Förekomst av plackprogress i karotisartärerna och dess association till riskfaktorer

Full text

(1)

Examensarbete, 15 hp

Biomedicinsk analytikerprogrammet, 180 hp VT 2020

Förekomst av plackprogress i

karotisartärerna och dess

association till riskfaktorer

En 3-årsuppföljning av asymtomatiska individer

bedömt genom ultraljud och traditionella

riskfaktorer

(2)

Institutionen för Klinisk mikrobiologi Biomedicinsk analytikerprogrammet

Examensarbete, 15 hp

Kursansvarig: Ylva Hedberg Fransson

ylva.hedberg.fransson@umu.se

Läraropponent: Victoria Heldestad

Examinator: Per Lindqvist

Datum för godkännande: 2020 06 09

Presence of Plaque Progression in the Carotid Arteries and its Association with Risk Factors

A 3-year Follow-up of Asymptomatic Individuals Assessed by Ultrasound and Traditional Risk Factors

Handledare

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :