Våga se, våga fråga och våga agera!

Download (0)

Full text

(1)

Våga se, våga fråga och våga agera!

Utbildningsdag om barn som lever med våld i nära relationer den 13 februari 2013 i Helsingborg

För er som arbetar i Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Ängelholm, Båstad, Örkelljunga, Höganäs, Bjuv, Åstorp och Klippan inom framförallt förskolor, grundskolor, gymnasier, socialtjänsten, Polisen, Kriminalvården, Region Skåne, Åklagarmyndigheten samt kvinno- och brottsofferjourer.

(2)

Inledning

Våld i nära relationer innebär en smärtsam vardag för hela familjen – inte minst för de barn som tvingas uppleva våld i sitt eget hem. Att veta att pappa skadar mamma är

skrämmande och gör ont. Det påverkar hela barnets livssituation och utveckling.

Alla verksamheter som kommer i kontakt med barn, ungdomar och föräldrar behöver tydliga rutiner för att

uppmärksamma barn som lever i familjer där det förekommer våld, för att barnen ska kunna få det skydd och stöd de

behöver. Därför bjuder vi in er till en utbildningsdag om barn som lever med våld. Vi vill att fler yrkesverksamma ska våga se, våga fråga och våga agera! Vi vill också tydliggöra vad som händer vid en oros-/barn i fara anmälan till socialtjänsten, eller när en anmälan görs till polisen.

Vi har bjudit in Anders Broberg, leg. psykolog, leg.

psykoterapeut och professor i klinisk psykologi vid Göteborgs universitet, som kommer att prata om barn som bevittnat våld – deras utsatthet, vilka konsekvenser det får och barnens behov av stöd. Anders Broberg föreläser bland annat utifrån rapporten Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma, som en forskargrupp, under ledning av Broberg, genomfört på uppdrag av regeringen (2011).

Utbildningen är ett led i arbetet med Våld i nära relationer – regional överenskommelse om samverkan som antagits av Region Skåne, Polismyndigheten i Skåne, Kommunförbundet Skåne, Åklagarmyndigheten i Skåne, Kriminalvården Region Syd samt Länsstyrelsen Skåne.

Varmt välkommen!

(3)

Program

– utbildningsdag om barn som lever med våld i nära relationer för nordvästra Skåne den 13 februari 2013 8.00 – 8.30 Fika – Kaffe/te med smörgås

8.30 – 8.50 Film – Jag sa att jag hade en mardröm

8.50 – 12.00 Att bevittna våld som barn – om utsatthet, Anders Broberg

konsekvenser & behov och stöd Göteborgs universitet 12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.45 Teater – Göra och göra? Det är väl inte Agneta Idbohrn mycket vi kan…!

13.45 – 14.15 Vad händer vid en anmälan? Socialtjänsten Socialtjänsten &

berättar Lena Persson, Kvinno-

jouren i Ängelholm

14.15 – 16.30 Kriminalvården – policy för orosanmälan Kriminalvården (inklusive fika) och ansvarsfullt föräldraskap Region Syd

Barn som far illa Åsa Gustafsson

– projekt inom Region Skåne Region Skåne

Insatser för barn Barnahus i Helsingborg,

Polis och socialtjänst 16.30 Avslutning

(4)

Information om utbildningsdagen

Datum och tid

Onsdagen den 13 februari 2013, kl. 8.00 – 16.30

Plats

Dunkers kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg

För vägbeskrivning, se: http://www.dunkerskulturhus.se/konferens/

Anmälan

Anmälan görs via Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/skane under rubriken Kurser och seminarier. Utbudskod: 17521

Sista anmälningsdag är den 1 februari 2013.

Utbildningsdagen är kostnadsfri och vi bjuder på fika och lunch.

Om anmäld deltagare uteblir utan avanmälan debiteras din arbetsplats 300 kr.

Vid frågor är du välkommen att kontakta:

Katarina Tümer, 040-25 21 86, katarina.tumer@lansstyrelsen.se eller

Malina Andersson Lee, 040-25 21 59, malina.andersson.lee@lansstyrelsen.se

Övriga utbildningsdagar

 27 februari 2013 i Lund – mellersta Skåne

 13 mars 2013 i Kristianstad – sydöstra & nordöstra Skåne Specifik inbjudan skickas ut inför varje utbildningstillfälle.

(5)

Åklagarkamrarna i Skåne

Jenny Lindell, vice chefsåklagare jenny.lindell@aklagare.se

040 – 66 46 800

Länsstyrelsen Skåne

Göran Enander, länsöverdirektör Goran.enander@lansstyrelsen.se 040 – 25 20 04

Kommunförbundet Skåne Kenneth Gravin,

förbundssekreterare sociala frågor kenneth.gravin@kfsk.se

046 – 71 99 45

Region Skåne

Therese Kropp, tf stabschef therese.kropp@skane.se 040 – 675 33 36

Polismyndigheten i Skåne Hans Nordin,

biträdande länspolismästare hans.nordin@polisen.se 040 – 20 11 01

Kriminalvården Region Syd Monica Klingström, regionchef

monica.klingstrom@kriminalvarden.se 040 – 692 70 00

Figure

Updating...

References

Related subjects :