• No results found

Informationsbrev, månad år Störningsinformation november 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Informationsbrev, månad år Störningsinformation november 2018"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Informationsbrev, månad år Störningsinformation november 2018

Nu återupptar vi arbetet runt Åkarpsdammen.

Som ett första steg kommer vi under vecka 47 att ta bort asfalt på den norra delen av Sockervägen.

Sedan kommer vi påbörja att gräva och flytta ledningar på norra delen av Sockervägen för att sedan arbeta oss vidare längs dammen på Alnarpsvägen och Stationsvägen.

Alnarpsvägen längs dammen kommer att bli delvis avstängd och men infarterna till fastigheterna här kommer kunna nås.

Arbetstider

Vi arbetar normalt dagtid mellan 7-18, men ibland kan arbete även förekomma vid andra tider.

Mer information

Läs mer om våra arbetsplatser och störningar på www.trafikverket.se/lund-arlov

Arbeten vid Åkarpsdammen och på Sockervägen

Arbeten på Sockervägen och vid Åkarpsdammen

Lund-Arlöv, fyra spår

Adress: Företagsvägen 14, 232 37 Arlöv.

Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se/lund-arlov Facebook: lundarlovfyraspar instagram: @lund_arlov4spar

Trafikverket bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL

Kontakt: lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00. Övrig tid: 08 -585 516 10

lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00. Övrig tid: 08 -585 516 10

References

Related documents

Några moment i det arbetet tar så lång tid att vi måste fortsätta arbetet under kvällen och inpå natten vid några tillfällen.. Vi kan inte kan avbryta den typen av arbeten innan

Nu är vi åter igen igång med arbeten som kräver att vi passerar gång- och cykelvägen vid Åkarps station med arbetsmaskiner.. Vi arbetar med underlaget för de tillfälliga

När trafiken rullar på den nya delen av Banvallsvägen kan vi börja flytta bullerskydds- vallen mellan spåren och vägen, och gräva för gång- och cykelpassagen under de tillfälliga

Arbetena kommer att ske i etapper vilket innebär att påverkan inte sker på hela sträckan samtidigt.. Vi kommer att inleda arbetena med att borra och pumpa

Mellan den 11-27 oktober behöver vi stänga av E6:an för att kunna slutföra arbetet med att få broarna på plats.. Visst buller

Snart är det dags att börja förbereda för arbetet med att sänka ner järnvägen genom Hjärup under marknivå.. Vi ska under november börja sätta upp stödmurar längs

Vi kommer att arbeta från Lokvägen och upp till norra delen av Banvallsvägen.. Vägen kommer att vara tillgänglig, men med

I nästa vecka (vecka 34) planerar vi att starta arbetet med att ta ner träden bakom muren mellan Jakriborg och järnvägen, eftersom vi behöver det utrymmet när vi bygger de nya