Produktdatablad. UHF Transponder, Rectangular, On-Metal, global. RFID läsare RFID

Download (0)

Full text

(1)

Pr

UHF Transponder, Rectangular, On-Metal, glo- bal RFID läsare

RFID

(2)

A B C D E F H I J K

L M

N O P Q R S T

UHF Transponder, Rectangular, On-Metal, global | RFID läsare

RFID

Beställningsinformation

Typ Artikel nr

UHF Transponder, Rectangular, On-Metal, global 6068580 Ytterligare enhetsutföranden och tillbehör www.sick.com/RFID_läsare

Tekniska data i detalj Kännetecken

Typ Hardtag

Frekvensband UHF (860 MHz ... 960 MHz)

Bärfrekvens 865 MHz ... 928 MHz

RFID-standard EPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C Läsavstånd

RFU61x 50 cm 1) RFU62x 100 cm 1) RFU63x/RFU65x 600 cm 1)

IC-typ Impinj Monza 4E

IC-kapacitet 496/128 Bit

IC-skrivcykler ≤ 100.000

IC-datalagringstid < 50 år

On Metal ✔ 2)

1) Typiskt värde; reellt värde beroende på omgivningsvillkor.

2) För optimala prestanda måste transpondern anordnas direkt på metall. Metallytan måste vara minst lika stor som transpondern.

Mekanik/elektroteknik

Hölje Plast

Kapslingsfärg Grå

IP-klassning IP68

Vikt 15,5 g

Mått (L x B x H) 21 mm x 85 mm x 10 mm

Hål 5 mm

Konstruktion Fyrkantig

Typ av montage Skruvar, nitning

Omgivningsdata

Omgivningstemperatur under drift –35 °C ... +85 °C

Lagringstemperatur –35 °C ... +85 °C

Klassificeringar

ECl@ss 5.0 27280402

ECl@ss 5.1.4 27280402

ECl@ss 6.0 27280402

2 IDENTIFIERINGSLÖSNINGAR | SICK Produktdatablad | 2021-02-25 17:13:52

Med reservation för eventuella ändringar

(3)

ECl@ss 6.2 27280402

ECl@ss 7.0 27280402

ECl@ss 8.0 27280402

ECl@ss 8.1 27280402

ECl@ss 9.0 27280402

ECl@ss 10.0 27280402

ECl@ss 11.0 27280402

ETIM 6.0 EC002998

ETIM 7.0 EC002998

UNSPSC 16.0901 52161523

Monteringsanvisning

①  Lämna monteringsytan fri i detta område bredvid transpondern. Den fria ytan skall också vara i metall.

②  Montering på plan metallyta med komplett kontakt till transponderns undersida mot metall.

Rekommenderade tjänster

Ytterligare Services www.sick.com/RFID_läsare

Typ Artikel nr

Idrifttagning

• Produktområde: RFID

• Tjänster: Kontroll av uppkoppling, inriktning, optimering av parametrar för RFU/RFH och tes- ter, Riggning av i förväg bestämda funktioner map. läskonfigurering, databearbetning och nätverk, gränssnitt och in- och utgångar

• Resekostnader: Priserna omfattar resekostnader, som exempelvis kostnader för hotell, flyg, resetider och traktamente.

• Tid: Ytterligare arbeten debiteras separat efter arbetsinsats

Idrifttagning RFU/RFH 1610018

Produkt-, system- och mjukvaruutbildning

• Tjänster: Utbildningsinnehållet är kopplat till RFID skriv-/läsenhet, Utbildningsformat och - plats går att bestämma tillsammans med SICK, SICK erbjuder utbildning från grundnivå till expertnivå för ett stort antal målgrupper

Utbildning RFH/RFU 1612233

(4)

A B C D E F H I J K

L M

N O P Q R S T

UHF Transponder, Rectangular, On-Metal, global | RFID läsare

RFID

Typ Artikel nr

Underhåll

• Produktområde: RFID

• Tjänster: Kontroll, analys och återskapande av bestämda funktioner, Kontroll och anpass- ning map. läskonfigurering, databearbetning och nätverk, gränssnitt och in- och utgångar samt driftinfo

• Resekostnader: Priserna omfattar resekostnader, som exempelvis kostnader för hotell, flyg, resetider och traktamente.

• Tid: Ytterligare arbeten debiteras separat efter arbetsinsats

Underhåll RFU/RFH 1611424

4 IDENTIFIERINGSLÖSNINGAR | SICK Produktdatablad | 2021-02-25 17:13:52

Med reservation för eventuella ändringar

(5)

ningar. ett unikt program med produkter och tjänster skapar den perfekta basen för säker och effektiv styrning av processer, till skydd för människor mot olyckor och för att undvika att skada miljön.

vi har omfattande erfarenhet inom många branscher och känner till dina processer och krav. Därmed kan vi leverera intelligenta sensorer, perfekt anpassade till kundens behov. Kundanpassade systemlösningar testas och optimeras vid applikationscentren i europa, Asien och Nordamerika. Detta gör oss till en pålitlig leverantör och utvecklingspartner.

Omfattande tjänster avrundar vår program: SICK Lifetime Services stöder dig under maskinens kompletta livstid och ger både säkerhet och produktivitet.

Det betyder “Sensor Intelligence.”

GLObALt NärA DIG:

Kontaktpersoner och flera orter - www.sick.com

Figure

Updating...

References

Related subjects :