Serviceområde att i första hand minska på.

Download (0)

Full text

(1)

Serviceområde att i första hand minska på.

Snitt för 2004-2007

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TOTALT Öckerö Tjörn Stenungsund Partille Mölndal Lilla Edet Lerum Kungälv Kungsbacka Härryda Göteborg Alingsås Ale

Kommunal grundskola Kommunal gymnasieskola Friskola

Snittvärden för Väst-SOM-undersökningarna 2004-2007.

(2)

Datatabell Serviceområde att i första hand minska på.

Snitt för 2004-2007

Kommunal grundskola

Kommunal gymnasie-

skola Friskola

Ale 0% 1% 18%

Alingsås 0% 0% 21%

Göteborg 0% 0% 23%

Härryda 0% 0% 20%

Kungsbacka 0% 0% 23%

Kungälv 0% 0% 19%

Lerum 1% 0% 20%

Lilla Edet 0% 3% 19%

Mölndal 0% 0% 23%

Partille 0% 0% 21%

Stenungsund 1% 0% 22%

Tjörn 0% 1% 19%

Öckerö 1% 0% 15%

(3)

Friskolan ansågs vara det serviceområde man i första hand kunde minska på. Den tillfrågade ombads uppge vilket av 28 olika serviceområden hon/han uppfattade var det som i första hand skulle minskas på om nedskärningar av servicen skall

genomföras. Grundskola, gymnasium och friskola var tre av alternativen. I GR- området som helhet placerade sig friskolan på en överlägsen 1:a plats följt av regioninformation, kulturaktiviteter och turism. Den kommunala grundskolan och gymnasieskolan placerade sig på 23:e respektive 24:e plats.

Figure

Updating...

References

Related subjects :