• No results found

F R I T I D H U S L E V E R A N S B E S K R I V N I N G O C H P R O D U K T I N F O R M A T I O N F

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "F R I T I D H U S L E V E R A N S B E S K R I V N I N G O C H P R O D U K T I N F O R M A T I O N F"

Copied!
24
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

L E V E R A N S B E S K R I V N I N G O C H

P R O D U K T I N F O R M A T I O N F 2 0 1 2

F R I T I D H U S

(2)

Sätt prägel på din fritid

V

år standard uppfyller högt ställda krav på funktion, kvalitét och design.

Vill du sätta egen prägel på ditt

fritidshus så finns det ett stort urval av olika tillval. Byt ut vita hushållsmaskiner mot rostfria, utrusta huset med en bastu, välj till en braskamin DU väljer själv nivån.

Sätt personlig prägel på ditt hus med våra utrustningsalternativ - alltid till bra priser!

(3)

Innehåll

Av trycktekniska skäl kan färger som återges på visade produkter avvika från verkligheten. Kontrollera därför färger hos våra underleverantörer eller fråga efter färgprov hos våra återförsäljare efter behov.

Endast vissa tillval ur underleverantörernas sortiment visas i denna broschyr.

För komplett tillvalssortiment, titta i respektive underleverantörs produktkatalog.

Modellbeteckningar i denna broschyr kan komma att ändras.

Borohus förbehåller sig rätten att ersätta berörd produkt med likvärdig produkt.

Borohus förbehåller sig rätten till ändringar i leveransutförande.

Företaget: Sidan: 4

Bjälklag, Vägg,

Gavelspets: Sidan: 5

Tak: Sidan: 6

Plåt, Fönster/Fönsterdörrar: Sidan: 7 Fönsterbänkar/Invändiga smygar,

Spröjs, Råglas, Takfönster: Sidan: 8 Lyftskjutparti, Ytterdörrar,

Innerdörrar/Öppningar: Sidan: 9

Listverk, Golv: Sidan: 10

Skåpssnickerier: Sidan: 11-13

Invändig trappa: Sidan: 13

Hushållsmaskiner: Sidan: 14

Sanitetsutrustning: Sidan: 15

Varmvattenberedare,

Värme, Ventilation, Braskaminer: Sidan: 16 El-material, Skyddsmålning,

Terrass under tak/Veranda, Sluttningshus, Hus med källare

Övrigt, Bastu: Sidan: 17

Ritningar,

Att tänka på före leveransdagen: Sidan: 18

Sektioner: Sidan: 19-21

(4)

Företaget:

Borohus AB

Huvudkontor - fabrik:

512 65 MJÖBÄCK

Tel: 0325-186 20 Fax: 0325-340 02 E-post: info@borohus.se Hemsida: www.borohus.se

Distriktskontor – Försäljning:

Borohus finns representerade på flertalet orter i landet.

För mer information se vår hemsida.

Produktsortiment:

Borohus tillverkar och marknadsför monteringsfärdiga materialleveranser till enbostadshus, fritidshus, gruppbostäder och flerfamiljshus.

Denna leveransbeskrivning avser endast materialleveranser för fritidshus.

Byggsystem:

Ytterväggar och gavelspetsar tillverkas i storblockselement med fönster och dörrar monterade i elementen. Takstolar,

bjälkar m.m. i trä, levereras i huvudsak prefabricerade och färdiga för montering på byggplatsen.

Tjänster:

Borohus står förutom själva materialleveransen till tjänst med:

• upprättande av erforderliga

handlingar för ansökan om bygglov

• monterings-, grund-, el-, och VVS- ritningar. (Se sid. 18)

Borohus försäljningsagent står dessutom till tjänst med:

• rådgivning vid tomt- och husval

• upprättande av produktionskost- nadskalkyler

Varor och material:

Leveransen omfattar byggkomponenter och material till hus ovan grund, samt i förekommande fall snickerier till källarhus och sluttningshus. Omfattning, utförande och slag av material framgår av denna leveransbeskrivning.

Transporter – Leveranser:

Leverans från husfabrik sker i huvudsak vid ett tillfälle. Från vissa underleverantörer sker leveransen direkt till byggplatsen.

Försäkringar:

10-årigt konsumentskydd med färdigställandeförsäkring och

byggfelsförsäkring för Borohus åtaganden enligt avtal, vid byggnation i Sverige.

1-års fullvärdesförsäkring, vid byggnation i Sverige (ej tillbyggnader).

(5)

Produktinformation och leveransbeskrivning F2012 | 5 Sveapanel

(standard) 22x145

Lockläktspanel 22x145+22x45 fasad

Lockläktspanel 22x145+hattprofil

Lockpanel 1 på 2

Bjälklag: Vägg: Gavelspets:

Bottenbjälklag:

Betongplatta på mark med golvvärme och underliggande isolering ingår ej.

OBS! Vid eventuellt tillval av träbjälklag rekommenderas typgodkänd krypgrund (torpargrund) eftersom risk finns för mögelpåväxt under bjälklag vid traditionell torpar- eller plintgrund.

Vindsbjälklag:

(U-värde 0,132)

För 1-planshus

Fackverkstakstol, 265 mm mineralullsisolering, fuktspärr, 28x70 glespanel, 13 mm gipsplank.

Vid invändigt 15° ryggåstak:

Saxtakstol, 230 mm mineralullsisolering, fuktspärr, 28x70 glespanel, 14x120 slät obehandlad furupanel. (Panel monteras i takstolsriktningen).

Eventuella balkar i konstruktionen anges på ritning.

(se sidan 18)

Mellanbjälklag:

För 1½-planshus med inredd övervåning, 2-planshus, sluttningshus samt

hus med källare Levereras löst.

22 mm golvspånskiva, golvbjälkar, 45 mm mineralullisolering, armerad väv, 28x70 glespanel, 13 mm gipsplank.

Eventuella balkar i konstruktionen anges på ritning.

(se sidan 18)

Hanbjälklag:

(U-värde 0,171)

För 1½-planshus med inredd övervåning Hanbjälke, 230 mm mineralullsisolering, fuktspärr, 28x70 glespanel, 14x120 slät obehandlad furupanel. (Panel monteras i takstolsriktningen). (U-värde snedtak 0,170) Eventuella balkar i konstruktionen anges på ritning.

(se sidan 18)

Ytterväggar:

(U-värde 0,227)

Färdiga storblock med fönster och

dörrar isatta. Pardörrar levereras löst för montering på byggplats.

22x145 skyddsmålad Sveapanel, 28x70 spikläkt, vindskydd, 145 mm regelstomme och 145 mm mineralullsisolering, fuktspärr, 45 mm regel. 45 mm mineralullsisolering och 13 mm gipsskiva levereras löst.

(Totalt 190 mm isolering).

Våtzonsindelning i WC/bad tillämpas för dusch respektive badkar enligt ritning.

Våtrumsskiva i zon 1

Innerväggar:

Bärande innerväggar levereras som prefabricerat regelverk med monterad 13 mm gipsskiva på en sida. Till ej bärande innerväggar levereras grovkapade reglar 45x70 (c450) och lösa 13 mm gipsskivor.

Våtzonsindelning i WC/bad tillämpas för dusch respektive badkar enligt ritning.

Våtrumsskiva i zon 1. Regelavstånd för kakel i WC, dusch och bad.

45 mm mineralullisolering levereras löst till alla innerväggar

TILLVAL Sveapanel (standard) 22x145

Lockläktspanel 22x145+22x45 fasad

Lockläktspanel 22x145+hattprofil

Lockpanel 1 på 222x95

Sveapanel (standard) 22x145

Lockläktspanel 22x145+22x45 fasad

Lockläktspanel 22x145+hattprofil

Lockpanel 1 på 222x95

Sveapanel (standard) 22x145

Lockläktspanel 22x145+22x45 fasad

Lockläktspanel 22x145+hattprofil

Lockpanel 1 på 2

22x95

Borohus kan erbjuda olika paneltyper utöver standard.

22x45 lockläkt fasad med bottenbräda 22x145

22x45 lockläkt hattprofil med bottenbräda 22x145

22x95 lockpanel

Väggstomme och skivmaterial förberett för olika typer av putssystem efter förfrågan.

OBS! Vi avråder från putssystem som bygger på byggmetoden enstegstätning. Till exempel cellplast direkt mot gips.

Panellinjering (med gavelspets) tillämpas vid användning av lockpanel samt lockläktpanel med fönster i modul med bredden 50, 80, 110 och 140 cm. Avvikande fönsterbredder justeras på ritningen vid val av dessa paneltyper. Panellinjering tillämpas inte vid användning av Sveapanel eller motsvarande paneltyper.

För 1-planshus Färdiga storblock.

22x145 skyddsmålad Sveapanel,

28x70 spikläkt, vindskydd, fackverks takstol.

För 1½-planshus med inredd övervåning Se ytterväggar.

22x145 Sveapanel

(Stående och/eller liggande enligt gällande fasadritning)

Vägg med indragen

difusionspärr som standard!

STANDARD

12 mm spånskiva alt. OSB bakom gipsskivan (=inv. dubbla skivor).

I Våtrum med dusch och/eller badkar levereras inte dubbla skivor vid detta tillval.

TILLVAL

(6)

TILLVAL

Uppstigningslucka med skyddsräcke ingår till 2-planshus.

Vid tak med taklutning under 14° ingår inte takpannor eller annan takbeläggning.

(22 mm råspont kan tillhandahållas som tillval)

STANDARD

Tegelröd

MP 105 Svart

MP 101

Tak:

Yttertak:

För 1-planshus och 2-planshus Ytbehandlade betongtakpannor (svarta eller tegelröda), 25x38 mm strö- och tegelläkt, underlagspapp, 17 mm råspont, fackverkstakstol (saxtakstol vid 12°

ryggåstak). Inklädd takfot med 22x145 Sveapanel. Vindskivor och takfotsbrädor.

För 1½-planshus med inredd övervåning Ytbehandlade betongtakpannor (svarta eller tegelröda), 25x38 mm strö- och tegelläkt, underlagspapp, 17 mm råspont, ramverkstakstol, luftspalt, 230 mm

mineralullsisolering, fuktspärr, 28x70 mm glespanel, 14x120 slät obehandlad furupanel.

(Panel monteras i takstolsriktningen).

Inklädd takfot med 22x145 Sveapanel.

Vindskivor och takfotsbrädor.

Nedan visas ett urval av St:Eriks betongtakpannor.

För hela sortimentet gå in på www.steriks.se

TILLVAL

Invändigt tak:

Se sektioner sidan 19-21.

• Takpanel i olika utförananden

(ev. takpanel monteras i takstolsriktning).

• Takess (vit folierad innertaksskiva)

• Snedtak/ryggåstak STANDARD

Taklutning enligt ritning

Olika typer av takpannor t.ex.:

• HardTop

• Lertegel

• Glaserat tegel TILLVAL

Taksäkerhetsprodukter finns som tillval. Såsom t.ex. taköglor, nockräcken och snörasskydd.

Takpannorna är tillverkade av betong. Vi erbjuder en mängd färger och varianter av genomfärgade och ytbehandlade takpannor. Till ytbehandlade takpannor används Modobas färgsystem som ger pannorna en oöverträffad kvalitet, lång livslängd och liten risk för kalkutfällning eller missfärgning. För mer information gå in på www.steriks.se

Ytbehandlade (Modobas)

Ytbehandlade Modoplus

MP 201Grå MP 103Röd

Antracit MP 407

Tegelröd MP 405 Svart

MP 401

(7)

takavvattningVit Svart

takavvattning Silverfärgad takavvattning

Plåt:

Fönsterbleck, tröskelplåtar, vindskiveplåt, fasadlist, fotplåt (i färg som hängrännor), hängrännor och stuprör för markanslutning i lackerad stålplåt. Vit-, svart-, eller

silverfärgad. Takhuvar, eventuella ränndalsplåtar och gavelburspråkstak i lackerad stålplåt i färg enligt takpannor (svarta eller tegelröda).

Taksteg i erforderlig omfattning till av Borohus levererade takhuvar.

• Plåtbeslag till murade skorstenar, takplåt samt spe cialplåt till takkupor och burspråk ingår ej.

• Vid balkong över uppvärmt utrymme ingår inte plåt och plåtarbeten, ej heller hängrännor och stuprör.

• Vid leverans av väggar och fönster/

dörrar till vägg utan träfasad ingår inte fönsterbleck, och övriga plåtar som ska ansluta t ex. mot puts-/tegelfasad.

• Om takpannor utgår, levereras ej heller takhuvar, taksäkerhetsprodukter (t.ex. taksteg), fotplåtar, eventuella rändalsplåtar och vindskiveplåt.

Fönster och fönsterdörrar:

Fönster:

Fasta eller utåtgående vridfönster i vitmålat trä (se ritning) med 3-glas superenergiruta med argongasfyllning. U-Värde 1,3 (utan spaltventil).

Råglas i WC och bad.

Fönsterdörrar:

Fönsterdörrar i våtmålat trä med spanjolett, invändigt handtag med cylinderlåsning och utvändigt handtag. U-värde 1,3 (utan spaltventil).

Halvmånefönster:

Fast halvmåneformat dekorationsfönster i 1-glas i gavelspets enligt ritning på vissa modeller (levereras med trä- alt. plastutsida).

Fast halvmåneformat i vitmålat trä med 3-glasfönster i ryggåstaksdel enligt ritning på vissa modeller.

Förklaringar till förkortningar på ritning:

Storlek anges i dm: Bredden x Höjden. (ex. 11x13) Ö=Öppningsbart | F=Fast | R=Råglas

(8)

Fönsterbänkar/

Invändiga smygar:

Fönsterbänkar i vit MDF.

Foderbildande invändiga smygar (fönster- och dörromfattningar) i vit MDF.

Polerad natursten

TILLVAL

Ruivina TILLVAL

Fiano

TILLVAL

Bianco Carrara C/D TILLVAL

Azul Valverde (Kalksten)

TILLVAL

Ljus Estremoz Castanho TILLVAL

• Fönsterbänkar i massiv ek

• Fönsterbänkar i polerad natursten STANDARD

Standard fönsterbänk

• I rum förberedda för kakel förbereds även smygar för kakel och där levereras inga fönsterbänkar.

• Till fönster och dörrar som eventuellt levereras till betongväggar (sluttningsvåning/källare) ingår inte invändiga- och utvändiga smygar samt fönsterbänkar.

Råglas: (insynsskyddande)

Takfönster:

Takfönster i omfattning enligt ritning ingår. Gipssmygar. Som standard är fönstren pivåhängda (mitthängda) och utvändigt klädda med aluminiumplåt och invändigt har de en underhållsfri vit slitstark yta typ Everfinish.

U-värde 1,4.

Råglas (Cotswold) ingår enligt ritning. (Bilderna visar olika typer av råglas. Bakom glaset står en röd- och en gulklädd person.)

STANDARD

Cotswold TILLVAL

Marin

TILLVAL Blästrat TILLVAL

Travertino

STANDARD TILLVAL

Pivåhängt

= standard Topphängt

= tillval

Vikparti:

TILLVAL

Vikparti i vitmålat trä eller med utvändigt vitlackerad

aluminiumbeklädnad (andra färger efter förfrågan). Invändiga och utvändiga handtag. Cylinderlåsning.

2-glas med argongasfyllning.

U-värde 1,4.

Standard med smutsa

vvisande

”easy-to-clean”

beläggning på utsidan.

• Utanpåliggande spröjs.

• Fasta genomgående (glasdelande) poster.

Vi avråder från helspröjsning av stora fönster. För att få en stabil lösning på fönster, som kräver spröjspinnar längre än 160 cm, rekomenderar vi att fönstret/

fönsterdörren kompletteras med en horisontal eller vertikal fast genomgående post. (Se bildexempel)

Spröjs:

TILLVAL

Till höger visas en horisontal fast genomgående post och ovan en fast genomgående vertikal mittpost.

(9)

Innerdörrar/öppningar:

Innerdörrar: Dooria

Addera Bas, vitmålad innerdörr med massiv ram. Handtag i alu-silver.

Tröskelplattor och våtrumströsklar i ek i erforderlig omfattning.

Vitmålade innerdörrskarmar med ljuddämpande tätningslist.

Rundade valv i prefabricerad träfiber.

Raka öppningar med gipssmygar enligt ritning (markeras ök på rit- ning).

STANDARD TILLVAL

Addera Bas Vitmålad innerdörr med massiv ram.

(Bilden återger ej standardhandtag.)

Handtag: Hoppe Stockholm i aluminium silver

522 Kungsäter Vitmålad innerdörr med massiv ram.

(Bilden återger ej standardhandtag.)

1000 Polar

Vitmålad slät innerdörr.

(std i garage) (Bilden återger ej standardhandtag.)

Ljuddämpande tätningslist!

För fler tillval beställ vår tillvalsbroschyr med priser eller gå in på www.dooria.net

Ytterdörrar:

Entrédörr: Bordörren

CYD 801G (Lejonet), vitmålad.

3-glas isolerruta (klarglas).

Handtag i aluminium silver.

Låsning ASSA Evolution 2002.

Dörrbroms.

TILLVAL

• Bordörrens sortiment

• Doorias sortiment

Av vår säljare får Ni en tillvalsbroschyr med priser.

STANDARD

Lejonet CYD 801 G, vitmålad (Bilden återger ej standardhandtag.)

Handtag:

Hoppe Stockholm i aluminium silver.

ASSA EVOLUTION 2002, hakregellås.

Modern ytterdörr med inbyggda dubbla

stålplåtar!

Lyftskjutparti:

Lyftskjutparti i vitmålat trä eller med utvändigt vitlackerad aluminiumbeklädnad (andra färger efter förfrågan). Invändigt handtag med cylinderlåsning. Utvändigt draghandtag. 3-glas med argongasfyllning. U-värde 1,1.

TILLVAL

(10)

Golv:

Listverk:

TILLVAL STANDARD

Foder (till innerdörrar):

Släta foder i obehandlad furu, 12x56

Golvlist:

Slät golvlist i obehandlad furu, 12x56

Taklist:

Hålkäl i obehandlad furu, 15x43

TILLVAL

Golvlist:

Skrealist i obehandlad furu, 15x95

Foder (till innerdörrar):

Skrealist i obehandlad furu, 15x69

TILLVAL

Golvlist:

Allmoge i obehandlad furu, 15x95

Foder (till innerdörrar):

Allmoge i obehandlad furu, 21x70

Taklist:

Allmoge i obehandlad furu, 15x70

Trägolv är tidlöst och modernt.

Den äkta träkänslan når du med ett trägolv från Tarkett.

I något utrymme kanske det passar bättre med ett slitstarkt laminatgolv?

Hemsida: www.tarkett.se

Ek 3-stav 782 80 01 782 80 02 *

Ek 2-stav 782 80 06 782 80 07 *

Bok Natur 3-stav 791 20 02

Ek plank 782 80 11

Lönn 3-stav 850 90 02 *

Ask 2-stav, vitlaserad

795 30 01 * Nedan visas ett urval av Tarketts

tillval (VIVA, 8,5mm med Proteco lack. Limfritt).

* Behandlad med Proteco Naturalack

OBS! Vi avråder från att använda träslagen bok och lönn vid golvvärme eftersom dessa träslag rör sig mer än andra. Vi avråder också från att installera golvvärme i träbjälklag.

(11)

Leverantör: Marbodal Kökslucka: Form vit

Handtag: Tråd-handtag rostfritt c/c 128 mm, 7171

Bänkskiva: Zeus silver 7487 MP i laminat med rak framkant.

Dekorlist rak anpassad till lucktyp (Under väggskåp. 54x2420) Sockel anpassad till lucktyp.

Barnsäkerhetsbeslag ingår till knivlådan och diskbänksskåpet.

1 st. bestickslåda ingår.

Passbitar ingår i färg lika luckor.

Rostfri diskbänksplåt inkl. vattenlås.

Tätningsset för diskbänksskåp.

K-höjd (2118 mm) är standard.

Garderober med vit slät lucka och knopp.

Höjd (2062 mm) är standard.

Förklaringar till beteckningar på ritning:

G på ritning betecknar garderob som innehåller en stång och en hylla.

L på ritning betecknar linneskåp som innehåller 5 hyllor och 4 trådbackar.

GL på ritning betecknar garderob som innehåller en stång, en hylla och två trådbackar.

ST på ritning betecknar städskåp som innehåller städskåpsinredning (ett kemikalieskåp, en halvhylla och en slanghållare).

SK på ritning betecknar speceriskåp med 1 hyllplan och 4 utdragbara backar.

H på ritning betecknar hyllskåp med 5 hyllor.

Skåpssnickerier: Köksluckor:

TILLVAL

Form vit

Vitmålad ramlucka av MDF. Vitrinlucka med klart eller frostat glas utan spröjs. Skåpsstomme i vit melamin.

För att fastställa ditt slutgiltiga val av kök och garderober får du via Borohus möjlighet till kontakt med någon av Marbodals experter på området, de visar dig hela utbudet och ger dig samtidigt alla tips, uppslag och priser så att du får ett kök som är uppritat och anpassat efter smak och behov.

Hemsida: www.marbodal.se

STANDARD

3 =prisgrupp

Nedan visas ett urval av Marbodals lucktyper. För komplett sortiment och mer information se Marbodals hemsida: www.marbodal.se

Arkitekt vit1

Slät lucka av vitmålad, belagd spånskiva.

Vitrinlucka med klart eller frostat glas utan spröjs. Skåpsstomme i vit melamin.

Arkitekt plus3

Slät lucka av vitmålad MDF med svagt rundad kant.

Vitrinlucka med klart eller frostat glas utan spröjs. Skåpsstomme i vit melamin.

Torö ek5

Slät ekfanerad lucka med fasad ekkant.

Vitrinlucka med klart eller frostat glas. Skåpsstomme i vit melamin med ekframkant.

Vollo4

Slät högblank vit folielucka.

Som vitrinlucka rekommenderas alu-vitrin med frostat glas. Skåpsstomme i vit melamin.

Torö4 vit-ek matt

Slät laminatbelagd lucka med fasad ekkant. Vitrin av fanerad massiv ek lika Torö ek, med klart eller frostat glas. Skåpsstomme i vit melamin.

Form björk

Naturell björklucka med massiv ram och fanerad spegel.

Vitrinlucka med klart eller frostat glas.

Skåpsstomme i vit melamin.

- Marbodals sortiment 5

- Skjutdörrsgarderober TILLVAL

(12)

Handtag och knoppar:

Bänkskivor:

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

Tråd-handtag rostfritt 7171 c/c 128 mm

(Standard till kök)

STANDARD

STANDARD

Nedan visas ett urval av Marbodals lucktyper.

För komplett sortiment och mer information se Marbodals hemsida: www.marbodal.se

Laminatskivor är riktiga slitvargar.

Du kan spilla och nöta i åratal utan att något dramatiskt händer dem. Och de tål upp till 180°C. Det är därför laminat har blivit ett självklart val för så många. Laminat är faktiskt det mest populära materialet till bänkskivor. Våra inredningsarkitekter har valt ut ett brett sortiment av klassiska och moderna mönster, färger och nyanser som du kommer att kunna trivas med i många år. Framkanten på en laminatskiva kan vara rak eller rundad.

Nedan visas ett urval av Marbodals bänkskivor. För komplett sortiment och mer information se Marbodals hemsida: www.marbodal.se

Marbodal har ett stort utbud av handtag och knoppar för alla stilar och smak. För komplett sortiment och mer information se Marbodals hemsida: www.marbodal.se 6

7 8

Lindö canvas

Spegellucka av målad MDF.

Vitrinlucka med facettslipat, klart glas alt. vitrinlucka med spröjs och antikglas.

Skåpsstomme i vit melamin

Grappa vit

Slät lucka av vitmålad MDF Vitrinlucka med klart eller frostat glas utan spröjs. Skåpsstomme i vit melamin.

IrisSlät glaslucka med bakomliggande vitmålad

Arkitektlucka. Endast som accentlucka i väggskåpsstorlekar.

5 6

Form ek

Naturell eklucka med massiv ram och fanerad spegel.

Vitrinlucka med klart eller frostat glas.

Skåpsstomme i vit melamin.

Torö valnöt

Slät betsad valnötsfanerad lucka med fasad valnötskant.

Liggande fanér. Vitrin av fanerad massiv betsad valnöt, med klart eller frostat glas.

Skåpsstomme i vit melamin med brun

framkant. Zeus silver 7487 MP

Gomera 0777 P

Brasil svart 6216 TC

Zeus antracit 7486 MP

Vit 1340 UN

Virvarr ljusgrå 6943 UN

Wenge block 5687 TR

TILLVAL

Massivt trä Massivt trä

Massivt trä Massivt trä

Massivt trä Stenskivor

StenskivorStenskivor Stenskivor

Oljad/hårdvaxad ek

Oljad/hårdvaxad bok

Hårdvaxad svartbetsad ek

Grå granit (grå Bohus)

Svart granit (Impala)

Marmor mattslipad Carrara

Svart diabas (Nero Assoluto) Oljad/hårdvaxad amerikansk valnöt Oljad/hårdvaxad körsbär

Torö7

vit-valnöt blank Slät laminatbelagd lucka med fasad betsad valnötskant.

Vitrin av fanerad massiv valnöt (se Torö valnöt), med klart eller frostat glas. Skåpsstomme i vit melamin

Stenskivor

Svart granit (Blankpolerad) Rak framkant är standard (bild visar

rundad framkant).

(13)

Diskbänkar:

Kökstillbehör:

STANDARD

STANDARD STANDARD

TILLVAL

TILLVAL

Diskbänksplåt:

i rostfritt utförande.

(Modell beroende av utförande på skåpssnickerier)

Köksblandare Gustavsberg Nautic Diskmaskinsavstängning.

Snålspolande.

Intra Atlantic H14 R

Intra Horizon HZD 1120D

Intra Frame FRH 1400

Dubbel Tetragon Intra Atlantic 680

G12 R

Nedan visas ett urval av Marbodals diskänkar. För komplett sortiment och mer information se Marbodals hemsida: www.marbodal.se

Invändig trappa:

Invändig trappa samt barriär i lackad furu. Slät spaljé och räcke. Gips till inklädnad runt

trapphålet.

Lofthus: lofttrappa alt. loftstege i lackad furu i utförande enligt ritning.

Exempel på tillvalstrappa. För fler exempel på tillval kontakta din säljare.

Olika typer av trapputföranden och valvin- klädnader enligt våra underleverantörers sortiment.

(14)

Hushållsmaskiner:

Fritidshuspaket

SPIS, E-KLASS A, Mod. HC422210V

Glaskeramikhäll, 4 steglöst reglerbara highSpeed-kokzoner.

4-faldig restvärmevisning. Stor ugnsvolym (66 l). Ugn med titanGlansemalj.

4 ugnsfunktioner: över-/undervärme, separat undervärme, stor variogrill, liten variogrill. Innerlucka i helglas. Falsade ugnsväggar tillåter att plåtar och ugnsut- rustning kan dras ut ca 80 % och ändå hanteras stabilt och säkert i ugnen.

SPISFLÄKT, Mod. LI23030SD

Utdragbar fläkt, 60 cm. Max kapacitet friblåsande: 420 m3/h. Ljud effekt 64 dB (re 1 pW). 3 hastigheter. 2x7 W lågenergiglampa.

TVÄTTMASKIN, E-KLASS A, Mod. WM10A163DN

Kapacitet: 1 - 5 kg. 1000 varv/min. Specialprogram: Super 30, Ylle-/handtvätt, Fintvätt/Siden. Knappar: Start, Sköljstopp, Snabbtvätt. Programförloppet visas med lysdioder. Flerfaldigt vattenskydd. Skumavkänning. Obalanskontroll

30 cm stor lucköppning, 140° öppningsvinkel.

KYL/FRYS, 185 CM, E-KLASS A++, Mod. KG36EAW30

Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel 1 kompressor, 2 separat reglerbara system med semesterläge för kylen Total nyttovolym: 307 l.

Kyldel:

Dynamisk kylning med kylfläkt. Superkyla med automatisk återställning. 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 flyttbara. Flexibel hylla som kan användas som flaskhylla. 1 fuktighetsreglerad grönsakslåda på hjul. 1 coolbox för kött och fisk. Lådan är den kallaste platsen i kylen. LED-belysning.

Frysdel:

92 l nyttovolym. Superinfrysning med återgångsautomatik. Akustiskt och optiskt varningssystem. Infrysningskapacitet: 12 kg per dygn. Lagringstid vid strömav- brott: 35 timmar. 3 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox. Vertikalt rostfritt handtag. 3 dörrhyllor, varav 1 med easyLift funktion.

1

2 3

4

STANDARD

OBS! Beteckningar på hushållsmaskiner kan ändras under avtalstiden, vilket kan medföra att ersättning av beställd vara kan ske.

Hög standard!

• Kyl/frys

• Tvättmaskin!

• Hällspis!

• Utdragbar fläkt!

2

3 1

4

(15)

Sanitetsutrustning

(i omfattning enligt ritning):

Kök:

Snålspolande ettgreppsblandare Gustavsberg Nautic krom (204096) med avstängning för diskmaskin. Vattenlås. (Bild på köksblandare finns på sidan 13)

WC:Svedbergs WC-stol 9038, golvmodell med 2-knappspolning. Gummimanchett. Sitthöjd 43 cm.

Snålspolande termostatblandare Gustavsberg Nautic krom (206387), inklusive duschset Nautic 1 krom.

Svedbergs tvättställ Easy, 55 cm i porslin med underdel, 2 dörrar inkl. handtag (710551).

Snålspolande ettgreppsblandare Gustavsberg Nautic krom (214041) med lyftventil. Vattenlås.

Svedbergs Spegel Easy 55 med två sidoljus lysrör (70255).

Övrigt:

Utvändig väggvattenutkastare.

Avloppsluftare (Hole in one).

Allmänt:

Dusch- och badkarsblandare för synlig rördragning.

STANDARD

Sanitetsporslin och eventuella badrumsinred- ningar kommer från Svedbergs. I Svedbergs lättöverskådliga badrumsbok finner du hela sortimentet med priser. Behöver du tala med en expert på området kan vi guida dig vidare till personal på Svedbergs huvudkontor som står till ditt förfogande. Hemsida: www.svedbergs.se Nedan visas några förslag på tillval:

Duschset Duschblandare Tvättställsblandare

Kommod Easy Spegel till WC

WC-stol

VUK

Väggvattenutkastare

TILLVAL

Duschhörna Skärmvägg Nisch

Möbelserien Joy

Möbelserien Indigo

(16)

Braskaminer:

Varmvattenberedare:

Värme:

Ventilation:

Här visas ett urval av Nibes sorti- ment av braskaminer. För komplett sortiment gå in på www.contura.se

Svensk kvalitet. Rekommenderas av fackmännen.

Effektiv isolering.

EMINENT - E, 100 liter

Installeras hängande eller liggande.

Effekt: 3 kW (400 V) — 1 kW (230 V).

Korrosionsskydd av emalj.

Freonfri polyuretanisolering – inga värmeläckor.

Utvändig termostatratt.

Roundline el-radiatorer

Basic med elektronisk termostat.

LUFT/LUFT-VÄRMEPUMP Daikin FTXL20 inklusive standardinstallation på yttervägg.

• Energiklass A

• Inverterstyrning.

• Luftkonditionering

• Avanserad luftrening

• Mycket låg ljudnivå

• Rörelsesensor

• Frånvarofunktion

• Extra tillval:PhoneAccess Fjärrstyrning via telefonen.

Mekanisk frånluftsventilation från våtutrymmen inkl. kondensisolering och takhuv.

Ventilationspaket för spisfläkt inkl. nätmatta och takhuv.

Tilluft via ventiler i yttervägg/fönster.

TILLVAL

TILLVAL STANDARD

STANDARD

STANDARD

Standardinstallation innebär: montage av inomhusdel och utomhusdel inklusive väggkonsol. Max fem meter rörlängd, täckkanaler och kondensvattenslang. Gummi- bussningar, tätning av väggenomföring. Säkerhetsbrytare och max 15 m el kabel (från mätarsäkringsskåp till pump).

Igångsättning och test.

Vid köp av braskamin ingår anslutning för uteluft (ej spirorör), golvplåt, skorsten, schakt.

Till hus med takpannor ingår även taksteg och vid behov skorstensplattform alt.

skorstensstege. Fläkt är tillval och eventuell golvlist ingår inte.

TILLVAL

TILLVAL

Frånluftsvärmepump Nibe F370 för vattenburet värmesystem som ger värme-varmvatten- ventilation-återvinning. Lämplig i hus med invändig yta på 85 m2 eller mer.

Elpanna Nibe Evc 13 för styrning av ett vattenburet system.

Lämplig i hus med invändig yta på 75-100 m2 och kombineras ihop med varmvattenberedare.

FLIK 1, 2 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10

Elpanna

EVC 13

PBD SE 0607-1 EVC 13

639164

6

Kompakt elpanna med klimatstyrd värme- automatik, belastningsvakt, expansionskärl

och cirkulationspump

Konstruktion EVC 13 är en kompakt elpanna med måtten 600 x 615 x 260 mm.

I pannans utrustning ingår bland annat:

Belastningsvakt Klimatstyrd värmeautomatik med flytande panntem-

peratur Cirkulationspump Expansionskärl Överströmningsventil (bypass) Påfyllnings- och avtappningsventiler Rundstyrningsingång Isoleringen består av formgjuten, freonfri polyurethan.

Ytterhöljet består av pulverlackerad stålplåt.

Pannan är försedd med en elpatron på 13,0 kW. Val av maxeffekt göres med en inställningsratt, inga omkoppling- ar krävs. Leveransinställning är 9,0 kW.

EVC 13 kan med fördel monteras på en elektrisk varmvat- tenberedare, typ NIBE COMPACT, och då även mata denna elektriskt. Det krävs dock i sådana fall att en ”Säkrings- och tariffsats” (finns som tillbehör) monteras i elpannan.

Varmvattenberedaren kan även tariffstyras via EVC 13.

EVC 13 monterad på NIBE COMPACT bildar tillsammans en flexibel enhet för både uppvärmning och varmvattenbered- ning.

EVC 13 monterad på elvarmvattenberedare NIBE COMPACT

Contura 750A Contura 35T:1

Contura 556:1 Contura 550:1

Från kall uteluft till varm inneluft speci- ellt anpassad för det nordiska klimatet.

INBYGGD INTELLIGENS

Den nya trådlösa fjärrkontrollen har en mycket snygg design, är lättanvänd och är utrustad med en veckotimer.

Med denna timer kan du programera ett 7-dagarsschema med 4 olika hän- delser varje dag.

FLIK 1, 2 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10

Elpanna

EVC 13

PBD SE 0607-1 EVC 13

639164

6

Kompakt elpanna med klimatstyrd värme- automatik, belastningsvakt, expansionskärl

och cirkulationspump

Konstruktion

EVC 13 är en kompakt elpanna med måtten 600 x 615 x 260 mm.

I pannans utrustning ingår bland annat:

Belastningsvakt

Klimatstyrd värmeautomatik med flytande panntem- peratur

Cirkulationspump Expansionskärl Överströmningsventil (bypass) Påfyllnings- och avtappningsventiler Rundstyrningsingång Isoleringen består av formgjuten, freonfri polyurethan.

Ytterhöljet består av pulverlackerad stålplåt.

Pannan är försedd med en elpatron på 13,0 kW. Val av maxeffekt göres med en inställningsratt, inga omkoppling- ar krävs. Leveransinställning är 9,0 kW.

EVC 13 kan med fördel monteras på en elektrisk varmvat- tenberedare, typ NIBE COMPACT, och då även mata denna elektriskt. Det krävs dock i sådana fall att en ”Säkrings- och tariffsats” (finns som tillbehör) monteras i elpannan.

Varmvattenberedaren kan även tariffstyras via EVC 13.

EVC 13 monterad på NIBE COMPACT bildar tillsammans en flexibel enhet för både uppvärmning och varmvattenbered- ning.

EVC 13 monterad på elvarmvattenberedare NIBE COMPACT N I B E F R Å N L U F T 1 7

(17)

El-material:

Brandvarnare (batteridriven).

Skyddsmålning:

Skyddsmålad (vattenbaserad alkydfärg) utvändig panel, utvändiga foder,

takfotsbrädor och vindskivor.

Om huset skall målas med slamfärg eller järnvitriol så måste huset beställas utan vår skyddsmålning.

Utvändig målning från fabrik.

För mer information kontakta din försäljningsagent.

Terrass under tak/

Veranda:

22x145 Sveapanel i undertak, oisolerat.

Terrasstoplar. Tryckimpregnerat trallgolv 28x120 på tryckimpregnerade bjälkar.

Räcken i utförande enligt ritning.

Skivmaterial bakom kryssräcken där så erfordras ingår.

Eventuellt glas bakom kryssräcken ingår ej.

Sluttningshus och hus med källare:

Betongväggar:

Yttervägg, isolering och skivmaterial till insida yttervägg, och bärande innervägg/

balkar ingår ej. Plåtar, invändiga smygar och fönsterbänkar ingår ej.

Mellanbjälklag:

Se sidan 5.

Övrig inredning:

(Utförande av nedan angivet material i standard lika våningsplan).

Ytter- och innerdörrar, fönster och garderober enligt ritning. Listverk. Sanitetsporslin i

omfattning enligt ritning. Invändig trappa.

Material till ej bärande innerväggar.

El-radiatorer.

Ev. ventilationskanaler.

Bastu:

Bastulavar av asp (eller likvärdigt) enligt ritning.

Tak- och väggpanel av gran 12x70.

Bastuaggregat: Tylö Sport 6 (6,6 kW) inklusive ett paket sten.

Helglasad bastudörr, rökfärgad inkl. karm:

Tylö DGM-72.

Ventilationsgaller och skjutlucka.

Övrigt:

Startpaket med spik och skruv.

Erforderliga inspektionsluckor till 1½-planshusen med inredd övervåning.

Utvändiga trappor ingår ej.

TILLVAL

(18)

Ritningar:

Handlingar för ansökan om bygglov.

Underlag för grundprojektering innehållande mått och laster (ej eventuell grundförstärkningsritning).

VVS-ritningar, innehållande installationer för värme (el), ventilation samt vatten och avlopp enligt avtal. El-ritningar för belysning, kraft och tele.

Monteringsritningar till av VästkustStugan levererat material.

Projekteringen baseras på avtalshandlingarna.

Kringutrustning och byggnadskompletteringar utanför avtalshandlingarna projekteras ej.

Ritningsprojektering, elritningar:

Husprojektering följer svensk el-standard med viss standardhöjande avvikelser enligt nedan:

Fasadmätarskåp utanpåliggande, (ingår ej i leverans.) Gruppcentral med jordfelsbrytare (ingår ej i leverans.) Trappomkastning för belysning i genomgångsrum.

Trådlös ringklocka projekteras.

1 st kraftuttag till varje inritat belastningsobjekt t.ex.

häll, ugn, mm.

Del 1 Strömställare:

Enligt svensk standard Eluttag:

Vägguttag ute placeras vid uteplats, rörutsläpp +1400 över golv (ög). Vägguttag inne placeras c:a på var 4m vägglängd (beroende på fönsterplacering) samt under strömbrytare i rum, höjd +200 ög. Vägguttag vid köksinredning, klädtvättrum, WC och garage placeras på höjd +1200 ög. Timeruttag ingår ej i projekteringen.

Anslutningspunkter:

Anslutningspunkt för ytterbelysning vid entré och uteplats dock ej vid sovrum och balkong, tändning av ytterlampor sker individuellt vid varje dörr, rörutsläpp +1900 ög. Antalet belysningspunnkter är beroende av antalet kvadratmeter i rummen, 0-14 = 1st., 15-24 = 2st., 25-34 = 3st. o.s.v. Underskåpsbelysning förberedes för bänkbelysning, alt. spotlights via strömbrytare vid dörr.

Teleinstallationer:

TV och tele förlägges i slinga.

Del 2:

Ungefärlig bestyckning av uttag i olika rum:

Entré/hall: 1 tak, 2 vägg, 1 tele.

Vardagsrum: 3-4 tak/vägg, 4-5 vägg, 1 TV.

Allrum: 2-3 tak/vägg, 3-4 vägg, 1 TV.

Stort sovrum: 1 tak, 3-4 vägg, 1 tele, 1 TV.

Litet sovrum: 1 tak, 2-3 vägg, 1 tele.

Kök: 2 tak, 1 tak/vägg, 3-4 vägg, 1-2 underskåpsbelysning, 1 tele.

Wc/dusch: 1 tak, 1 spegelbelysning, 1 vägg.

Klk: 1 tak alt. garderobsbelysning.

Carport: 2 tak, 1 vägg.

Ett envägsuttag per bilplats, dock ej tidsstyrtvid carport. När carport finns styrs carportbelysningen av

rörelsevakt med ljusfunktion (ingår ej).

Enkelgarage: 2 tak, 2 vägg Dubbelgarage: 4 tak, 3-4 vägg

Två envägsuttag per bilplats, dock ej tidsstyrt vid garage.

Förråd: 1 tak, 2 vägg

Några förklaringar till förkortningar och symboler på ritningar:

CD = placering av centraldammsugare ELC = placering av gruppcentral FVP = placering av frånluftsvärmepump HT = placering av handdukstork GVF = placering av golvvärmefördelare

INSP = placering av inspektionslucka (11/2-planshus)

= pil på trappa visar trappriktning nerifrån och upp VL = placering av vindslucka

VM = placering av vattenmätare VP = placering av värmepump

VUK = placering av utv. väggvattenutkastare VVB = placering av varmvattenberedare ÖK = Se öppningar, sidan 10.

Hushållsmaskiner

DM = placering av diskmaskin F = placering av frys K/F = placering av kyl/frys K/S = placering av kyl/sval MU = placering av mikrovågsugn TM = placering av tvättmaskin TT = placering av torktumlare U = placering av inbyggnadsugn

U/M = placering av inbyggnadsugn och microvågsugn Fönster se sidan 7

Garderober se sidan 11

Att tänka på före leveransdagen:

Byggsatsen transporteras så långt farbar bilväg för större lastbil (upp till 24 m längd) finns, omlastning från släp till dragbil kan ske vid begränsad framkomlighet. Allt material ska kunna avlastas intill grunden.

Köparen håller med erforderliga ställningar enligt arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter.

Montering med kran erfordras. Eftersom lastbilens räckvidd är begränsad (ca 17 m) måste infart och tomt planeras så att lastbilen kan komma ända fram till grunden på ett par sidor, gäller vid montering genom Borohus. I övriga fall skall köparen på egen bekostnad ordna kranhjälp.

= Synlig balk. Minst 2,1 m från färdigt golv.

(Gäller vid 2,4 m invändig takhöjd)

= Dold balk

= Synlig underram

(19)

Sektioner:

1-planshus

Vindsbjälklag

Fackverkstakstol 265 Mineralullsisolering (230 isolering där slutna fack krävs, t ex. vid pulpettak) Fuktspärr

28x70 Glespanel 13 Gipsplank

Yttervägg

22x145 Sveapanel 28x70 Spikläkt Vindskydd 145 Regelstomme 145 Mineralullsisolering Fuktspärr 45 Regelstomme 45 Mineralullsisolering 13 Gips

Yttertak

Betongtakpannor 25x38 Tegelläkt 25x38 Ströläkt Underlagspapp 17 Råspont Fackverkstakstol

Bottenbjälklag

Bottenplatta på mark och underliggande isolering ingår ej

2,4m

(20)

Sektioner:

1-planshus

(med 12° invändigt ryggåstak)

Vindsbjälklag

Saxtakstol

230 Mineralullsisolering Fuktspärr

28x70 Glespanel 14x120 Takpanel

Yttertak

Betongtakpannor 25x38 Tegelläkt 25x38 Ströläkt Underlagspapp 17 Råspont Saxtakstol

Bottenbjälklag

Bottenplatta på mark och underliggande isolering ingår ej

2,4m

15°

Yttervägg

22x145 Sveapanel 28x70 Spikläkt Vindskydd 145 Regelstomme 145 Mineralullsisolering Fuktspärr 45 Regelstomme 45 Mineralullsisolering 13 Gips Denna sektion visar i

princip även takutförandet för hus med pulpettak

(21)

Sektioner:

1½-planshus

(med inredd övervåning)

Hanbjälklag

Hanbjälke

230 Mineralullsisolering Fuktspärr

28x70 Glespanel 14x120 Takpanel

Mellanbjälklag

22 spånskiva Golvbjälkar

45 mineralullsisolering Armerad väv

28x70 Glespanel 13 Gipsplank

Yttertak

Betongtakpannor 25x38 Tegelläkt 25x38 Ströläkt Underlagspapp 17 Råspont Ramverkstakstol Luftspalt 230 Mineralullsisolering Fuktspärr 28x70 Glespanel 14x120 Takpanel

Bottenbjälklag

Bottenplatta på mark och underliggande isolering ingår ej

2,4m

2,4m

Yttervägg

22x145 Sveapanel 28x70 Spikläkt Vindskydd 145 Regelstomme 145 Mineralullsisolering Fuktspärr 45 Regelstomme 45 Mineralullsisolering 13 Gips

(22)

ENKELT

ERFARENHET OCH KUNNIGHET

Vi är alltid en ansvarskännande och erfaren bundsförvant för dig.

Vi vet vilka dörrar det ska knackas på när det gäller kontakt med myndigheter, banker och entreprenörer m.fl. Pappersfloran till myndigheter. Vi hjälper dig med erforderliga handlingar för ansökan om bygglov.

SÄKERT

KVALITET OCH OMTANKE

Du handlar med ett solitt och kraftfullt företag.

Drygt 80 års erfarenhet borgar för kvalitet och omtanke i varje detalj.

PUNKTLIGHET

På utlovat klockslag är lastbil och montörer på byggplatsen. Punktlighet och noggrannhet är honnörsord hos oss.

EGENKONTROLL

I våra rutiner finns en omfattande kvalitets- och leveranssäkerhetskontroll. Rätt kvalitet på ingående material, fackmanna-mässigt utfört arbete, leveranser i rätt tid m.m.

TRYGGT

GARANTI OCH FÖRSÄKRING

10-årigt konsumentskydd med färdigställande- och byggfelsförsäkring enligt avtal vid

byggnation i Sverige. Dessutom får du 1 års fullvärdesförsäkring, vid byggnation i Sverige.

AAA.

Borohus har kreditintyget , vilket står för den bästa kreditvärdighet och stabilitet ett företag kan ha.

EKONOMISKT FAST PRIS

Du får fast pris i 6 månader på både material och montering.

FRAKTFRITT

Byggsatsen transporteras fraktfritt så långt farbar bilväg för större lastbil med släp finns. Eventuella färjekostnader tillkommer.

KORT BYGGTID

Tack vare den höga prefabriceringsgraden och säkra underleverantörer har vi kort byggtid.

MILjÖHÄNSYN

Vi strävar alltid efter att välja material och leverantörer ur miljömässiga och ekologiska synvinklar. Produkterna är i största utsträckning baserade på miljöanpassade råvaror och

återvinningsbara förpackningar.

KUNDANPASSAT

FLERA MONTERINGSALTERNATIV

Du väljer mellan tre olika färdigställandegrader:

Monteringsfärdig byggsats, stommonterat eller snickarfärdigt utförande.

Tar du monteringen genom oss och vi kommer ända fram till grunden med lastbilen, ingår även kranmontering.

FLEXIBILITET

Vår katalog ska du se som en idébroschyr.

Dina och din familjs krav och önskemål vet bara du. Vi är redskapet till ett angenämt och funktionellt boende för dig. Vi hjälper dig hitta rätta lösningen.

KOMPLETT LEVERANS

Som standard ingår en mycket komplett materialleverans ovan grund.

Se leveransbeskrivning.

®

(23)
(24)

Borohus AB

512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325-186 20 Fax 0325-340 02

www.borohus.se info@borohus.se

F2012 | Rev. 1107 | Borohus (JS/ML)

References

Related documents

Men, eftersom vår applikation till stor del bestod av att flytta data och hantera minnesmängder större än 512 bytes, avrådde vår handledare oss starkt från detta.. Rådet var

rusningen i riktning Danmark. Om man som minimikrav nöjer sig med ståplats till passagerarna, kräver det en ökning till minst sex passagerartåg i timmen i rusningstid klockan

»över mittrum- met lyfte sig», säger beskrivaren i Sveriges kyrkor, >en på fyra pelare vilande 'rundel' till 15 alnars höjd från golvet.» Åtminstone indirekt buro dessa

[r]

[r]

Då alla fönster inte lämpar sig för utanpåliggande solskyddande markiser rekom- menderar vi att man istället monterar invändiga solskyddsgardiner typ Draper

[r]

Vi anser det vara av vikt att först och främst utveckla den diskussion om klassificeringen av studiens företag, som vi påbörjade i avsnittet urval i kapitel tre. Vi är väl medvetna