31 ledamöter och 21 ersättare. 3 m, 15 s, 7 c, 4 v, 1 mp, 1 kd. 2 m, 9 s, 4 c, 2 v, 2 mp, 2 kd

10  Download (0)

Full text

(1)

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-2010

Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande:

Ledamöter 3 m, 15 s, 7 c, 4 v, 1 mp, 1 kd Ersättare 2 m, 9 s, 4 c, 2 v, 2 mp, 2 kd

Ledamöter Ersättare

Bertil Eriksson (m) Katarina Bolander (m)

Ritva Davidsson (m) Jan Franksson (m)

Kjell-Arne Persson (m) Gunnar Larsson (c) Thorsten Åstrand (c), 1:e vice ordf. Marit Repmling (c)

Maivi Hedlund (c) Bo Stadell (c)

Birger Larsson (c) Eva-Marie Åkerlundh (c)

Lars-Erik Wickberg (c) Eila Kekarainen (kd)

Birgitta Åstrand (c) Göran Lindkvist (kd)

Per-Olof Uhrus (c) Peter Åberg (s)

Lena Schenström (c) Jörgen Alkberg (s)

Dan Brodin (kd) Sylvia Nordqvist (s)

Magnus Jonsson (s) Johan Stark (s)

Anna Schönning (s), Ordförande Anna Fencker Lang (s) Britt-Inger Alkberg (s) Börje Olsson (s) Nils-Erik Henningsson (s) Daniel Persson (s) Pamela Warren Persson (s) Johnny Östling (s)

Bertil Andersson (s) Anders Hallman (v)

Mari Schönning (s) Anitha Svedlund (v)

Ulrika Jonsson (s) Vakant (mp)

Pia Hemgren-Krantz (s) Vakant (mp)

Staffan Nordqvist (s) Armi Ahlman Rehn (s) Sune Lang (s)

Bo Norling (s) Mats Åstrand (s) Inger Norell Prepula (s)

Owe Hellberg (v), 2:e vice ordf.

Lisbeth Wester (v) Markku Kalliokoski (v) Carina Hellberg (v)

Anna Åström-Strömner (mp)

(2)

VALBEREDNING 2007-2010

Ledamöter Ersättare

Magnus Jonsson (s), ordförande Pamela Warren Persson (s) Sune Lang (s), vice ordförande Anna Schönning (s)

Mari Schönning (s) Sölve Malm (s)

Thorsten Åstrand (c) Per-Olof Uhrus (c)

Birger Larsson (c) Maivi Hedlund (c)

Owe Hellberg (v) Anna Åström-Strömner (mp)

Bertil Eriksson (m) Dan Brodin (kd)

KOMMUNENS REVISION 2007-2010 Revisorer

Håkan Hallberg (s)

Bertil Carlsson (s), vice sammankallande Karin Öhlund (c)

Jenny Lundqvist (v), sammankallande Jan Franksson (m)

KOMMUNSTYRELSEN 2007-2010

Ledamöter Ersättare

Magnus Jonsson (s), ordförande Inger Prepula Norell (s) Pamela Warren Persson (s) Irene Bogren (s)

Carina Löfgren (s) Elsie-Britt Eriksson (s)

Sölve Malm (s) Ulf Henningsson (s)

Bertil Andersson (s) Bo Norling (s)

Birger Larsson (c) Eva-Marie Åkerlundh (c)

Per-Olof Uhrus (c) Lars-Erik Wickberg (c) Thorsten Åstrand (c), vice ordförande Marit Rempling (c)

Owe Hellberg (v) Markku Kalliokoski (v)

Lisbeth Wester (v) Anna Åström-Strömner mp)

Kjell-Arne Persson (m) Katarina Bolander (m)

EKONOMIUTSKOTTET 2007-2010

Ledamöter Ersättare

Magnus Jonsson (s), ordförande Bertil Andersson (s) Carina Löfgren, (s) Pamela Warren Persson (s) Thorsten Åstrand, (c) vice ordförande Eva-Marie Åkerlundh (c)

Birger Larsson (c) Per-Olof Uhrus (c)

Lisbeth Wester (v) Kjell-Arne Persson (m)

(3)

PERSONALUTSKOTTET 2007-2010

Ledamöter Ersättare

Sölve Malm (s), ordförande Marit Rempling (c) Elsie-Britt Eriksson (s) vice ordförande Birger Larsson (c)

Owe Hellberg (v) Katarina Bolander (m)

TILLVÄXTUTSKOTTET 2007-2010

Ledamöter Ersättare

Magnus Jonsson (s), ordförande Carina Löfgren (s)

Sölve Malm (s) Bertil Andersson (s)

Thorsten Åstrand (c), vice ordförande Marit Rempling (c)

Birger Larsson (c) Per-Olof Uhrus (c)

Kjell-Arne Persson (m) Owe Hellberg (v)

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2007-2010

Ledamöter Ersättare

Sune Lang (s), ordförande Peter Agelii (s) Håkan Alkberg (s), vice ordförande Jonny Östling (s) Carina Nordén (s) Britt-Inger Alkberg (s) Katarina Eriksson (s) Nils-Erik Henningsson (s)

Bo Norling (s) Lars Sjöström (s)

Per-Olof Uhrus (c) Lena Schenström (c)

Per-Olov Olsson (c) Anna-Lena Larsson (c) Markku Kalliokoski (v) Per Qvarfordt (mp) Katarina Bolander (m) Crister Johansson (m)

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN 2007-2010

Ledamöter Ersättare

Anna Schönning (s), ordförande Pia Hemgren-Krantz (s) Nils-Erik Henningsson (s), vice ordf. Johnny Sandberg (s)

Irene Bogren (s) Bo Norling (s)

Ulf Henningsson (s) Eva Lööke (s)

Eva Sjölander (s) Armi Ahlman Rehn(s)

Stig Wickström (c) Lena Schenström (c)

Eva-Marie Åkerlundh (c) Gunnar Larsson (c)

Anders Hallman (v) Carina Hellberg (v)

Bertil Eriksson (m) Bo Stenbeck (m)

(4)

SOCIALNÄMNDEN 2007-2010

Ledamöter Ersättare

Mats Åstrand (s), ordförande Leif Landin (s)

Jörgen Alkberg (s), vice ordförande Yvonne Wendelius (s) Elsie-Britt Eriksson (s) Bo Norling (s)

Peter Agelii (s) Linda Krantz (s)

Elisabeth Henningsson (s) Armi Ahlman Rehn (s) Birgitta Åstrand (c) Stig Wickström (c)

Viveka Andersson (c) Maivi Hedlund (c)

Carina Hellberg (v) Anitha Svedlund (v)

Ritva Davidsson (m) Dan Brodin (kd)

VALNÄMNDEN 2007-2010

Ledamöter Ersättare

Karl-Gunnar Backlund (s), ordförande Kerstin Olsson (s) Anna Fencker Lang (s) Eva Pettersson (s) Carina Löfgren (s) Bertil Andersson (s) Lena Schenström (c), vice ordförande Annika Jonsson (c)

Carina Hellberg (v) Per Qvarfordt (mp)

Lena Franksson (m) Katarina Bolander (m)

STYRELSEN OCKELBOGÅRDAR AB – 2007-2010 (bolagsstämma 2011)

Ledamöter Ersättare

Bertil Andersson (s), ordförande Mats Åstrand (s) Staffan Nordqvist (s), vice ordförande Anna Schönning (s)

Birger Larsson (c) Per-Olov Olsson (c)

Anders Bohlin (c) Lars-Erik Wickberg (c)

Crister Johansson (m) Owe Hellberg (v) Christer Söderberg – Sandviken Energi

Kenth Wahlman – Gavlegårdarna AB

REVISORER FÖR STYRLESEN OCKELBOGÅRDAR AB – 2007-2010 Revisorer

Lekmannarevisorer Jan Franksson (m) Jenny Lundqvist (v)

(5)

STYRELSEN BIONÄR NÄRVÄRME AB – 2007 - 2010 (bolagsstämma 2011)

Ledamöter Ersättare

Magnus Jonsson (s) Pamela Warren (s)

Thorsten Åstrand (c) Per-Olof Uhrus (c)

LEKMANNAREVISORSERSÄTTARE BIONÄR NÄRVÄRME AB– 2007-2010 Lekmannarevisorsersättare

Håkan Hallberg (s)

STYRELSEN GÄVLE VATTEN AB –2008 - 2010 (bolagsstämma 2011) Ledamöter

Magnus Jonsson (s) Thorsten Åstrand (c)

STYRELSEN OCKELBO VATTEN AB –2008 - 2010 (bolagsstämma 2011) Ledamöter

Magnus Jonsson (s), ordförande Thorsten Åstrand (c)

Kjell-Arne Persson (m)

Ersättare

Pamela Warren (s) Per-Olof Uhrus (c) Bo Stenbeck (m)

REVISORER GÄVLE VATTEN AB OCH OCKELBO VATTEN – 2008-2010 Lekmannarevisor Ersättare

Jenny Lundqvist (v) Jan Franksson (m)

OMBUD GÄVLE VATTEN AB OCH OCKELBO VATTEN – 2008-2010 Ombud

Anna Schönning (s)

Ersättare

Birger Larsson (c)

FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE GÄSTRIKEREGIONENS ÅTERVINNARE 2007- 2010

Ledamöter Sune Lang (s) Magnus Jonsson (s) Birger Larsson (c) Kjell-Arne Persson (m)

Ersättare

Pamela Warren Persson (s) Carina Löfgren (s)

Per-Olof Uhrus (c) Inger Wimark (mp)

(6)

GÄSTRIKE ÅTERVINNARES – FÖRBUNDSSTYRELSE 2007-2010 Ledamot

Magnus Jonsson (s)

Ersättare

Birger Larsson (c)

NÄMNDEMÄN I GÄVLE TINGSRÄTT 2007-2010 Nämndemän

Carina Nordén (s)

Elisabeth Henningsson (s) Pia Hemgren-Krantz (s) Bo Stadell (c)

Joachim Krüger (c)

ÖVERFÖRMYNDARE 2007-2010

Överförmyndare Ersättare

Gunnar Larsson (c) Elisabeth Henningsson (s)

ARVODESKOMMITTÉ 2007-2010

Ledamöter Ersättare

Mats Åstrand (s), ordförande

Nils-Erik Henningsson (s), vice ordf.

Birger Larsson (c)

Eva-Marie Åkerlundh (c) Owe Hellberg (v)

Sune Lang (s)

Staffan Nordqvist (s) Thorsten Åstrand (c) Per-Olof Uhrus (c) Kjell-Arne Persson (m)

OMBUD TILL FÖRBUNDSMÖTE MED GÄVLEBORGS KOMMUNER OCH LANDSTING 2007-2010

Ombud Ersättare

Magnus Jonsson (s) Carina Löfgren (s)

Birger Larsson (c) Thorsten Åstrand (c)

REGIONFÖRBUNDET GÄLVEBORGS FULLMÄKTIGE 2007-2010

Ledmöter Ersättare

Magnus Jonsson (s) Sölve Malm (s)

Birger Larsson (c) Thorsten Åstrand (c)

(7)

NOMINERING TILL X-TRAFIK AB:S STYRELSE 2007-2010

Ledamot Ersättare

Magnus Jonsson (s) Birger Larsson (c)

Birger Larsson (c) Magnus Jonsson (s)

ORTSOMBUD - LÄNSSTYRELSENS LANTBRUKSENHET 2007-2010 Thorsten Åstrand (c)

KOMMUNALA HANDIKAPP- OCH PENSIONÄRSRÅDET 2007-2010

Ledamöter Ersättare

Sölve Malm (s) KS Elsie-Britt Eriksson (s) KS Jörgen Alkberg, (s) SN, ordförande Viveka Andersson (c) SN Stig Wickström (c) SN Ritva Davidsson (m) SN

A F JÄDERBERGS STIFTELSE 2007 - 2010 (våren 2011)

Ledamöter Ersättare

Ann-Britt Wikman (s), ordförande Jonny Östling (s) Elisabeth Henningsson (s), vice ordförande Peter Agelii (s)

Anna Fencker Lang (s) Ann-Christin Persson Georgsdotter (s)

Marit Rempling (c) Joachim Krüger (c)

Dan Brodin (kd) Kjell-Arne Persson (m)

Doris Kalliokoski (v) Anitha Svedlund (v) Bertil Andersson (s) Magnus Jonsson (s)

Anna Jonsson (s) ) Börje Grönberg

Anna-Lena Larsson (c) Bertil Eriksson (m)

ANNA OCH P G BERGGRENS STIFTELSE 2007-2010 (våren 2011)

Ledamöter Ersättare

Ann-Britt Wikman (s), ordförande Jonny Östling (s) Elisabeth Henningsson (s), vice ordförande Peter Agelii (s)

Anna Fencker Lang (s) Ann-Christin Persson Georgsdotter (s)

Marit Rempling (c) Joachim Krüger (c)

Dan Brodin (kd) Kjell-Arne Persson (m)

Doris Kalliokoski (v) Anitha Svedlund (v)

Bertil Andersson (s) *) Magnus Jonsson (s) ) *) Anna Jonsson (s) ) *) Börje Grönberg (c) ) *) Anna-Lena Larsson (c) ) *) Bertil Eriksson (m) ) *)

*) = Valda av kyrkorådet

(8)

REVISORER FÖR A F JÄDERBERGS OCH ANNA OCH P G BERGGRENS STIFTELSER 2007-2011 (våren 2011)

Revisorer Ersättare

Elsie-Britt Eriksson (s), sammankallande Lars-Erik Henningsson (s)

Karin Öhlund (c) Ingrid Hålén (c)

Komrev Företagsrevision AB, auktoriserad

STIFTELSEN WIJ VALSVERK 2007-2010

Ledamot Ersättare

Sölve Malm (s) Anitha Wickström (c)

STIFTELSEN WIJ TRÄDGÅRDAR 2007-2010 Ledamot

Lars-Eric Ericsson Lars Krantz Maya Olsson Per Laurell Arne Wikegård Mats Åstrand

GÄSTRIKE RÄDDNINGSDIREKTION 2007-2010

Ledamöter Ersättare

Bertil Andersson (s) Magnus Jonsson (s)

Birger Larsson (c) Birgitta Åstrad (c)

Revisor

Bertil Carlsson (s)

KOMMUNALFÖRBUNDET INKÖP GÄLVEBORG FÖRBUNDSDIREKTIONEN - 2007-2010

Ledamot Ersättare

Magnus Jonsson (s) Birger larsson (c)

(9)

KOMMUNINVESTS FÖRENINGSSTÄMMOR 2007-2010

Ombud Ersättare

Magnus Jonsson (s) Thorsten Åstrand (c)

GÄSTRIKLANDS VATTENVÅRDSFÖRENING 2003-2006

Representant Ersättare

Sune Lang (s) Per-Olof Uhrus (c)

OCKELBO FOLKHÄLSA-BRÅ 2007-2010

Representanter Ersättare

Bertil Andersson (s) KS, ordförande Magnus Jonsson (s) KS, vice ordf Elsie-Britt Eriksson (s) SN Eva-Marie Åkerlund (c) UKN Sune Lang (s) BMN

Torbjörn Hallberg, tjänsteman

Pamela Warren Persson (s) KS Viveka Andersson (c) SN Bo Stenbeck (m) UKN Håkan Alkberg (s) BMN

GODE MÄN - FASTIGHETSBILDNINGSFÖRRÄTTNINGAR MM – 2007-2010 Tätortsfrågor Jord- och skogsbruksfrågor

Carina Nordén (s) Sune Lang (s))

Thorsten Åstrand (c) Bo Norling (s)

Bertil Andersson (s) Thorsten Åstrand (c)

LOKALA ARBETSMARKNADSRÅD/ARBETSMARKNADSNÄMNDER - 2007-2010

Ledamöter Ersättare

Magnus Jonsson (s), ordförande Inger Prepula Norell (s)

Anna Schönning (s) Ulf Henningsson (s)

Mats Åstrand (s) Bo Norling (s)

Per-Olof Uhrus (c) Marit Rempling (c)

Thorsten Åstrand (c) Eva-Marie Åkerlund (c)

Owe Hellberg (v) Anna Åström Strömner (mp)

Kjell-Arne Persson (m) Dan Brodin (kd) Åke Hålén

Kent Bogren

NEX GÄVLEBORG 2007-2010

Representant Ersättare

Sune Lang (s) Bo Stadell (c)

(10)

KOLLEKTIVATRAFIKBEREDNINGEN 2007-2010

Representant Ersättare

Magnus Jonsson (s) Birger Larsson (c)

Figure

Updating...

References

Related subjects :