• No results found

ja nej ja nej ja nej ja nej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share " ja nej ja nej ja nej ja nej"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Underlag för debitering till vårdtagare samt ersättning till externa utförare

Postadress Besöksadress

Socialförvaltningen Boråsvägen 40 markskommun@mark.se 0320-21 70 00 växel

511 80 Kinna www.mark.se 0320-100 91 fax

Bilaga 9

• Fyll på och stryk namn på listan (förändringar som skett under månaden) Extern utförare:

• Fyll i typ av frånvaro och datum Period:

o övrig frånvaro är minst 7 dagars sammanhängande frånvaro

o planerad frånvaro är frånvaro som meddelats er i minst 5 dagar i förväg o skriv ff när frånvaron fortsätter över månadsskiftet

• Fyll i antal måltider som ska debiteras (från kommunens kök)

• Underlaget skrivs under av ansvarig chef

• Skicka eller faxa underlaget senast den första vardagen i månaden Ring någon av oss avgiftshandläggare för frågor NN , NN

Härmed intygas att nedanstående uppgifter är sanningsenliga

Underskrift, ansvarig chef _________________________

Namn Person- nummer

Typ av frånvaro Är frånvaron planerad?

Datum (fr.o.m.-t.o.m.)

Datum (fr.o.m.-t.o.m.)

Datum (fr.o.m.-t.o.m.)

Ev. förtydligande kommentar (fr.o.m.-t.o.m.)

Korttid/växelv.

Lasarett Övrig frånvaro Avliden

ja nej ja nej ja nej ja nej

000000-000000 000000-000000 000000-000000 000000

000000-000000 000000-000000 000000-000000 000000

000000-000000 000000-000000 000000-000000 000000

References

Related documents

När studenterna hamnar i periferin kommer de slutligen att hoppa av sina studier eller bli ännu mer marginaliserade som till slut leder till att högskolan ber dem

ning Eventuell kommentar 1 Förekommer källsortering Ja/Nej. 2 Förekommer

Känner du till någon annan lärare som på ett framgångsrikt sätt hjälper sina elever att lära sig kommunicera matematik till en kamrat, till exempel på det sätt som krävs för

Detta insågs förstås av samtidens radikala kvinnor och koketteriet fördömdes också som inte bara korrumperande för kvinnans värdighet utan också som en

För åldersuppskrivna ensamkommande barn och ungdomar som alltså INTE BEVISATS vara 18 år (de kan lika gärna kan vara 15-17 år; ingen har bevisat något annat enligt

För Monica Widman Lundmark är viljan till inkludering, ökad jämlikhet och att skapa tilltro till det demokratiska systemet stora drivkrafter i arbetet som kommunalråd..

patienten att hosta upp slem respektive få det att lossna En hostmaskin är en mekanisk in- och exsufflator som försöker att efterlikna en hoststöt och används framförallt

Detta gör vi genom att ha temaarbete till exempel om känslor där barnen får möjlighet att tillsammans med oss reflektera utifrån egna erfarenheter och

Odling, Typning Kliniska prover Ja 2 Nej Samtliga djurslag och dess närmiljö.

BILAGA TILL BESIKTNING. Ja ☐ Nej ☐ Ja ☐ Nej ☐

Om sommaren gick det väl an, ty då blommade det så vackert kring berget. Anna roade sig med att lägga ihop mattor av röda små nejlikor, violetta styvmorsblommor och doftande timjan

Microbiological examination: Test for specified microorganisms.. Läkemedel Ja

3.1: a) Naturliga tal delbara

Låt eleverna ta ställning med sin ja- och nejlappar och sedan motivera sina svar.. Hon gick med

De allra flesta deltagare hade inte lärt sig något om droger från skolan, och inte heller hade skolan bidragit till deltagarnas nuvarande attityd till droger.. Med andra ord visade

Trots att de flesta av förespråkarnas värderingar är materialistiska enligt Ingleharts (1977) definition har de även postmaterialistiska värderingar, de anser att i kommunen

Nu har viruset tagit över din dator så nu kommer din dator att stängas av..

Om förvaltarskapet skall ändras till godmanskap eller helt upphöra, bifogas läkarintyg och/eller huvudmannens samtycke (om sådant går att inhämta). Ort Datum Underskrift

Transportdokument och mottagningskvitton från avlämnat farligt avfall kommer på begäran att redovisas till Miljö- och stadsbyggnadskontoret efter avslutad sanering. Underskrift

Han delar in människan i köttätande och plantätande - de senare an- vänder sin tid till att arbeta - de första på att låta andra arbeta för sig eller förhindra dem

att folk går över från buss till bil till skada för miljön..

Alla andra tar ett tomt kort och skriver en förklaring till vad ordet  betyder 1. Den som läser upp ordet ska även skriva ned den riktiga betydelsen på  ett

1) Majoriteten av kommuninvånare ställer sig klart positivt till användning av kommunala folkomröstningar som en del av beslutsfattandet. Var man bor eller vilken