• No results found

Physical Activity, Cardiorespiratory Fitness, and Abdominal Obesity in Relation to Cardiovascular Disease Risk - Epidemiological Studies

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Physical Activity, Cardiorespiratory Fitness, and Abdominal Obesity in Relation to Cardiovascular Disease Risk - Epidemiological Studies"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Institutionen för Medicin

Physical Activity, Cardiorespiratory

Fitness, and Abdominal Obesity in

Relation to Cardiovascular Disease Risk

- Epidemiological Studies

AKADEMISK AVHANDLING

som för avläggande av medicine doktorsexamen vid Karolinska

Institutet offentligen försvaras i Aulan på Gymnastik- och

idrottshögskolan, Stockholm.

Fredagen den 15/11 2013 kl 09.00

av

Elin Ekblom Bak

Huvudhandledare:

Professor Mai-Lis Hellénius, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet, Stockholm

Bihandledare:

Professor emeritus Björn Ekblom, Åstrandlaboratoriet, Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm

Fakultetsopponent:

Professor David Dunstan,

The University of Western Australia, School of Sports Science, Exercise and Health, Australia

Betygsnämnd:

Professor Eva Nylander,

Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings universitet, Linköping Docent Ylva Trolle Lagerros, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet, Stockholm Professor Jan Henriksson, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm

References

Related documents

Kursen innebär också att studenten ska skaffa sig en förståelse för vad arbetet inom ett legitimationsyrke innebär med ansvar, professionellt och empatiskt förhållningssätt samt

Nutritionsbehandling och patofysiologi vid sjukdomsrelaterad undernäring beskriva olika sjukdomstillstånds förekomst och patofysiologi hos barn och vuxna samt förstå hur dessa

• Behandlade barn hade en lägre incidens av IgE associerad allergisk sjukdom och lägre frekvens av IgE-associerade eksem vid 2 års ålder. •Effekten av behandling var mer uttalad om

Integrativ fysiologi Kirurgisk vårdvetenskap Klinisk fysiologi Klinisk genetik Klinisk kemi och koagulation Kolorektal kirurgi Kärlkirurgi Medfödda endokrina och. metabola

I Jon Edqvist, Araz Rawshani, Martin Adiels, Lena Björck, Marcus Lind, Ann-Marie Svensson, Sofia Gudbjörnsdottir, Naveed Sattar, Annika Rosengren.. BMI and Mortality in Patients

In Paper I we evaluated maternal age and the applicability of risk classifications on cardiac, obstetric and neonatal outcomes of pregnancy.. Paper II addressed parity as a

Higher heart rate was associated with an increased risk only in men born in 1913, whereas higher systolic blood pressure, smoking, higher glucose, higher cholesterol, and physical

Smokers had fewer activated CD8 + T cells that expressed PD-1 compared to non- smokers, and human CD8 + T cells stimulated with nicotine in vitro had lower expression