”Citat citat citat citat Citat citat Citat citat citat citat Citat citat Citat citat citat citat Citat citat Citat citat citat citat Citat citat.”

Download (0)

Full text

(1)

”Citat citat citat citat Citat citat Citat citat citat citat Citat citat Citat citat citat citat Citat citat

Citat citat citat citat Citat citat.”

BARKONVENTINEN FRÅN ORD TILL HANDLING

2019-12-05

www.barnrattskonsulterna.se

(2)

Barnets rätt att bli bemött med värdighet och respekt Barnets rätt till

skydd och stöd

BARNKONVENTIONENS TVÅ BEN

(3)

Barnet ses inte som rättighetsbärare

Barnets bästa har en oklar innebörd

Barnets bästa används inte som ett tillvägagångssätt i beslutsprocesser - bristfällig dokumentation.

Barnet skyddas från deltagande istället för i deltagande

Informationen till barn är bristfällig

BARNKONVENTIONEN LAG

1 JANUARI 2020 - UTMANINGAR

(4)

BARNKONVENTIONEN SVENSK LAG - VAD INNEBÄR DET?

Inkorporering - blir direkt tillämpbar

Stärka barnets rättigheter och förändra synen på barn i samhället

Påskynda transformeringsprocessen

Beslutsunderlag till förvaltningsmyndigheter

Bidra till ny rättspraxis

Status som ”vanlig” svensk lag

(5)

PRÖVNING AV BARNETS BÄSTA

(6)

Barnets synpunkter, personer i barnets närhet

Kunskap om barns olika livsvillkor

Barnkonventionen - som minst principerna

Annan lagstiftning

Forskning

Beprövad erfarenhet

Konsekvenser - på kort och lång sikt

PRÖVNING AV BARNETS BÄSTA

(7)

Forskning Barnkonventionen

Barnets

livsvillkor Forskning

Barnkonventionen

Lagar, direktiv och riktlinjer

ATT PRÖVA BARNETS BÄSTA

Barnets

synpunkter

(8)

FÖRSLAG PÅ REFLEKTIONSFRÅGOR

Vad behöver barnet för att utvecklas ur ett helhetsperspektiv? (Artikel 6)

Hur kan vi behöva samverka, intern eller externt,? (Artikel 6)

Finns några diskriminerande faktorer som försvårar barnets rätt till en god hälsa och utveckling? (Artikel 23 och 2)

Vad vet vi om barnets egna synpunkter om sin situation eller vilka insatser som kan behövas?

Vad bedömer vi är barnets bästa i den aktuella situationen? Hur kan vi fatta ett beslut som går i linje med barnets bästa?

Figure

Updating...

References

Related subjects :