Lunds kommun avstår yttrande - dnr Ju2020/03934 Remiss från Regeringskansliet justitiedepartementet - Remiss av promemorian En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål (Ds 2020:23)

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Lunds kommun avstår yttrande - dnr Ju2020/03934 Remiss från

Regeringskansliet justitiedepartementet - Remiss av promemorian En

utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål (Ds 2020:23)

Hej,

Lunds kommun avstår yttrande över - dnr Ju2020/03934 Remiss från Regeringskansliet

justitiedepartementet - Remiss av promemorian En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål (Ds 2020:23)

Med vänlig hälsning

Emilia Bengtsson

Huvudregistrator Ledningsstöd

Kommunkontoret, Lunds kommun

www.lund.se

Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet

Figure

Updating...

References

Related subjects :