Utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen

Download (0)

Full text

(1)

,

Se ifyllningsanvisningarna.

Du gör lämpligen din ansökan via www.yhansokan.fi

BLANKETT FÖR GEMENSAM ANSÖKAN TILL YRKESHÖGSKOLORNAS VUXENUTBILDNING 201

Utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen

01 Yrkeshögskola (ansökningsbyrån fyller i) 02 Sökandenummer (ansökningsbyrån fyller i)

03 Efternamn

04 Förnamn (strecka under tilltalsnamnet) 05 Adress

06 Postnummer 07 Postanstalt 08 Land

09 Mobiltelefonnummer 10 Annat telefonnummer

11 Hemkommun 12 E-postadress

16 Modersmål 17 Skolbildningsspråk

15 Medborgaskap

13 Personbeteckning 14 Kön

1 man 2 kvinna

Personuppgifter

Utbildning

Övriga studier

18 Examen, enligt vilken jag söker

1 yrkeshögskoleexamen

2 lägre högskoleexamen

D utomlands avlagd högskoleexamen 3 högre högskoleexamen

19 Examen, enligt vilken jag söker har avlagts (ddmmåååå)

20 Läroanstalt som beviljat examen

21 Examens namn

22 Examen på institutnivå eller inom yrkesutbildning på högre nivå

23 Läroanstalt som beviljat examen

24 Examen på institutnivå eller inom yrkesutbildning på högre nivå avlagd (ddmmåååå)

25 Vitsordet för lärdomsprov

27 Jag har utfört studier i företagsekonomi på högskolenivå minst 27 sv / 40 sp

28 Jag har utfört pedagogiska studier för lärare 40 sv / 60 sp Bedömningsskala 1 -- 3 = 1, 1 -- 5 = 2, 4 -- 10 = 3, A -- L = 4, tgi -- ui = 5 Betygsvitsord

Fyll i vitsorden från det examensbetyg enligt vilket du söker

ja

ja

nej

nej

Skala Vitsord

Medeltal Bedömningsskala 1 -- 3 = 1, 1 -- 5 = 2, 4 -- 10 = 3, A -- L = 4, tgi -- ui = 5

26 Medeltalet av alla ämnen på examensbetyget med två decimalers noggrannhet

UTBILDNINGSSTYRELSEN 1/201

Skala

BLANKETT I TILLÄGGSANSÖKAN TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLE-

UTBILDNING VID YRKESHÖGSKOLAN NOVIA 2013

(2)

/ 

Första önskemålet

Anteckna dina ansökningsönskemål i den ordning enligt vilken du önskar bli antagen till programmen.

Preferensordningen som du nämner här kan inte ändras efter ansökningstiden.

Önskemål, övriga studier och arbets- erfarenhet

Registrering och överlåtelse av uppgifter

Underskrift

 Yrkeshögskola och enhet

3 Utbildningsprogram eller inriktningsalternativ

3 Arbetserfarenhet inom samma bransch efter examen på institutnivå, eller inom yrkesutbildning på högre nivå före högskoleexamen

3 Arbetserfarenhet inom samma bransch efter högskoleexamen

Arbetserfaren- het i månader

Andra önskemålet

3 Yrkeshögskola och enhet

3 Utbildningsprogram eller inriktningsalternativ

3 Arbetserfarenhet inom samma bransch efter examen på institutnivå, eller inom yrkesutbildning på högre nivå före högskoleexamen

3 Arbetserfarenhet inom samma bransch efter högskoleexamen

Arbetserfaren- het i månader

Tredje önskemålet

3 Yrkeshögskola och enhet

3 Utbildningsprogram eller inriktningsalternativ

 Arbetserfarenhet inom samma bransch efter examen på institutnivå, eller inom yrkesutbildning på högre nivå före högskoleexamen

4 Arbetserfarenhet inom samma bransch efter högskoleexamen

Arbetserfaren- het i månader

Fjärde önskemålet

4 Yrkeshögskola och enhet

4 Utbildningsprogram eller inriktningsalternativ

4 Arbetserfarenhet inom samma bransch efter examen på institutnivå, eller inom yrkesutbildning på högre nivå före högskoleexamen

4 Arbetserfarenhet inom samma bransch efter högskoleexamen

Arbetserfaren- het i månader

1 ja

2 nej

2 nej 2 nej

Uppgifterna i ansökningsblanketten lagras i registret över gemensam ansökan till yrkeshögskolor (L 1058/98 och L 560/09 samt F 1044/09).

Du kan kontrollera dina egna uppgifter hos ansökningsbyrån vid den yrkeshögskola som utgör ditt första ansökningsönskemål.

4 Om jag blir antagen får yrkeshögskolan meddela det som textmeddelande till min mobiltelefon

4 Namn och adress får överlåtas för marknadsföring av utbildning

Sökandes underskrift Datum

Jag försäkrar att de uppgifter jag har gett är korrekta

Skicka blanketten till ansökningsbyrån vid den yrkeshögskola som utgör ditt första ansökningsönskemål.

Ansökningsblanketten bör vara framme hos yrkeshögskolan vid ansökan på våren senast .4.201 kl. 16.15 och vid ansökan på hösten senast 10.201 kl. 16.15.

1 ja 1 ja

4 Om jag blir antagen får yrkeshögskolan publicera mitt namn på Internet

(felaktiga eller bristfälliga uppgifter utgör grund för att upphäva antagningen)

Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för studier som inleds under samma termin (1.8 -- 31.12 eller 1.1 -- 31.7).

/ärmare anvisningar GiOOTQÌBESFTTFOXXXTUVEJFJOGPGJ

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA

Ansökningsblanketten bör vara inlämnad till Yrkeshögskolan Novia, Ansökningsbyrån, Pb 6, 65201 VASA

senast 19.7.2013 kl. 15.00.

Figure

Updating...

References

Related subjects :