Informationsbrev, månad år Störningsinformation november 2018

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Informationsbrev, månad år Störningsinformation november 2018

Nu återupptar vi arbetet runt Åkarpsdammen.

Som ett första steg kommer vi under vecka 47 att ta bort asfalt på den norra delen av Sockervägen.

Sedan kommer vi påbörja att gräva och flytta ledningar på norra delen av Sockervägen för att sedan arbeta oss vidare längs dammen på Alnarpsvägen och Stationsvägen.

Alnarpsvägen längs dammen kommer att bli delvis avstängd och men infarterna till fastigheterna här kommer kunna nås.

Arbetstider

Vi arbetar normalt dagtid mellan 7-18, men ibland kan arbete även förekomma vid andra tider.

Mer information

Läs mer om våra arbetsplatser och störningar på www.trafikverket.se/lund-arlov

Arbeten vid Åkarpsdammen och på Sockervägen

Arbeten på Sockervägen och vid Åkarpsdammen

Lund-Arlöv, fyra spår

Adress: Företagsvägen 14, 232 37 Arlöv.

Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se/lund-arlov Facebook: lundarlovfyraspar instagram: @lund_arlov4spar

Trafikverket bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL

Kontakt: lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00. Övrig tid: 08 -585 516 10

lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00. Övrig tid: 08 -585 516 10

Figure

Updating...

References

Related subjects :