Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE 1 (1)

Datum Vår beteckning

2020-08-18 8247-2020

Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år

(Fi2020/02952/S1)

Försäkringskassan har inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende har fattats av rättschef Michael Erliksson i närvaro av

verksamhetsområdeschef Peter Andrén och verksjurist Natalie Kamkar, den senare som föredragande. Michael Erliksson W imi F K 14007_0 05_W

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :