FLÄKTLUFTVÄRMARE ATD(A,G) FLÄKTLUFTVÄRMARE/KYLARE ATDC

Full text

(1)

AIR MOVEMENT

AIR COMFORT

FLÄKTLUFTVÄRMARE ATD(A,G)

FLÄKTLUFTVÄRMARE/KYLARE ATDC

» TEKNISK MANUAL

(2)

Produktvalsprogrammet COILS sid 2

Dimensionering 3

Installationsanvisning 4

Fläktluftvärmare ATDA & ATDG 5-14

Produktbeskrivning 5

Mått & vikt, emballage - ATDA 6 Mått & vikt, emballage - ATDG 7 Tekniska data - ATDA 8-12 Tekniska data - ATDG 13-14 Fläktluftvärmare/kylare ATDC 15-18

Produktbeskrivning 15

Mått & vikt, emballage - ATDC 16 Tekniska data - ATDC 17-18 Installationspaket 19-24

Standard 20

A-box 21

B-box 22

C-box 23

F-box 24

Tillbehör 25-27

Styr- och reglerutrustning 28-33

Installationsexempel 34-38

Produktkod 39-40

Innehåll

(3)

Bra att veta

Rätt fläktluftvärmare/fläktluftkylare med hjälp av COILS Produktvalsprogrammet COILS är flexibelt och användarvänligt och gör det enkelt att välja rätt fläktluftvärmare/kylare.

Låt COILS välja eller ange önskemål om t.ex storlek eller motor.

COILS erbjuder:

• Åtta olika skärmspråk

• Utskriftsspråk kan väljas oberoende av skärmspråk

• Luftens fukthalt kan anges i olika enheter

• Vätskeflöde kan anges i olika enheter

• De flesta frysskyddsvätskor finns inlagda

• Hänsyn till höjd över havet

• Möjlighet att välja tillbehör

• Utskriften innehåller prestanda samt uppgifter om ljudnivå, vikt, volym samt pris

• Möjlighet att spara dina beräkningar för ett senare tillfälle

• Monteringsanvisningar samt bruksanvisningar Kvalitet och miljö – prioriterade områden

Vi levererar värmeväxlare som utgör komponenter i stora projekt och därför vet vi hur viktig leveransprecisionen är.

Produkterna ska alltid levereras på utsatt tid, till rätt plats och med rätt kvalitet. Vår ständiga utveckling och våra testmöjligheter garanterar att produkterna är i främsta ledet på marknaden och att de uppfyller angivna data.

Flera av våra produkter spelar genom sin funktion en aktiv roll för att återvinna energi samt verka för en bättre inom- husmiljö. Vi arbetar medvetet och strukturerat för att värna om miljön under produktens hela livscykel innefattande utveckling, tillverkning, användning, avveckling och återvinning.

Ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och ISO 3834-2.

(4)

Dimensionering

1. Mät lokalens golvyta.

I detta fall här ovan blir det 8 m x 20 m = 160 m2. 2. Bedöm takhöjden.

Uppskattad takhöjd 3 m i snitt.

3. Bedöm sedan byggnadens beskaffenhet och uppvärmning.

Välj erforderlig effekt enligt diagram effektbehov W/m2. Halvbra isolering och grundvärme via ett radiator- system ger 60 W/m2.

4. Beräkna erforderligt effektbehov.

I detta fall blir effektbehovet 160 x 60 = 9,6 kW.

5. Bestäm antalet värmare.

Räkna med att varje fläktluftvärmare kan värma en yta på 80 m2 (8 m x 10 m), se bild bredvid. Här väljer vi två stycken fläktluftvärmare och placerar dem mot varandra.

6. Gå sedan in i tabell sidan 11-12 med aktuell temperatur och ingående lufttemperatur.

Vi tänker använda egen värmepanna med 60–30 °C vatten, och vill snabbt få upp värmen i verkstaden efter helgerna, då vi ställer ner temperaturen till ca 15 °C.

7. Ur tabell sidan 12 erhålls storlek och fläktmotorns varvtal.

Med två apparater blir effekten per apparat 4,8 kW.

Fläktluftvärmaren ATDA-32-1 ger vid dessa temperatu- rer 6,0 kW vid 1035 r/min, och räcker alltså mer än väl till.

Vilken motoreffekt det blir framgår av tabell motordata sidan 9.

8. Motor.

Vi väljer en 1-fas, 230 V motor med manuell omkopplare.

Skulle vi vilja få ut mer eller mindre effekt, kan vi då enkelt bara koppla om motorn.

9. Styrutrustning.

I detta fall styr vi värmaren med en rumstermostat.

Skulle vi vilja styra lokalens temperatur automatiskt köper vi styrutrustningen automatisk luftvärmarreglering.

10. Välj passande tillbehör ur tillbehörssortimentet.

Vi tänker montera fläktluftvärmaren på väggen och behöver därför en sats konsoler.

3 m

8 m

20 m

Saknas

Finns

Byggnadens

isolering Dålig Grund-

värme

God

Effektbehov W/m2 (med max 5 m till tak)

Maximal uppvärmningsyta per luftvärmare.

10 m

8 m

Exempel på dimensionering för vattenburen luftvärmare.

(5)

Installationsanvisning

Normal installa tionshöjd är 2,5–3 m.

Min. 0,5 mMin. 2 m

OBS! Ej för ånga Min. 0,5 m

Storleken på fläktluftvärmaren bestämmer avståndens längd.

Distanskonsol ATDZ-05 Returluftsdel

Väggkonsol

Blandningsdel

Fördela fläktluftvärmaren i rummet så att god cirkulation erhålles.

Takkonsol

(6)

ATDA & ATDG

Fläktluftvärmarna ATDA och ATDG är avsedda för uppvärmning och ventilation av industri-, verkstads-, butiks- och lagerlokaler, garage, stormarknader och liknande utrym- men. Apparaten finns i två olika utföranden;

för värmevatten (ATDA) och för ånga (ATDG).

Båda typerna av fläktluftvärmare har korro- sionssäkert värmebatteri av aluminiumlamell och kopparrör.

Storlekar

ATDA finns i fyra fysiska storlekar och ATDG i tre fysiska storlekar. Båda modellerna finns med olika effektvarianter för varierande luft- flöde och effektbehov som täcker in de flesta driftsfall.

Storlekar ATDA (värmevatten):

31, 32, 33, 42, 43, 52, 53, 63 Storlekar ATDG (ånga): 31, 41, 51 Öppningsbart hölje

Fläktluftvärmarna ATDA och ATDG har ett hölje i korrosionsskyddad vitlackerad plåt eller rostfritt utförande EN 1.4301. Höljet är öppningsbart för invändig rengöring, tak och botten är lätta att ta loss med två skruvar.

Röranslutning för vatten respektive ånga finns i sidan av apparaten. Motor, fläkthjul och skyddsgaller är konstruerat som en kompakt och sammansatt enhet.

Generella specifikationer

• Modern design med rundade och släta plåtytor

• Öppningsbar för enkel inre rengöring

• En luftriktare ingår som standard

• Luftflöde upp till 2,2 m3/s

• Luftvärmarna har hög verkningsgrad

• Motor för 1 x 230 V alt 3 x 400 V

• Uppfyller EU:s krav med avseende på maskiners säkerhet, MD 2006/42/EG

• Stort sortiment av tillbehör

• Olika regleringsmöjligheter Installation

ATDA kan monteras för både horisontell och vertikal luftström. ATDG kan enbart monteras för horisontell luftström.

Produktbeskrivning ATDA & ATDG

Motor

Motorn är av ytterrotortyp. Samtliga enfas- fläktar kan kopplas mellan hög- och lågfart.

Samtliga motorer har inbyggd termokontakt.

För storlek 42 och 43 med trefasmotor och alla större fläktar är den utdragbar.

Skyddsklass IP44 för storlek 31, 32, 33, 42 och 43. IP54 för övriga motorer. Högsta omgi- vande temperatur kring motorerna är 40 °C.

Material och ytbehandling

Apparathölje: Tillverkat av vitlackerad varmförzinkad stål plåt, kulör NCS 0502B eller rostfri stålplåt EN 1.4301.

Fläkthjul och skyddsgaller:

Svartlackerad stålplåt/tråd.

Batteri: Kopparrör med aluminiumlameller eller material för korrosiva miljöer.

ATDA har samlingsrör med slät anslutning ø 22 mm för lödförband eller klämkoppling.

ATDG har gängade anslutningar för ånga och kondensat.

Övriga utförande

ATD finns även med korrisions skyddade värmeväxlare samt med rostfritt hölje.

Dessutom finns andra motorer såsom EEx e (förhöjd säkerhet), 500 Volt och högre IP- klasser. ATD finns också i en industrivariant, ATDI, som kan förses med explosionssäker motor, stålbatteri m m.

Kontakta oss för mer information.

Tillbehör

Fläkt Woods erbjuder en mängd olika tillbehör, se sid 25.

Fläktluftvärmaren ATDA. Lilla bilden visar genomskärning av ATDA med aluminiumlamell och kopparrör.

(7)

Mått & vikt: ATDA

Fläktluftvärmare ATDA, värmevatten

Mått och vikt ATDA (alla mått i mm) Storlek

ATDA A B C D E F G1 G2 H Vikt,

kg

31 514 465 270 82 290 350 57 69 76 18

32 514 465 270 82 290 350 57 69 76 18

33 514 465 270 82 290 350 57 69 76 19

42 670 632 310 82 355 510 57 57 89 28

43 670 632 310 82 355 510 57 57 89 29

52 770 732 340 100 440 610 62 62 89 48

53 770 732 340 100 440 610 62 62 89 48

63 990 832 370 136 495 740 62 62 115 65

Emballage

Fläktluftvärmaren ATDA med tillbehör levereras i wellpapp- kartong. Fläktluftvärmaren skyddas även av transparent plast.

CE-märkt.

Emballage ATDA

Storlek ATDA L (cm) B (cm) H (cm) Vikt (kg)

31, 32, 33 70 48 40 18

42, 43 84 64 44 30

52, 53 94 74 46 45

63 115 83 57 57

L

H

B

(8)

Mått & vikt: ATDG

Fläktluftvärmare ATDG, ånga

Emballage

Fläktluftvärmaren ATDG med tillbehör levereras i wellpapp- kartong. Fläktluftvärmaren skyddas även av transparent plast.

CE-märkt.

Mått och vikt ATDG (alla mått i mm) Storlek

ATDG A B C D E F G H J Vikt,

kg

31 514 465 270 82 290 350 58 25 25 18

41 670 632 310 82 355 510 61 32 25 28

51 770 732 340 100 440 610 61 32 32 47

Ansl.nr

Emballage ATDG

Storlek ATDG L (cm) B (cm) H (cm) Vikt (kg)

31 70 48 40 18

41 84 64 44 30

51 94 74 46 45

L

H

B

(9)

Tekniska data: ATDA

Ljudnivå, ljudeffektsnivå Värmevatten - ATDA

Storlek ATDA Varvtal

rpm Ljud- nivå2) dB(A)

Ljud- effekt3)

dB(A) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

31-1 1350 1035 685

54 48 39

70 65 55

66 60 51

68 62 53

65 59 50

63 57 48

61 55 46

5751 42

4842 33 32-1 1350

1035 685

54 48 39

70 65 55

66 60 51

68 62 53

65 59 50

63 57 48

61 55 46

57 51 42

48 42 33 33-1 1350

980 685

53 47 39

69 64 55

65 59 51

67 61 53

64 58 50

62 56 48

60 54 46

56 50 42

47 41 33 42-1 1430

900 600

58 48 41

74 64 57

68 58 51

73 63 56

70 60 53

66 56 49

64 54 47

61 51 44

53 43 36

42-3 1450 58 74 68 73 70 66 64 61 53

43-1 1430 1035 750

57 50 43

73 66 59

67 60 53

72 65 58

69 62 55

65 58 51

63 56 49

60 53 46

52 45 38

43-3 1450 58 74 68 73 70 66 64 61 53

52-1 865 720 555

58 50 43

74 66 59

74 68 61

76 66 59

65 58 51

66 59 52

63 57 50

58 49 42

50 38 31 52-3 1340

1060 66

60 82

76 82

76 84

78 73

67 74

68 71

65 66

60 58

52 53-1 865

720 555

58 40 35

74 56 51

74 58 53

76 56 51

65 48 43

66 49 44

63 47 42

58 39 34

50 28 23 53-3 1340

1060 66

59 82

75 82

75 84

77 73

66 74

67 71

64 66

59 58

51 63-1 920

630 515

60 52 45

76 67 61

78 74 68

76 65 60

71 63 57

70 61 56

68 61 54

68 54 44

59 45 34 63-3 1350

1110 67

53 83

79 80

79 82

78 78

75 77

73 75

71 74

71 69

65 Linjär ljudeffekt, dB, Oktavband mittfrekvens, Hz

Tolerans ± 2 dB

2) Ljudnivå på avstånd 5 meter, Q = 2, absorptionsarea = 200 m2 Sabine.

3) Ljudeffekt enligt ISO 3744.

Varvtal med fet stil är leveransutförande utan tillbehör. Övriga varvtal fås med tillbehör.

Angiven kastlängd gäller vid tilluftstemp. +40 °C och innetemp. +18 °C.

Luftriktare ställd i horisontalläge. Lokalen är helt störningsfri från luftdrag och närliggande inredning. L0,2= vinkelräta avståndet från fläktluft- värmaren till lufthastighet v = 0,2m/s.

Varvtal med fet stil är leveransutförande utan tillbehör.

Övriga varvtal fås med tillbehör.

Kastlängd, horisontell Värmevatten - ATDA

Storlek

ATDA Varvtal

rpm

Enkel luftriktare Kastlängd, m

LO,2

31-1 1350

1035 685

5,8 4,5 3,0

32-1 1350

1035 685

5,8 4,5 3,0

33-1 1350

980 685

5,0 3,5 2,5

42-1 1430

900 600

6,0 4,03,5

42-3 1450 6,0

43-1 1430

1035 750

6,0 5,0 3,0

43-3 1450 6,0

52-1 865

720 555

7,3 5,3 3,7

52-3 1340

1060 10,1

8,1

53-1 865

720 555

7,0 2,5 1,5

53-3 1340

1060 9,0

7,5

63-1 920

630 515

12,07,0 5,0

63-3 1350

1110 18,0

15,0

Driftsdata ATDA

• Max lufttemperatur kring motorn = + 60 °C.

• Max drifttryck: 1,6 MPa vid max drifttemperatur 100 °C.

• Max drifttryck: 1,0 MPa vid max drifttemperatur 150 °C.

• Alla värmeväxlare är provtryckta och läcktestade med torr luft under vatten.

• Konstruerat och tillverkat enligt tryckkärlsdirektivet PED/97/23/ec.

• Uppfyller ErP2015.

(10)

Varvtal med fet stil är leveransutförande utan tillbehör. Övriga varvtal fås med tillbehör. Tabellen gäller för friblåsande apparat utan tillbehör på luftsidan.

Vid beräkning av effekten har hänsyn tagits till luftens densitet vid ingående luftens temperatur, som vid +15 °C havsnivå och normalt lufttryck är 1,23 kg/m3.

För ett noggrannare val, även för andra driftsfall, finns Luvatas beräknings program COILS, se sid 2.

Motordata

Värmevatten - ATDA

Storlek ATDA Varvtal

rpm

Märk- effekt

W 1 fas

230 V 3 fas

400 V, D 3 fas 400 V, Y

Termo-

kontakt Kapslings- klass

31-1 1350

1000 1) 110 0,52 -

-

-

- Ja2) IP44

32-1 1350

1000 1) 110 0,52 -

-

-

- Ja2) IP44

33-1 1350

1000 1) 110 0,52 - - Ja2) IP44

42-1 1430

900 1) 160 0,73 - - Ja2) IP44

42-3 1450 135 - - 0,44 Ja IP44

43-1 1430

900 1) 160 0,73 - - Ja2) IP44

43-3 1450 135 - - 0,44 Ja IP44

52-1 865 220 0,97 - - Ja IP54

52-3 1340 1060 1)

710

480 - 1,4

-

-

0,8 Ja IP54

53-1 865 220 0,97 - - Ja IP54

53-3 1340 1060 1) 710

480 -

- 1,4

- -

0,8 Ja IP54

63-1 920 390 1,78 - - Ja IP54

63-3 1350 1110 1) 1100

760 -

- 2,32

- -

1,3 Ja IP54

Märkström (A), 50 Hz

1) Varvtalet fås genom omkoppling i motorn (se kopplingsschema i bruksanvisning ATD).

2) Kopplad internt, ej utdragbar.

Varvtal med fet stil är leveransutförande utan tillbehör. Övriga varvtal fås med tillbehör.

2) Med tillbehör menas blandningsdel ATDZ-01 eller returluftsdel ATDZ-02, båda med filter.

Varvtal med fet stil är leveransutförande utan tillbehör.

Övriga varvtal fås med tillbehör.

Luftflöde

Värmevatten - ATDA

Storlek

ATDA Varvtal

rpm

Luftflöde m3/s

Luftflöde med tillbehör 2)

m3/s 31-1

1350 1035 685

0,51 0,39 0,34

0,38 0,29 0,26

32-1 1350

1035 685

0,45 0,34 0,30

0,34 0,26 0,23

33-1 1350

980 685

0,43 0,32 0,22

0,32 0,24 0,17

42-1 1430

900 600

0,75 0,48 0,35

0,56 0,36 0,26

42-3 1450 0,75 0,56

43-1 1430

1035 750

0,72 0,51 0,37

0,54 0,38 0,28

43-3 1450 0,72 0,54

52-1 865

720 555

1,10 0,79 0,57

0,83 0,59 0,43

52-3 1340

1060

1,56 1,22

1,17 0,92

53-1 865

720 555

1,05 0,45 0,35

0,79 0,34 0,26

53-3 1340

1060 1,43

1,09 1,07

0,82

63-1 920

630 515

1,45 1,02 0,83

- - -

63-3 1350

1110

1,96 1,61

- -

Spänning ATDA-31-1 ATDA-32-1 ATDA-33-1 ATDA-42-1 ATDA-43-1 ATDA-52-1 ATDA-53-1 ATDA-63-1

230 V 1350 1350 1350 1430 1430 865 865 920

150 V 1190 1190 1190 1210 1030 720 720 595

130 V 1035 1035 980 900 750 555 555 425

115 V 850 850 850 660 600 455 455 350

100 V 685 685 680 550 500 365 365 285

Varvtal med automatisk fläktreglering, automatisk luftvärmarreglering eller femstegsomkopplare – spänningsstyrning

=Varvtal i leveransutförande

(11)

Ovanstående översiktsdiagram gäller för vattentemperatur 80–60 °C och ingående lufttemperatur +15 °C med motortyp 1-fas 230 V (högsta varv talet standard, lägre varvtal erhålls med tillbehör).

1) Gäller effektvariant 1

0,40 m 3/s 0,54 m 3/s

0,85 m 3/s 0,68 m 3/s

0,94 m 3/s 1,3 m 3/s 0,9 m 3/s

1,11 m 3/s 1,59 m 3/s Effekt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Horisontell kastlängd, m Ljudnivå

dB(A) Varvtal rpm

60 52

45

58 50 43

58 48 41

54 48 39

54 48 39

908 630

515

935 670 485

1430 900 660

1420 1035 685

1420 1035 0,26 m 3/s 685

0,39 m 3/s 0,51 m 3/s 0,26 m 3/s

0,39 m 3/s 0,51 m 3/s

8 kW 7 kW 6kW 16 kW 14 kW 13 kW 29 kW 22 kW 18 kW 42 kW 34 kW 27 kW 71 kW 55 kW 47 kW

Tekniska data: ATDA

Storlek 63

Storlek 52

Storlek 42

Storlek 32

Storlek 31

Översiktsdiagram för snabbval

Noggrann dimensionering

För ett noggrannare val, även för andra driftsfall, finns Luvatas beräknings program COILS, läs mer på sid 2.

(12)

Effekttabell ATDA - Ingående lufttemperatur ±0 °C

Effekt

kW tluft, ut

°C

Vattenflöde

l/s Effekt

kW tluft, ut

°C

Vattenflöde

l/s Effekt

kW tluft, ut

°C

Vattenflöde l/s

31-1 1350

1035 685

0,51 0,39 0,34

6,8 6,0 5,6

10,2 11,8 12,7

0,05 0,05 0,04

4,8 4,3 4,0

7,3 8,4 9,0

0,04 0,03 0,03

5,8 5,1 4,8

8,7 10,0 10,8

0,07 0,06 0,06

32-1 1350

1035685

0,45 0,34 0,30

15,6 13,3 12,3

26,7 30,1 31,6

0,12 0,11 0,10

12,1 10,3 9,6

20,7 23,324,5

0,10 0,080,08

12,9 11,010,2

22,1 24,926,2

0,16 0,130,12

33-1 1350

980 685

0,43 0,32 0,22

19,3 15,8 12,0

34,6 38,0 41,9

0,15 0,13 0,10

15,1 12,4 9,4

27,1 29,832,9

0,12 0,10 0,08

15,9 13,1 9,9

28,5 31,634,7

0,19 0,16 0,12

42-1 1430

900 600

0,75 0,48 0,35

28,1 21,4 17,2

28,9 34,3 37,9

0,22 0,17 0,14

21,8 16,6 13,4

22,4 26,7 29,6

0,17 0,13 0,11

23,3 17,7 14,2

23,9 28,3 31,3

0,28 0,21 0,17

42-3 1450 0,75 28,1 28,9 0,22 21,8 22,4 0,17 23,3 23,9 0,28

43-1 1430

1035 750

0,72 0,51 0,37

34,7 27,0 21,0

37,1 40,8 43,8

0,28 0,22 0,17

27,2 21,3 16,6

29,1 32,1 34,5

0,22 0,17 0,13

28,8 22,4 17,4

30,8 33,9 36,3

0,35 0,27 0,21

43-3 1450 0,72 34,7 37,1 0,28 27,2 29,1 0,22 28,8 30,8 0,35

52-1 865

720 555

1,10 0,79 0,57

40,1 32,9 26,6

28,1 32,1 36,0

0,32 0,26 0,21

31,0 25,5 20,7

21,7 24,9 27,9

0,25 0,20 0,17

33,3 27,3 22,0

23,3 26,6 29,7

0,40 0,33 0,26

52-3 1340

1060 1,56

1,22 48,5

42,5 23,9

26,8 0,39

0,34 37,4

32,9 18,5

20,7 0,30

0,26 40,3

35,3 19,9

22,3 0,48

0,42

53-1 865

720 555

1,05 0,45 0,35

49,4 26,0 21,0

36,3 44,5 46,2

0,40 0,21 0,17

38,7 20,5 16,6

28,4 35,0 36,4

0,31 0,16 0,13

41,1 21,6 17,4

30,1 36,9 38,3

0,49 0,26 0,21

53-3 1340

1060 1,43

1,09 60,5

50,7 32,6

35,8 0,48

0,41 47,3

39,7 25,5

28,0 0,38

0,32 49,2

42,1 26,5

29,8 0,56

0,51

63-1 920

630 515

1,45 1,02 0,83

70,0 55,1 47,4

37,2 41,6 44,0

0,56 0,44 0,38

54,8 43,3 37,3

29,1 32,7 34,6

0,44 0,35 0,30

57,8 45,4 39,0

30,7 34,2 36,2

0,69 0,54 0,47

63-3 1350

1110 1,96

1,61 84,4

74,8 33,2

35,8 0,68

0,60 65,9

58,5 25,9

28,0 0,53

0,47 69,8

61,8 27,4

29,6 0,84

0,74

Varvtal med fet stil är leveransutförande utan tillbehör. Övriga varvtal fås med tillbehör. Tabellen gäller för friblåsande apparat utan tillbehör på luftsidan.

Vid beräkning av effekten har hänsyn tagits till luftens densitet vid ingående luftens temperatur, som vid ±0 °C är 1,29 kg/m3.

Värmevatten

70-40 °C 60-30 °C 55-35 °C

Storlek

ATDA Varvtal

rpm Luftflöde m3/s

(13)

Effekttabell ATDA - Ingående lufttemperatur +15 °C

Effekt

kW tluft, ut

°C

Vattenflöde

l/s Effekt

kW tluft, ut

°C

Vattenflöde

l/s Effekt

kW tluft, ut

°C

Vattenflöde l/s

31-1

1350 1035 685

0,51 0,39 0,34

4,2 3,7 3,5

21,7 22,7 23,3

0,03 0,03 0,03

1,6 1,4 1,3

17,5 17,8 18,1

0,01 0,01 0,01

3,2 2,8 2,7

20,1 20,5 21,3

0,04 0,03 0,03

32-1 1350

1035 685

0,45 0,34 0,30

10,5 8,9 8,3

33,9 36,337,3

0,08 0,070,07

6,9 5,95,5

27,4 29,129,8

0,06 0,050,04

7,9 6,7 6,2

29,3 31,3 31,9

0,10 0,08 0,07

33-1 1350

980 685

0,43 0,32 0,22

13,0 10,6 8,0

39,5 41,844,4

0,10 0,08 0,06

8,8 7,2 5,4

31,6 33,2 35,0

0,07 0,06 0,04

9,8 8,0 6,0

33,6 35,3 37,3

0,12 0,10 0,07

42-1 1430

900 600

0,75 0,48 0,35

18,9 14,3 11,5

35,4 39,2 41,8

0,15 0,11 0,09

12,4 9,5 7,6

28,5 31,0 32,7

0,10 0,08 0,06

14,3 10,8 8,7

30,5 33,3 35,2

0,17 0,13 0,10

42-3 1450 0,75 18,9 35,4 0,15 12,4 28,5 0,10 14,3 30,5 0,17

43-1 1430

1035 750

0,72 0,51 0,37

23,2 18,1 14,0

41,2 43,8 45,8

0,19 0,14 0,11

15,8 12,3 9,5

32,8 34,5 36,0

0,13 0,10 0,08

17,6 13,7 10,6

34,9 36,8 38,3

0,21 0,16 0,13

43-3 1450 0,72 23,2 41,2 0,19 15,8 32,8 0,13 17,6 34,9 0,21

52-1 865

720 555

1,10 0,79 0,57

26,9 22,0 17,8

34,8 37,6 40,3

0,21 0,18 0,14

17,5 14,4 11,6

28,0 29,8 31,6

0,14 0,12 0,09

20,3 16,6 13,4

30,0 32,1 34,1

0,24 0,20 0,16

52-3 1340

1060 1,56

1,22 32,5

28,5 31,9

34,0 0,26

0,23 21,1

18,6 26,0

27,4 0,17

0,15 24,6

21,6 27,8

29,3 0,30

0,26

53-1 865

720 555

1,050,45 0,35

33,0 17,314,0

40,6 46,247,4

0,26 0,14 0,11

22,3 11,7 9,4

32,2 36,1 36,9

0,18 0,09 0,08

25,1 13,1 10,6

34,4 38,7 39,5

0,30 0,16 0,13

53-3 1340

1060 1,43

1,09 40,5

33,9 38,0

40,3 0,32

0,27 27,3

22,9 30,5

32,0 0,22

0,18 30,8

25,7 32,5

34,2 0,37

0,31

63-1 920

630 515

1,45 1,02 0,83

47,2 37,2 32,0

41,4 44,6 46,3

0,38 0,30 0,26

31,8 25,1 21,7

32,8 35,0 36,2

0,25 0,20 0,17

35,6 28,0 24,1

35,0 37,3 38,6

0,43 0,34 0,29

63-3 1350

1110 1,96

1,61 57,0

50,5 38,6

40,5 0,46

0,40 38,2

33,9 30,8

32,1 0,31

0,27 43,0

38,1 32,8

34,2 0,52

0,46

Varvtal med fet stil är leveransutförande utan tillbehör. Övriga varvtal fås med tillbehör. Tabellen gäller för friblåsande apparat utan tillbehör på luftsidan.

Vid beräkning av effekten har hänsyn tagits till luftens densitet vid ingående luftens temperatur, som vid +15 °C är 1,23 kg/m3.

Värmevatten

70-40 °C 60-30 °C 55-35 °C

Storlek

ATDA Varvtal

rpm Luftflöde m3/s

(14)

Tekniska data: ATDG

Ljudnivå, ljudeffektsnivå Ånga - ATDG

Storlek ATDG Varvtal

rpm Ljud- nivå2) dB(A)

Ljud- effekt3)

dB(A) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

31-1 1350 1035 685

54 48 39

70 65 55

66 60 51

68 62 53

65 59 50

63 57 48

61 55 46

57 51 42

48 42 33 41-1 1430

900 600

58 48 41

74 64 57

68 58 51

73 63 56

65 59 50

66 56 49

64 54 47

57 51 42

48 42 33

41-3 1450 58 74 68 73 70 66 64 61 53

51-1 865 720 555

58 50 43

74 66 59

74 68 61

76 66 59

64 58 50

66 59 52

63 57 50

58 49 42

50 38 31 51-3 1340

1060 66

60 82

76 82

76 84

78 73

67 74

68 71

65 66

60 58

52 Linjär ljudeffekt, dB, Oktavband mittfrekvens, Hz

Tolerans ± 2 dB

Varvtal med fet stil är leveransutförande utan tillbehör. Övriga varvtal fås med tillbehör.

2) Ljudnivå på avstånd 5 meter, Q = 2, absorptionsarea = 200 m2 Sabine.

3) Ljudeffekt enligt ISO 3744.

Kastlängd, horisontell Ånga - ATDG

Storlek

ATDG Varvtal

rpm

Enkel luftriktare Kastlängd, m

LO,2 31-1

1350 1035 685

5,8 4,5 3,0

41-1 1430

900 600

6,0 4,0 3,0

41-3 1450 6,0

51-1 865

720 555

7,3 5,3 3,7

51-3 1340

1060

10,1 8,1

Motordata Ånga - ATDG

Storlek

ATDG Varvtal rpm

Märk- effekt

W 1 fas

230 V 3 fas

400 V, D 3 fas 400 V, Y

Termo-

kontakt Kapslings- klass

31-1 1350

1000 1) 110 0,52 - - Ja2) IP44

41-1 1430

900 1) 160 0,73 - - Ja2) IP44

41-3 1450 135 - - 0,44 Ja IP44

51-1 865 220 0,97 - - Ja IP54

51-3 1340

1060 1) 710 480

- -

1,4 -

-

0,8 Ja IP54

Märkström (A), 50 Hz

1) Varvtalet fås genom omkoppling i motorn, se kopplingsschema i bruksanvisning ATD.

2) Kopplad internt, ej utdragbar.

Varvtal med fet stil är leveransutförande utan tillbehör. Övriga varvtal fås med tillbehör.

Angiven kastlängd gäller vid tilluftstemperatur +40 °C och innetemperatur +18 °C. Luftriktare ställd i horisontalläge.

Lokalen är helt störningsfri frå luftdrag och närliggande inredning.

L0,2= vinkelräta avståndet från fläktluftvärmaren till lufthastighet v = 0,2m/s.

Varvtal med fet stil är leveransutförande utan tillbehör.

Övriga varvtal fås med tillbehör.

Driftsdata ATDG

• Max drifttemperatur: 185 °C.

• Max drifttryck: 1,0 MPa vid max drifttemperatur 185 °C.

• Provtryck = 1,3 MPa.

• Ångans pH-värde får ej understiga 8,5 och bör normalt ligga på 9,5.

• Syrehalten - O2 - får ej överstiga 0,01 mg/l.

• Alla värmeväxlare är provtryckta och läcktestade med torr luft under vatten.

• Konstruerat och tillverkat enligt tryckkärlsdirektivet PED/97/23/ec.

• Uppfyller ErP2015.

(15)

Spänning ATDG-31-1 ATDG-41-1 ATDG-51-1

230 V 1350 1430 865

150 V 1190 1210 720

130 V 1035 900 555

115 V 850 660 455

100 V 685 550 365

I tillbehör ATDZ-15-4 (Automatisk fläkt-, luftvärmar reglering), ATDZ-24-3 och ATDZ-25-3 och ATDZ-33 ingår en transformator som förutom 230 V utspänning har fem lägre spänningar för lägre varvtal.

ATDZ-15-4 (automatisk fläktreglering) och ATDZ-24-3 och ATDZ-33 (3-stegs manuell omkopplare) arbetar med 3 olika spänningar.

Dessa tillbehör är från fabrik kopplade så att lämpligt varvtal erhålls för respektive steg. Tabellen återger de från fabrik kopplade spänningarna och respektive varvtal.

Om man vill förändra varvtalen är det möjligt genom att koppla om anslutnings- blecken på transformatorn. Utförliga kopplingsscheman för motorer och tillbehör finns i bruksanvisning för ATD.

Varvtal med automatisk fläktreglering, automatisk luftvärmarreglering eller trestegsomkopplare – spänningsstyrning

Effekttabell ATDG - Ingående lufttemperatur ±0 °C

Effekt

kW tluft, ut

°C

Effekt

kW tluft, ut

°C

Effekt

kW tluft, ut

°C

Effekt

kW tluft, ut

°C

31-1 1350

1035 685

0,51 0,39 0,26

13,4 12,0 10,2

20,2 23,7 30,1

15,8 14,2 12,1

23,9 28,1 35,7

18,3 16,5 14,0

27,7 32,5 41,3

20,8 18,7 15,9

31,4 36,9 47,0

41-1 1430

900 600

0,85 0,54 0,40

27,3 22,6 19,9

24,7 32,2 38,3

32,3 26,8 23,6

29,3 38,2 45,5

37,4 31,0 27,4

33,9 44,2 52,7

42,5 35,3 31,2

38,5 50,3 60,0

41-3 1450 0,85 27,3 24,7 32,3 29,3 37,4 33,9 42,5 38,5

51-1 865

720 555

1,30 0,94 0,68

40,7 35,6 31,0

24,1 29,2 35,2

48,2 42,2 36,8

28,6 34,6 41,7

55,8 48,9 42,7

33,1 40,0 48,3

63,4 55,6 48,5

37,6 45,5 55,0

51-3 1340

1060 1,84

1,44 46,8

42,4

19,6

22,7 55,4

50,3 23,2

26,9 64,0

58,1 26,8

31,1 72,7

66,0 30,4

35,3 Varvtal med fet stil är leveransutförande utan tillbehör. Övriga varvtal fås med tillbehör. Tabellen gäller för friblåsande apparat utan tillbehör på luftsidan.

Vid beräkning av effekten har hänsyn tagits till luftens densitet vid ingående luftens temperatur, som vid ±0 °C är 1,29 kg/m3.

= leveransvarvtal

Storlek

ATDG Varvtal

rpm Luftflöde m3/s

Ånga

110 °C/1,4 bar(a) 130 °C/2,7 bar(a) 150 °C/4,7 bar(a) 170 °C/7,9 bar(a)

Effekttabell ATDG - Ingående lufttemperatur +15 °C

Effekt

kW tluft, ut

°C

Effekt

kW tluft, ut

°C

Effekt

kW tluft, ut

°C

Effekt

kW tluft, ut

°C 31-1

1350 1035 685

0,51 0,39 0,26

11,5 10,3 8,7

20,2 23,7 30,1

15,8 14,2 12,1

23,9 28,1 35,7

18,3 16,5 14,0

27,7 32,5 41,3

20,8 18,7 15,9

31,4 36,9 47,0

41-1 1430

900 600

0,85 0,54 0,40

27,4 19,4 17,0

24,7 32,2 38,3

32,3 26,8 23,6

29,3 38,2 45,5

37,4 31,0 27,4

33,9 44,2 52,7

42,5 35,3 31,2

38,5 50,3 60,0

41-3 1450 0,85 23,4 37,3 28,4 42,1 33,4 46,9 38,4 51,7

51-1 865

720 555

1,30 0,94 0,68

34,9 30,5 26,7

36,8 41,4 46,9

42,4 37,1 32,4

41,5 47,0 53,7

49,9 43,7 38,2

46,2 52,7 60,7

57,4 50,3 44,1

50,9 58,4 67,6

51-3 1340

1060 1,84

1,44 40,1

36,4 32,7

35,5 48,6

44,1 36,5

39,9 57,2

51,9 40,3

44,3 65,8

59,8 44,1

48,7 Varvtal med fet stil är leveransutförande utan tillbehör. Övriga varvtal fås med tillbehör. Tabellen gäller för friblåsande apparat utan tillbehör på luftsidan. Vid beräkning av effekten har hänsyn tagits till luftens densitet vid ingående luftens temperatur, som vid +15 °C havsnivå och normalt lufttryck är 1,23 kg/m3.

Storlek

ATDG Varvtal

rpm Luftflöde m3/s

Ånga

110 °C/1,4 bar(a) 130 °C/2,7 bar(a) 150 °C/4,7 bar(a) 170 °C/7,9 bar(a)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :