• No results found

”Längsta vägen” - Tabell 2 och 5

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "”Längsta vägen” - Tabell 2 och 5"

Copied!
1
2
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

”Längsta vägen” - Tabell 2 och 5

18 45 14 30 25 6 8 2 15 10

3Ÿ2

Spel för två spelare

Material: Färgpennor i två olika färger. Gör så här: Spelare 1 parar ihop en uppgift med rätt produkt t ex 7Ÿ2 med 14. De båda rutorna färgläggs med spelarens färgpenna t ex röd penna. Därefter är det den andra spelarens tur att färglägga sitt par med en annan färgpenna t ex grön penna.

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor är målade. 2Ÿ2 7Ÿ2 6Ÿ2 1Ÿ2 4Ÿ2 5Ÿ2 8Ÿ2 9Ÿ2 10Ÿ2 4Ÿ5 6Ÿ5 10Ÿ5 7Ÿ5 2Ÿ5 1Ÿ5 8Ÿ5 9Ÿ5 5Ÿ5 3Ÿ5 10 16 4 35 20 5 12 50 20 40

References

Related documents

Den regelbundna tillförseln av stallgödsel (som innehåller både makro- och mikronäringsämnen) till skiftet med de ekologiska sortförsöken ledde dock, med undantag för

[r]

Inga officiella uppgifter (population understiger 10 individer).. Meritvärde Nått målen i alla

Denna bana testades sedan av totalt tjugo (20) personer, fem (5) för varje attraheringsmetod. Enligt hur kompositionstekniker fungerar och används inom grafiskt arbete

SPECIALISTUTBILDNING FÖR SJUKSKÖTERSKOR VÅRTERMINEN 2022 HELFART Grå rutor = klinisk utbildning.. IntensivT1

Ökning för axlar och ärmhål: Fortsätt sticka i mönster, gör ökn i var sida mot ärmhålet så här: 1 kantm, 1 ökn, sticka mönster fram till sista m, 1vriden ökn, 1 kantm..

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skylta laddstationer på samma sätt som för andra drivmedel och tillkännager detta för

medverkar i studien upplever sig veta hur de ska undervisa men känner att de har brister eller upplever oro inför vissa delar i yrket.” Denna reflektion grundar vi även i

kärlväxt angivet som närvaro i antal rutor av de

[r]

[r]

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor är målade... Här vann den gröna spelaren eftersom den hade fyra gröna rutor

Alla mina informanter har upplevt att de inte alltid varit en del i gemenskapen och att de ibland glömts bort när det kommer till att föra vidare information som även berör

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor är målade... De båda rutorna färgläggs med spelarens färgpenna t ex

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vi ville inte utgå från att användandet av AAS var något negativt för våra intervjupersoner och trodde också att fler AAS-användare skulle vilja delta i studien om vi

A new performance measure for determining the winner of the challenge was introduced, which estimates the expected average overlap of a tracker over a range of short-term

To gain a better insight into the performance of trackers, we have manually or semi-manually labeled each frame in each selected sequence with five visual attributes that reflect