HUDDIG INF O. Besök på MaskinExpo 2011

Full text

(1)

HUDDIG INF O NR 1 2011

Besök på MaskinExpo 2011

Ny återförsäljare i södra och västra Sverige Tryggare arbetsmiljö med TMA-skydd

Ny miljöanpassad smörjmedelsserie

(2)

Huddig Info produceras av Huddig Marknadsavdelning i samarbete med AL Reklam, Hudiksvall. Tryck: Print One, Halmstad.

Tidningen distribueras gratis till Huddigägare och andra intresserade. Hör av er med ev förfrågningar, tips etc till Huddig AB, Marknadsavdelningen, Box 1054, SE - 824 12 Hudiksvall. Tel: +46 (0)650 375 00. Fax +46 (0)650 375 76.

Omslagsbild: Huddigs mässmonter på MaskinExpo vid Barkarby flygfält maj 2011. Foto: AL Reklam.

Vi kan glädja oss åt att den positiva utvecklingen som vi såg på marknaden under 2010 har förstärkts ytterligare under första delen av 2011. Efterfrågan är hög på våra produkter, vilket visar att ”konceptet”

grävlastare hävdar sig bra i vår bransch. Vår marknadsandel i Sverige ökar stadigt, dess- utom intensifierar vi vår satsning för att nå ökade volymer på exportförsäljning.

Vi gör nu flera olika aktiviteter i vår sats- ning på exporten. Vi har t ex redan anställt en exportchef som kommer att börja efter semestern. Det innebär att övriga resurser på marknadsavdelningen i en allt högre grad kan fokusera på den svenska markna- den, med våra återförsäljare och användar- na av våra produkter i centrum.

En intressant förändring som har trätt i kraft under våren är etableringen av en ny åter-

försäljare på väst och syd - Grävlastar- bolaget AB. Jag vill passa på att välkomna företaget, med Håkan Bårring i spetsen, som vår nya representant. Håkan har dess- utom två erfarna Huddig-representanter vid sin sida, Sven-Olof Svensson och Andreas Magnuros.

Som tidigare sagts så har våren varit både positiv och intensiv. I slutet på maj var det åter igen dags för den årliga höjdpunkten - MaskinExpo. Vi kunde än en gång visa upp resultatet av vårt arbete med produkt- utveckling. Vi hade bland annat en maskin utrustad med, och godkänd för, TMA-skydd.

Vi visade också upp en ny serie med miljö- anpassade smörjmedel – Huddig Eco Power Lube.

Jag vill passa på att önska Er alla en solig och skön sommar!

VD h ar o rD Et

Grävlastarbolaget AB är ett helt nystar- tat bolag. Trots det har företaget massor av rutin av att sälja Huddig grävlastare. Främst genom de båda säljarna Sven-Olof Svensson och Andreas Magnuros. De är båda sedan tidigare väl kända ansikten i entreprenadbranschen.

Sven-Olov, som jobbar på distriktet från Hallandsåsen i söder till Orust i norr, har sålt Huddig sedan 2003. Sven-Olov utgår från sitt säljkontor i Partille utanför Göteborg. Andreas, han kommer i första hand att bearbeta kunderna i Skåne. Andreas har sålt Huddig sedan 2005 och har sitt säljkontor i Staffanstorp.

låNg erfAreNheT

Ägare och VD i Grävlastarbolaget är Håkan Bårring. Han har bl a en lång erfarenhet som försäljningschef i Sverige på Mercedes- Benz lastbilar mellan 1996 t o m 2006. Efter det var han med och startade finans-

bolaget Finans Nord AB. Ett företag som snabbt växte till 23 anställda, med kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm. Den 1 maj sadlade Håkan om och lämnade finans- branschen för att åter igen ge sig i kast med entreprenadbranschen.

vi koMMer ATT lyfTA förSäljNiNgeN – Det här kommer att bli en härlig utmaning för oss, berättar Håkan entusiastiskt. Vi har rätt personal och en produkt som står i sär- klass. Jag garanterar att vi kommer att lyfta försäljningen av Huddig i södra och västra Sverige rejält.

– Fr o m den 1 augusti öppnar vi dess- utom vårt nya huvudkontor i Ängelholm. Där kommer vi att kunna demonstrera och visa både nya och begagnade maskiner. Vi ska se till att vi är det självklara alternativet för alla kunder som tänker grävlastare, avslutar Håkan Bårring.

Fr o m den 1 maj 2011 är Grävlastarbolaget ny återförsäljare av Huddigs produkter och tillbe- hör på södra och västra Sverige. Bolaget kommer att ha säljkontor på tre orter, i Ängelholm, Staffanstorp och Göteborg.

vD för grävlastarbolaget är håkan Bårring.

gräVlastarBolagEt aB är ny åtErförsäljarE aV huDDig

”Vi kommer att lyfta försäljningen av Huddig i södra och västra Sverige rejält !”

HUDDIG EQUIPMENT

Lars Lindahl VD

Huddig har under våren introducerat ett nytt sortiment av skopor.

Stor hänsyn har tagits till kundernas önskemål och behov då det nya sortimentet har tagits fram.

Huddig har under våren tagit fram ett helt nytt koncept på skopor. Det består av planerings- skopa i tre bredder, en frontskopa, två snöskopor, fyra grävskopor (med eller utan tänder), en tjälrivare och till sist en asfaltskärare. Hela sortimentet presenteras i den nya foldern Huddig

Equipment.

Vid utvecklingen av de nya skoporna har särskilt stor hänsyn tagits till de önskemål som framkommit från kunderna.

Skoporna är tillverkade enligt dessa önskemål för att tillgodose kundernas behov.

Det nya sortimentet av skopor presenteras i foldern huddig equipment. för ytterligare information kontakta någon av huddigs återförsäljare.

nyhEtEr från EftErMarknaD

Personalen i Grävlastarbolaget består idag av; (fr v) Sven-Olov Svensson, Håkan Bårring och Andreas Magnuros.

(3)

Huddig Info produceras av Huddig Marknadsavdelning i samarbete med AL Reklam, Hudiksvall. Tryck: Print One, Halmstad.

Tidningen distribueras gratis till Huddigägare och andra intresserade. Hör av er med ev förfrågningar, tips etc till Huddig AB, Marknadsavdelningen, Box 1054, SE - 824 12 Hudiksvall. Tel: +46 (0)650 375 00. Fax +46 (0)650 375 76.

Omslagsbild: Huddigs mässmonter på MaskinExpo vid Barkarby flygfält maj 2011. Foto: AL Reklam.

Vi kan glädja oss åt att den positiva utvecklingen som vi såg på marknaden under 2010 har förstärkts ytterligare under första delen av 2011. Efterfrågan är hög på våra produkter, vilket visar att ”konceptet”

grävlastare hävdar sig bra i vår bransch. Vår marknadsandel i Sverige ökar stadigt, dess- utom intensifierar vi vår satsning för att nå ökade volymer på exportförsäljning.

Vi gör nu flera olika aktiviteter i vår sats- ning på exporten. Vi har t ex redan anställt en exportchef som kommer att börja efter semestern. Det innebär att övriga resurser på marknadsavdelningen i en allt högre grad kan fokusera på den svenska markna- den, med våra återförsäljare och användar- na av våra produkter i centrum.

En intressant förändring som har trätt i kraft under våren är etableringen av en ny åter-

försäljare på väst och syd - Grävlastar- bolaget AB. Jag vill passa på att välkomna företaget, med Håkan Bårring i spetsen, som vår nya representant. Håkan har dess- utom två erfarna Huddig-representanter vid sin sida, Sven-Olof Svensson och Andreas Magnuros.

Som tidigare sagts så har våren varit både positiv och intensiv. I slutet på maj var det åter igen dags för den årliga höjdpunkten - MaskinExpo. Vi kunde än en gång visa upp resultatet av vårt arbete med produkt- utveckling. Vi hade bland annat en maskin utrustad med, och godkänd för, TMA-skydd.

Vi visade också upp en ny serie med miljö- anpassade smörjmedel – Huddig Eco Power Lube.

Jag vill passa på att önska Er alla en solig och skön sommar!

VD h ar o rD Et

Grävlastarbolaget AB är ett helt nystar- tat bolag. Trots det har företaget massor av rutin av att sälja Huddig grävlastare.

Främst genom de båda säljarna Sven-Olof Svensson och Andreas Magnuros. De är båda sedan tidigare väl kända ansikten i entreprenadbranschen.

Sven-Olov, som jobbar på distriktet från Hallandsåsen i söder till Orust i norr, har sålt Huddig sedan 2003. Sven-Olov utgår från sitt säljkontor i Partille utanför Göteborg.

Andreas, han kommer i första hand att bearbeta kunderna i Skåne. Andreas har sålt Huddig sedan 2005 och har sitt säljkontor i Staffanstorp.

låNg erfAreNheT

Ägare och VD i Grävlastarbolaget är Håkan Bårring. Han har bl a en lång erfarenhet som försäljningschef i Sverige på Mercedes- Benz lastbilar mellan 1996 t o m 2006.

Efter det var han med och startade finans-

bolaget Finans Nord AB. Ett företag som snabbt växte till 23 anställda, med kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm. Den 1 maj sadlade Håkan om och lämnade finans- branschen för att åter igen ge sig i kast med entreprenadbranschen.

vi koMMer ATT lyfTA förSäljNiNgeN – Det här kommer att bli en härlig utmaning för oss, berättar Håkan entusiastiskt. Vi har rätt personal och en produkt som står i sär- klass. Jag garanterar att vi kommer att lyfta försäljningen av Huddig i södra och västra Sverige rejält.

– Fr o m den 1 augusti öppnar vi dess- utom vårt nya huvudkontor i Ängelholm.

Där kommer vi att kunna demonstrera och visa både nya och begagnade maskiner. Vi ska se till att vi är det självklara alternativet för alla kunder som tänker grävlastare, avslutar Håkan Bårring.

Fr o m den 1 maj 2011 är Grävlastarbolaget ny återförsäljare av Huddigs produkter och tillbe- hör på södra och västra Sverige. Bolaget kommer att ha säljkontor på tre orter, i Ängelholm, Staffanstorp och Göteborg.

vD för grävlastarbolaget är håkan Bårring.

gräVlastarBolagEt aB är ny åtErförsäljarE aV huDDig

”Vi kommer att lyfta försäljningen av Huddig i södra och västra Sverige rejält !”

HUDDIG EQUIPMENT

Lars Lindahl VD

Huddig har under våren introducerat ett nytt sortiment av skopor.

Stor hänsyn har tagits till kundernas önskemål och behov då det nya sortimentet har tagits fram.

Huddig har under våren tagit fram ett helt nytt koncept på skopor. Det består av planerings- skopa i tre bredder, en frontskopa, två snöskopor, fyra grävskopor (med eller utan tänder), en tjälrivare och till sist en asfaltskärare. Hela sortimentet presenteras i den nya foldern Huddig

Equipment.

Vid utvecklingen av de nya skoporna har särskilt stor hänsyn tagits till de önskemål som framkommit från kunderna.

Skoporna är tillverkade enligt dessa önskemål för att tillgodose kundernas behov.

Det nya sortimentet av skopor presenteras i foldern huddig equipment. för ytterligare information kontakta någon av huddigs återförsäljare.

nyhEtEr från EftErMarknaD

Personalen i Grävlastarbolaget består idag av; (fr v) Sven-Olov Svensson, Håkan Bårring och Andreas Magnuros.

(4)

MaskinExpo arrangerades i år på Barkarby flygfält mellan den 19 och 21 maj. Intresset för mässan var rekordstort och över 32 000 besökare räknades in under mässans tre dagar.

få NyheTer - MeN eN värlDSpreMiär!

Huddig satsade stort på mässsan och med- verkade med en monter som bl a inrymde tre st ”Huddigar”. En 1060B, en 1260B och en ”Muddy Mary” (som är en 1260B med banddrift). Några större nyheter rent pro- duktmässig fanns inte med, men ett intres- sant tillbehör blev det ändå världspremiär för. Det var det nya TMA-skyddet SafeStop 180. Det hade precis blivit godkänt av

Svenska Trafikverket och säljs därför nu som ett tillbehör av Huddigs återförsäljare.

STorT iNTreSSe i MoNTerN

– Det märks att det är bra fart i branschen, för det här är helt klart den bästa mässan i Sverige på många år, berättar Pär Eriksson, marknadschef, Huddig. Vi visar inte så många nyheter i montern, men trots det så är det alltid fullt med folk här. Det är nuva- rande och blivande kunder, en del konkur- renter och sedan många nyfikna som helt enkelt fascineras av hur man kan skära korv i tunna skivor med hjälp av radiostyrningen och den exakta hydrauliken på en Huddig 1060B.

– Det är även ett mycket stort intresse för vår världsnyhet TMS-skyddet SafeStop 180.

Vi har faktiskt redan sålt den demomaskin

rEportagE från MaskinExpo 2011

När Maskinexpo anordnades för sista gången på Barkarby flygfält blev det med nya rekord- siffror. Totalt var det hela 32 114 personer som besökte mässan under tre dagar. huddig fanns på plats tillsammans med över 580 andra utställare.

Marknadschef på huddig AB, pär eriksson, var mycket nöjd med besökstillströmningen till huddigs monter under mässdagarna.

konsekvenserna skulle kunna bli förödande om en schaktmaskin går på en granat med för hård kraft. ” Då dör troligtvis den som kör”, säger Mikael Nygren, ammunitionsröjare.

johan Malmqvist, huddig visade prov på stor skicklighet då han med hjälp av radiostyrningen på sin huddig 1060 servade besökarna både öl och korvmackor.

som vi har med här på mässan, inkl TMA- skyddet, till en entreprenör som skall köra för PEAB, berättar en nöjd Pär Eriksson.

låNgvägA gäSTer

För Huddig är MaskinExpo en viktig del i arbetet med att vårda sina kundrelationer.

Då finns det möjlighet att under några intensiva dagar träffa både återförsäljare och användarna av maskinerna.

– Stämningen i montern är närmast familjär och det märks att många av besö- karna återkommer år efter år. Skillnaden mot för tidigare är att det blir fler och fler utländska besökare. I år fanns det t ex så långväga kunder som från Ryssland här för att titta på våra maskiner, berättar Pär Eriksson avslutningsvis.

stort intrEssE för huDDig på Maskin- Expo

Många besökare i huddigs monter imponerades över att man med en huddig 1060 kan skära korv, breda mackor och till och med öppna och servera öl.

MaskinExpo 2011 MaskinExpo 2011

(5)

MaskinExpo arrangerades i år på Barkarby flygfält mellan den 19 och 21 maj. Intresset för mässan var rekordstort och över 32 000 besökare räknades in under mässans tre dagar.

få NyheTer - MeN eN värlDSpreMiär!

Huddig satsade stort på mässsan och med- verkade med en monter som bl a inrymde tre st ”Huddigar”. En 1060B, en 1260B och en ”Muddy Mary” (som är en 1260B med banddrift). Några större nyheter rent pro- duktmässig fanns inte med, men ett intres- sant tillbehör blev det ändå världspremiär för. Det var det nya TMA-skyddet SafeStop 180. Det hade precis blivit godkänt av

Svenska Trafikverket och säljs därför nu som ett tillbehör av Huddigs återförsäljare.

STorT iNTreSSe i MoNTerN

– Det märks att det är bra fart i branschen, för det här är helt klart den bästa mässan i Sverige på många år, berättar Pär Eriksson, marknadschef, Huddig. Vi visar inte så många nyheter i montern, men trots det så är det alltid fullt med folk här. Det är nuva- rande och blivande kunder, en del konkur- renter och sedan många nyfikna som helt enkelt fascineras av hur man kan skära korv i tunna skivor med hjälp av radiostyrningen och den exakta hydrauliken på en Huddig 1060B.

– Det är även ett mycket stort intresse för vår världsnyhet TMS-skyddet SafeStop 180.

Vi har faktiskt redan sålt den demomaskin

rEportagE från MaskinExpo 2011

När Maskinexpo anordnades för sista gången på Barkarby flygfält blev det med nya rekord- siffror. Totalt var det hela 32 114 personer som besökte mässan under tre dagar. huddig fanns på plats tillsammans med över 580 andra utställare.

Marknadschef på huddig AB, pär eriksson, var mycket nöjd med besökstillströmningen till huddigs monter under mässdagarna.

konsekvenserna skulle kunna bli förödande om en schaktmaskin går på en granat med för hård kraft. ” Då dör troligtvis den som kör”, säger Mikael Nygren, ammunitionsröjare.

johan Malmqvist, huddig visade prov på stor skicklighet då han med hjälp av radiostyrningen på sin huddig 1060 servade besökarna både öl och korvmackor.

som vi har med här på mässan, inkl TMA- skyddet, till en entreprenör som skall köra för PEAB, berättar en nöjd Pär Eriksson.

låNgvägA gäSTer

För Huddig är MaskinExpo en viktig del i arbetet med att vårda sina kundrelationer.

Då finns det möjlighet att under några intensiva dagar träffa både återförsäljare och användarna av maskinerna.

– Stämningen i montern är närmast familjär och det märks att många av besö- karna återkommer år efter år. Skillnaden mot för tidigare är att det blir fler och fler utländska besökare. I år fanns det t ex så långväga kunder som från Ryssland här för att titta på våra maskiner, berättar Pär Eriksson avslutningsvis.

stort intrEssE för huDDig på Maskin- Expo

Många besökare i huddigs monter imponerades över att man med en huddig 1060 kan skära korv, breda mackor och till och med öppna och servera öl.

MaskinExpo 2011 MaskinExpo 2011

(6)

tryggarE arBEtsMiljö MED tMa

nya grEpp på nätEt!

trE röstEr från Mässan

TMA (Truck mounted attenuator)-skyddet är testat enligt den amerikansk standardarden NCHRP 350 och är tillåtet av Trafikverket att användas på det statliga vägnätet.

– TMA-skyddet ger våra kunder en tryggare arbets- miljö och möjligheten att minska sina arbetskostna- der. Utan TMA-skydd måste en följebil följa med när en Huddig grävlastare jobbar vid vägkanten. Med TMA-skyddet sparar kunden både tid och pengar.

Värdefull tid som kan läggas på andra jobb, berättar marknadschef Pär Eriksson på Huddig AB.

MAxiMAlT SkyDD

TMS-skyddet TMA SafeStop 180 är framtaget för att erbjuda maximalt skydd för både chaufför och på- körande fordon. Huddigs kunder kan beställa TMA- skyddet och få det monterat via närmaste Huddig- återförsäljare.

”Vi jobbar aktivt för att erbjuda tryggare arbetsmiljöer för våra kunder och är glada att vi äntligen kan erbjuda TMA-skyddet som stöd- jer vår målsättning perfekt, säger Pär Eriksson.”

TMA-skyddet har genomgått fullskaletester där man kört in i påkörningsskyddet med en 2 000 kg tung pickup i 100 km/h. Man testar skydden genom påkör- ning rakt bakifrån i centrum, rakt bakifrån med offset från centrumlinje samt med en sned vinkelpåkörning.

Systemet är testat och godkänt enligt NCHRP 350 TL3 (100 km/h) och även NCHRP 350 TL2 (70 km/h) då skyddet är ihopfällt i transportläge. För montage på grävlastare är dessa egenskaper betydelsefulla då fordonet och chauffören skyddas från påkörning även vid transport till och från arbetsplatsen.

SveNSkTillverkAT

Ett TMA-skydd ska monteras på fordonet enligt tillver- karens anvisningar. Systemet byggs ihop av ATA Bygg- och Markprodukter AB med eget framtaget elektro- nik- och hydraulsystem. Endast högkvalitativa kompo- nenter används vilket ger en hög tillförlitlighet och låg driftskostnad.

– Vi vill visa att Huddig har attityd och en positiv anda som smittar. Internet blir en allt viktigare kanal för att möta våra kunder och för oss är det självklart att webbsidan ska spegla känslan i företaget. Responsen på den nya webbsidan och våra övriga nät- satsningar har varit väldigt bra. Fler och fler gillar vår Facebook-sida, vilket vi är glada för, berättar marknadschef Pär Eriksson.

På Huddigs nya webbsida är produkterna och olika arbetsmoment i fokus och man har också gett plats för nyheter och repor- tage. Det är lätt att hitta information om Huddigs verksamhet och servicenätet finns kvar som tidigare. I nästa fas planeras fler funktioner och en utveckling av webb- shoppen.

varför kom du hit?

– För att se Huddigs 1060 och träffa säljare efter- som att jag precis gjort lite affärer med dem.

intressantast i huddigs monter?

– Intressantast är nog de nya krockkudden (TMA- skyddet), vilka jag tycker är väldigt bra!

varför huddig?

– Hytten är rymlig, framkomligheten är bra och framförallt så är det en stark och stabil gravare.

varför kom du hit? – För att jag är Huddig- ägare och ville därför träffa personalen och få en bild av dem istället för att bara ”känna” varan- dra genom telefonen. intressantast i huddigs monter?

– Maskinerna och tillbe- hören är intressanta, men framförallt personalen är intressant att träffa. varför huddig?

– För att det är den optimala maskinen för kabel och linjebyggnad, vilket jag jobbar mycket med.

varför kom du hit? – För att jag använder mig av Huddigs maskiner och utrustning när jag arbetar på järnvägen. intressantast i huddigs monter?

– Ja… allt inom utveck- lingen av dessa maskiner är väldigt intressant. varför huddig? – För att den är allsidig,

förflyttar sig snabbt och kan hålla sig med jobb året runt. Sen är det den enda maskinen jag använt under mina år i branschen.

Mats lagerkvist Mattes Entreprenad Vallentuna

rune larsson R.L.Gräv Vikingstad

jim Beidegårdh Beidegårdhs Alltjänst Mjölby

intresset var stort på Maskinexpo när huddig visade upp det nya TMA- skyddet SafeStop 180. efter ett god- kännande från Svenska Trafikverket i maj 2011 får skyddet användas på på huddig 1260B.

huddigs nya webbsida, facebook-sida och youTube- kanal lanserades i sam- band med Sveriges största maskinmässa Maskinexpo i Stockholm. huddig lägger nu större fokus på digitala kana- ler och satsar på en utökad närvaro på internet.

TMA SafeStop 180 är framtaget för att erbjuda maximalt skydd för både chaufför och påkörande fordon.

MaskinExpo 2011 MaskinExpo 2011

Samtidigt som webbsidan lanserades drog Huddig i gång en tävling där en Huddig- upplevelse är första pris. Alla som filmar en Huddig i arbete och skickar filmklippet via länken på webbsidan, deltar i tävlingen.

Film är viktigt för oss på Huddig. När man ser filmer från verkliga situatio- ner slås man av hur mångsidiga våra maskiner är och vad de kan göra.”

Filmerna är inspirerande både för oss på företaget och för de som arbetar med våra grävlastare. Det har kommit in filmklipp redan nu och vi uppmanar så många som möjligt att skicka in sina bidrag. Tävlingen pågår till 30 november 2011.

Besök oss på: www.huddig.se

Facebook: www.facebook.com/huddig YouTube: www.youtube.com/huddig

Huddigs nya TMA-skydd har genomgått fullskaletester där man bl a kört in i påkörningsskyddet i 100 km/h med en pickup som vägde 2 ton.

(7)

tryggarE arBEtsMiljö MED tMa

nya grEpp på nätEt!

trE röstEr från Mässan

TMA (Truck mounted attenuator)-skyddet är testat enligt den amerikansk standardarden NCHRP 350 och är tillåtet av Trafikverket att användas på det statliga vägnätet.

– TMA-skyddet ger våra kunder en tryggare arbets- miljö och möjligheten att minska sina arbetskostna- der. Utan TMA-skydd måste en följebil följa med när en Huddig grävlastare jobbar vid vägkanten. Med TMA-skyddet sparar kunden både tid och pengar.

Värdefull tid som kan läggas på andra jobb, berättar marknadschef Pär Eriksson på Huddig AB.

MAxiMAlT SkyDD

TMS-skyddet TMA SafeStop 180 är framtaget för att erbjuda maximalt skydd för både chaufför och på- körande fordon. Huddigs kunder kan beställa TMA- skyddet och få det monterat via närmaste Huddig- återförsäljare.

”Vi jobbar aktivt för att erbjuda tryggare arbetsmiljöer för våra kunder och är glada att vi äntligen kan erbjuda TMA-skyddet som stöd- jer vår målsättning perfekt, säger Pär Eriksson.”

TMA-skyddet har genomgått fullskaletester där man kört in i påkörningsskyddet med en 2 000 kg tung pickup i 100 km/h. Man testar skydden genom påkör- ning rakt bakifrån i centrum, rakt bakifrån med offset från centrumlinje samt med en sned vinkelpåkörning.

Systemet är testat och godkänt enligt NCHRP 350 TL3 (100 km/h) och även NCHRP 350 TL2 (70 km/h) då skyddet är ihopfällt i transportläge. För montage på grävlastare är dessa egenskaper betydelsefulla då fordonet och chauffören skyddas från påkörning även vid transport till och från arbetsplatsen.

SveNSkTillverkAT

Ett TMA-skydd ska monteras på fordonet enligt tillver- karens anvisningar. Systemet byggs ihop av ATA Bygg- och Markprodukter AB med eget framtaget elektro- nik- och hydraulsystem. Endast högkvalitativa kompo- nenter används vilket ger en hög tillförlitlighet och låg driftskostnad.

– Vi vill visa att Huddig har attityd och en positiv anda som smittar. Internet blir en allt viktigare kanal för att möta våra kunder och för oss är det självklart att webbsidan ska spegla känslan i företaget. Responsen på den nya webbsidan och våra övriga nät- satsningar har varit väldigt bra. Fler och fler gillar vår Facebook-sida, vilket vi är glada för, berättar marknadschef Pär Eriksson.

På Huddigs nya webbsida är produkterna och olika arbetsmoment i fokus och man har också gett plats för nyheter och repor- tage. Det är lätt att hitta information om Huddigs verksamhet och servicenätet finns kvar som tidigare. I nästa fas planeras fler funktioner och en utveckling av webb- shoppen.

varför kom du hit?

– För att se Huddigs 1060 och träffa säljare efter- som att jag precis gjort lite affärer med dem.

intressantast i huddigs monter?

– Intressantast är nog de nya krockkudden (TMA- skyddet), vilka jag tycker är väldigt bra!

varför huddig?

– Hytten är rymlig, framkomligheten är bra och framförallt så är det en stark och stabil gravare.

varför kom du hit?

– För att jag är Huddig- ägare och ville därför träffa personalen och få en bild av dem istället för att bara ”känna” varan- dra genom telefonen.

intressantast i huddigs monter?

– Maskinerna och tillbe- hören är intressanta, men framförallt personalen är intressant att träffa.

varför huddig?

– För att det är den optimala maskinen för kabel och linjebyggnad, vilket jag jobbar mycket med.

varför kom du hit?

– För att jag använder mig av Huddigs maskiner och utrustning när jag arbetar på järnvägen.

intressantast i huddigs monter?

– Ja… allt inom utveck- lingen av dessa maskiner är väldigt intressant.

varför huddig?

– För att den är allsidig,

förflyttar sig snabbt och kan hålla sig med jobb året runt. Sen är det den enda maskinen jag använt under mina år i branschen.

Mats lagerkvist Mattes Entreprenad Vallentuna

rune larsson R.L.Gräv Vikingstad

jim Beidegårdh Beidegårdhs Alltjänst Mjölby

intresset var stort på Maskinexpo när huddig visade upp det nya TMA- skyddet SafeStop 180. efter ett god- kännande från Svenska Trafikverket i maj 2011 får skyddet användas på på huddig 1260B.

huddigs nya webbsida, facebook-sida och youTube- kanal lanserades i sam- band med Sveriges största maskinmässa Maskinexpo i Stockholm. huddig lägger nu större fokus på digitala kana- ler och satsar på en utökad närvaro på internet.

TMA SafeStop 180 är framtaget för att erbjuda maximalt skydd för både chaufför och påkörande fordon.

MaskinExpo 2011 MaskinExpo 2011

Samtidigt som webbsidan lanserades drog Huddig i gång en tävling där en Huddig- upplevelse är första pris. Alla som filmar en Huddig i arbete och skickar filmklippet via länken på webbsidan, deltar i tävlingen.

Film är viktigt för oss på Huddig. När man ser filmer från verkliga situatio- ner slås man av hur mångsidiga våra maskiner är och vad de kan göra.”

Filmerna är inspirerande både för oss på företaget och för de som arbetar med våra grävlastare. Det har kommit in filmklipp redan nu och vi uppmanar så många som möjligt att skicka in sina bidrag. Tävlingen pågår till 30 november 2011.

Besök oss på: www.huddig.se

Facebook: www.facebook.com/huddig YouTube: www.youtube.com/huddig

Huddigs nya TMA-skydd har genomgått fullskaletester där man bl a kört in i påkörningsskyddet i 100 km/h med en pickup som vägde 2 ton.

(8)

förSäkrA Dig oM eTT egeT exeMplAr Av huDDig iNfo!

Namn ...

Adress ...

Postadress ...

Kupongen insändes till Huddig AB Marknadsavdelningen, Box 1054 SE- 824 12 Hudiksvall q Adressändring q Fritt abonnemang

"

huDDig satsar på grEEn MachinE!

huddig AB har tagit fram en ny miljöanpassad smörjmedelsserie, huDDig eCo poWer luBe.

Dessa smörjmedel medger högsta driftsprestanda och miljöanpassning.

Huddig AB har tagit fram en ny miljöanpas- sad smörjmedelesserie HUDDIG ECO POWER LUBE. Det har resulterat i att Huddigs gräv- lastare fått märkningen GREENMACHINE®.

Märkningen innebär att man uppfyller de absolut högst ställda standarderna avse- ende så väl nationella som internationella miljöcertifieringar och att man dessutom uppfyller de absolut högst ställda kraven avseende prestanda.

”Vi på Huddig är stolta över att kunna erbjuda HUDDIG ECO POWER LUBE till våra kunder. Vi blir först i världen att lansera grävlastare som kör GREENMACHINE®- konceptet. Smörjmedlen inom konceptet passar för hydraulik, motorer, växellådor, drivlinor och fettpunkter. Samtliga med högsta drifts- och miljöprestanda, berät- tar servicemarknadschef Lars Sverin på Huddig AB.”

Serien är nästa generations högpreste- rande, energieffektiva och miljöanpassade smörjmedel som bidrar till lägre koldioxid- utsläpp och uppfyller gällande och kom- mande krav på miljöanpassning. Vidare medges flera ekonomiska fördelar såsom lägre energiåtgång för att starta och behålla ett momen, samt längre livslängd med färre oljebyten.

T MeD pANSA

Samtidigt med smörjmedelsserien lanseras också ett online-baserat smörjhanterings- program, ECO POWER LUBE PMT Tool. Verk- tyget kan användas via mobiltelefonen eller datorn. Verktyget hjälper till att planera kommande service- och underhållsarbeten över en maskins hela livscykel. Användaren

får uppdaterad information om smörjnings- och underhållscheman samt schemalagd service för sin maskin.

– Genom att lansera HUDDIG ECO POWER LUBE gör vi på Huddig ett prak- tiskt och genomtänkt miljöval. Huddigan- vändare får bränslebesparande effekter, energieffektivitet och längre livslängd på sina maskiner. Smörjmedlet kan användas

i alla våra maskiner, både gamla och nya modeller, berättar Lars Sverin, servicemark- nadschef, Huddig.

Huddigs nya smörjmedel är snabbt bio- logiskt nedbrytbara med minimal toxicitet och är baserade på syntestiskt mättade estrar som produktbas. GREENMACHINE® är ett registrerat varumärke tillhörande PANOLIN AG.

På MaskinExpo presenterade Huddig sin satsning på miljöanpassade smörjmedel.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :