(1)From: Kommun <kommun@kungsbacka.se&gt

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

From: Kommun <kommun@kungsbacka.se>

Sent: den 17 juni 2019 08:21

To: M Remissvar

Cc: Conny Hägg

Subject: M2019/00862/Ke (Kungsbacka kommun) Hej,

Kungsbacka kommun har mottagit Miljödepartementets remiss i rubricerat ärende. Kommunen har valt att inte avge yttrande över remissen.

Hälsningar Kristian Egstedt Registrator

______________________

Kungsbacka kommun Kommunledningskontoret 0300-83 43 19

kristian.egstedt@kungsbacka.se www.kungsbacka.se

www.facebook.com/kungsbackakommun

Värna om miljön! Behöver du skriva ut det här meddelandet?

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :