Bakterie. Copyright 2013 TNS Sifo Bakterie Proj (JoKi) v1.0

Full text

(1)

Bakterie

Alla Kön Ålder

Man Kvinna 15-29 30-49 50-64 65-74

Antal intervjuer --- 1001 542 459 99 335 351 216

Vägd bastal --- 1001 507 494 260 356 251 134

Är du nöjd över hur hälsosam livsstil du har?

Helt nöjd --- 12 13 10 9 12 12 18+

Mycket nöjd --- 32 34 31 38 28 30 38

Ganska nöjd --- 50 47- 53 49 51 53 43-

Missnöjd --- 6 6 6 5 8+ 6 2-

Totalt --- 100 100 100 100 100 100 100

Antal intervjuer --- 1001 542 459 99 335 351 216

Vägd bastal --- 1001 507 494 260 356 251 134

Känner du krav på att du måste...

träna --- 49 46- 53 44 53 49 49

få frisk luft --- 40 32- 49+ 43 34- 40 51+

äta rätt --- 48 44- 53+ 49 47 45 55+

förändra din vikt --- 31 31 31 28 31 34 33

varva ner --- 24 18- 30+ 24 29+ 24 7-

få tillräcklig sömn --- 38 32- 44+ 53+ 36 34 22-

annat --- 4 3 4 1 6+ 3 3

Inget av ovanstående --- 21 26+ 17- 21 24 18 17

Andel svar totalt --- 256 232 280 264 261 248 238

Antal intervjuer --- 1001 542 459 99 335 351 216

Vägd bastal --- 1001 507 494 260 356 251 134

Har du känt dig stressad över att din livsstil inte är tillräckligt hälsosam, det senaste året?

Ja --- 40 34- 46+ 49 43 36 23-

Nej --- 60 66+ 54- 51 57 64 77+

Totalt --- 100 100 100 100 100 100 100

Nytt bastal: Har känt sig stressad

Antal intervjuer --- 365 174 191 49 139 128 49

Vägd bastal --- 400 172 228 126 152 91 31

Hur ofta känner dig stressad?

Flera gånger per dag --- 10 10 10 7 12 9 7

Varje dag --- 23 18- 27 24 22 25 20

Varje vecka --- 39 37 41 41 41 40 25-

Någon enstaka gång --- 28 35+ 22- 27 24 26 48+

Totalt --- 100 100 100 100 100 100 100

--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

(2)

Bakterie

Alla Kön Ålder

Man Kvinna 15-29 30-49 50-64 65-74

Nytt bastal: Har känt sig stressad

Antal intervjuer --- 365 174 191 49 139 128 49

Vägd bastal --- 400 172 228 126 152 91 31

Varifrån kommer hälsokraven som gör dig stressad?

Sociala medier --- 22 17 25 39+ 16- 13- 4-

Tv-program, artiklar och radio --- 25 20 28 34 19 22 20

Bloggar om hälsa --- 6 2- 9+ 11 4 4 2

Vetenskapliga rapporter --- 19 9- 27+ 17 21 17 26

Statliga rekommendationer --- 8 4- 11 8 8 9 6

Reklam för olika hälsoprodukter -- 9 6 11 11 10 6 4

Mina vänner --- 12 13 12 23+ 10 6- 2-

Mig själv --- 77 77 77 73 83+ 70- 81

Annat (ange) --- 15 15 14 12 14 21+ 10

Vet ej/Inget av ovanstående --- 4 4 3 5 4 2 2

Andel svar totalt --- 196 168 217 232 189 171 156

Antal intervjuer --- 1001 542 459 99 335 351 216

Vägd bastal --- 1001 507 494 260 356 251 134

Använder du sociala medier?

Ja, Facebook --- 70 63- 76+ 88+ 70 61- 50-

Ja, Instagram --- 18 10- 26+ 29+ 20 11- 5-

Ja, Twitter --- 9 8 10 12 10 5- 6

Ja, annat (ange) --- 4 5 3 2 3 4 9+

Nej, inte alls --- 27 33+ 20- 12- 26 35+ 41+

Andel svar totalt --- 127 119 135 143 129 116 110

Nytt bastal: Använder sociala medier

Antal intervjuer --- 681 328 353 86 241 229 125

Vägd bastal --- 735 341 394 227 263 164 80

Hur ofta använder du dig av sociala medier?

5 eller fler gånger per dag --- 19 18 20 27 21 9- 8-

2-4 gånger per dag --- 20 21 19 32+ 16 11- 16

Dagligen --- 35 35 35 27 37 45+ 36

Flera gånger i veckan? --- 11 10 12 7 9 17+ 16+

Någon gång per vecka --- 12 12 12 4- 14 14 21+

Mer sällan --- 3 4 2 2 3 5 4

Totalt --- 100 100 100 100 100 100 100

Nytt bastal: Använder sociala medier

Antal intervjuer --- 681 328 353 86 241 229 125

Vägd bastal --- 735 341 394 227 263 164 80

Har du vänner som gör statusuppdateringar om träning och mat?

Ja, om mat --- 49 42- 55+ 53 62+ 37- 22-

Ja, om träning --- 57 54 60 70+ 69+ 36- 26-

Nej --- 37 40 33 28 24- 53+ 68+

Andel svar totalt --- 143 136 149 151 155 126 117

--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

(3)

Bakterie

Alla Kön Ålder

Man Kvinna 15-29 30-49 50-64 65-74

Nytt bastal: Har vänner som gör statusuppdateringar

Antal intervjuer --- 389 179 210 62 181 107 39

Vägd bastal --- 466 204 262 164 200 77 25

Blir du stressad av dina vänners statusuppdateringar om träning och mat?

Ja --- 1 1 2 - 2+ 1 2

Ja, för det mesta --- 3 0- 4+ 3 2 2 2

Ja, ibland --- 25 28 24 41+ 19- 11- 18

Nej --- 71 71 70 55- 77+ 86+ 78

Totalt --- 100 100 100 100 100 100 100

--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

(4)

Bakterie

Alla Man - Ålder Kvinna- Ålder

15-29 30-49 50-64 65-74 15-29 30-49 50-64 65-74

Antal intervjuer --- 1001 40 199 184 119 59 136 167 97

Vägd bastal --- 1001 133 181 126 66 126 175 125 68

Är du nöjd över hur hälsosam livsstil du har?

Helt nöjd --- 12 9 14 16 15 9 10 7 21+

Mycket nöjd --- 32 42 28- 32 40 34 29 27 35

Ganska nöjd --- 50 46 48 47 43 52 55 58 42-

Missnöjd --- 6 4 10+ 5 2- 6 6 7 2

Totalt --- 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Antal intervjuer --- 1001 40 199 184 119 59 136 167 97

Vägd bastal --- 1001 133 181 126 66 126 175 125 68

Känner du krav på att du måste...

träna --- 49 45 47 45 49 44 60 53 49

få frisk luft --- 40 37 24- 32 46+ 51 45 48 56

äta rätt --- 48 48 40 41 51 50 54 50 59

förändra din vikt --- 31 31 30 30 36 24 31 39+ 31

varva ner --- 24 19 20 19 7- 29 39+ 29 7-

få tillräcklig sömn --- 38 44 32 27 18- 62+ 40 41 25-

annat --- 4 - 5+ 3 2 3 7 2 4

Inget av ovanstående --- 21 28 30 21 16- 14 19 15 18

Andel svar totalt --- 256 252 229 219 225 277 295 277 250

Antal intervjuer --- 1001 40 199 184 119 59 136 167 97

Vägd bastal --- 1001 133 181 126 66 126 175 125 68

Har du känt dig stressad över att din livsstil inte är tillräckligt hälsosam, det senaste året?

Ja --- 40 35 39 31 22- 63+ 46 41 24-

Nej --- 60 65 61 69 78+ 37- 54 59 76+

Totalt --- 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Nytt bastal: Har känt sig stressad

Antal intervjuer --- 365 13 78 57 26 36 61 71 23

Vägd bastal --- 400 47 71 39 15 79 80 52 16

Hur ofta känner dig stressad?

Flera gånger per dag --- 10 6 12 10 11 8 13 8 3

Varje dag --- 23 23 17 19 4- 25 27 30 34

Varje vecka --- 39 23 46+ 40 27 52 36 39 23

Någon enstaka gång --- 28 49 25- 30 58+ 14 24 23 40

Totalt --- 100 100 100 100 100 100 100 100 100

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

(5)

Bakterie

Alla Man - Ålder Kvinna- Ålder

15-29 30-49 50-64 65-74 15-29 30-49 50-64 65-74

Nytt bastal: Har känt sig stressad

Antal intervjuer --- 365 13 78 57 26 36 61 71 23

Vägd bastal --- 400 47 71 39 15 79 80 52 16

Varifrån kommer hälsokraven som gör dig stressad?

Sociala medier --- 22 35 14 5- 4- 41+ 17 19 3-

Tv-program, artiklar och radio --- 25 35 16 11 15 33 22 31 24

Bloggar om hälsa --- 6 - 4 2 4 17+ 5 6 -

Vetenskapliga rapporter --- 19 11 8 7 16 20 32 25 34

Statliga rekommendationer --- 8 6 4 4 4 9 13 13 8

Reklam för olika hälsoprodukter -- 9 6 7 5 4 14 12 7 3

Mina vänner --- 12 30 9 2- 4- 19 10 10 -

Mig själv --- 77 77 78 71 89 71 87+ 69 75

Annat (ange) --- 15 17 11 21 11 8 17 21 9

Vet ej/Inget av ovanstående --- 4 6 5 4 - 5 3 2 5

Andel svar totalt --- 196 223 156 131 150 237 218 202 162

Antal intervjuer --- 1001 40 199 184 119 59 136 167 97

Vägd bastal --- 1001 133 181 126 66 126 175 125 68

Använder du sociala medier?

Ja, Facebook --- 70 84+ 64 52- 40- 92+ 76 70- 61-

Ja, Instagram --- 18 10 16+ 5- 7 50+ 24 16- 3-

Ja, Twitter --- 9 8 9 5 8 15 11 5- 4-

Ja, annat (ange) --- 4 2 6 5 7 3 1 3 10+

Nej, inte alls --- 27 16- 32 43+ 49+ 8- 20 26+ 32+

Andel svar totalt --- 127 120 126 111 111 168 132 121 110

Nytt bastal: Använder sociala medier

Antal intervjuer --- 681 32 132 105 59 54 109 124 66

Vägd bastal --- 735 112 124 72 34 116 140 92 46

Hur ofta använder du dig av sociala medier?

5 eller fler gånger per dag --- 19 22 21 11 7- 32+ 22 8- 9-

2-4 gånger per dag --- 20 36 16 9- 14 29 16 12- 17

Dagligen --- 35 30 37 41 38 25 37 48+ 35

Flera gånger i veckan? --- 11 3 9 19+ 15 11 8 15 17

Någon gång per vecka --- 12 5 12 15 25+ 3 16 13 18

Mer sällan --- 3 5 5 5 2 - 2 4+ 5

Totalt --- 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Nytt bastal: Använder sociala medier

Antal intervjuer --- 681 32 132 105 59 54 109 124 66

Vägd bastal --- 735 112 124 72 34 116 140 92 46

Har du vänner som gör statusuppdateringar om träning och mat?

Ja, om mat --- 49 40 55+ 34- 20- 66 67+ 39- 23-

Ja, om träning --- 57 62 68+ 33- 22- 78+ 70+ 38- 29-

Nej --- 37 38 26- 54+ 71+ 18- 23- 53+ 66+

Andel svar totalt --- 143 140 149 121 114 162 160 130 119

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

(6)

Bakterie

Alla Man - Ålder Kvinna- Ålder

15-29 30-49 50-64 65-74 15-29 30-49 50-64 65-74

Nytt bastal: Har vänner som gör statusuppdateringar

Antal intervjuer --- 389 17 97 48 17 45 84 59 22

Vägd bastal --- 466 69 92 33 10 95 108 43 16

Blir du stressad av dina vänners statusuppdateringar om träning och mat?

Ja --- 1 - 1 - 6 - 3 2 -

Ja, för det mesta --- 3 - - - 6 6 4 3 -

Ja, ibland --- 25 53+ 17- 6- 24 33 20 15 14

Nej --- 71 47- 82+ 94+ 64 61 72 80 86

Totalt --- 100 100 100 100 100 100 100 100 100

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

(7)

Bakterie

Alla Bostadsort Region Region

Stor- stad

Mel- lan- stor stad

Lands- bygd

Norra Sveri- ge

Norra mel- lans- verige

Östra mel- lans- verige

Stock- holm- sområ- det

Västs- verige

Göte- borgs- områ- det

Små- land och öarna

Sydsv- erige

Mal- möom- rådet

Norra Sveri- ge

Mel- lan Sveri- ge

Södra Sveri- ge

Antal intervjuer --- 1001 340 308 350 109 95 154 178 117 94 87 89 77 109 427 464

Vägd bastal --- 1001 376 296 326 102 88 142 221 116 99 81 86 64 102 452 446

Är du nöjd över hur hälsosam livsstil du har?

Helt nöjd --- 12 10 12 13 13 11 16 8 11 12 10 11 16 13 11 12

Mycket nöjd --- 32 34 29 34 35 31 27 36 31 31 32 37 29 35 32 32

Ganska nöjd --- 50 51 51 48 40- 53 49 52 56 50 49 45 52 40- 51 51

Missnöjd --- 6 5 8+ 5 11+ 5 7 5 2 7 8 6 2 11+ 6 5

Totalt --- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Antal intervjuer --- 1001 340 308 350 109 95 154 178 117 94 87 89 77 109 427 464

Vägd bastal --- 1001 376 296 326 102 88 142 221 116 99 81 86 64 102 452 446

Känner du krav på att du måste...

träna --- 49 53 48 47 50 49 38- 54 49 55 41 58 49 50 48 50

få frisk luft --- 40 38 44 40 39 52+ 34 37 38 44 42 50 37 39 39 42

äta rätt --- 48 48 49 49 47 59+ 44 46 42 50 44 57 52 47 48 49

förändra din vikt --- 31 30 33 31 40+ 33 30 32 24 30 34 31 25 40+ 32 29

varva ner --- 24 23 26 23 25 22 22 24 21 20 29 25 27 25 23 24

få tillräcklig sömn --- 38 39 39 36 41 36 35 37 32 41 37 42 46 41 36 39

annat --- 4 4 3 4 6 2 2 4 3 5 4 5 2 6 3 4

Inget av ovanstående --- 21 21 20 22 18 11- 22 25 26 11- 27 22 22 18 22 21

Andel svar totalt --- 256 256 262 251 267 266 229 258 236 257 258 290 259 267 250 258

Antal intervjuer --- 1001 340 308 350 109 95 154 178 117 94 87 89 77 109 427 464

Vägd bastal --- 1001 376 296 326 102 88 142 221 116 99 81 86 64 102 452 446

Har du känt dig stressad över att din livsstil inte är tillräckligt hälsosam, det senaste året?

Ja --- 40 42 41 37 30- 41 41 47+ 39 32 45 35 40 30- 44+ 38

Nej --- 60 58 59 63 70+ 59 59 53- 61 68 55 65 60 70+ 56- 62

Totalt --- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Nytt bastal: Har känt sig stressad

Antal intervjuer --- 365 126 118 120 31 35 58 73 48 30 35 28 27 31 166 168

Vägd bastal --- 400 159 121 119 31 37 59 105 45 32 36 31 25 31 200 169

Hur ofta känner dig stressad?

Flera gånger per dag --- 10 12 6 10 4 6 10 8 6 25+ 13 11 8 4 8 13

Varje dag --- 23 19 29 24 20 35 27 26 18 6- 28 24 14 20 28 19

Varje vecka --- 39 40 43 35 43 37 46 37 42 39 21- 45 48 43 40 38

Någon enstaka gång --- 28 30 22 31 33 22 17 29 33 30 37 20 30 33 24 30

Totalt --- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

--- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

(8)

Bakterie

Alla Bostadsort Region Region

Stor- stad

Mel- lan- stor stad

Lands- bygd

Norra Sveri- ge

Norra mel- lans- verige

Östra mel- lans- verige

Stock- holm- sområ- det

Västs- verige

Göte- borgs- områ- det

Små- land och öarna

Sydsv- erige

Mal- möom- rådet

Norra Sveri- ge

Mel- lan Sveri- ge

Södra Sveri- ge

Nytt bastal: Har känt sig stressad

Antal intervjuer --- 365 126 118 120 31 35 58 73 48 30 35 28 27 31 166 168

Vägd bastal --- 400 159 121 119 31 37 59 105 45 32 36 31 25 31 200 169

Varifrån kommer hälsokraven som gör dig stressad?

Sociala medier --- 22 24 21 19 24 9 18 30 38+ 21 15 11 6 24 22 20

Tv-program, artiklar och radio 25 30 21 21 20 19 18 38+ 20 18 23 22 18 20 29 21

Bloggar om hälsa --- 6 3 4 12+ 9 - 6 3 12 8 11 7 4 9 3 9

Vetenskapliga rapporter --- 19 21 22 14 20 12 20 18 7- 28 23 27 31 20 17 21

Statliga rekommendationer --- 8 9 6 9 13 4 9 11 2- 8 6 13 - 13 9 6

Reklam för olika hälsoprodukter 9 7 8 13 7 5 10 10 16 5 6 13 - 7 9 9

Mina vänner --- 12 15 11 12 23 7 6 22+ 9 3- 8 16 2- 23 15 8-

Mig själv --- 77 83 69- 78 64 86 70 79 64- 95+ 86 69 85 64 77 79

Annat (ange) --- 15 13 15 16 25 12 12 14 24 11 6 22 7 25 13 15

Vet ej/Inget av ovanstående --- 4 3 6 2 11+ 2 5 2 - 2 - 11+ 8 11+ 3 4

Andel svar totalt --- 196 207 183 195 215 156 172 226 191 200 184 212 161 215 198 191

Antal intervjuer --- 1001 340 308 350 109 95 154 178 117 94 87 89 77 109 427 464

Vägd bastal --- 1001 376 296 326 102 88 142 221 116 99 81 86 64 102 452 446

Använder du sociala medier?

Ja, Facebook --- 70 73 68 68 72 74 67 75 70 71 67 57- 66 72 72 66

Ja, Instagram --- 18 17 22+ 15 20 24 16 21 25+ 13 13 13 7- 20 20 15

Ja, Twitter --- 9 9 8 8 5 13 6 11 14+ 10 5 4 2 5 10 8

Ja, annat (ange) --- 4 4 4 4 4 7 2 1 4 8 3 5 6 4 3 5

Nej, inte alls --- 27 23 29 28 26 23 31 23 25 22 30 37+ 30 26 25 28

Andel svar totalt --- 127 126 131 123 127 142 120 131 138 123 118 116 111 127 130 123

Nytt bastal: Använder sociala medier

Antal intervjuer --- 681 236 208 234 76 68 104 122 81 70 55 55 49 76 294 310

Vägd bastal --- 735 288 209 233 76 68 99 171 87 77 57 54 45 76 338 320

Hur ofta använder du dig av sociala medier?

5 eller fler gånger per dag --- 19 16 23 19 22 20 18 17 22 17 22 22 13 22 18 20

2-4 gånger per dag --- 20 26+ 18 15- 17 19 18 28+ 12 17 15 14 35+ 17 23 17

Dagligen --- 35 32 35 40 36 41 34 30 39 39 40 36 31 36 33 37

Flera gånger i veckan? --- 11 12 11 9 10 12 10 12 11 15 10 6 5 10 12 10

Någon gång per vecka --- 12 11 12 13 12 8 12 12 12 7 8 21+ 14 12 11 12

Mer sällan --- 3 3 1 5 2 - 7+ 2 3 6 5 1 3 2 3 4

Totalt --- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Nytt bastal: Använder sociala medier

Antal intervjuer --- 681 236 208 234 76 68 104 122 81 70 55 55 49 76 294 310

Vägd bastal --- 735 288 209 233 76 68 99 171 87 77 57 54 45 76 338 320

Har du vänner som gör statusuppdateringar om träning och mat?

Ja, om mat --- 49 48 52 49 54 53 50 48 52 49 44 47 45 54 49 48

Ja, om träning --- 57 58 61 53 61 58 58 67+ 60 50 50 49 43- 61 62+ 51-

Nej --- 37 35 34 41 30 40 36 28- 37 43 46 42 46 30 33 42+

Andel svar totalt --- 143 141 147 142 145 151 144 142 149 142 140 138 134 145 144 141

--- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

(9)

Bakterie

Alla Bostadsort Region Region

Stor- stad

Mel- lan- stor stad

Lands- bygd

Norra Sveri- ge

Norra mel- lans- verige

Östra mel- lans- verige

Stock- holm- sområ- det

Västs- verige

Göte- borgs- områ- det

Små- land och öarna

Sydsv- erige

Mal- möom- rådet

Norra Sveri- ge

Mel- lan Sveri- ge

Södra Sveri- ge

Nytt bastal: Har vänner som gör statusuppdateringar

Antal intervjuer --- 389 136 127 124 49 35 62 72 46 43 28 29 25 49 169 171

Vägd bastal --- 466 187 138 138 53 41 64 123 55 44 30 32 24 53 228 186

Blir du stressad av dina vänners statusuppdateringar om träning och mat?

Ja --- 1 1 - 3 1 - - - 2 2 4 2 4 1 - 3+

Ja, för det mesta --- 3 3 1 4 4 2 - 3 4 4 2 4 - 4 2 3

Ja, ibland --- 25 29 26 21 24 25 16 38+ 24 19 23 31 3- 24 29 21

Nej --- 71 67 73 72 71 74 84+ 59- 70 75 71 63 93+ 71 69 73

Totalt --- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

--- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :