řt,kLr",r^-a", .-//aryt "r- lL ď+)-r-(, )P r/JíÓ{Á4,tJz/al

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Jméno: Daniela Polákova Osobní číslo: P1OOOO505

Hodnocení navrhované vedoucím diplomové práce:

Hodnocení navrhované oponentem diplomové práce:

výborně

vdbo"ň Průběh

obhajotry

diplomové

práce:

řt,kLr",r^-a", .-//aryt "r- lL ď+)-r-(, )P r/JíÓ{Á4,tJz/al

P*Ť*'k/,+l<_l

fuťr-^-lfu *3* , t,{4b,Zn/- L,^7",,4 É4/ó ? 7u- A- l.raL 4";}L /- řr,"? ř /a-a>.,,-zte,t l_^._4tň.t&

r'"á'<4" / fu?l";/* árJ4-1e lr- /-1flll-í>-z-,-L4,- zn-zč--,

^4-2.t^Á4*, / ar^-í xr/& áA:

trLžl i Frly*n-l-aaru,: r^t:ffiffi

&'7*^-"^/r.'-

^a""-^ ,: *ry é.?-; l,r;--

klasifikace:

Datum obhajoby:

Ilí gcplf

.

Ú Ír*-"- l.a4r-

podpis předsedy

Figure

Updating...

References

Related subjects :