• No results found

STEG 1 STEG 2 STEG 3 (MED INTERNET EXPLORER) STEG 4

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "STEG 1 STEG 2 STEG 3 (MED INTERNET EXPLORER) STEG 4"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

...

Obs: Denna handbok ersätter inte användarhandböckerna.

Sida 1-6

STEG 2

• Starta iPlan genom att klicka på relevant iPlan- applikationsknapp på fliken Applications.

• Gör relevant preoperativ planering.

STEG 1

• Öppna din webbläsare.

• Ange URL:en för iPlan Net (t.ex. https://iplannet).

• På fliken Login anger du ditt användarnamn och lösenord och klickar på ikonen LOG IN.

Du ansluts nu till iPlan Net-portalen.

OBS: För att komma åt ytterligare

dokumentation trycker du på Help-knappen överst i iPlan Net Connection Portal.

Mjukvaruversioner: iPlan Net 3.6

ARBETSFLÖDE iPLAN NET

STEG 3 (MED INTERNET EXPLORER)

• Välj din exportplats i iPlan-programvaran och exportera dina planerade data.

• Vänta tills alla data överförts utan problem.

OBS: USB-export går bara att göra med Internet Explorer. Vid HTML5-baserade anslutningar med andra webbläsare än Internet Explorer, bör du exportera via nätverket till slutbehandlingsenheten eller lagringsplatsen.

STEG 4

• Avsluta iPlan genom att välja Exit i iPlan Navigator (klicka inte på X för att stänga fönstret).

• Ta bort USB-minnet från datorn (om tillämpligt).

• Dina planeringsdata kan nu användas för patientbehandling.

(2)
(3)

...

Obs: Denna handbok ersätter inte användarhandböckerna.

Sida 3-6

STEG 2

• Välj den session som krävs och klicka på Join Session.

OBS: Avancerade 3D-sessioner finns inte med på listan och kan inte delas.

DELAD SESSION

STEG 1

• Klicka på Session Sharing på fliken Applications.

Dialogrutan Session Sharing öppnas och alla aktiva sessioner visas på en lista.

STEG 3

• För att acceptera sessionsdelning måste

sessionsägaren klicka på Yes (Ja) i dialogrutan med auktoriseringsmeddelandet.

• Vald session öppnas.

OBS: Både sessionsägaren och gästanvändaren kan nu använda programvarans alla funktioner och se alla steg som görs av den andra användaren.

STEG 4

• Om du vill lämna den delade sessionen klickar du på knappen Disconnect längst ner till höger på skärmen.

OBS: När du kopplar från stängs inte applikationen.

Du lämnar bara den delade sessionen.

Mjukvaruversioner: iPlan Net 3.6

(4)
(5)

...

Obs: Denna handbok ersätter inte användarhandböckerna.

Sida 5-6

LÄGGA TILL iPLAN NET TILL HEMSKÄRMEN - STEG 1

• Välj menyikonen a.

Menyn öppnas.

• Välj ikonen Add to Home Screen (Lägg till på hemskärmen) s.

OBS: För bästa möjliga vy rekommenderas det att man visar iPlan Net i helskärmsläge. Att lägga till serverns URL till hemskärmen gör att iPlan Net öppnas varje gång i helskärmsläge.

VÄLJA APPLIKATION

• Starta iPlan genom att klicka på relevant iPlan- applikationsknapp på fliken Applications.

• Gör relevant preoperativ planering.

OBS: Användningen av surfplattan ska bara vara för information och inte diagnostiska syften.

ANSLUTNING MED SURFPLATTA

LOGGA IN

• Öppna din HTML5-kompatiblawebbläsare.

• Navigera till iPlan Net-servern med surfplattenhetens webbläsare.

• Lägg till URL:en för iPlan Net (t.ex. https://iplannet/

help.aspx).

• På fliken Login anger du ditt användarnamn och lösenord och klickar på ikonen LOG IN.

Du ansluts nu till iPlan Net-portalen.

OBS: Trådlös åtkomst till severn krävs.

LÄGGA TILL iPLAN NET TILL HEMSKÄRMEN - STEG 2

• Välj Add (Lägg till) från dialogrutan.

En ikon läggs till på hemskärmen.

Mjukvaruversioner: iPlan Net 3.6

a

s

(6)

Sida 6-6

ÅTKOMST TILL TANGENTBORDET

• Aktivera tangentbordet genom att välja tangentbordsikonen från överlagringsmenyn.

OBS: Den exakta funktionaliteten beror på webbläsaren.

STARTA iPLAN NET

• Starta iPlan Net genom att välja den ikon du skapade från hemskärmen.

GRANSKNING

• Det rekommenderas att du använder webbläsare med helskärmskapacitet.

OBS: Den exakta visningsfunktionen är beroende av webbläsaren, och den valda applikationen passar kanske inte alltid exakt med skärmens storlek.

OBS: Navigering fram och tillbaka bör inte göras under operationsplanering.

ANVÄNDA ELEMENTS PÅ iPAD

Den inledande Brainlab Elements-skärmen är större än iPads fysiska skärm.

Efter att ha startat ett element, använder du en dra ihop-rörelse för att zooma ut skärmen.

References

Related documents

Forskningsresultat behöver kvalitetssäkras vetenskapligt (så kallad Peer Review). För att målen för Tuffo ska nås måste dessutom resultaten kunna ge substantiell effekt och

För välplanerade pedagogiska studiebesök till konst- och kulturinstitutioner, vetenskapscenter och motsvarande kan daghem, förskolor, skolor inom den grundläggande

När du har gjort det får du upp ett vitt formulär med fyra fält med bläddra-knappar till vänster och ett fält som det står ”Släpp dina filer här” på till höger.. Om du

Vår Ålandsgrupp Ett steg i taget för Åland deltog både i Pride-festivalen och.. på Möjligheternas torg i Mariehamn

Geotekniska undersökningar: Översiktliga geotekniska undersökningar rekommenderas i området för kontroll av lerans mäktighet, lerans egenskaper, grundvattennivåer samt

Hur ser förberedelser och organisation ut för stöd till egen personal om församlingen drabbas av en allvarlig händelse eller kris. Finns medarbetare utbildade i krisstöd och

Uppfyller bifogade bevis ställda krav på kompetens och erfarenheter för

Då får du besked om ev ändrad dos, tidpunkt för nästa ultraljudsundersökning om sådan behövs, eller tidpunkt för ägglossningssprutan och ägguttagningen.. Ha gärna