetet.!!

En!familj!med!en!inkomst!har!svårt!att!leva!bra.!!

Därför!måste!både!män!och!kvinnor!arbeta.!

!Om!man!inte!har!en!pojkvän!eller!en!flickvän.!!

Om!man!inte!är!sambo!eller!särbo.!!

Om!man!inte!är!gift.!!

Vad!ska!man!kalla!sig!då?!!

Kanske!Mambo!om!man!bor!med!sin!mamma.!!

Kanske!pappbo!om!man!bor!med!sin!pappa.!!

Om!man!är!singel!kan!man!kalla!sig!för!självbo.!!

!

Att!vara!ett!par.!!

En!kille!och!en!tjej!kan!vara!partners.!!

Två!killar!kan!vara!partners.!!

Två!tjejer!kan!vara!partners.!

Det!får!man!bestämma!själv.!!

Det!är!en!rättighet.!!

En!mänsklig!rättighet.!!

Men!vad!är!det!för!något?!!

De!mänskliga!rättigheterna?!

(8)

De mänskliga rättigheterna

!

De!mänskliga!rättigheterna!är!rättigheter!som!alla!har.!!

En!del!av!de!mänskliga!rättigheterna!finns!i!

barnkonventionen.!!

Barnkonventionen!är!de!mänskliga!rättigheterna!för!barn.!!

Barn!är!alla!under!18!år.!!

Nästan!alla!länder!har!skrivit!på!barnkonventionen.!!

Barnkonventionen!består!av!artiklar.!!

Varje!artikel!är!som!en!lag.!!

Här!kommer!några!artiklar!i!barnkonventionen:!

!

Artikel!2!!!

”rättigheterna!gäller!alla!oavsett!var!man!kommer!ifrån,!!

vilket!kön!man!har,!!

vad!man!tror!på!eller!om!man!har!ett!handikapp.!!

Barnet!skall!skyddas!från!all!diskriminering.!!

Alla!är!lika!mycket!värda.”!

!

Det!betyder:!!

Inget!barn!får!behandlas!sämre.!!

Det!spelar!ingen!roll!var!barnet!kommer!ifrån.!!

Vilket!kön!barnet!har.!!

Om!barnet!har!ett!handikapp.!!

Alla!barn!är!lika!mycket!värda.!

!

Artikel!13!!

”barnen!har!rätt!till!yttrandefrihet,!!

rätten!att!fritt!uttrycka!tankar!och!information!genom!att!

till!exempel!tala,!skriva!…!

!

Det!betyder!att!alla!barn!får!säga!sin!åsikt.!!

Om!barnets!föräldrar!valt!en!partner!åt!barnet.!!

En!partner!som!barnet!inte!tycker!om.!!

(9)

Då!får!barnet!säga!det.!!

Om!barnet!tycker!något.!!

Då!får!barnet!säga!det.!

!

Artikel!31!!

”barnet!har!rätt!till!lek,!!

vila,!!

fritid!och!att!delta!i!det!kulturella!och!konstnärliga!livet.!

!

Det!betyder!att!barn!har!rätt!att!leka.!!

Att!spela!fotboll.!!

Att!gå!på!en!danskurs.!!

Att!lära!sig!måla.!!

Att!gå!och!simma.!!

Om!barnet!vill!det.!

!

Vad!betyder!hälsa?!!

Det!betyder!att!inte!vara!sjuk.!!

Men!det!betyder!mer.!!

Det!betyder!att!dina!rättigheter!respekteras.!!

Att!du!får!säga!vad!du!vill.!!

Att!du!inte!behandlas!dåligt.!!

Att!du!får!leka.!!

Att!du!får!utvecklas.!!

Om!dina!rättigheter!inte!respekteras.!!

Då!mår!du!dåligt.!!

Då!får!du!dålig!hälsa.!

!

!

!

!

!

!

(10)

Sex och samlevnad

!

Vad!betyder!sex?!

Sex!kan!betyda!siffran!6.!!

Men!det!kan!betyda!något!annat!också.!!

Att!ha!sex!med!en!annan!människa.!

!

Varför!har!vi!sex?!

För!att!skaffa!barn.!

Men!om!man!inte!vill!ha!barn.!!

Varför!har!man!då!sex?!

För!att!det!är!skönt.!

!

Vad!kan!man!mer!säga!om!sex?!

Finns!det!problem!med!sex?!

Ja!det!finns!sjukdomar.!!

Det!finns!AIDS.!

Det!finns!prostitution.!När!människor!säljer!sex.!

Det!finns!våldtäkt.!När!någon!tvingar!sig!till!sex.!

!

Vad!är!åldersgränsen!för!sex!i!Sverige?!!

Den!är!15!år.!

Att!ha!sex!med!någon!som!är!yngre!än!15!år!är!ett!brott.!!

Det!räknas!som!våldtäkt.!!

Det!kan!ge!fängelse.!!

Våldtäkt!är!sex!mot!någons!vilja.!

!

Men!sex!handlar!egentligen!om!njutning.!!

Sex!handlar!om!känslor.!!

Sex!är!kärlek.!!

Sex!är!ömsesidigt.!!

Mellan!partners!som!respekterar!varandra.!

!

(11)

! !

!

Kärlek.!!

Vad!är!det!för!något?!!

Hur!känns!det!att!vara!kär?!

!

Jag!älskar!dig.!!

Jag!tycker!om!dig.!!

Jag!är!kär!i!dig.!!

Du!betyder!allt!för!mig.!!

Du!är!mitt!hjärta.!!

Du!är!mina!ögon.!!

När!jag!ser!dig!pirrar!det!i!kroppen.!!

När!du!inte!är!här.!!

Då!känns!livet!tomt.!!

!

!

!

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :