V-Cone montage. Typiska installationssätt. Ånga & våta gaser. Gas (torr) (sida 2) (sida 3)

Full text

(1)

OBS !!! Varje V-Cone är en individ med ett

kalibreringscertifikat som är knutet till mätarens serienummer.

V-Cone montage

Vätska

(sida 1) Gas (torr)

(sida 2) Ånga &

våta gaser (sida 3)

Vertikala rör, Ånga & våta gaser (sida 4)

Typiska installationssätt

(2)

V-Cone montage

Vätska (horisontella rör)

• Placera V-Cone flödesmätaren så att själva mätröret alltid är helt fyllt med den vätska den skall mätas. Detta nås vanligast genom att placera mätaren på en lågpunkt i rörsystemet.

Mätanslutningarna skall peka snett åt sidan nedåt mellan klockan 3 och halv 5.

• En avstängningsventil (t.ex. nålventil) kan placeras på respektive

mätanslutning för att kunna isolera hela impulsledningssystemet mot process.

• Dra impulsledningarna från V-Cone till ventilblocket, så de har fall hela vägen ner till ventilblocket.

Undvik om möjligt långa ledningar, p.g.a. att detta orsakar en onödig

tröghet i systemet. Normalt brukar det räcka med en längd på ca. 1 meter, men är naturligtvis beroende på temperaturen. DP-cellen tål ca. 100°C vid mätcellen, så denna temperatur får ej överstigas. Är temperaturen lägre kan man ansluta ventilblocket i princip direkt mot V-Cone.

• Montera ventilblock och DP-cell så att avluftningsnipplarna på DP-cellen hamnar nedåt på lågpunkten. Detta är viktigt om eftersom det annars kan vara svårt att avlufta

impulsledningarna. Ventilblock DP-cell

V-Cone

OBS !!!

Viktigt att impulsledningarna

dras så lika som möjligt!

(3)

V-Cone Ventilblock

DP-cell

V-Cone montage

Gas (torr) (horisontella rör)

• Placera V-Cone flödesmätaren så att mätanslutningarna pekar

snett uppåt mellan klockan 12 och halv 2, för att eventuellt kondens skall kunna rinna tillbaka in i processledningen.

• En avstängningsventil (t.ex. nålventil) kan placeras på respektive

mätanslutning för att kunna isolera hela impulsledningssystemet mot process.

• Dra impulsledningarna från V-Cone till ventilblocket.

Undvik om möjligt långa ledningar, p.g.a. att detta orsakar en onödig tröghet i systemet. Normalt brukar det räcka med en längd på ca. 1 meter,

men är naturligtvis beroende på temperaturen. DP-cellen tål ca. 100°C vid mätcellen, så denna temperatur får ej överstigas. Är temperaturen lägre kan man ansluta

ventilblocket i princip direkt mot V-Cone.

• Montera ventilblock och DP-cell så att avluftningsnipplarna på DP-cellen hamnar uppåt på högpunkten. Detta är viktigt så att man slipper fickor där kondensat kan samlas.

OBS !!!

Viktigt att impulsledningarna

dras så lika som möjligt!

(4)

Ånga eller våta gaser (horisontella rör)

V-Cone montage

Kondensatpotta V-Cone

DP-cell Ventilblock

• Placera V-Cone flödesmätaren så att mätanslutningarna pekar snett uppåt åt sidan mellan klockan halv 2 och 3. Optimalt är så nära halv 2 som möjligt.

Man säkerställer då att överblivet kondensat kan rinna tillbaka in i processledningen.

• En avstängningsventil (t.ex. nålventil) kan placeras på respektive

mätanslutning för att kunna isolera hela impulsledningssystemet mot process.

• Anslut en kondensatpotta på högpunkten för varje impulsledning.

Viktigt att båda kondensatpottorna kommer i samma höjd så att inte vattenpelarna, som bildas när ångan kondenserat, blir olika höga ner till DP-cellen.

Följden kan i så fall bli ett nollställningsfel för mätningen, som kan vara svårt att komma tillrätta med.

• Dra impulsledningarna från kondensatpottorna med fall hela vägen ner till

ventilblocket. Undvik om möjligt långa ledningar, p.g.a. att detta orsakar en onödig tröghet i systemet. Normalt brukar det räcka med en längd på ca. 1 meter, men är naturligtvis också beroende på temperaturen. DP-cellen tål ca. 100°C vid mätcellen, så denna temperatur får ej överstigas.

• Montera ventilblock och DP-cell så att avluftningsnipplarna på DP-cellen hamnar nedåt på lågpunkten. Detta är viktigt eftersom det annars kan vara svårt att avlufta impulsledningarna.

OBS !!!

Viktigt att impulsledningarna

dras så lika som möjligt!

(5)

V-Cone montage

Ånga eller våta gaser (vertikala rör)

• Om flödet går uppifrån och ner, kan man använda standard V-Cone.

Om flödet går nerifrån och upp, bör en specialvariant med separata hållare för konen i mätaren användas. Alltså ej mätuttag för P2 mitt i konen. Detta för att eliminera risk för igensättning av impulsröret för P2-trycket.

• Placeringen på V-Cone flödesmätaren i ett vertikalt rör är ej kritisk.

Se bara till att mätanslutningarna hamnar åt det håll som är mest praktisk för anslutning av impulsledningarna.

• En avstängningsventil (t.ex. nålventil) kan placeras på respektive

mätanslutning för att kunna isolera hela impulsledningssystemet mot process.

• Anslut en kondensatpotta på högpunkten för varje impulsledning.

Viktigt att båda kondensatpottorna kommer i samma höjd så att inte vattenpelarna, som bildas när ångan kondenserat, blir olika höga ner till DP-cellen.

Följden kan i så fall bli ett nollställningsfel för mätningen, som kan vara svårt att komma tillrätta med.

• Dra impulsledningarna från kondensatpottorna med fall hela vägen ner till

ventilblocket. Undvik om möjligt långa ledningar, p.g.a. att detta orsakar en onödig tröghet i systemet. Normalt brukar det räcka med en längd på ca. 1 meter, men är naturligtvis också beroende på temperaturen. DP-cellen tål ca. 100°C vid mätcellen, så denna temperatur får ej överstigas.

• Montera ventilblock och DP-cell så att avluftningsnipplarna på DP-cellen hamnar nedåt på lågpunkten. Detta är viktigt eftersom det annars kan vara svårt att avlufta impulsledningarna.

Kondensatpotta

DP-cell

Ventilblock V-Cone

OBS !!!

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :