• No results found

EK EKONOMIPROGRAMMET

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "EK EKONOMIPROGRAMMET"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

P O Ä N G P L A N

E K O N O M I P R O G R A M M E T

EK

Hersby gymnasium

INRIKTNING EKONOMI

EKEKO

INRIKTNING JURIDIK

EKJUR

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1250 P Engelska 5

Engelska 6 Historia 1b Idrott och hälsa 1

Matematik 1b Matematik 2b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b

Samhällskunskap 2 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 350 P Företagsekonomi 1

Moderna språk Privatjuridik

Psykologi 1

ÖVRIGT Individuellt val 200 poäng Gymnasiearbete 100 poäng INRIKTNINGS­

GEMENSAMMA ÄMNEN 300 P Entreprenörskap och

företagande Företagsekonomi 2

Matematik 3b

FÖRDJUPNING 300 P Marknadsföring Du väljer dessutom

ett av paketen:

1. Företagsekonomi specialisering mot ekonomi styrning + Redovisning 2 2. Företagsekonomi

specialisering mot marknadskommuni- kation + Ledarskap och organisation

FÖRDJUPNING 300 P Företagsekonomi 2

Ledarskap och organisation

Eleven väljer fritt en kurs INRIKTNINGS­

GEMENSAMMA ÄMNEN 300 P

Affärsjuridik Filosofi 1 Psykologi 2a Rätten och samhället

References

Related documents

Det sista scenariot som vi vill att du ska ta ställning till är scenario C (se PP bild nedan). Lägg därtill hologram i form av avatarer och digitala miljöer. Föreställ dig

Resultatet på frågorna kring observationerna gjorde att jag fick backa tillbaka till de frågor som var avsedda för att undersöka rektors pedagogiska ledarskap och enbart

[r]

Gör ett utkast till kontrakt, diskutera gärna dina idéer med en kurskamrat och ta sedan med ditt förslag till grupphandledningen för att diskutera formuleringar och innehåll...

Redogör för dessa nivåer och använd en ”TV” för att exemplifiera din redogörelse.. Vid ett industriellt inköp är ofta olika

Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar. programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och

För att se om du kan lägga till meritpoäng för kurser i engelska, matematik eller i moderna språk, måste du först se vilka kurser som krävs för särskild behörighet.. Om en

För att se om du kan lägga till meritpoäng för kurser i engelska, matematik eller i moderna språk, måste du först se vilka kurser som krävs för särskild behörighet.. Om en