• No results found

PLAN 1 1:100

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PLAN 1 1:100"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

PLAN 1

1:100

1. Torg 2. Hemviste 3. Litet rum 4. Entré 5. Matsal 6. Personalutrymme 7. Badrum/WC 8. Café/Restaurang 9. Kök 10. Atrium 11. Verkstad 12. Omklädningsrum 13. Barnvagnsparkering + 0,0 + 0,0 + 1,0 + 0,0 + 1,0 + 0,0 + 1,0 + 0,0 + 1,0 + 0,0 + 0,0 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 1. 4. 7. 2. 3. 7. 1. 4. 2. 3. 7. 7. 6. 6. 11. 13. 6. 6. 7. 7. 3. 2. 4. 7. 1. 2. 3. 7. 1. 4. 7. 10.

OM PLANLÖSNINGEN

Utgångspunkten i planlösningen har har dels varit att lösa åtkomligheten till de delade utrymmena såsom torgen och matsalen, samt hur de båda våningsplanen ska kopplas sammans. En del i denna lösning har varit det stora atriet på bottenplan som gör samtliga avdelningar och utrymmen åtkomliga för alla utan att skapa den labyrint och korridorskänsla som oftast återfinns i dagens förskoleverksamheter. Atriet skapar även kopplingen mellan de båda våningsplanen då man från botten kan röra sig upp till de båda matsalarna som återfinns på två "balkonger". Grundtanken har varit att dagisverksamheten håller till på bot-tenaplan med nära koppling till utomhuslek medan nattis återfinns på andra våningsplanet i höjd med ringvägen, men nattislokalerna ska även kunna användas dagtid för att inte slösa på resurser och lokaler, dagtid används dessa lokaler för de mindre barnen som inte har samma behov av ständig rörelse utomhus som de äldre barnen har. Från ringvägen finns även en ingång som leder direkt in i ett trapp/hiss rum för att handikappanpassa åtkomsten till bottenplan samt un-derlätta rörelsen från gårds- till gatuplan med barnvagn. Personalutrymmena som är uppdelade i två olika rum återfinns på bottenplan med nära koppling till var sin del av förskolan.

A A B B C C

References

Related documents

I föreskrifter och allmänna råd i BBR skulle man då urskilja nattis genom att man hänvisar till daglig verksamhet för brandskyddet på förskolor och förskolor med

Soljuset reflekteras mot de blankpolerade betongytorna och bidrar till en ljusare gatumiljö samt skapar entresituation tillbyggnaden och dess torg. Deras andra funktion är att

Du har tio minuter till ditt förfogande per roman och du måste vara beredd på att läraren ställer kompletterande frågor efter din redovisning.. I en av dina presentationer måste

AB Sollentunahem ska verka för att det byggs bostäder lämpliga att hyra för ungdomar, studenter och andra grupper med begränsade ekonomiska resurser..

• Statisk filinformation som finns i själva filen som filnamn, skapardatum, storlek, filstorlek filtyp mm skall systemet självt kunna utläsa och visa enligt IPTC-standard

Hur lönenivån utvecklas har en avgörande betydelse för den totala ekonomiska tillväxten och beror långsiktigt till största delen på hur produktiviteten i näringslivet

[r]

Genom användande af denna hufvudräkningskurs blir läraren' i stånd att låta hufvudräkningen, som säkerligen i många skolor blifvit rätt myc- ket åsidosatt, komma t i l l