En gemensam ansökan om statliga medel resulterade i statsbidrag på ca 30 miljoner kronor till yrkesutbildningar för vuxna under 2009

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

PRESSMEDDELANDE 2010-01-25

GRs avtal kring yrkesutbildningar ger hopp om nya jobb för arbetslösa i Göteborgsregionen

De 13 kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), har enats om ett större och gemensamt utbud av yrkesutbildningar inom vuxenutbildning. Samtliga utbildningarna är tillgängliga för alla oavsett i vilken kommun man bor.

Utbudet speglar arbetsmarknadens behov. Ett nära samarbete mellan kommunerna, de lokala arbetsförmedlingarna, branscherna och fackliga organisationerna innebär

möjligheter att successivt ompröva utbudet.

- Detta är ett konkret exempel på att vi blir starkare när vi gör saker tillsammans.

Samverkansavtalet, som alla GR-kommunerna har ingått, innebär att våra samlade utbildnings-

resurser nyttjas på ett resurseffektivt sätt, säger Helene Odenjung, ordförande i Utbildningsgruppen på GR.

Regeringen belönar också detta samarbete. En gemensam ansökan om statliga medel resulterade i statsbidrag på ca 30 miljoner kronor till yrkesutbildningar för vuxna under 2009. För 2010 har motsvarande siffra ökat till närmare 90 miljoner. Detta är mer resurser till vuxnas lärande än vad kommunerna skulle ha fått var för sig.

Avtalet innebär en fördjupad och utökad samverkan utifrån en politisk samsyn kring ett gemensamt utbud inom yrkesutbildning för vuxna.

- Vi drar också nytta av en nära koppling till Västkraft, ett ESF-projekt för

kompetensutveckling inom teknikområdet som drivs i GRs regi. Västkraft, som är ett brett partnerskap

där arbetsmarknadens organisationer ingår, har fått 50 miljoner kronor till Göteborgsregionen som vi också nyttjar för vuxnas lärande, konstaterar Helene Odenjung.

För ytterligare information

Helene Odenjung, Utbildningsgruppens ordförande Tel: 0707 / 61 27 48

Helene.Odenjung@Stadshuset.Goteborg.se

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :