PRI-FV.PAW/PACi Elite U-_PE1E*/1C (tak) AQS/Panasonic PAW/PACi Elite U-_PE1E*/1C 6 storlekar 5,4 13,4 kw. Serverrumssystem

Full text

(1)

AQS/Panasonic PAW/PACi Elite U-_PE1E*/1C 6 storlekar 5,4–13,4 kW

Serverrumssystem

med

2 eller 3 luftkylda serverrumsaggregat*

med

inbyggd effektreserv och redundans

* Utförande för kontinuerlig processdrift. Notera att aggregaten är reversibla med både kylfunktion och värmepumpfunktion. I ett serverrum eller motsvarande med enbart kylbehov, skall endast kylfunktionen användas.

Produ kt- fo rm at ion

rk ortad n

(2)

Beteckningsnyckel

Beteckningsnyckel/serverrumssystem

Beteckningsnyckel/aggregat (innedel + utedel)

Beteckningsnyckel/utedelar

Beteckningsnyckel/innedelar PAW2/U-50PE1E5/1C

PAW2 = Serverrumssystem med 2 serverrumsaggregat PAW3 = Serverrumssystem med 3 serverrumsaggregat

U-50PE1E5/1C = Serverrumsaggregat, som ingår i systemet (se “Funktionsbeskrivning/systemet” samt

“Beteckningsnyckel /aggregatet” nedan)

U-50PE1E5/1C

U-50PE1E5 = Typ av utedel 1 = Antal innedelar (1)

W = Kombination med innedel/-ar för montering på vägg C = Kombination med innedel/-ar för montering i tak

CA-600 = Kombination med innedel/-ar för infälld montering i undertak (kassett) 600 x 600 mm CA-900 = Kombination med innedel/-ar för infälld montering i undertak (kassett) 900 x 900 mm D-M = Kombination med innedel/-ar för dold montering i tak och kanalanslutning (medium tillgäng-

ligt yttre statiskt tryck)

D-H = Kombination med innedel/-ar för dold montering i tak och kanalanslutning (högt tillgängligt yttre statiskt tryck)

U-50PE1E5

U = Utedel

50 = Storleksbeteckning (50–140) PEY = Aggregattyp PACi Standard PE = Aggregattyp PACi Elite

1 = Serie

E = Europeiskt utförande 5 = 230 V/1-fas 8 = 400 V/3-fas

S = Innedel

50 = Storleksbeteckning (50–140) P = Aggregattyp PACi

K = Montering på vägg

(3)

Funktion

Funktionsbeskrivning/systemet

Driftrotation

PAW*/PACi serverrumssystem består av två eller tre kompletta luftkylda serverrumsaggregat typ PACi Elite i splitutförande med inne- och ute- delar, 1 st. kretskort typ PAW-T10 per innedel, 1 st. trådansluten fjärr- kontroll typ CZ-RTC4 per innedel och 1 st. styrenhet för driftrotation typ PAW-PACR3.

Styrenheten styr splitaggregaten så att ett av aggregaten är i drift och det/de andra fungerar som reservaggregat. Var 12:e (system med två splitaggregat) eller var 8:e timma (system med tre splitaggregat) växlar aggregaten, så att det av aggregaten som varit i drift stoppas och reservaggregatet/ett av reservaggregaten startas. Genom driftrotatio- nen får aggregaten betydligt kortare drifttid jämfört med om det bara finns ett aggregat som är i drift hela tiden, och därmed motsvarande längre livslängd.

Styrenheten är dessutom utrustad med plintar för extern drift- och felindi- kering.

Effektreserv

Om temperaturen i rummet skulle stiga över inställd larmtemperatur star- tas även reservaggregatet/ett av reservaggregaten, samtidigt som tem-

peraturlarmet aktiveras. Aggregaten arbetar sedan parallellt så länge behovet kvarstår.

Redundans (driftreserv)

Vid fel i det aggregat som är i drift, startas reservaggregatet/ett av reservaggregaten samtidigt som fellarmet aktiveras.

S-* PT2E5*

S-* PT2E5*

S-* PT2E5*

Styrenhet PAW-PACR3 Fjärrkontroll

CZ-RTC4

Fjärrkontroll CZ-RTC4 Fjärrkontroll

CZ-RTC4

(4)

Funktion

Funktionsbeskrivning/aggregatet

Innedelens fläkt/-ar (F1) suger inneluft genom innevärmeväxlaren (EV/

KD1). I innevärmeväxlaren tas värme upp från inneluften genom att köld- mediet förångas. Köldmediet, som efter förångningen är i gasform, strömmar via omkastningsventilen (OV) till kompressorn (KK), där köldme- diegasen komprimeras. Den komprimerade gasen strömmar därefter vidare, återigen via omkastningsventilen (OV), till utevärmeväxlaren (EV/KD2), där den kondenseras (blir vätska igen), varvid den värme som togs upp i inneluften tillförs till uteluften i stället. Från utevärmeväxla- ren strömmar sedan köldmedievätskan genom expansionsventilen till- baka till innevärmeväxlaren (EV/KD1), där processen startar om igen.

Då värme tas upp från inneluften i innevärmeväxlaren (EV/KD1) händer två saker: luftens temperatur sänks och fukt kondenserar på innevärme- växlarens (EV/KD1) yta (luften avfuktas). Till båda dessa saker åtgår kyleffekt. Den effekt som åtgår till att sänka temperaturen kallas för tem- peratursänkningseffekt och den effekt som åtgår till att avfukta luften för avfuktningseffekt.

Den fukt som kondenserar på innevärmeväxlarens (EV/KD1) yta leds bort från innedelen genom kondensavloppet.

KK BV

BV LD PSH

EV/KD2 F2 OV

M TCE

SIL

VH Utedel

LD

SIL Innedel

EV/KD1

F1 VH

(5)

Utrustningsspecifikation

Innedelar

Hölje

– Hölje i lackerad plåt med manuella luftriktare för luftspridning åt sidorna och motormanövrerade luftriktare för spridning framåt/neråt.

Fläktar

– Direktdriven/-na trehastighets radialfläkt/-ar.

Filter

– Lätt demonterbart rengöringsbart filter.

Värme-/kylutrustning

– Innevärmeväxlarbatteri utfört av kopparrör med aluminiumlameller med droppfat i plast.

– Interna köldmedieledningar avslutade med flarekopplingar.

– Tryckfyllning med köldmedium HFC410A.

Elutrustning

– Plintar för kraft och styrsignaler samt erforderlig intern elektrisk ledningsdragning.

Fjärrkontroll

– Trådansluten fjärrkontroll för manövrering, styrning och indikering. Vid system med flera innedelar per utedel, erfordras bara en fjärrkontroll per utedel.

Hölje

– Hölje i elektrostatiskt lackerad förzinkad stålplåt.

Hölje/tillval

– Snö- och vindskydd [obligatoriskt tillval vid låga utetemperaturer och vindutsatta lägen].

– Droppfat inklusive elkabel och termostat [obligatoriskt tillval vid värmepumpsdrift under 0°C utetemperaturer].

– Stativ med höjd 400 mm.

Kylutrustning

– Hermetisk rotationskompressor monterad på vibrationsdämpare med inverter.

– Utevärmeväxlarbatteri utfört av kopparrör med aluminiumlameller med direktdriven/-na axialfläkt/-ar.

– Utrustning för vinterdrift ner till -20°C. [Snö- och vindskydd erfordras i vindutsatta lägen.]

– Interna köldmedieledningar avslutade med avstängningsventiler med fyrvägs omkastningsventil i sug-/hetgasledningen, högtryckspressostat i het- gasledningen och elektronisk expansionsventil vätskeledningen. Avstängningsventilen i sug-/hetgasledningen är utrustad med tryckmätningsuttag.

Sug-/hetgasledningen är isolerad.

– Driftfyllning med köldmedium HFC410A för sammanlagd rörlängd på upp till ... m enkel väg.

Elutrustning

– Plintar för anslutning av inkommande kraft, plintar för styrsignaler till/från innedelen/-arna, erforderliga drifts- och säkerhetsfunktioner samt erfor- derlig intern elektrisk ledningsdragning.

– Styrenhet för driftrotation av systemets aggregat, för utökning av kyleffekten genom start av reservaggregatet vid temperaturlarm och byte till reser- vaggregatet vid fellarm. Styrenheten är dessutom utrustad med plintar för extern drift- och felindikering för respektive aggregat.

Utedelar

Styrenhet

Mer information om tillvalen finns i slutet av dokumentet.

(6)

Tekniska data

Aggregat typ

PAW*/PACi Elite

U-50PE1E5/1C U-60PE1E5A/1C U-71PE1E8A/1C EFFEKTDATA/SVENSKA PROCESS-

FÖRHÅLLANDEN

Kyleffekt 1) kW 1,5 – 5,4 2,5 – 6,9 2,5 – 7,8

varav temperatursänkningseffekt 1) kW 4,1 5,6 6,0

Effektbehov 1) kW 2,5 1,9 2,6

Energiklass 2) A++ A++ A+

Arbetsområde/innetemperatur °C 32 – 18

Arbetsområde/utetemperatur °C 46 – -15/-20 3)

DATA/INNEDELEN

Luftflöde/kyldrift 4) m³/s 0,250 0,333 0,350

Antal fläkthastigheter 3 3 3

Ljudtrycksnivå/kyldrift 5) dB(A) 29/33/37 30/34/38 31/35/39

Anslutningsspänning V 230/1+N+PE/50

Märkström A 0,38 0,41 0,44

Bredd mm 960 1275 1275

Djup mm 690 690 690

Höjd mm 235 235 235

Vikt kg 27,0 33,0 33,0

DATA/UTEDELEN

Köldmedietyp HFC410A

Driftfyllning 6) kg 1,7 2,0 2,4

Ljudtrycksnivå/kyldrift 7) dB(A) 29 31 31

Anslutningsspänning V 230/1+N+PE/50 400/3+N+PE/50

Rekommenderad avsäkring A(t) 16 20 10

Bredd mm 790 940 940

Djup mm 285 340 340

Höjd mm 569 996 996

Vikt kg 42,0 68,0 71,0

Aggregat typ

PAW*/PACi Elite

U-100PE1E8A/1C U-125PE1E8A/1C U-140PE1E8A/1C EFFEKTDATA/SVENSKA PROCESS-

FÖRHÅLLANDEN

Kyleffekt 1) kW 3,3 – 11,2 3,3 – 12,5 3,3 – 13,4

varav temperatursänkningseffekt 1) kW 8,4 9,1 9,5

Effektbehov 1) kW 3,4 4,3 5,1

Energiklass 2) A++

Arbetsområde/innetemperatur °C 32 – 18

Arbetsområde/utetemperatur °C 46 – -15/-20 3)

DATA/INNEDELEN

Luftflöde/kyldrift 4) m³/s 0,500 0,567 0,583

Antal fläkthastigheter 3 3 3

Ljudtrycksnivå/kyldrift 5) dB(A) 35/37/42 36/40/46 37/41/47

Anslutningsspänning V 230/1+N+PE/50

Märkström A 0,67 0,86 0,91

Bredd mm 1590 1590 1590

Djup mm 690 690 690

Höjd mm 235 235 235

Vikt kg 40,0 40,0 40,0

DATA/UTEDELEN

Köldmedietyp HFC410A

Driftfyllning 6) kg 3,4 3,4 3,4

Ljudtrycksnivå/kyldrift 7) dB(A) 35 36 37

Anslutningsspänning V 400/3+N+PE/50

Rekommenderad avsäkring A(t) 13 13 13

(7)

Tillval

Utdelar

Benämning

Utedel

typ/storlek Artikelnummer Noteringar

Snö- och vindskydd U-50 PAW-WPH7

Förhindrar dels att utedelen blockeras av snö och dels att vinden blåser genom kon- densorn och skapar driftproblem vid låga utetemperaturer.

U-60 PAW-WPH9

U-71 U-100

PAW-WPH10 U-125

U-140 Droppfat inklusive elkabel och

utetermostat

Alla PAW-WTRAY

Förhindrar isbildning under utedelen på yt- tertak och eliminerar därmed risken för över- belastningen av taket på grund av isbild- ning vintertid. Termostaten slår till vid +3°C utetemperatur.

Droppfatet skall kopplas med slang till av- lopp inomhus (invändig/utvändig diameter 29/41 mm). Slangen skall vara försedd med värmekabel utomhus.

Stativ

Höjd = 400 mm

Alla PAW-GRDSTD40

Är utformat för att kombineras med dropp- fatet, men kan även användas utan dropp- fat.

(8)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :