1(1) Landstingsdirektörens stab 2014-09-04 Dnr 2014/0215 Annelie Ottosson Landstingsstyrelsen

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1) Landstingsdirektörens stab 2014-09-04 Dnr 2014/0215

Annelie Ottosson

Landstingsstyrelsen

Svar på motion angående rutiner vid utskrivning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sitt sammanträde den 26 juni 2014 § 113 behandlat ärende: Motionssvar angående rutiner vid utskrivning samt beslöt följande: Att avslå motionen.

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att föreslå landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen.

Karlskrona som ovan

Peter Lilja

Landstingsdirektör

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :