Kallelse Kommunstyrelsens miljöutskott 2015-08-28

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kommunstyrelsens miljöutskott

Sidan 1 av 1

Kallelse

Kommunstyrelsens miljöutskott kallas till sammanträde

Tid: 2015-08-28 kl 9:00

Plats: Rotebrorummet

Ärenden Dnr Noteringar

1. Upprop

2014/0620 KS

2. Justering

2015/0002 KS

Informationsärenden Dnr Noteringar

3. Förstudie avseende mat och klimat i Sollentuna

2015/0276 KS Miljö- och klimatstrateg Malin Möller

4. Ärendebalanslista för miljöutskottet

2015/0165 KS Miljö- och klimatstrateg Malin Möller

5. Ordförandens information till miljöutskottet

2015/0196 KS Ordförande Carina Knorpp (FP)

6. Miljö- och klimatstrategens information till miljöutskottet

2014/0432 KS Stadsbyggnadschef Christina Leifman

Miljöutskottetärenden Dnr Noteringar

7. Beslut om förtroendevaldas, m.fl.

deltagande i konferenser, kurser, seminarium m.m. 2015 - 2018

2014/0591 KS Ordförande Carina Knorpp (FP)

2015-08-21

Carina Knorpp (FP) Ida Andersson

Ordförande Sekreterare

De handlingar som sänds ut tillsammans med denna kallelse är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende. Den som önskar ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta kommunledningskontoret.

Till sammanträdet förutsätts att utsända handlingar har lästs samt att berörd handläggare kontaktats vid eventuella frågor.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :