• No results found

Varannan anställd med hörselskada har inte sökt hörselvård

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Varannan anställd med hörselskada har inte sökt hörselvård"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Varannan anställd med hörselskada har inte sökt hörselvård

Mer än varannan anställd med hörselnedsättning, över 350 000, har inte sökt hörselvård. Det visar en Novus-undersökning som Hörselskadades Riksförbund (HRF) låtit göra.

– Mycket allvarligt. De lever med en stor hälsorisk, säger HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam.

I dag, måndag, inleds Hörselveckan – en vecka då HRF uppmanar allmänheten att testa hörseln och söka hörselvård vid behov.

Den uppmaningen behövs. Hela 56 procent av alla anställda med hörselnedsättning har inte sökt hörselvård, enligt en undersökning som HRF låtit göra. Det motsvarar över 350 000 arbetstagare runt om i landet.

– Det här innebär en allvarlig och helt onödig hälsorisk, säger Mattias Lundekvam.

– Att under lång tid slita med att inte höra innebär en stor påfrestning. Det kan i sin tur leda till stress, tinnitus, värk, utmattning och andra hälsoproblem.

Sådan ohälsa går att förebygga, konstaterar han. Det gäller bara att upptäcka hörselnedsättningen i tid och sedan ta kontakt med hörselvården direkt.

Men de som söker hörselvård har ofta dröjt länge, visar HRFs undersökning. En tredjedel väntar över tre år, en av tio väntar över tio år.

– Det borde vara självklart med regelbundna hörseltest på alla arbetsplatser. Fack, arbetsgivare och företagshälsovård behöver ta hörselfrågorna på större allvar, tycker Mattias Lundekvam.

Han vill också uppmuntra arbetstagare att testa hörseln på webben, nu under Hörselveckan:

– Gör-det-själv-testet Hörseltestaren ger en första indikation på hur det ligger till. Det är ett snabbt och enkelt sätt att få koll på sin hörselhälsa.

Ungefär 1,5 miljoner människor i Sverige har en hörselnedsättning som påverkar samtal i deras vardag. Drygt 700 000 är i yrkesverksam ålder (20-64 år).

För mer information:

Ingvild Falkenhaug, kommunikationschef, tel 070-536 22 43, ingvild.falkenhaug@hrf.se Pressbilder på Mattias Lundekvam finns på www.hrf.se/pressbilder

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en av världens största intresseorganisationer av och för hörselskadade. Vi arbetar för ett hörselsmart samhälle, där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Läs mer om HRF och den pågående Hörselveckan på www.hrf.se

Pressmeddelande 2019–10–14

Hörselskadades Riksförbund

References

Related documents

Dock presenteras det bara en gång i klarinetten innan det plötsligt avbryts av bassetthornet som presentera Tema B (motivkatalog notex. 9), en barsk motsats till Tema A, som letar

När de som intervjuats fick besked från Kommunals a-kassa om att de inte lämnat in sin aktivitetsrapport gjorde nio av elva något åt situationen, exempelvis

The problem with the flexibility of currently available robots is that the feedback from external sensors is slow. The state-of-the-art robots today generally have no feedback

Kultur- och utbildningsnämnden föreslår i inriktningsbeslut att Snöflingans förskola ersätts med annan pedagogisk omsorg 1 juli 2020: -464 tkr Förvaltningen föreslår att

[r]

Förutom att närvara vid uppropet den 7 september ska du senast den 2 augusti även meddela ditt deltagande i kursen till kursansvarig Corina Löwe, Corina.Lowe@lnu.se,

Antag att partikeln snabbt accelereras till sin

51 personer svarade ja på frågan om de hade fått någon kunskap eller erfarenhet som kan användas för att undvika nya stressymtom och nämnde då såna saker som prioritering mellan

Dock skiljer det sig mellan olika individer även inom samma kultur, beroende av exempelvis religion och utbildning.. Vanligtvis har man dock en

a) Hörselskadekunskap. Detta är en grundläggande, självklar del av all hörselrehabilitering, vid såväl grava som lätta hörselned- sättningar. Den enskilde ska förstå

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

Vilka faktorer driver anseendet mer än andra, vilka faktorer är viktiga att arbeta med för att stärka anseendet. Dessa faktorer, eller attribut, testas

Siffrorna visar att en del mottagningar utnyttjar sitt avtal med regionen för att gynna sin egen försäljning – ibland på patientens bekostnad, säger HRFs

I början på 80-talet utfördes en rad olika förstärkningsobjekt genom att stabilisera eller modifiera befintligt material med ett bituminöst bindemedel.. Genomgående användes

Vid kurser för föräldrar blandas föräldrar till hörselskadade barn med föräldrar till barn med CI samt barn med BAHA (benförankrade hörapparater) såväl som att vissa specifika

Jag har lärt mig att man inte får något gratis här i livet, utan måste kämpa för det och det är väl från honom jag fått min målmedvetenhet.. Pappa brukar alltid säga till

luftföroreningar inte hade fått de förväntade effekterna. De mycket stora mänskliga och ekonomiska kostnaderna har ännu inte avspeglats i tillfredsställande åtgärder i hela EU. a)

51 personer svarade ja på frågan om de hade fått någon kunskap eller erfarenhet som kan användas för att undvika nya stressymtom och nämnde då såna saker som prioritering mellan

För att minska risken för framtida intrång genom brunnsborrning placeras alternativ lokalisering i linsen djupare... Under förutsättning att ett förvar i linsen placeras på ca 200

En annan sak som jag tycker är bra är att även förskolan kan använda sig av skolskogen för att lära de mindre barnen vad man får och inte får göra i skog och natur.. Man kan

This master thesis work develops a simple modification to an LC CMOS injection locked frequency divider (ILFD) with direct injection, which gives it a wide locking range both in

In this work, SBA-15 and its modified forms as Zr-SBA-15 and Cu-Zr-SBA-15 were prepared and their structural properties as well as their activity in catalysis

Grafen visar den procentuella avvikelsen utifrån medianen (det mittersta värdet) för respektive nyckeltal. köpt verksamhet) per indiv besök (713) Hjälpmedelskostnad exkl..