(1)From: KOMMUN - STA <kommun@landskrona.se&gt

Download (0)

Full text

(1)

From: KOMMUN - STA <kommun@landskrona.se>

Sent: den 16 februari 2021 08:44

To: I Remissvar

Cc: Fredrik Norlund

Subject: I2020/03164 Landskrona stad

Categories: LWi

Hej,

Landskrona stad avser inte att inkomma med något remissyttrande.

Med vänlig hälsning Maria Olsson

Nämndsekreterare / Registrator

Stadsledningsförvaltningen, juridiska avdelningen Landskrona stad

0418 - 47 00 86 www.landskrona.se

Stadshuset håller på att renoveras och i samband med detta är receptionen tillfälligt flyttad till Selma Lagerlöfs väg 3. Vi möter upp dig när du anmält dig i vår reception.

För information om hur Landskrona stad behandlar personuppgifter se https://www.landskrona.se/personuppgifter

Från: Christina Rasmussen För I Frånregistrator E Skickat: den 4 december 2020 14:37

Till: registrator@svk.se

Kopia: Fredrik Norlund ; I Registrator

Ämne: Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet

Hej!

Ni bereds härmed möjligheten att lämna synpunkter på remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet.

Bifogar remissmissiv samt Energimarknadsinspektionens rapporter.

Observera att sista svarsdag för remissen är den 8 mars 2021.

Vänliga hälsningar Christina

(2)

Christina Rasmussen Enhetsassistent

Infrastrukturdepartementet Energienheten (E)

103 33 Stockholm Tfn 08-405 2014 Mobil 072-245 1758

christina.rasmussen@regeringskansliet.se www.regeringen.se

Figure

Updating...

References

Related subjects :