3. Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i trafik- och fastighetsnämndens arbetsutskott

Download (0)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Trafik - och

fastighetskontoret

2018 - 01 - 03 Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2018/0004 TFN - 2 Diariekod: 024

Trafik - och fastighetsnämnden

Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i trafik - och fastighetsnämndens

arbetsutskott

Förslag till beslut

Trafik - och fastighetsnämnden beslutar följande:

1. Val av ledamöter i arbetsutskottet 2018 : Moa Rasmusson (L)

Birgitta Schwinn (M) Carlos Romero (KD) Peter Godlund (MP)

2. Val av ersättare i arbetsutskottet 2018 Per Lindgren (L)

Maud Lindberg (M) Irmeli Patricius (KD) Roger Sjöberg (S)

3. Val av ordförande i arbetsutskottet 2018 Moa Rasmusson (L)

4. Val av vice ordförande i arbetsutskottet 2018 Birgitta Schwinn (M)

5. Val av 2:e vice ordförande i arbetsutskottet 2018 Peter Godlund (MP)

Sammanfattning

Enli gt Reglemente för trafik - och fastighetsnämnden, reviderat av

kommunfullmäktige 2015 - 05 - 07 § 48, väljer nämnden för arbetsutskottet dess ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande.

Trafik - och fastighetsnämnden har att välja ovanstående för perio den 2018 - 01 - 01 – 2018 - 12 - 31.

Godkänt dokument, 2018-01-18, Manfred Holmelin

(2)

Tjänsteutlåtande

2018-01-03

Dnr 2018/0004 TFN-2 Sidan 2 av 2

Manfred Holmelin Jenny Wiik

Förvaltningschef Nämndsekreterare

Godkänt dokument, 2018-01-18, Manfred Holmelin

Figure

Updating...

References

Related subjects :