• No results found

(1)From: Jennie Elonsson <Jennie.Elonsson@foretagarna.se&gt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "(1)From: Jennie Elonsson <Jennie.Elonsson@foretagarna.se&gt"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

From: Jennie Elonsson <Jennie.Elonsson@foretagarna.se>

Sent: den 11 maj 2020 14:17

To: FI Remissvar

Subject: Fi2020/00495/OU Företagarna

Categories: LWi

Hej,

Företagarna uppskattar att ha fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget men får denna gång avstå.

Med vänlig hälsning,

Jennie Elonsson Ledningsassistent

jennie.elonsson@foretagarna.se www.foretagarna.se

Mobil: 076 065 97 05

Besöksadress: Rådmansgatan 40 Postadress: 106 67 Stockholm

References

Related documents

Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande om det inte finns skäl för sekretess enligt offentlighets-

Företagarna uppskattar att ha fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget men får denna gång avstå. Med

Kommunledningskontoret, ledningsstaben Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna Besöksadress: Stadshuset, Fristadstorget eskilstuna.se. Vi gör Eskilstuna

Kommunledningskontoret, ledningsstaben Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna Besöksadress: Stadshuset, Fristadstorget eskilstuna.se. Vi gör Eskilstuna

Kommunledningskontoret, ledningsstaben Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna Besöksadress: Stadshuset, Fristadstorget eskilstuna.se. Vi gör Eskilstuna

Företagarna uppskattar att ha fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget men får denna gång avstå. Med

Eskilstuna kommun har inga synpunkter på remiss

Jennie Elonsson Junior projektledare. jennie.elonsson@foretagarna.se