Remittering av Naturvårdsverkets skrivelse ”Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall”

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR

POSTADRESS: Box 396, 101 27 Stockholm. BESÖKSADRESS:Torsgatan 11. TELEFON VXL 08-454 46 00. registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-05-03 ERT DATUM 2020-03-20 DIARIENR 2020/72-4 ER BETECKNING M2018/01322/R Regeringskansliet Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Remittering av Naturvårdsverkets skrivelse ”Förslag till författningsändringar med

allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall”

Statskontoret har inga synpunkter att redovisa avseende det remitterade förslaget.

Gabriel Brandström Utredningschef

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :