En glesbygdssatsning från regeringen gjorde att kommunen valde att starta en egen gymnasieskola.

21  Download (0)

Full text

(1)

En glesbygdssatsning från regeringen gjorde att kommunen valde att starta en egen gymnasieskola.

Anders Frank, Kjell Larsson och Torsten Nilsson som alla jobbade inne på grundskolan fick i uppdrag att starta upp

skolan som fick namnet Bergs Gymnasium!

1996

(2)

1996-1999

De program som till en början fanns på skolan var Interaktiv Media (IM) med riksintag samt Samhälle Ekopilot. Växthuset användes flitigt i Eko-utbildningen och IM-eleverna hade egna stationära datorer vilket var ovanligt i ett nationellt perspektiv.

Torsten Nilsson var rektor från starten 1996 till 1999.

(3)

1999

Som en av 16 skolor i Sverige kunde vi erbjuda det nya Teknikprogrammet som ett led i en nationell

försöksverkamhet. SP-Häst startade också upp i samarbete med Bergs Ryttarförening. Mats Hagstedt blev ny rektor.

(4)

2000

Skolan påbörjade sitt internationella arbete om än i liten skala. Personal och elever reste till Finland

och hade ett samarbete med en gymnasieskola i Helsingfors. Ekopilot-utbildningen avslutas.

(5)

2002

I samarbete med Åsarna IK startar

längdutbildningen på gymnasiet. Åtta elever reste detta år med personal till Tyskland i ett samarbete

med kommunens vänort Gemeinde Berg.

(6)

2003

Samhällsprogrammet ”Spesit” startas upp. Rektor och en lärare åker med Globala skolan till Indien och idéen

om att åka med elever föds. För skolans skapande och kreativa arbete inom IT över ämnesgränserna tilldelas

en lärare detta år ”Guldäpplet”.

(7)

2004

Naturvetenskapliga programmet startas. Förutom det programmet finns Samhälle, Media och Teknik.

Olof Vahlström blir ny rektor.

(8)

2007

Resorna till Indien tillsammans med elever börjar. Detta första år åker sju elever

tillsammans med tre personal.

(9)

2008

Förutom längdskidåkning erbjuds nu också alternativet skidskytte. Elever och personal åker till Indien men ett samarbete med Ecuador inleds

också så även dit reser elever och personal.

(10)

2009

Mediaprogrammet upphör. Indienresorna

fortsätter och nu även tillsammans med personal och elever från kommunens grundskolor.

(11)

2010

Bergs Gymnasium blir Fjällgymnasiet!

Vård- och omsorgsprogrammet startar liksom den alpina inriktningen (i samarbete med Skistar).

Elever och personal reser till Indien och Ecuador.

(12)

2011

Fjällgymnasiet blir NIU-certifierad i längd, alpint och skidskytte.

Hotell- och turismprogrammet samt Barn- och

fritidsprogrammet startas upp. Elever från Ecuador besöker oss medan resorna till Indien fortsätter. Ett samarbete med en

skola i Kina börjar tillsammans med Mittuniversitetet.

(13)

2012

Gymnasiesärskolan startar. Särvux finns också inom organisation. I Åsarna satsar ett privat bostadsbolag,

Åsarna Fastighets AB (ÅFAB), på boende för gymnasiets skidelever.

(14)

2013

Skolans första EU ambassadörer utbildas i Bryssel.

Sedan dess har skolan dessutom en utbildad skolambassadör för EU bland personalen.

(15)

2014

Den första resan med elever till Kina går av

stapeln. Till Indien fortsätter resorna tillsammans med grundskolorna. Vår fd.elev Emma Wikén

vinner OS-guld i stafett i Sotji .

(16)

2015

Olof Vahlström slutar som rektor. Vård- och

omsorgsprogrammet upphör. De program som nu erbjuds är Teknik, Natur, Samhälle, BF och HT.

(17)

2016

Jesper Englund är ny rektor!

Skolan har idag ca. 75 elever på nationella program och lika många på introduktionsprogrammet. Nya elevbostäder byggs i Åsarna av

”ÅFAB”. Vår fd. elev Jens Burman vinner överlägset VM-guld i U-23, 15km klassisk skidåkning.

(18)

1996-2016

20 år!!!

Skolan har genom åren varit hälsodiplomerad, ingått i Teknikcollege, haft framgångsrika samarbeten med näringslivet, varit medarrangör

till bl.a. INAS-VM och mycket, mycket mera. Fjällgymnasiet har fått kommunens kvalitetspris två gånger.

(19)

1996-2016

20 år!!!

Fjällgymnasiet har alltid arbetat med skolutveckling och varit i framkant såväl regionalt som nationellt i många hänseenden. Internationella

prägeln har varit stor och vi kan stoltsera med att drygt 100 elever genom åren har kunnat deltagit i resor i skolans regi.

(20)

Framtiden…

Förutom att fortsätta utveckla de program vi har finns planer på att starta upp nya program och inriktningar, kanske inom elteknik, ishockey, ekonomi & E-sport?!

(21)

”VISIONEN ÄR ATT FJÄLLGYMNASIET ÄR DET SJÄLVKLARA VALET FÖR KOMMUNENS ELEVER OCH FÖR VÅRA ÖVRIGA

MÅLGRUPPER”

Dit kommer vi genom att:

Vi kan leverera kompetenser till de områden som i framtiden kommer att vara bristyrken

Vi kan ta fram och leverera unika koncept som är helt nya/kompletterar befintliga program/kurser

Vi kan bli underleverantörer till turist- och skogsnäringen

Vi kan starta och erbjuda företagsutveckling för enmans- och fåmansföretag Vi kan bli ”role-model” för NIU-utbildningar

Figure

Updating...

References

Related subjects :