i Windows. gömda guld Windows finaste HITTA ALLA GÖMDA INSTÄLLNINGAR

10  Download (0)

Full text

(1)

HITTA ALLA GÖMDA INSTÄLLNINGAR

W

indows finaste

guld klimpar finns långt från skriv­

bordets trygga ramar. Ope­

rativsystemet gömmer på så många funktioner att de flesta vanliga användare aldrig har lärt sig att an­

vända dem. Det är tråkigt

eftersom alla Windows verktyg är genomarbetade och fullt anpassade för Windows. När en funktion finns inbyggd i Windows kan du vara säker på att den fungerar.

Minst lika viktigt är att alla detaljer finns förklara­

de på svenska. I den här artikeln tittar vi på de delar av Windows som är minst kända. Annars är det knap­

past troligt att du någonsin kommer att stöta på Resurs­

övervakaren i Windows.

Likaså har du antagligen inte hört talas om funktio­

Microsofts operativsystem kan väldigt mycket, men många av de bästa funktionerna ligger gömda djupt inne i Windows. Vi har grävt fram en rad av de bästa finesserna.

gömda guld Windows

ÖVERSIKT

SVÅRIGHETSGRAD

Lätt Medel Svårt

SYSTEMKRAV

Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP

(2)

gömda guld

Klicka på Start 1, börja skriv Internetalternativ 2 och klicka på länken 3.

Välj fliken Avancerat 4 och klicka på Återställ … 5. Nu återskapas standardinställningarna så att webbläsaren fungerar optimalt.

11

22

nen Problem registrering?

Det är ett verktyg som an­

vänds för att spela in allt du företar dig i datorn. Bå­

da verktygen kan bli ett par av dina mest använda red­

skap. Samma sak gäller för and ra dolda Windows­

funktioner som vi presen­

terar på följande sidor. Ex­

emplen i artikeln är base­

rade på Windows 7, men de flesta av verktygen finns också i övriga versioner av Windows. Givetvis påpe­

kar vi vid varje tips om en funktion saknas i någon av versionerna.

Om du har problem med att surfa på internet eller ladda hem filer kan det bero på någon felaktig inställning.

Men vilken? Detta är inte så viktigt om du använder funktionen återställ som ser till att Internet Explorer fungerar normalt igen.

Återställ webbläsaren Återställ webbläsaren

1

2 3

4

5

(3)

Får du inte ut det maximala av din bildskärm och är det kanske så att ljusstyrka, kontrast och färger inte riktigt passar dina ändamål? I Windows finns ett verktyg som du kan använda för att kalibrera skärmen och förbättra färgerna. Här tittar vi på hur du ska göra, men kom ihåg att mycket hänger på den enskilda skärmen. Det kan därför finnas inställningar som du ser i vår genomgång som saknas för din dator.

Kalibrera bildskärmsfärg Kalibrera bildskärmsfärg

Flytta upp skjutreglaget för kon- trast så högt som möjligt, men så att knapparna på bilden 7 fortfarande går att skilja från resten av skjortan.

Klicka på Nästa två gånger.

Tryck på den fysiska knappen på skärmen som ställer in ljusstyrka och kontrast. Den markeras normalt med en solsymbol. Nu visas två skjutreglage för ljusstyrka respektive kontrast. Justera reglaget för ljusstyrkan tills det går att skilja kavajen och skjortan åt 6. Klicka på Nästa och på Nästa igen.

Ställ omväxlande in de tre färgreg- lagen längst ned 8. Pröva dig fram tills de fem fälten ovanför 9 blir perfekt grå. Det får inte finnas minsta antydan till andra färger. Klicka på Nästa.

Klicka på Start 1 och börja skriv bildskärmsfärg 2 i fältet.

Klicka på länken 3 och på Nästa i följande tre fönster.

Kalibreringen är klar. Klicka fram och tillbaka mellan den aktuella kalibreringen 10 och den ur sprung liga

11 för att se färgerna före och efter.

Klicka på Slutför 12 när du är nöjd.

44 33

55

11

66

6

1

2

3

8 8 8

9 11

(4)

Dra skjutreglaget 4 uppåt eller nedåt, så att cirklarna i mitten 5 syns så lite som möjligt.

Klicka sedan på Nästa och på Nästa igen.

22

Lägg en tom cd eller dvd i den op- tiska enheten och klicka på Skapa skiva 4. Nu får du ge dig till tåls i upp till ett par minuter.

Klicka på Stäng 5 och sedan på OK. Fortsätt genom att ta cd:n ur enheten och spara den på ett säkert ställe.

22 33

”Skapa en systemrepara­

tionsskiva” är det viktigas­

te verktyget. Med en repa­

rations­cd eller –dvd har du alltid en livlina – om Win ­ dows skulle krascha. Från cd:n kan du då köra verkty­

get för att reparera opera­

tivsystemet. Finns inte i XP.

Gör en system- reparationsskiva Gör en system- reparationsskiva

Använd systemreparationsskivan

Om din dator har stora problem gör du så här:

Lägg systemreparationsskivan i cd-läsaren och starta om datorn. Nu bootas datorn från cd:n. Om det in- te inträffar måste BIOS ställas in på att boota från en cd (läs i manualen till datorn). Välj svenska som språk och klicka på Nästa. Nu öppnas me- nyn här till höger. Välj den översta rubriken Start reparation och följ instruktionerna.

NÄR OTUREN HAR VARIT FRAMME

Klicka på Start1 och börja skriv system reparationsskiva 2 i fältet och klicka på länken 3.

11

4

5

7

10

12

5 1

2

3

4

(5)

Det här är en klassisk mardröm där ikonerna ligger i en enda röra. Högerklicka på skrivbordet, välj Sortera efter …1 och välj sedan Objekttyp 2. Nu sorteras filerna efter dokumenttyp och eventuella mappar placeras inom egna områden.

För att få ännu bättre struktur kan du högerklicka igen. Välj nu Visa 3 och bocka för Justera ikoner mot rutnät 4. Högerklicka igen, välj på nytt Visa och klicka nu på Ordna ikoner automatiskt 5. Nu har du inte bara ett överskådligt skrivbord, det hålls dessutom auto- matiskt snyggt i framtiden.

11

22

Det är både välkänt och relativt vanligt att spara nya dokument samt att ladda ned filer på skrivbordet. Då finns de alltid tillhands och du hittar filerna omgående. Det är åtmins­

tone tanken bakom, för i verkligheten ligger det snart hundra ikoner på skrivbordet och så ryker överblicken. Som tur är har Windows en kraftfull funktion för att sortera ikoner för att återvinna kontrollen.

Sortera

skrivbordsikoner Sortera skrivbordsikoner

Klicka på Start 1 och börja skriv Kontrollpanelen 2. Klicka sedan på länken 3.

För att söka bland alla Kontroll- panelens funktioner ska du skriva ett eller flera sökord uppe i fältet till hö- ger 4. Resultatet visas i huvudfönstret där du kan klicka dig vidare.

11

22

I Windows 7 och 8 är Kon­

trollpanelen extra smart.

Om du söker på Utskrift får du exempelvis länkar till Enheter och skrivare, även om de inte direkt svarar till utskrift. Sökfunktionen går alltid djupare och det ger fina sökresultat.

Hitta allt i Kontrollpanelen Hitta allt i Kontrollpanelen

1

2 3

4

1

2

3

4 5

(6)

33

Klicka på Start 1. Börja skriv kalky- latorn 2 i fältet och klicka på länken 3.

Nu har du ett strålande verktyg för att kon- vertera mellan enheter som exempelvis mått, vikt och yta. Högst upp 6 väljer du önskad enhet och sedan väljer du vad det ska konverte- ras till 7 och från 8.

Öppna menyn Visa 4 och välj Enhetskonvertering 5.

I menyn Visa 9 hittar du också rubriken Datumberäk- ning. Här kommer du åt en version av Kalkylatorn som hjälper dig räkna fram antalet dagar mellan två datum, något som brukar vara svårt att göra i huvudet. Välj två datum 11 och klicka på Beräkna 12.

11

22

44

Många känner säkert till och använder den lilla inbyggda Kalkylatorn i Windows, men få vet att den i Windows 7 och 8 kan så mycket mer än bara grundläggande räkning. Den ska bara ställas in för det. Här tittar vi närmare på Kal­

kylatorn som klarar formler, kan räkna dagar och mycket annat.

Räkna på nytt sätt Räkna på nytt sätt

Via menyn Visa kommer du ock- så åt en statistisk eller matematisk kalkylator som på bilden.

TIPS

Kalkylator för specialister

4

5

6

7 8

9

10

11

1

2 3

12

(7)

Här presenterar vi ett användbart verktyg för Win­

dows 7 och 8. Du kan avbilda vad som händer på skärmen och förvandla bilden till en fil som går att bifoga i e­post. Råkar du sedan ut för datorpro­

blem kan du skicka filen till någon som kan hjälpa dig för att visa exakt vad som gått galet. På så sätt slipper du förklara en mängd detaljer. Funktionen kan också användas för att göra instruktioner för datorundervisning.

Registrera problem steg för steg

Registrera problem steg för steg

När du är färdig klickar du på Stoppa registreringen 5. Observera att det också är möjligt att pausa inspelningen om det behövs.

Nu ska mottagaren följa anvis- ningarna för uppackningen av in- spelningen. Till sist visas filen i mappen och för att öppna den måste man klicka på den 9.

Nästa steg är att spara inspelning- en i datorn. Ge filen ett namn 6, och klicka på Spara. Nu är det möjligt att bifoga filen i ett e-postmeddelande.

Nu öppnas mottagarens webb- läsare. Genom att rulla nedåt visas inspelningen, men det kan också göras som bildspel 10 eller i textform 11. Allt är förberett för att lösa ditt datorproblem.

Klicka på Start 1 och börja skriv registrera steg 2 i fältet.

Klicka på länken 3.

Klicka på Börja registreringen

4. Här ska du sedan repetera det som framkallar felen i datorn.

När din hjälpreda så småningom får en zip-fil med e-posten sparar mottagaren den i sin dator. För att öpp- na högerklickar 7 mottagaren på den och på Extrahera alla … 8.

33 22

66

44

77 11

55

5

6

7

8

9 10

11 4

1

2

3

(8)

Klicka på Start 1 och börja skriv tillförlitlighetshistorik 2 i fältet.

Klicka på länken 3 för att öppna funk- tionen.

11

För det mesta kan du givetvis lita på din dator, men det finns säkert också tillfällen där den har svaga perioder. Med Tillförlitlighetsövervakaren i Windows 7 och 8 får du ett fint verktyg för att värdera när datorn är på topp och när den har en kris. Programmet visar alla systemkrascher, Win­

dows felmeddelanden och liknande i en kalender.

Du får också en värdering av hur detta påverkar datorns hälsotillstånd.

Hur stabil är din dator?

Hur stabil är din dator?

Du kan också klicka på en konkret symbol i kalendern. Om din dator exempelvis började bära sig konstigt åt för en vecka sedan kan du söka efter händelser vid den tidpunk- ten i kalendern.

Längst ned visas en över- sikt över alla händelser i markerad vecka. Klicka på en länk för att få ytterliga- re information.

Grafen visar datorns stabi- litet på en skala mellan 1 och 10 där de högsta värdena är de bästa.

Till höger visas de fem feltyperna. Programfel och Windowsfel är de allvar- ligaste. Markeringar av typen Information är min- dre farliga och visar exem- pelvis bara att ett program blivit installerat.

I kalendern ligger alla hän- delser som datorn råkat ut för sparade. Växla mellan dag- och veckovisning här.

1

2

3

(9)

TIPS Välj fliken Processor 4 och klicka på rubriken Genomsnittlig CPU 5. Nu

visas de mest resurskrävande programmen högst upp 6. Här lägger de bara beslag på sammanlagt cirka 24 procent av processorns kapacitet. Om det närmar sig 100 har du troligtvis också förklaringen till dina datorproblem. Högerklicka 7 och välj Avsluta processen 8 för att stänga programmet.

Klicka på Start 1. Börja skriv resurs övervakaren 2 i fältet och klick sedan på länken 3.

Datorproblem kan också bero på att ett program använder för mycket minne. Välj fliken Minne 9 och klicka på Dedikerat (kB) 10 för att sortera. Återigen kan du högerklicka på storförbrukare av minne 11 och sedan välja Avsluta processen 12 om du omgående vill stänga av programmet.

22

11

33

Alla datorer förfogar över en viss mängd prestanda, men om något program lägger beslag på för stor del av re surserna tappar datorn kraft. Ofta är det ett program som bromsar de övriga. Om du tror att detta gäller din dator kan du under­

söka saken i Resurs över vakaren.

Funktionen saknas i XP.

Knäck trögmånsen Knäck trögmånsen

Håll ett öga på nätverket

Du kan även få information om de program som använder din inter- netanslutning. Detta gör du under fliken Nätverk och om du sedan högerklickar på det program som använder mest bandbredd finns det möjlighet att tillfälligt avbryta pro- cessen. Det är användbart om du vill ladda hem något med förtur, när ett annat program än webbläsaren an- vänder anslutningen. Välj Återupp- ta processen när du är klar för att använda programmet igen.

4

5

7

8

9

10

11

12

1 2

3

6

(10)

Klicka på den lilla pilen 3 för att visa en lista över alla problem. Det kan exempelvis vara att antiviruspro- grammet inte är aktivt 4 eller att datorn inte är uppdate- rad. Följ anvisningarna, i det här fallet att aktivera antivirus- programmet 5. Upprepa processen med andra problem.

Klicka på vimpeln i Aktivitetsfältet 1 och välj sedan Öppna Åtgärdscenter 2.

När du kan läsa Inga problem har identifie- rats i Åtgärdscenter6 högst upp, är arbetat avslutat.

22

11

33

Om du upplever att datorn ställer till med problem hittar du ofta en lösning i Windows Åtgärdscenter. Det är en utförlig översikt över de områden där Windows anser att din dator kan ha problem.

Här är lösningen Här är lösningen

Börja med att öppna Kommandotolken. Det gör du genom att klicka på Start 1, skriva cmd 2 och klicka på länken 3.

Nu ska du skriva cipher/w:c 4. Detta gör att alla tomma platser kommer att skrivas över på C-enheten.

Operationen kan ta ganska lång tid beroende på hur stor hårddisken är.

11

22

Om datorn innehåller doku ment som du vill vara helt säker på blir raderade räcker det inte med att lägga dem i Papperskorgen och att tömma den. De måste raderas helt från hårddis­

ken. Här är den Windows­

funktion du ska använda.

Rensa hela hårddisken Rensa hela hårddisken

1 2

3

4 5

6 1

2 3

4

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :