Tegsnässkidan är mycket mer än en skidfabrik

Full text

(1)

www.tegsnas.com 1

U T G I V E N A V T E G S N Ä S S K I D A N

Tegsnässkidan är mycket mer

än en skidfabrik

(2)

FAKTA TEGSNÄSSKIDAN Grundades 1907 av Ludvig Jonsson och Vilhelm Nord.

1977 flyttade verksamheten till nya lokaler och bytte namn till Tegsnässkidan AB.

1996 tog Tomas Nilsson tillsam- mans med Håkan Bjurén över verksamheten.

1998 började Tegsnässkidan tillverkningen av strön.

År 2005 startade tillverkningen av specialemballage.

2008 skedde ett generationsskif- te. Jimmy och Benny Nilsson tog över efter sin far Tomas Nilsson.

Anställda: 14 Omsättning: 80 Mkr Fördelning: Skidor 5%, Strö 65%, hyvling och specialembal- lage 30%

Två produktionsenheter:

Tegsnäset och Vindeln Exportandel: 20 %

Vid fabriken i Tegsnäset produceras en stadig ström av träprodukter. Det handlar om torkströ, truckströ, bindströ, skidor och mycket annat. Tack vare en bred maskinpark klarar Tegsnässkidan en mängd olika specialuppdrag. Det tillsam- mans med kompetent personal gör att de flesta beställningar går att tillmötesgå, allt från torkströ till mer avancerade produkter samt specialemballage. Allt tillverkat av bra råvaror för bästa kvalitet.

Företagets största produkt är strön och underslag, vilka står för 65 procent av företagets omsättning. I fabriken i Tegsnäset produceras mellan 60 och 100 kubikmeter per dag. Eftersom Tegsnäset ligger nära Umeå, Norrlands nav när det gäller logistik, är transportmöjligheterna goda. Varorna fraktas ofta ut samma dag som kunden beställer dem och kan levereras på bara någon dags varsel. Hög service till kunderna är Tegsnäs- skidans styrka.

Tillverkningen av skidor på den lilla orten i Västerbotten startade redan 1907.

Idag säljs skidorna som tur- och jaktskidor eftersom de lämpar sig bra för skidåkning i ospårad terräng. Skidtill- verkningen utgör omkring fem procent av Tegsnässkidans verksamhet idag. Det är dock viktiga fem procent, enligt ägarna Jimmy och Benny Nilsson, som inte har tänkt släppa produktionen av det kultstämplade skidmärket.

Tegsnässkidans ambition är att även i fortsättningen vara en pålitlig tillverkare och leverantör till sina kunder, samtidigt som de breddar och utvecklar verksamheten vidare. Kvalitet och flexibilitet är företagets ledord.

Traditionell skidfabrik

i nya spår

Tegsnässkidan är mycket mer än en skidfabrik. Även om de hantverksmässigt tillverkade skidorna fortfarande har en stadig plats på marknaden för tur- och jaktskidor har företaget idag ett mycket bredare sortiment.

Tegsnäset 24, 922 95 Granö Tel: 0933-402 00, Fax: 0933-400 32 info@tegsnas.com, www.tegsnas.com

2 www.tegsnas.com

(3)

JIMMY NILSSON

Har varit anställd från: 2008 Områden: Försäljningschef Tel: 46 (0)70-525 48 24 Växel: +46 (0)933-402 00

E-post: jimmy.nilsson@tegsnas.com

ERIK NILSSON

Har varit anställd från: 2010 Områden: Tillverkningschef Specialemballagefabrik Tel: +46 (0)70-545 34 46 Växel: +46 (0)933-402 00 E-post: erik.nilsson@tegsnas.com

TOMAS NILSSON Har varit anställd från: 1996 Områden: Inköp

Tel: 46 (0)70-512 97 14 Växel: +46 (0)933-402 00 E-post: tomas@tegsnas.com BENNY NILSSON Har varit anställd från: 2008 Områden: Inköpschef Tel: +46 (0)70-302 52 17 Växel: +46 (0)933-402 00

E-post: benny.nilsson@tegsnas.com

Välkomna till oss!

(4)

4 www.tegsnas.com

Alla olika slags

Träförbru material

Truckströn, underslag, mellanlägg.

Används till Såg och Alumi- nium/Järn industrin. Ett bra komplement för emballering.

Truckströn, underslag, mellanlägg.

Används till Såg och Alumi- nium/Järn industrin Ett bra

4 www.tegsnas.com

(5)

www.tegsnas.com 5

knings-

Specialemballage, stuffnings material till containerhantering, hamnar etc.

Torkströn, Bindströn, kapade ämnen, används till sågindustrin samt pallindustrin.

Stakkäppar.

Stakkäppa

Torkströn som är på väg ut till ett av många sågverk.

Torkströn som är på väg ut till ett av många sågverk.

www.tegsnas.com 5

ar.

(6)

Vi erbjuder

Specialemballage

Vi

Sp

Specialemballage tillverkat för fordonsindustrin.

Specialpall.

6

(7)

Allt special emballage tillverkas enligt

kundens begäran.

7

(8)

Skida i genom- kärning, denna

med björk och hickorysula.

Skidorna tillverkas i 3 modeller i 7 olika längder i hel och halvfot.

Skidorna kan lackas enligt kundens önskemål med egna logotyper och färger.

Bengt Sigvardsson, har använt Tegsnässkidan i 40 år, även aktiv jägare.

8

(9)

Tegsnässkidan till verkas i 52 moment.

Tegsnässkidan

– det kloka valet

9

(10)

Svärdkapar Optimeringskapar

Fingerskarvar

Gnistsläckning

Telefon 036-39 66 90 • Fax 036-13 88 88 • info@sagspecialisten.se • www.sagspecialisten.se

SCA Timber

Erbjuder kompletta hel hets lösningar till kunder inom träindustri

och byggvaruhandel.

scatimber.com

*Enligt Finansbarometern 2010

Årets af färsbank * 2010 kan mer än bara af färer

Välkommen in till närmaste kontor, ring 0771-62 53 53 eller läs mer på seb.se/helaforetagaren

Rådgivning för både ditt företag, dina anställda

och din priva

tekonomi!

Tel: 0935-305 00 | www.nkltra.se

Sågade

& hyvlade trävaror

Björn Alfredsson, Tel: 0933-137 04, Mobil: 070-3312105 www.tectel.se – Specialist på el- och

styr installationer – Tectel AB är specialiserad på el- och styrinstallationer för träindustrin och har bred och hög teknisk kompetens för installation, byggnation och service som bidrar till en effektivare produktion. För mer information kontakta:

Hur du än vrider och vänder, har vi alltid en lösning.

Tack vare ett brett tjänsteutbud och våra 20 000 medarbetare på 250 orter är vi på Samhall bra på många saker.

Det kan röra sig om allt från jobben du inte har tid att göra, till jobben ingen annan kan göra.

Och genom Samhall-metoden, som bland annat innehåller vår unika för-

måga på att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag, får alla, oavsett funktions- nedsättning, använda sina starka sidor.

Alltid.

Vill du veta mer om vad det kan betyda för ditt företag ska du gå in på samhall.se.

Välkommen.

10 www.tegsnas.com

(11)

Skandinavien har alltid producerat sågade trävaror av högsta kvalitet.

Nordlignum har under många år varit den naturliga länken mellan producenter och deras kunder för trävaror runt om i världen.

Nordlignum tillsammans med våra producenter och deras goda rå vara växer fortfarande starkt.

Box 172 • 901 04 Umeå • Fax 090-17 14 29 Tel. 090-17 14 00 • www.nordlignum.se

STILL

GROWING STRONG

.,9=0=g9(2<5+,96*/7(9;5,9:/,3;f*2(5+,:,9=0*, Nordlignum Shipping opererar ett antal långtids- och korttids- chartrade fartyg av Lo/Lo-typ. Samtliga fartyg är ”fully timber fitted”.

;033:(44(5:4,+=g9(+6;;,9)63(.

När- och fjärrtransporter av Sågade trävaror - Biobränslen - Partigods. Daglig trafik till och från Mälardalsregionen.

Kontakta oss för mer information, Tel. 090-17 14 00

Tel. 090-17 14 20 | www.nordprotekt.seDet har skrivits mycket om Tegsnäs- skidan under årens lopp företaget startades 1907 så mycket har hänt i företaget under dess 104 åriga resa.

När jag och Håkan Bjurén köpte företaget 1996 så var affärsidén att leva på skidtillverkning och lite träförädling på sidan om. Men verkligen blev en annan, med snöfattiga vintrar och en liten skidmarknad. Vi började med

legotillverkning av byggnads- detaljer för Japanska marknaden åt dåvarande Graningeverken samtidigt som vi investerade i bättre maskiner när vi hade råd till detta. När detta tog slut började vi tillverka säng ribbor till olika kunder. Av en tillfällig het fick vi en förfrågan om vi kunde tillverka strön till ett sågverk, vi saknade rätt slags maskiner men på något sätt ordnades den första leveransen i rätt tid. En enklare marknadsanalys gjordes som konstaterade att det fanns ett behov av tillverkare på dessa produkter. Vi producerade så ett par år med enklare utrustning och fick fler och fler kunder.

2003 kände vi oss mogna att göra en större investering med en helt ny linje för tillverkning av strön i alla modeller efter detta ökade volymen mycket

snabbt, både inom Sverige och på export. 2005 köptes ytterligare en fabrik i Vindeln ca 15 km från Tegsnäset,där tillverkas specialemballage i olika modeller, det mesta råmaterialet produceras i Tegsnäset och körs över för hopspikning i Vindeln. 2007 investera- des i ny datakap och kringutrustning.

Utöver strön och specialemballage produceras byggnadsvirke, reglar, paneler och listverk.

Generationsväxling

2008 såldes företaget till mina söner Jimmy och Benny, jag jobbar kvar till och från och Håkan finns kvar som en resurs när det behövs. Företaget klarade finanskrisen bra och ytterligare investeringar i maskiner och lokaler har gjorts efter övertagandet. Generations- växlingen har gått mycket bra.

”Aldrig sämre än delad etta”

Några råd vill man alltid ge efter dessa år, Ekonomin, se alltid till att ha bra likviditet och helst inga lån. Kompetent personal med låg personalomsättning.

Kvalitén måste hållas, oavsett om det avser produkterna eller leveranstider, man måste vara beredd att offra en hel del fritid. Försöka att hänga med i teknikutvecklingen. Allt detta har Tegsnässkidan i dag och kommer att ha det i framtiden. Ibland har man fått frågan vilken målsättning man har haft för företaget, jag har sagt att vi skall aldrig vara sämre än delad etta på det vi gör.

Tegsnässkidan idag

www.tegsnas.com 11

(12)

Vi transporterar för Tegsnässkidan

Lillsele 10 • 922 95 Granö • Tel/Fax: 0933-440 29 Mobil: 070-349 29 50 • www.lillseletransport.com

Vi transporterar till och från Tegsnässkidan AB.

Gävle Dala området samt Skåne och Småland varje vecka.

Åkeriet har 8 långtradare som trafikerar dessa sträckor.

Företaget har 14 anställda och omsätter cirka 20 milj per år.

www.roxx.se Tryck: Printfabriken, 2011

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :