Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att

22  Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)

Migrationsverket arbetar med

asylsökande och flyktingar genom att

• ta ut och hjälpa kvotflyktingar att komma till Sverige

• pröva asylansökningar

• ansvara för boendet

• ansvara för förvarsverksamheten

• bistå vid återvändande till hemlandet.

(4)

Boende

(5)

Migrationsverkets anläggningsboende

• Ca 50000 asylsökande (nationaliteter, språk, barn, familjer,)

• 25000 har behov av boende från Migrationsverket

• 5000 lägenheter

• 8000 Tillfälliga boendeplatser

• 23 Enheter

• Flera hundra medarbetare

• Verksamhet i 150 kommuner

• 400 olika bostadsbolag

(6)
(7)
(8)

Övergripande Utvecklingsbehov

Inget brandskyddssystem för Migrationsverkets

anläggningsboende

(9)

Att kommunicera om brandskydd mellan myndighet och den enskilde

- relationen mellan Migrationsverket och den asylsökande

KOBRA 2012-2014

(10)

Syfte

• Att förbättra Migrationsverkets arbete med att stärka brandskyddet för den heterogena

gruppen asylsökande i Sverige, genom

utvecklad, standardiserad och kvalitetssäkrad riskkommunikation i relationen mellan

myndigheten och den enskilde individen

(11)

Målsättning

• Beskriva förutsättningarna vad gäller brandskyddet för asylsökande, utifrån ett

kommunikationsperspektiv med fokus på relationen mellan asylsökande och anställda vid Migrationsverket

• Leda till nya produkt och tjänstedemonstrator

• Utvecklings av strategiska nätverk

• Genom ökad kunskap skapa förutsättningar och påbörja ett arbete med att ta fram en Svensk standard för brandskyddet för särskilt utsatta asylsökande

(12)

Genomförande

Aktivitet Innehåll

1 Idé och metod förankring 2 Vetenskaplig studie

3 Tjänstedemonstrator

4 Förstudie Svensk Standard: Brandskyddet för Migrationsverkets anläggningsboende

(13)

Vetenskaplig studie

(14)

Utgångspunkter

• Asylsökandes förståelse och hantering av risk i vardagen.

• Olika intressenters erfarenheter, förståelse och

hantering av risk och riskkommunikation i förhållande till asylsökande.

• Mötet mellan myndigheten och den asylsökande – relationell riskkommunikation.

(15)

Upplägg

• Med syfte att studera upplevelser, erfarenheter och ageranden kring risk och riskkommunikation, hos såväl Migrationsverkets personal som asylsökande.

• Studiens upplägg:

– Teoretisk modell

– Myndighetens perspektiv – Asylsökandes perspektiv

– Relationen mellan myndigheten och den enskilde

(16)

Tjänstedemonstrator KOBRA

(17)

Bakgrund

• Vinnova-projektet KOBRA

• Pågår 2012-2014

• Ingår även framtagande av tjänstedemonstrator

(18)

Tjänstedemonstrator

• Syfte

– Belysa Migrationsverkets behov av brandskydd

• ge underlag för kommunikation till enskilda, avseende förhindrande, hanterande och återhämtning efter brand

– Kunna bedöma aktuell förmåga till brandskydd

• enskilda boenden

• övergripande perspektiv

• Mål

– Illustrera de specifika behov den heterogena gruppen asylsökande har och vara en viktig kunskapsbas för framtida svensk standard

– Delvis utgå från tidigare utvecklade produkter

(19)

Insamling och analys av relevanta dokument

• Relevanta styrande och stödjande dokument hos Migrationsverket.

– Migrationsverkets brandskyddspolicy (GDA 17/2010) – Handböcker

– Övriga dokument

• Material rörande relevant standardutveckling

– Anläggningsboende – ABO, TK 540 WS 2:2011 (SIS-WA 2:2011)

• Relevanta styrande och stödjande dokument rörande brandskydd

– Dokument från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB)

– Övriga dokument

(20)

Kompletterande intervjuer

• Personal på Migrationsverket

• Andra intressenter (t.ex. MSB samt andra myndigheter)

(21)

Pågående konceptutveckling

• Utveckling av övergripande koncept

• Möjligheter till anpassning av delvis befintlig mjukvara

• Kategorisering av indikatorer

• Förslag på nästa steg

(22)

Konceptförslag

• Samlad information

– Aggregerad nerifrån och upp – Nuläge och utveckling

– Jämförelse med kriterier (grönt eller rött)

• Innehåll

– Genomförda utbildningar – Utdelad information

– Bedömningar, indikatorer – mm

• Gränssnitt

– För överblick – För rapportering

Figure

Updating...

References

Related subjects :