EK EKONOMIPROGRAMMET

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

P O Ä N G P L A N

E K O N O M I P R O G R A M M E T

EK

Hersby gymnasium

INRIKTNING EKONOMI

EKEKO

INRIKTNING JURIDIK

EKJUR

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1250 P Engelska 5

Engelska 6 Historia 1b Idrott och hälsa 1

Matematik 1b Matematik 2b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b

Samhällskunskap 2 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 350 P Företagsekonomi 1

Moderna språk Privatjuridik

Psykologi 1

ÖVRIGT Individuellt val 200 poäng Gymnasiearbete 100 poäng INRIKTNINGS­

GEMENSAMMA ÄMNEN 300 P Entreprenörskap och

företagande Företagsekonomi 2

Matematik 3b

FÖRDJUPNING 300 P Marknadsföring Du väljer dessutom

ett av paketen:

1. Företagsekonomi specialisering mot ekonomi styrning + Redovisning 2 2. Företagsekonomi

specialisering mot marknadskommuni- kation + Ledarskap och organisation

FÖRDJUPNING 300 P Företagsekonomi 2

Ledarskap och organisation

Eleven väljer fritt en kurs INRIKTNINGS­

GEMENSAMMA ÄMNEN 300 P

Affärsjuridik Filosofi 1 Psykologi 2a Rätten och samhället

Figure

Updating...

References

Related subjects :