02. Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2018

Download (0)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Miljö - och

byggnadskontoret

2017 - 12 - 22

Ulrika Holst Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2017/0198 MBN - 1 Diariekod: 024

Miljö - och byggnadsnämnden

Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i miljö - och byggnadsnämndens

arbetsutskott 2018 Förslag till beslut

Till ledamöter i miljö - och byggnadsnämndens arbetsutskott under perioden 2018 - 01 - 01 – 2018 - 12 - 31 väljs Oscar Nyströmer (M), Gunnar Bergqvist, Olle Ireblad (KD) och Gunilla Wallén (MP) Till ersättare i miljö - och byggnadsnämndens arbetsutskott under perioden 2018 - 01 - 01 – 2018 - 12 - 31 väljs Henrik von Vegesack (M), Rikard Kaiser (L), Gunnar Lunnergård (KD) och Joakim Nordlund (MP)

Till ordförande i miljö - och byggnadsnämndens arbetsutskott under perioden 2018 - 01 - 01 – 2018 - 12 - 31 väljs Oscar Nyströme r (M).

Till 1:e vice ordförande i miljö - och byggnadsnämndens

arbetsutskott under perioden 2018 - 01 - 01 – 2018 - 12 - 31 väljs Gunnar Bergquist (L)

Till 2:a vice ordförande i miljö - och byggnadsnämndens

arbetsutskott under perioden 2018 - 01 - 01 – 2018 - 12 - 31 väljs Gunilla Wallén (MP).

Sa mmanfattning

Miljö - och byggnadsnämndens ledamöter är valda för perioden 2018 - 01 - 01 – 2018 - 12 - 31. Ledamöter och ersättare i arbetsutskottet väljs för samma period.

Miljö - och byggnadsnämnden har att ta ställning till:

1. Val av ordin arie ledamöter i arbetsutskottet 2. Val av ersättare i arbetsutskottet

3. Val av ordförande i arbetsutskottet

4. Val av 1:e vice ordförande i arbetsutskottet 5. Val av 2:a vice ordförande i arbetsutskottet

(2)

Tjänsteutlåtande

2017-12-22

Dnr 2017/0198 MBN-1 Sidan 2 av 2

Elisabeth Thelin Ulrika Holst

Förvaltningschef Nämndsekreterare

Figure

Updating...

References

Related subjects :