• No results found

”Längsta vägen” - Stora Minus

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "”Längsta vägen” - Stora Minus"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

”Längsta vägen” - Stora Minus

8 6 7 12 4 9 8 14 11 12

17-8 Spel för två spelare

Material: Färgpennor i två olika färger.

Gör så här: Spelare 1 parar ihop en uppgift med rätt differens t ex 12-5 paras ihop med 7. De båda rutorna färgläggs med spelarens färgpenna t ex röd penna.

Därefter är det den andra spelarens tur att färglägga sitt par med en annan färgpenna t ex grön penna.

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor är målade.

12-6

15-7 20-9

12-5 14-5

19-7 16-8

14-7 11-4

13-5 13-9

20-8 17-9

11-5 12-8

12-9 19-5

12-7 11-9

3 5 7 2 6 8 9 4 8 7

(2)

Här vann den gröna spelaren eftersom den hade fyra gröna rutor på rad.

References

Related documents

När du ska lägga till samma bild en gång till vill du ha den underst?. Hur

Då det leder till att företaget måste arbeta extra hårt för att uppnå detta löfte, hon menar vidare att företag genom grön marknadsföring vill skapa ett behov och en

Steget från att diskutera och redogöra för utvecklingen av de gröna partierna till att ställa sig frågan hur ett grönt parti i sig kan påverka sina medborgare i deras värderingar

En motion har inkommit från John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att Malmö stad bör använda Wi-Fi-rutor och ljudskrämmor. Det ska ske genom att servicenämnden eller annan

SPECIALISTUTBILDNING FÖR SJUKSKÖTERSKOR VÅRTERMINEN 2022 HELFART Grå rutor = klinisk utbildning.. IntensivT1

Filtret utgår från den ljussättning som man ställer in i den gröna sfären och delas sedan in i mindre och mindre rutor, så att inte ljussättningen skiljer sig mycket mellan två

Ökning för axlar och ärmhål: Fortsätt sticka i mönster, gör ökn i var sida mot ärmhålet så här: 1 kantm, 1 ökn, sticka mönster fram till sista m, 1vriden ökn, 1 kantm..

kärlväxt angivet som närvaro i antal rutor av de

[r]

Alla mina informanter har upplevt att de inte alltid varit en del i gemenskapen och att de ibland glömts bort när det kommer till att föra vidare information som även berör

Vi ville inte utgå från att användandet av AAS var något negativt för våra intervjupersoner och trodde också att fler AAS-användare skulle vilja delta i studien om vi

A new performance measure for determining the winner of the challenge was introduced, which estimates the expected average overlap of a tracker over a range of short-term

To gain a better insight into the performance of trackers, we have manually or semi-manually labeled each frame in each selected sequence with five visual attributes that reflect

overarching goals and values – ”moral capital” – are more clearly defined and shared all over the school because of the engagement and work ”from below”, where the

CHALMERS Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2011:20 41 att vissa indikatorer arbetar emot varandra, till exempel solvärmefaktor och dagsljusfaktor som därigenom drar

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor är målade... De båda rutorna färgläggs med spelarens färgpenna t ex

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor