Det finns plats för 30 kontaktförsök, du kan själv se längst upp på sidan efter ordet "fråga" vilket du är på!

11  Download (0)

Full text

(1)

MENY

Vad vill du göra?

Det finns plats för 30 kontaktförsök, du kan själv se längst upp på sidan efter ordet "fråga"

vilket du är på!

1. Kontaktförsök 2. Intervju 3. Avsluta

Styrdel:

SVAR Fälttyp 'N';

Längd 1;

Granska att svar=(1:3);

hoppa AVBRYT1 om svar=3;

BERÄKNA DUMM=1;

hoppa nemptcl1 om svar=1;

hoppa STARTdat om svar=2;

Instruktion:

_______________________________________________________________________________

AVBRYT1

TRYCK AVBRYT

Styrdel:

SVAR Fälttyp 'A';

Längd 1;

GRANSKA ATT Undnr='999';

FELTEXT 'TRYCK AVBRYT';

Instruktion:

_______________________________________________________________________________

NEMPTCL1

Var det upptaget eller ingen svarade?

1. Ja

(2)

2. Nej

Styrdel:

SVAR Fälttyp 'N';

Längd 1;

Hoppa meny2 om svar=1;

hoppa DATEV1 om svar=2;

*hoppa modeva1 om svar=2;

Instruktion:

_______________________________________________________________________________

DATEV1

Mata in dagens datum, år månad och dag ex. 081018

Styrdel:

SVAR Fälttyp 'N';

Längd 6;

granska att svar=(080922:090230);

hoppa HOURV1;

Instruktion:

_______________________________________________________________________________

HOURV1

Mata in vad klockan är nu ex, 1110

Styrdel:

SVAR Fälttyp 'N';

Längd 4;

GRANSKA ATT SVAR<2300 & SVAR>0600;

hoppa IVENR1;

Instruktion:

_______________________________________________________________________________

IVENR1

Mata in Ditt IVEnr

Styrdel:

SVAR Fälttyp 'N';

Längd 5;

(3)

*hoppa nemptcl1;

hoppa modeva1;

Instruktion:

_______________________________________________________________________________

MODEVA1

Vilken metod används vid kontakten?

1 Besök 2 Telefon

3 Besök, endast via porttelefon

4 Information från SCB centralt (typ att Up hört av sig, annan person än up lämnat information)

5 Annat (övrigt)

Styrdel:

SVAR Fälttyp 'N';

Längd 1;

granska att svar=(1:5);

HOPPA RESULA1;

Instruktion:

_______________________________________________________________________________

RESULA1

Resultat av kontakten

(OBSERVERA ATT ALTERNATIVEN STARTAR MED EN 3:A)

3 Kontakt med någon vet ej om det är IP 4 Kontakt med IP

5 Kontakt men någon annan

6 Ingen kontakt

7 Felaktig adress, telefonnummer 8 Annan information om IP

Styrdel:

SVAR Fälttyp 'N';

Längd 1;

GRANSKA ATT SVAR=(1:8);

HOPPA OUTNIA1 om svar=(4,8);

(4)

hoppa AGEA1 om svar=(3,5) & MODEVA1=(1:3);

HOPPA MENY2 OM SVAR=(6,7);

Instruktion:

_______________________________________________________________________________

AGEA1

Vilken ålder bedömmer du att personen hade?

TILL IVE: Vår uppdragsgivare är helt medveten om att detta är oerhört svårt att uppskatta i telefon (och även vid besök) men vi ska ändå göra en uppskattning!

1. under 20 år

2. mellan 20 och 39 år 3. mellan 40 och 59 år 4. 60 år eller äldre

Styrdel:

SVAR Fälttyp 'N';

Längd 1;

GRANSKA ATT SVAR=(1:4);

hoppa GENDERA1;

Instruktion:

_______________________________________________________________________________

GENDERA1

Vilket kön hade personen?

1. Man 2. Kvinna

Styrdel:

SVAR Fälttyp 'N';

Längd 1;

GRANSKA ATT SVAR=(1:2);

hoppa outnia1;

Instruktion:

(5)

_______________________________________________________________________________

OUTNIA1

Vad blev resultatet av kontakten?

1. Besök bokades

2. UP vägrar/UP hade varken tid att prata eller boka besök 3. Vägrar, av föräldrar, förmyndare eller liknande 4. Vägrar, men vet ej om det är UP

5. UP ej anträffbar

6. UP psykiskt/fysiskt hinder 7. UP avliden

8. UP flyttat utomlands

9. UP har flyttat till annan adress i Sverige 10. Språksvårigheter

11. Övrigt

Styrdel:

SVAR Fälttyp 'N';

Längd 2;

GRANSKA ATT SVAR=(1:11);

HOPPA RERSA1 OM SVAR=(2:4);

hoppa K131 om svar=9;

hoppa K6b1 om svar=10;

HOPPA MENY2;

Instruktion:

_______________________________________________________________________________

K6B1

Vilket språk talar UP?

SKRIV SPRÅKET I KLARTEXT, VET DU INTE VILKET SPRÅK UP TALAR TRYCK F9!

DET FINNS PLATS FÖR 50 TECKEN Styrdel:

(6)

SVAR Fälttyp 'A';

Längd 50;

HOPPA MENY2;

Instruktion:

_______________________________________________________________________________

RERSA1

Av vilken anledning blev det en vägran/kunde inte besök bokas?

70 Ej tid

71 Ej intresserad

72 Förstår ej ämnet

73 Slöseri med tid

74 Slöseri med pengar

75 Anser att det gör intrång i UPs privatliv 76 Ställer aldrig upp i undersökningar 77 Ställt upp för många gånger

78 Litar inte på undersökningar

79 Tidigare dåliga erfarenheter av undersökningar

80 Undersökningen syfte

81 Partner/familj/annan tillåter inte deltagande 82 Annat

Styrdel:

SVAR Fälttyp 'N';

Längd 2;

HOPPA COOP1;

Instruktion:

_______________________________________________________________________________

COOP1

Vad är din uppfattning om vidarebearbetning av denna UP?

0 Jag fortsätter att kontakta UP 1 Ingen ide att följa upp

2 Kommer troligen inte att delta i uppföljning 3 Kan finnas möjlighet att få med denna UP

(7)

4 Följ upp denna UP

5 Vet ej

Styrdel:

SVAR Fälttyp 'N';

Längd 2;

GRANSKA ATT SVAR=(0:5);

HOPPA MENY2;

Instruktion:

_______________________________________________________________________________

K121

TILLDELAS i RESULAX med en 3:a för fel telenummer eller liknande

Styrdel:

SVAR Fälttyp 'N';

Längd 1;

Instruktion:

_______________________________________________________________________________

K131

1. Spårat ny adress 2. Up flyttat till institution

Styrdel:

SVAR Fälttyp 'N';

Längd 2;

GRANSKA ATT SVAR=(1:2);

hoppa K141 om svar=1;

hoppa meny2;

Instruktion:

_______________________________________________________________________________

K141

(8)

Är den nya adressen inom ditt intervjuområde?

1. Ja 2. Nej

Styrdel:

SVAR Fälttyp 'N';

Längd 1;

GRANSKA ATT SVAR=(1:2);

HOPPA MENY2;

Instruktion:

O s v

_______________________________________________________________________________

STARTDAT

Mata in dagens datum, år månad och dag ex. 080925

Styrdel:

SVAR Fälttyp 'N';

Längd 6;

granska att svar=(080922:090230);

beräkna datev1=svar om meny=2;

beräkna datev2=svar om meny2=2;

beräkna datev3=svar om meny3=2;

beräkna datev4=svar om meny4=2;

beräkna datev5=svar om meny5=2;

beräkna datev6=svar om meny6=2;

beräkna datev7=svar om meny7=2;

beräkna datev8=svar om meny8=2;

beräkna datev9=svar om meny9=2;

beräkna datev10=svar om meny10=2;

beräkna datev11=svar om meny11=2;

beräkna datev12=svar om meny12=2;

beräkna datev13=svar om meny13=2;

beräkna datev14=svar om meny14=2;

beräkna datev15=svar om meny15=2;

beräkna datev16=svar om meny16=2;

beräkna datev17=svar om meny17=2;

beräkna datev18=svar om meny18=2;

beräkna datev19=svar om meny19=2;

beräkna datev20=svar om meny20=2;

beräkna datev21=svar om meny21=2;

beräkna datev22=svar om meny22=2;

beräkna datev23=svar om meny23=2;

(9)

beräkna datev24=svar om meny24=2;

beräkna datev25=svar om meny25=2;

beräkna datev26=svar om meny26=2;

beräkna datev27=svar om meny27=2;

beräkna datev28=svar om meny28=2;

beräkna datev29=svar om meny29=2;

beräkna datev30=svar om meny30=2;

hoppa starttid;

Instruktion:

_______________________________________________________________________________

STARTTID

VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)?

ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400.

ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

Styrdel:

SVAR Fälttyp 'N';

Längd 4;

GRANSKA ATT SVAR<2300 & SVAR>0600;

beräkna hourv1=svar om meny=2;

beräkna hourv2=svar om meny2=2;

beräkna hourv3=svar om meny3=2;

beräkna hourv4=svar om meny4=2;

beräkna hourv5=svar om meny5=2;

beräkna hourv6=svar om meny6=2;

beräkna hourv7=svar om meny7=2;

beräkna hourv8=svar om meny8=2;

beräkna hourv9=svar om meny9=2;

beräkna hourv10=svar om meny10=2;

beräkna hourv11=svar om meny11=2;

beräkna hourv12=svar om meny12=2;

beräkna hourv13=svar om meny13=2;

beräkna hourv14=svar om meny14=2;

beräkna hourv15=svar om meny15=2;

beräkna hourv16=svar om meny16=2;

(10)

beräkna hourv17=svar om meny17=2;

beräkna hourv18=svar om meny18=2;

beräkna hourv19=svar om meny19=2;

beräkna hourv20=svar om meny20=2;

beräkna hourv21=svar om meny21=2;

beräkna hourv22=svar om meny22=2;

beräkna hourv23=svar om meny23=2;

beräkna hourv24=svar om meny24=2;

beräkna hourv25=svar om meny25=2;

beräkna hourv26=svar om meny26=2;

beräkna hourv27=svar om meny27=2;

beräkna hourv28=svar om meny28=2;

beräkna hourv29=svar om meny29=2;

beräkna hourv30=svar om meny30=2;

KONVERTERA TILLD FARG=Uenr(1,1);

Hoppa IVENRINT;

hoppa idkoll;

Instruktion:

_______________________________________________________________________________

IVENRINT

Mata in Ditt IVEnr

Styrdel:

SVAR Fälttyp 'N';

Längd 5;

hoppa idkoll;

Instruktion:

_______________________________________________________________________________

IDKOLL

Som du fått veta i den information du fått hemsänd så handlar den här undersökningen om hur invånare i olika länder lever sina liv.

Ett 20-tal länder deltar och frågorna är de samma i alla länder. Undersökningen vill spegla levnadsvanor och attityder till olika ämnen och frågeställningar jämfört mellan länder.

(11)

Först vill jag försäkra mig om att intervjun sker med rätt person.

Är du (up) född den <<TEXT PNRFODDAG1>>/<<TEXT PNRFODMAN1>> <<TEXT PNRSEKEL1>>?

1 JA

2 NEJ--->AVBRYT INTERVJUN

Styrdel:

SVAR Fälttyp 'n';

Längd 1;

GRANSKA ATT SVAR=1;

FELTEXT 'AVBRYT INTERVJUN MED AVBRYT-KNAPPEN';

*SKARPT

KONVERTERA TILLN PNRSEKEL1N=Pnrsekel1; *** Används även vid beräkning av UP:s ålder. Se nedan ***

TILLDELA PNRXX=PNRSEKEL1;

BERÄKNA TESTVAR=PNRSEKEL1N+12;

KONVERTERA TILLN ALDHOPP=Pnrsekel1;

*BERÄKNA PENALD=PNRSEKEL1N+55;

BERÄKNA TESTVAR2=PNRSEKEL1N+15;

BERÄKNA TESTVAR3=PNRSEKEL1N+28;

beräkna slump=1 om pnrfoddag1=('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','11','12','13','14','15');

beräkna slump=2 om pnrfoddag1=('16','17','18','19','20','21','22','23','24','25','26','27','28','29','30','31');

BERÄKNA TESTVAR3=PNRSEKEL1N+28;

Tilldela ARMANAD=pnrsekel1+pnrfodman1; *** Används för minderåriga ***

Beräkna FODAR=PNRSEKEL1N;

Beräkna ALDER=2008-FODAR; *** Används för att tilldela E44 samt styra hopp. ***

Hoppa A1;

Instruktion:

_______________________________________________________________________________

Figure

Updating...

References

Related subjects :