• No results found

Goda matvanor för äldre

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Goda matvanor för äldre"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Goda matvanor för äldre

(2)

God matvanor för äldre

Många äldre har god kännedom om vad som är bra och hälsosam mat.

Om man är frisk och aktiv behöver man inte äta på annat sätt än en varie- rad kost.

Om man blir sjuk, drabbas av någon typ av funktionsnedsättning eller börjar få dålig aptit kan orken eller lusten till mat minska, då kan man behöva anpassa maten.

Maten och måltiden är viktig, inte bara för att tillgodose ditt behov av energi och näringsämnen, utan även för din livskvalitet.

Tänk på att råden i denna broschyr är generella.

(3)

Goda råd

• Ät allsidigt och varierat. Måltiden får gärna innehålla flera sorters livsmedel.

• Fördela maten över dagen. Frukost, lunch och middag samt 1-3 mel- lanmål är en bra fördelning för de flesta. Nattfastan bör inte överstiga 11 timmar. Tallriksmodellen är en god hjälp att få rätt proportioner på maten.

• Ät gärna grönsaker, rotfrukter, frukt och bär eftersom det ger dig kostfibrer, vitaminer och mineraler. Låt grönsaker finnas med vid varje huvudmål. Lagom mängd frukt är 2-3/dag.

(4)

Goda råd

• Välj gärna fullkornsprodukter när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris. Kostfibrer håller magen igång.

• Fett behövs som energikälla och för att det ger din kropp viktiga fett- syror och vitaminer. Välj gärna flytande margarin eller olja.

• Drick mera vatten. Förmågan att känna törst minskar med stigande ålder och det är en risk att kroppen får för lite vätska och blir uttor- kad.

(5)

Viktiga näringsämnen

Protein är viktigt som kroppens byggstenar och något som man kan behöva extra av som äldre. Kött, fisk, ägg, ost, mjölkprodukter, bönor och linser är bra källor till protein.

Kalcium hjälper till att bevara skelettet. Den främsta källan är mjölkpro- dukter.

Lagom mängd per dag är:

• 5 dl mjölk, fil eller yoghurt och

• 3 skivor ost

Vitamin D behövs för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig matens kal- cium. Största delen av det vitamin D du behöver bildas i huden med hjälp av det dagsljus du får utomhus under sommarhalvåret.

Bra att veta är att hudens åldrande, mörkare hudpigmentering och/eller heltäckande klädsel minskar bildningen av vitamin D.

Vitamin D finns också i mat som:

• fet fisk som makrill, sill, lax

• ägg

• D-vitaminberikade mjölkprodukter och matfetter

(6)

Vikten

Som senior är det bättre att väga några kila extra. BMI för äldre (> 70 år), bör ligga mellan 22-29. Kontrollera gärna din vikt regelbundet.

Minskad aptit

Om matportionerna blir mindre, jämfört med tidigare, är det viktigt att äta och dricka oftare. Det är fortfarande lika viktigt att du får alla de näringsämnen som kroppen behöver för sin funktion. Ibland kan man behöva komplettera med en vitamin- och mineraltablett.

Konsistensanpassning

Lindriga tugg- och sväljsvårigheter är mycket vanligt. Det är viktigt att byta ut den mat som inte längre kan ätas mot likvärdiga alternativ. Helt kött kan till exempel bytas mot mer lättätna alternativ som färsbiffar, fiskbullar, frikadeller, korv m.m. Rikligt med sås underlättar ofta svälj- ningen. Välkokta grönsaker är enkla att äta och innehåller fortfarande mycket näring.

Måltidsmiljö

Aptiten påverkas av måltidsmiljön. Att sitta och äta i lugn och ro vid ett fint dukat bord med maten trevligt upplagd på tallriken kan göra att ma- ten smakar bättre.

(7)

Livsmedelspolicy

Kristianstads kommun antog en ny livsmedelspolicy hösten 2012.

Livs-medelspolicyn säger att kommunen ska ha mer ekologiska produkter, öka andelen grönt och säsongsanpassa menyerna.

(8)

OMS_8514_006_2014

References

Related documents

För att undersöka skolsköterskors upplevelser av vad eleverna har för behov av skolsköterskans tjänster, samt deras upplevelser av att kunna tillgodose elevernas

Precis som skolgången i van Leeuwens (2007) material inte främst legitimeras med att det finns en skolplikt, legitimeras äldreomsorgen i Kungsbacka inte främst med

Precis som skolgången i van Leeuwens (2007) material inte främst legitimeras med att det finns en skolplikt, legitimeras äldreomsorgen i Kungsbacka inte främst med

I vårt avsnitt om sexuella trakasserier i kapitlet tidigare forskning (kap 2) beskriver vi utifrån Hagman (1995) och JämO (2006) orsaker till varför en

I denna övning får eleverna i steg 1 utreda och planera hur skolområdet kan utformas för att till- godo se olika individers och gruppers behov?. Finns det tid kan även samma

Det finns ett stort behov av att utöka möjligheten till både anpassade boenden, meningsfull sysselsättning och socialsamvaro för denna målgrupp i Malmö stad.. Inom

Maten och måltiden är viktig, den ger dig inte bara näring och energi, utan innebär också för många något trevligt att se fram emot under dagen2. Den är även en

Det är de små sakerna, som får stor betydelse och skänker livet värde, till exempel att någon bryr sig om att passa ägget så att det blir löskokt i stället för hårdkokt,