Postadress Telefon E-post

Download (0)

Full text

(1)

Datum

2020-11-19 DNR 10/2020

Postadress Telefon E-post

Smittskyddsläkarföreningen c/o Eva Melander Smittskydd Skåne

Område smittskydd och vårdhygien Region Skåne

Postadress: Jan Waldenströms gata 5, 20502 Malmö Besök: Jan Waldenströms gata 5, Malmö sjukhusområde

040-337181 eva.z.melander@skane.se

Webbadress

http://www.slf.se/smittskydd

Till

Justitiedepartementet Yttrande över:

Remiss av promemorian Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta personer, DNR Ju2020/04130

Sammanfattning av ärendet

Smittskyddsläkarföreningen (SMLF) ställer sig bakom förslaget att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta personer förbjuds som en tillfällig åtgärd i syfte att begränsa smittspridningen. Vi anser däremot inte att undantaget för sittande publik ska vara kvar, utan föreslår att gränsen med åtta deltagare gäller utan undantag.

Vi grundar våra synpunkter på det aktuella epidemiläget med pågående samhällssmittspridning med belastning på sjukvård och äldrevård- och omsorg. Det krävs tuffa åtgärder i alla möjliga miljöer just nu för att med kraft få ner smittspridningen.

För Smittskyddsläkarföreningen Eva Melander

Smittskyddsläkare Region Skåne

(2)

2016-12-xx 2 (2)

Postadress Telefon E-post

Smittskyddsläkarföreningen c/o Per Follin

Smittskydd Stockholm

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting

Postadress: Box 17533, 118 91 Stockholm Besök/Internpost: Magnus Ladulåsgatan 63 A

08-123 143 37 per.follin@sll.se

Webbadress

http://www.slf.se/smittskydd

Figure

Updating...

References

Related subjects :