Hur säger man?

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Hur säger man?

– En utbildning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för SFI-skolan

2011 genomförde Umeå universitet en undersökning av kunskaper om och attityder till hiv bland SFI-elever. Undersökningen visade att hälften av alla som tillfrågades trodde att de skulle bli utvisade om det framkom att de hade hiv och 40 % skulle inte söka vård om de visste att de bar på viruset. Dessa siffror är särskilt alarmerande eftersom tre fjärdedelar av alla nyanmälda fall av hiv i Västra Götalandsregionen utgörs av personer som har invandrat med sin sjukdom. Många av dessa fick sin hiv-diagnos samtidigt som de fick en aids-diagnos. De har alltså burit på viruset under en lång tid utan att veta om det. Att erbjudas en likvärdig kunskap och information som innebär att man som nyanländ kan ta hand om sin hälsa är en rättighet. Särskilt tydligt blir det när det gäller hiv, men även andra sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter. Trots den höga andelen av personer som lever med hiv i Sverige görs det mycket lite riktat mot gruppen. Det vill vi ändra på! Sedan 2010 har GR-utbildning, Pedagogiskt Centrum tillsammans med Hivprevention i Västra Götaland drivit ett skolutvecklingsprojekt som syftar till att förbättra undervisning kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på SFI-skolan. Tillsammans erbjuder vi en kostnadsfri utbildning för SFI-skolans personal som innehåller kunskap kring ämnet, särskilt anpassade undervisningsmetoder samt skolutveckling. Som en del av utbildningen erbjuds deltagarna dessutom gratis kursmaterial (böcker och CD-skiva) och handling.

För att lyfta fram språkets centrala roll för människors hälsa har vi valt att kalla utbildningen för ”Hur

säger man?”. Att tala om sexualiteten är ofta tabubelagt. Ord finns, men de används sällan eller bara

i vissa sammanhang. För den som ska erövra svenskan behövs extra vägledning inom området. SFI-skolan är den viktigaste arenan för att nå personer av utländsk härkomst som vistats kort tid i Sverige. Vi bedömer att SFI-lärare har unika möjligheter att introducera eleverna i ämnet. Erfarenheter från tidigare projekt är att eleverna varit mycket positiva till undervisningen.

2011 genomförde Splitvision Research en kvalitativ undersökning bland SFI-lärare i Göteborg som valt att gå utbildningen. Här är vad de hade att säga om den:

Vill du veta mer om projektet, kontakta: Tommy Pherson

Tommy.persson@vgregion.se

Verksamhetsutvecklare, Hivprevention i Västra Götaland

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :